Treść strony INWESTYCJE W SOŁECTWIE

ZADANIA SOŁECKIE W ROKU 2022

W ramach funduszu sołeckiego  wykonano podłoże pod altanę, zakupiono 2 stoły drewniane 
i 4 ławy drewniane  na działkę sołecką oraz 8 kompletów biesiadnych. 
Zabezpieczono środki na utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa, na wynajem i serwis kabiny TOI-TOI, 
a także na organizację akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno–sportowych. Pozostałe środki przeznaczone zostały na planowaną budowę świetlicy wiejskiej.

 • Zadania sołeckie 2022
 • Zadania sołeckie 2022

GRANT SOŁECKI DLA ANIELINA SWĘDOWSKIEGO

W 2022 roku Gmina Stryków pozyskała środki na realizację grantu sołeckiego dla Sołectwa Anielin Swędowski. W ramach projektu „Altana ogrodowa drewniana”  zakupiono niezbędne materiały na drewnianą altanę. Mieszkańcy własnymi siłami zbudowali altanę na działce sołeckiej. Celem projektu było stworzenie miejsca do wspólnego działania i rozwoju, a także pobudzenie aktywności i integracji społeczności lokalnej. Całkowity koszt projektu wyniósł  12 000,00 zł i jest całkowicie sfinansowany z budżetu Województwa Łódzkiego.

 • Sołectwo na Plus - Solectwo Anielin Swędowski
 • Sołectwo na Plus - Solectwo Anielin Swędowski
 • Sołectwo na Plus - Solectwo Anielin Swędowski
 • Sołectwo na Plus - Solectwo Anielin Swędowski
 • Sołectwo na Plus - Solectwo Anielin Swędowski
 • Sołectwo na Plus - Solectwo Anielin Swędowski

ZADANIA SOŁECKIE W ROKU 2021

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono zbieracz – kosz do traktorka, grill kontaktowy, płytę grillową, gofrownicę i namiot. Zabezpieczono środki na utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa oraz na wynajem i serwis kabiny TOI-TOI. Pozostałe środki przeznaczone zostały na planowaną budowę świetlicy wiejskiej.

 

 • Anielin Swędowski

    

ZADANIA SOŁECKIE W LATACH 2019/2020

W ramach funduszu sołeckiego przeznaczono środki na utrzymanie terenu zielonego będącego w użytkowaniu sołectwa oraz zakupiono krzewy i materiał do nasadzeń. Zakupiono również stojak na rowery. Została wykonana mapa do celów projektowych oraz dokumentacja potrzebna do otrzymania pozwoleń na ustawienie planowanych kontenerów oraz projekt przyłącza wodnego. Pozostałe środki przeznaczone zostały na planowany zakup kontenerów.

  

INWESTYCJE GMINNE W LATACH 2019/ 2021

Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków I

W ramach projektu dofinansowanego z RPO WŁ 2014-2020 ZIT powstanie 224 nowych punktów świetlnych. Pierwszy etap oświetlenia zrealizowano w: Bratoszewicach (ul. Zatorze) oraz w Smolicach (przy świetlicy). Drugi etap to miejscowości: Tymianka (ul. Lawendowa, ul. Środkowa), Warszewice, Swędów (ul. Sosnowa, ul. Łąkowa), Anielin Swędowski (ul. Spacerowa, ul. Strykowska).Trzeci etap będzie realizowany w: Krucicach, Klęku - do granic m. Łodzi, Klęku-Kiełminie, Bratoszewicach (od ul. Ogrodniczej w kierunku Rokitnicy, ul. Polna), Swędowie (ul. Bolka i Lolka, Kwiatowa, Przylesie) i Strykowie (ul. Zlotowa, Żytnia i Brzezińska). Szacowany koszt inwestycji to 2 170 513,71 zł., w tym dofinansowanie z UE w kwocie 1 441 334,35 zł. Zadanie realizowane w latach 2019/2021.

 • Smolice
 • Anielin Swędowski ul.Spacerowa
 • Anielin Swędowski ul.Strykowska
 • Warszewice
 • Warszewice

 

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków