Treść strony STOWARZYSZENIA MIĘDZYGMINNE

STOWARZYSZENIE ŁÓDZKI OBSZAR METROPOLITARNY

Gmina Stryków przystąpiła do Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na podstawie Uchwały NR XLVII/355/2014 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny. Zebranie założycielskie, na którym 27 jednostek samorządu terytorialnego -  w tym Gmina Strykow -  powołało Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny, odbyło się 15 kwietnia 2014 r.

CELE STOWARZYSZENIA:

  • wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia;
  • sprzyjanie rozwojowi współpracy i integracji jednostek samorządu terytorialnego Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego;
  • promowanie partnerskiego modelu współpracy;
  • wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego;
  • kształtowanie wspólnej polityki stowarzyszonych jednostek samorządu terytorialnego;
  • zwiększenie wpływu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na kształt i sposób realizacji działań na jego obszarze wspieranych w ramach polityki spójności.
  • SŁOM pełni także funkcję Związku ZIT w Łodzi (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).

DO STOWARZYSZENIA NALEŻY:
30 jednostek samorządu terytorialnego pięciu powiatów: Miasta Łodzi, brzezińskiego, łódzkiego – wschodniego, pabianickiego i zgierskiego. 

ADRES:
Al. Kościuszki 59/61, (VI p.)
90-514 Łódź
tel.: +48 (42) 233-54-90
fax: +48 (42) 233-54-97
e-mail: biuro@lom.lodz.pl

STRONA INTERNETOWA:
http://www.lom.lodz.pl/

wstecz

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków