Treść strony PROMOCJI I ROZWOJU

Urząd Miejski w Strykowie
95-010 Stryków,
ul. Tadeusza Kościuszki 31

 

 

 

Lilianna Jóźwiak- Staszewska - Podinspektor
lilianna.staszewska@strykow.pl
promocja@strykow.pl

tel. 42 719-80-02, w. 500
pokój nr 1

 

Anna Sobczyk - Podinspektor
anna.sobczyk@strykow.pl
promocja@strykow.pl

tel. 42 719-80-02, w. 501
pokój nr 1

 

Robert Pietrasiak - Podinspektor
robert.pietrasiak@strykow.pl
promocja@strykow.pl

tel. 42 719-80-02, w. 504
pokój nr 1

 

 • współtworzenie, realizacja i koordynacja wdrażania strategii komunikacji i promocji oraz budowanie pozytywnego wizerunku gminy;
 • wspieranie, organizacja, prowadzenie, udział w wystawach, spotkaniach, konferencjach, uroczystościach okolicznościowych i patriotycznych oraz innych imprezach promujących gminę;
 • inicjowanie artykułów i informacji w mediach poświęconych działaniom gminy i wydarzeniom realizowanym przez lokalną społeczność, grupy społeczne i instytucje w gminie i poza nią;
 • koordynacja, konsultowanie, autoryzacja, przygotowywanie i realizacja materiałów prasowych, radiowych, filmowych, telewizyjnych i zdjęciowych;
 • prowadzenie i aktualizacja strony internetowej i social mediów (w szczególności Facebook, YouTube) – redakcja i publikacja artykułów i postów, wydarzeń, zdjęć oraz odpowiadanie na posty i komentarze, nadzór nad ich publikacją, relacjonowanie w czasie wydarzeń itp.;
 • budowanie i utrzymywanie relacji z przedstawicielami mediów, przedstawicielami instytucji oraz współpraca z jednostkami organizacyjnymi, gminnymi jednostkami pomocniczymi i innymi organizacjami/grupami społecznymi działającymi na terenie gminy oraz przygotowywanie komentarzy i odpowiedzi na zapytania mediów;
 • pozyskiwanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów partnerskich z jednostkami samorządu terytorialnego, regionami oraz z innymi podmiotami;
 • współdziałanie i opracowywanie dokumentów strategicznych gminy, budżetu gminy oraz ich aktualizowanie i monitorowanie w zakresie związanych z zakresem zadań wydziału.

 

Ilona Olczyk - Podinspektor
ilona.olczyk@strykow.pl

tel. 42 719-80-02, w. 502
pokój nr 2 

 

Katarzyna Tomczak - Inspektor
katarzyna.tomczak@strykow.pl,

tel. 42 719-80-02, w. 503
pokój nr 2

 

Edyta Kijak - Podinspektor
edyta.kijak@strykow.pl

tel. 42 719-80-02, w. 505
pokój nr 2

 

 • współpraca, nadzór i kontrola działań jednostek pomocniczymi gminy tj. sołectw i osiedli,
 • prowadzenie funduszu sołeckiego i innych programów gminnych realizowanych dla sołectw i osiedli,
 • organizacja narad sołeckich,
 • organizacja zebrań sołeckich i osiedlowych z ramienia Urzędu,
 • prowadzenie bieżących spraw sołectw i osiedli w ramach zakresu działania wydziału,
 • wyszukiwanie informacji, wnioskowanie, realizacja i rozliczanie tzw. „małych grantów” dla jednostek pomocniczych gminy dofinansowywanych ze środków zewnętrznych,
 • realizacja zadań związanych z osiedlami i sołectwami, w tym z funduszem sołeckim oraz Stowarzyszeniem LGD „POLCENTRUM”,
 • prowadzenie spraw w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem LGD „POLCENTRUM”,
 • współpraca i realizacja zadań związanych z działalnością kół gospodyń wiejskich,
 • wyszukiwanie informacji, wnioskowanie, realizacja i rozliczanie zadań dofinansowanych z UE i programów krajowych, w szczególności w zakresie dotyczącym jednostek pomocniczych gminy,
 • realizacja działań medialnych, informacyjnych i promocyjnych Gminy, prowadzonych przez wydział,
 • współpraca przy prowadzeniu strony internetowej Urzędu oraz mediów społecznościowych.

 

 

 

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków