Treść strony INWESTYCJE W SOŁECTWIE

ZADANIA SOŁECKIE W ROKU 2022

W ramach środków sołeckich zakupiono kosiarko-traktorek na potrzeby koszenia gminnych terenów zielonych oddanych w użytkowaniu Sołectwu Gozdów.  
Ponadto  kupiono artykuły spożywcze niezbędne do zorganizowania Dnia Kobiet oraz Dnia Dziecka dla mieszkańców Sołectwa Gozdów. 
Pozostałe środki przeznaczono na zakup 50 szt. thuji na działkę sołecką i na utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa. 

 • Zadania sołeckie 2022
 • Zadania sołeckie 2022
 • Zadania sołeckie 2022
 • Zadania sołeckie 2022
 • Zadania sołeckie 2022
 • Zadania sołeckie 2022

ZADANIA SOŁECKIE W ROKU 2021

W ramach środków sołeckich zakupiono i zamontowano dwa  klimatyzator w strażnicy. Zakupiono grilla betonowego, komplet drewnianych mebli do altany sołeckiej i stół do tenisa stołowego. Ponadto bramki na boisku wiejskim wyposażono w nowe siatki. Przeznaczono środki na organizację akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno – sportowych oraz na utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa.

 • Klimatyzator
 • Grill
 • Stół i ławy

 

INWESTYCJE GMINNE W ROKU 2021

Utwardzenie nawierzchni przy studni w Koźlu

Prace polegały na utwardzeniu nawierzchni przy nowo wybudowanej studni w Koźlu w celu zapewnienia odpowiedniego dojazdu i należytej obsługi obiektu. Zadanie finansowane przez Gminę Stryków realizuje ZGKiM w Strykowie. Koszt to ok. 60.000 zł. Inwestycję zrealizowano w 2021 r.

 • Utwardzenie terenu przy hydroforni
 • Utwardzenie terenu przy hydroforni
 • Utwardzenie terenu przy hydroforni

 

ZADANIA SOŁECKIE W LATACH 2019/2020

W ramach środków sołeckich zakupiono i zamontowano klimatyzator. Zakupiono stoły i krzesła oraz dokupiono wyposażenie (zestaw garnków, patelnie i czajnik) do zmodernizowanej strażnicy OSP oraz wykonano planowaną altanę. Wykonano chłodnię i przeprowadzono remont w strażnicy OSP oraz przeznaczono środki na utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa.

 • Klimatyzator
 • Klimatyzator
 • Krzesła
 • Stół

 

 

INWESTYCJE GMINNE W ROKU 2020

Budowa studni w Koźlu

Inwestycja polegała na budowie dodatkowej studni o głębokości ok. 50 m i wydajności eksploatacyjnej 53 m szesc. na godzinę. SUW  w Koźlu zaopatruje w wodę wsie: Koźle, Ciołek, Osse, Gozdów, Krucice, Zagłoba, Wrzask, Bronin, Pludwiny i Sadówka – łącznie ponad 1.000 mieszkańców. Dotychczas stacja posiadała jedną studnię, co w przypadku awarii stwarzało zagrożenie zaburzeń dostaw wody. Podczas budowy drugiej studni zastosowano metodę udarowo-okrętną, która pozwoliła uniknąć ewentualnego zanieczyszczenia pokładów wody czerpanej z położonego w bliskiej odległości eksploatowanego otworu studziennego.  Po podłączeniu do SUW, zleceniu badań wody i oddaniu do użytku nowej studni, obydwie studnie pracować będą w systemie naprzemiennym. Na inwestycję Gmina Stryków przekazała ZGKiM w Strykowie dotację w kwocie 220 000,00 zł. Zadanie realizowane w 2020 r.

 • Budowa Studni w Koźlu
 • Budowa Studni w Koźlu
 • Budowa Studni w Koźlu
 • Budowa Studni w Koźlu

 

GRANT SOŁECKI DLA GOZDOWA

W  2019 roku Gmina Stryków pozyskała środki na realizację  grantu sołeckiego dla Sołectwa Gozdów. W ramach projektu pn. „Kultywowanie lokalnych tradycji kulinarnych w Sołectwie Gozdów” dokonało zakupu wyposażenia kuchni: zmywarki, okapu kuchennego, zlewu i elementów zastawy stołowej, znajdującej się w strażnicy OSP Gozdów. Całkowity koszt projektu wyniósł 21 000,00 zł, w tym środki z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 10 000,00 zł oraz środki własne Gminy Stryków w kwocie 11 000,00 zł.

 • KULTYWOWANIE LOKALNYCH TRADYCJI KULINARNYCH W SOŁECTWIE GOZDÓW
 • KULTYWOWANIE LOKALNYCH TRADYCJI KULINARNYCH W SOŁECTWIE GOZDÓW
 • KULTYWOWANIE LOKALNYCH TRADYCJI KULINARNYCH W SOŁECTWIE GOZDÓW
 • KULTYWOWANIE LOKALNYCH TRADYCJI KULINARNYCH W SOŁECTWIE GOZDÓW

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków