Treść strony 2024.02

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie informuje, że podpisano umowę dot. realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024. W ramach Funduszu Solidarnościowego Gmina Stryków na realizację w/w zadania otrzymała kwotę 36 873,00 zł. Program realizowany będzie do dnia 31 grudnia 2024 r. a jego głównym celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

🔹dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
🔹osobami posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 44)) albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

W ramach programu można uzyskać bezpłatną pomoc w formie opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Planuje się objąć wsparciem 3 osoby z terenu Gminy Stryków.

Szczegółowe informacje na temat Programu i możliwości skorzystania ze wsparcia można uzyskać w Miejsko–Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strykowie lub poprzez kontakt telefoniczny tel. 42 719-85-01.

  • data: 2024-02-27
  • Plakat informacyjny

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków