Treść strony 2024.03

Przypomnienie - PSZOK

hIeVtIAAAAASUVORK5CYII=

Przypominamy Mieszkańcom, iż na terenie naszej gminy działa PSZOK.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, do którego mieszkańcy Gminy Stryków mogą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oddać wytworzone przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne.
 
PSZOK zlokalizowany jest w Strykowie przy ul. Batorego 25 (baza ZGKiM) - czynny:

 • od wtorku do piątku w godzinach: od 9.00 do 17.00,
 • w soboty (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy): od 9.00 do 16.00

W PSZOK-u przyjmowane są następujące odpady komunalne:

 • papier,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • bioodpady,
 • odpady niebezpieczne,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odpady po farbach i lakierach,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych

Odpady dostarczane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych bezpłatnie przyjmowane są tylko i wyłącznie od osób zamieszkałych na terenie nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Stryków.

PSZOK nie przyjmuje odpadów w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli pochodzą z działalności gospodarczych w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarki odpadami. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednich kontenerach, bądź przeznaczonym do tego miejscu oraz w sposób wskazany przez pracownika PSZOK.

 • data: 2024-03-26

wstecz

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków