Treść strony BURMISTRZOWIE
GMINY STRYKÓW

  • Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski

Witold Kosmowski posiada wykształcenie magisterskie na kierunku administracja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W samorządzie terytorialnym działa od 2005 roku. W latach 2005 – 2008 był zastępcą kierownika Jednostki Robót Publicznych w Strykowie. W latach 2008–2014 pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Informacji, Promocji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych Urzędu Miejskiego w Strykowie. W latach 2010–2018 był Radnym Rady Powiatu Zgierskiego. W latach 2015–2018 pełnił funkcję Sekretarza Gminy Ozorków. Funkcję Burmistrza Strykowa pełnił w latach 2018-2024 r.

 

 

  • Andrzej Jankowski

 

 

Andrzej Jankowski w samorządzie terytorialnym działał od 1998 roku. W latach 1998-2001 był członkiem Zarządu Miasta-Gminy Stryków, w 2002 roku został zastępcą Burmistrza Miasta-Gminy Stryków. Po raz pierwszy stanowisko Burmistrza Miasta-Gminy Stryków objął po wyborach uzupełniających w czerwcu 2005 roku. Funkcję tę piastował później przez jeszcze trzy pełne kolejne kadencje: 2006 - 2010, 2010 - 2014 oraz 2014 - 2018.

 

 

 

  • Marek Jarocki

 

 

Marek Jarocki (1944-2019) z samorządem terytorialnym związany był od 1994 roku, kiedy to po raz pierwszy zdobył mandat radnego Rady Miasta i Gminy Stryków. Od sierpnia 1994 roku do 11 maja 1995 pełnił funkcję zastępcy Burmistrza Miasta-Gminy Stryków. Następnie objął funkcję Burmistrza Miasta-Gminy Stryków, którą sprawował przez blisko dwie kadencje do 18 listopada 2002 roku.

 

 

 

 

  • Henryk Kurczewski

 

 

Dr inż. Henryk Kurczewski (1948-2018). Po raz pierwszy Burmistrzem Miasta - Gminy Stryków został w 1990 roku. Funkcję tę sprawował w kadencjach: 1990-1994, 1994 - do 4 maja 1995 oraz 2002 - do 21 marca 2005 (na rok przed upływem kadencji zrezygnował ze stanowiska ze względu na stan zdrowia). W okresie 1992-1999 był członkiem Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP.


 

  • Jabłoński Antoni

 

 

Jabłoński Antoni (1860-1926) urodzony w Strykowie syn stelmacha Kacpra Jabłońskiego i Wiktorii z Dołęgowskich. Ukończył szkołę powszechną, następnie pracował jako praktykant, czeladnik, majster, budowniczy mostów. Burmistrzem Strykowa został w 1920 roku i funkcję tę sprawował do roku 1926.


 

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków