Treść strony ZADANIA SOŁECKIE 2019-2024

Projekt budowy dróg Dobra i Dobra-Nowiny - 129 765,00 zł

Koszty zadania wyniosą 129 765,00 zł. W ramach zadania zostanie wykonana i uzgodniona dokumentacja w zakresie budowy ulic: Generała Romualda Traugutta, Rafała Krajewskiego, Stanisława Brzóski, Generała Mariana Langiewicza i Edwarda  Jurgensa,  Romana Żulińskiego oraz ulica bez nazwy (działka nr 129/2), Jana Jeziorańskiego i Mierosławskiego, budowy chodnika na drodze gminnej i ul. Piotrowiczowej na odcinku od ul. Powstańców Styczniowych do drogi krajowej nr 14 wraz z zatoką przystankową.

Nowe ogrodzenie działki sołeckiej – 48 954,65 zł

Zakupiono elementy z materiału hanit  i wykonano ogrodzenie działki sołeckiej. Zadanie zrealizowano w 2023 r.

 • Nowe ogrodzenie działki sołeckiej
 • Nowe ogrodzenie działki sołeckiej
 • Nowe ogrodzenie działki sołeckiej
 • -

Przebudowa drogi Dobra-Nowiny Moskule – 840 920,21 zł

Inwestycja zrealizowana została na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną (dz. 18/1 i 49/1) do granicy Gminy Stryków z Miastem Łódź. 
Przebudowa objęła 783 mb drogi. Łączny koszt inwestycji to 840 920,21 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie 211 380,00 zł. 
Inwestycja zrealizowana w 2021 r. 

 • Droga Dobra Nowiny 1
 • Droga Dobra Nowiny 2
 • Droga Dobra Nowiny 3
 • Droga Dobra Nowiny 4

Budowa oświetlenia dróg gminnych 145 325,02 zł

Zainstalowano 29 lamp led na terenie sołectwa Dobra-Nowiny. Zadanie zakończono w 2021 r.

Wyposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy

Do świetlicy wiejskiej zakupiono 25 szt. krzeseł składanych, głośnik bezprzewodowy, mikrofony i zmywarkę. Ponadto wykonano czyszczenie i odgrzybianie klimatyzacji.

 • Nowy głośnik w świetlicy wiejkiej
 • Nowy głośnik w świetlicy wiejkiej
 • 1701079408420
 • zdjęcie mikrofony

Działka sołecka

Na działkę sołecką zakupiono:  namiot, 2  ławki ogrodowe, rolety do altany sołeckiej, artykuły niezbędne do konserwacji elementów małej architektury, zestaw do siatkówki wraz z piłkami. Ponadto wymiany wymagał bujak – konik. 

 • Modernizacja działki sołeckiej
 • Modernizacja działki sołeckiej
 • Modernizacja działki sołeckiej
 • Modernizacja działki sołeckiej
 • Modernizacja działki sołeckiej

Zakup kosiarko-traktorka – 15 399,99 zł

W ramach zadania zakupiono kosiarko-traktorek na potrzeby koszenia działki będącej w użytkowaniu mieszkańców sołectwa. Zakupu dokonano w 2023 r.

 • -

Zadania stałe w Sołectwie Dobra-Nowiny

Zadania stałe realizowane przez sołectwo, obejmują organizację akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych, a także utrzymanie terenu zielonego będącego w użytkowaniu sołectwa.

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków