Treść strony ZADANIA SOŁECKIE 2019-2024

Budowa budynku wielofunkcyjnego w Lipce - 2 435 400, 00 zł

Trwają mocno juz zaawansowane prace związane z budową budynku wielofunkcyjnego w Lipce. Obiekt będzie łączył w sobie część strażacką m.in. z dwustanowiskowym garażem i sekcją bojową z szatnią oraz część kulturalną z salą i zapleczem. Na terenie działki wykonane zostaną również miejsca postojowe i plac manewrowy OSP. Wartość inwestycji to 2 435 400, 00 zł. Gmina pozyskała dofinansowanie z Polskiego Ładu. Umowa dotycząca realizacji przedsięwzięcia została podpisana z Wykonawcą w dniu 10.05.2023 r, natomiast termin zakończenia prac przewidziany jest na sierpień 2024 r.

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Zakup sprzętu AGD z projektu grantowego

W 2022 roku pozyskano środki na realizację grantu sołeckiego dla Sołectwa Lipka. W ramach projektu „Upowszechnianie działalności KGW Lipka poprzez zakup nowoczesnego sprzętu AGD”, Sołectwo Lipka zakupiło sprzęt gastronomiczny. Celem projektu była wymiana starych, zużytych urządzeń na profesjonalne. Całkowity koszt projektu wyniósł 12 000,00 zł i został całkowicie sfinansowany z budżetu Województwa Łódzkiego.

  • Lipka KGW 1
  • Lipka KGW 2
  • Lipka KGW 3

Zakup kosiarko -traktorka – 21 900,00 zł

W ramach zadania zakupiono kosiarko-traktorek na potrzeby koszenia działek oddanych w użytkowanie sołectwu. Dokonano także przeglądu i naprawy starego sprzętu używanego do koszenia. 

  • -

Doposażenie działki sołeckiej

W ramach doposażenia działki sołeckiej zakupiono namiot oraz ławki, a także rozbudowano altanę sołecką.

Zadania stałe w Sołectwie Lipka

Zadanie stałe realizowane pzrez Sołectwo, obejmują utrzymanie terenu zielonego będącego w użytkowaniu sołectwa oraz rganizację akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych.

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków