Gmina Stryków

Urząd Miejski
w Strykowie

Fundusz Dróg Samorządowych

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Treść strony

Tytuł projektu

BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁUGI - CESARKA (w tym rozbudowa istniejących odcinków drogi gminnej 120323E) 

Numer umowy

209/II/2019 z dnia 11.12.2019 r. 

Okres realizacji projektu

2019 - 2020

Nazwa programu

Fundusz Dróg Samorządowych na lata 2019-2028

Beneficjent

Gmina Stryków

 

Całkowita wartość projektu

2 115 972,84 PLN

Dofinansowanie

Dotacja budżetu państwa: 929 766,00 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

1 186 206,84 PLN

Zadanie jest realizowane w Powiecie Zgierskim, Gminie Stryków w miejscowościach Ługi, Cesarka Sosnowiec. Budowana droga jest częściowo w nowym śladzie drogi oraz w istniejącym drogi gminnej. Teren przeznaczony do zlokalizowania przedsięwzięcia budowlanego to grunt porośnięty drzewami i zakrzaczeniami. Droga będzie realizowana częściowo w nowym śladzie ze względu na spełnienie odpowiednich warunków technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa przyszłych użytkowników drogi. Realizacja zadania będzie podzielona na etapy. W pierwszym etapie będą realizowane prace związane z wycinką drzew rosnących w pasie drogowym. Prace są konieczne do wybudowania bezpiecznej drogi w nowym śladzie. Drugi etap przewiduje budowę drogi łączącej drogę gminną 120323E relacji Cesarka - Sosnowiec z drogą gminną 120323E relacji Ługi – Dobieszków wraz z budową skrzyżowań. W układzie komunikacyjnym droga będzie zaliczona do klasy "L" - lokalna. Realizacja podzielona została na dwa odcinki. Pierwszy o długości 529,80 m, drugi długości 156,80 m.

 • Budowa drogi Ługi - Cesarka
 • Budowa drogi Ługi - Cesarka
 • Budowa drogi Ługi - Cesarka

 

 

Tytuł projektu

Budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewódzkiej 708 do drogi powiatowej nr 5104E (w tym przebudowa mostu na rzece Moszczenicy)

Numer umowy

nr 21/II/2019 z dnia 25.09.2019 

Okres realizacji projektu

2019 - 2021

Nazwa programu

Fundusz Dróg Samorządowych na lata 2019-2028

Beneficjent

Gmina Stryków

 

Całkowita wartość projektu

6 207 255,00 PLN

Dofinansowanie

Dotacja budżetu państwa: 3 103 627,00 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

3 103 628,00 PLN

Budowa i przebudowa planowana jest częściowo w istniejącym śladzie drogi gruntowej oraz w nowym śladzie. Droga jest bardzo ważna pod względem sieci komunikacyjnej, bowiem łączy drogę wojewódzką nr 708 z drogą powiatową nr 5104E oraz tereny inwestycyjne. 

PLANOWANY STAN DOCELOWY: 
Realizacja zadania będzie podzielona na etapy. W pierwszy etapie będą realizowane prace związane z przebudową mostu na rzece Moszczenicy. Prace są konieczne, aby przywrócić ruch na drodze. Drugi etap przewiduje budowę odcinka drogi łączącej drogę wojewódzką 708 z drogą powiatową nr 5104E wraz z przebudową skrzyżowania na drodze wojewódzkiej 708 oraz skrzyżowania w drodze powiatowej 5104E. 

 • Most w Smolicach
 • Most w Smolicach
 • Most w Smolicach
 • Most w Smolicach

 

 

Tytuł projektu

Remont drogi gminnej nr 120303E na odcinku Osse- Bronin w gminie Stryków. 

Numer umowy

59/2019 z dnia 27.08.2019

Okres realizacji projektu

22.03.2019 - 31.08.2019

Nazwa programu

Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Beneficjent

Gmina Stryków

 

Całkowita wartość projektu

279 539,35 PLN

Dofinansowanie

Dotacja budżetu państwa: 139 769,00 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

139 770,35 PLN

Realizowana inwestycja remontu drogi gminnej nr 120303E na odcinku Osse - Bronin o długość 1352mb  (1,352 km), szerokości w przedziale 10-12m polegała na remoncie istniejącej nawierzchni poprzez ułożenie nakładki asfaltowej na szerokości 4,1m. Oczyszczeniu i skropieniu istniejącej nawierzchni asfaltowej i ułożeniu warstwy ścieralnej o grubości 4cm z betonu asfaltowego na całej szerokości jezdni, oraz uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym grubości 5 cm.

 • Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stryków Nr 120303 E...
 • Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stryków Nr 120303 E...
 • Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stryków Nr 120303 E...
 • Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stryków Nr 120303 E...

Banery

Stopka strony

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Strykowie

Stopka strony - dane adresowe

Dane adresowe

Urząd Miejski w Strykowie
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków

Dane kontaktowe

tel. +48 (42) 719 80 02
fax +48 (42) 719 81 93
e-mail: strykow@strykow.pl

Godziny urzędowania

pn-pt: 08:00 - 16:00

Godziny pracy kasy Urzędu:
pn-pt: 08:00 - 15:00

baner toplayer
4 etap znoszenia obostrzeń - informacje