Treść strony INWESTYCJE 2019-2023

ZADANIA SOŁECKIE W ROKU 2022

W ramach środków sołeckich  zakupiono rośliny na działkę sołecką tj. 8 szt. rozplenicy japońskiej, 30 szt. traw - miskant chiński, 2 szt. klonu kolumnowego, 19 szt. hortensji bukietowej, 4 szt. magnolii, 3 szt. brzozy PA.  
Wykonano także remont pomieszczenia garażowego w strażnicy OSP, zakupiono nowe drzwi garażowe do strażnicy, oraz zakupiono 2 ławki na działkę sołecką. Sołectwo przeznaczyło także środki na wynajem i serwis TOI – TOI.

 

 • Zadania sołeckie 2022
 • Zadania sołeckie 2022
 • Zadania sołeckie 2022
 • Zadania sołeckie 2022
 • Zadania sołeckie 2022
 • Zadania sołeckie 2022
 • Zadania sołeckie 2022
 • Zadania sołeckie 2022

ZADANIA SOŁECKIE W ROKU 2021

W ramach środków sołeckich  zakupiono 2 komplety ubrania specjalnego na potrzeby OSP Kiełmina. Wykonano i zamontowano tablice informacyjno - promocyjne z planem sołectwa. Zakupiono klony, sosny, kaliny wonne i hortensje bukietowe celem było zazielenienie działki sołeckiej. Przeznaczono środki na wynajem i serwis TOI – TOI.

 • Kiełmina
 • Kiełmina
 • Kiełmina
 • Kiełmina
 • Kiełmina
 • Kiełmina
 • Kiełmina

 

INWESTYCJE GMINNE W ROKU 2021

Pozimowe naprawy dróg asfaltowych

W miejscowości Kiełmina została położona nakładki z mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach naprawy uszkodzeń drogowych powstałych przez szkodliwe działanie wody i mrozu w trakcie zimy. Zdanie zrealizowano w 2021 r.

 • Kiełmina
 • Kiełmina
 • Kiełmina

 

Budowa wodociągu w Kiełminie

Nowy odcinek sieci o długości ok. 1 km z pompownią wody III stopnia i zbiornikiem wyrównawczym stworzy układ dystrybucji podnoszenia ciśnienia wody, który włączony zostanie do istniejącej sieci wodociągowej w drodze powiatowej 5129E relacji Dobra – Kiełmina - Klęk. Inwestycja ma na celu m.in. pobudzenie budownictwa mieszkaniowego w tym rejonie Gminy Stryków. Do nowego odcinka wodociągu sukcesywnie przyłączani będą kolejni odbiorcy. Łączny koszt inwestycji to 937 871,14 zł. Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 623.821,00 zł. Zadanie zrealizowano w 2021 r.

 • Budowa wodociągu w Kiełminie
 • Budowa wodociągu w Kiełminie
 • Budowa wodociągu w Kiełminie
 • Budowa wodociągu w Kiełminie
 • Budowa wodociągu w Kiełminie
 • Budowa wodociągu w Kiełminie
 • Budowa wodociągu w Kiełminie
 • Budowa wodociągu w Kiełminie
 • Wodociąg w Kiełminie
 • Wodociąg w Kiełminie
 • Wodociąg w Kiełminie
 • Wodociąg w Kiełminie

 

ZADANIA SOŁECKIE W LATACH 2019/2020

W ramach środków sołeckich opracowano projekt budowy przepustu w drodze gminnej. Zakupiono również kosze i ławki, sprzęt strażacki i umundurowanie dla OSP Kiełmina oraz wyposażenie strażnicy (piec konwekcyjny i patelnię elektryczną). Wykonano także remont pokrycia dachowego altany. Zakupiono traktor ogrodowy, witrynę chłodniczą, zamrażalkę skrzyniową oraz umundurowanie dla straży OSP. Przeznaczono środki na wynajem i serwis kabiny TOI-TOI.

 • Traktorek

 

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE STRYKÓW I

W ramach projektu dofinansowanego z RPO WŁ 2014-2020 ZIT powstanie 224 nowych punktów świetlnych. Pierwszy etap oświetlenia zrealizowano w: Bratoszewicach (ul. Zatorze) oraz w Smolicach (przy świetlicy). Drugi etap to miejscowości: Tymianka (ul. Lawendowa, ul. Środkowa), Warszewice, Swędów (ul. Sosnowa, ul. Łąkowa), Anielin Swędowski (ul. Spacerowa, ul. Strykowska).Trzeci etap będzie realizowany w: Krucicach, Klęku - do granic m. Łodzi, Klęku-Kiełminie, Bratoszewicach (od ul. Ogrodniczej w kierunku Rokitnicy, ul. Polna), Swędowie (ul. Bolka i Lolka, Kwiatowa, Przylesie) i Strykowie (ul. Zlotowa, Żytnia i Brzezińska). Szacowany koszt inwestycji to 2 170 513,71 zł., w tym dofinansowanie z UE w kwocie 1 441 334,35 zł. Zadanie realizowane w latach 2019/2021.

 • Smolice
 • Anielin Swędowski ul.Spacerowa
 • Anielin Swędowski ul.Strykowska
 • Warszewice
 • Warszewice

 

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków
baner toplayer
Plakat informacyjny Akademia Seniora