Treść strony PROGRAM "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ"

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ”

Szczegółowe informacje na temat Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i możliwości skorzystania ze wsparcia można uzyskać bezpośrednio w MGOPS w Strykowie lub poprzez kontakt telefoniczny tel. 42 7198501.

Program ukierunkowany na wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w środowisku. Usługi asystencji osobistej w ramach programu realizowane są bezpłatnie przez Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie, w ramach środków pozyskanych z Funduszu Solidarnościowego, jako forma wsparcia dla:

1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

EDYCJA 2024:

Okres realizacji programu do 31 grudnia 2024 r.

Całkowita wartość programu 326 196,00 zł

EDYCJA 2023:

Okres realizacji programu do 31 grudnia 2023 r.

Całkowita wartość programu 70 048,00 zł

EDYCJA 2022:

Okres realizacji programu od 01.03.2022 r. do 31.12.2022 r.

Całkowita wartość programu 63 189,00 zł

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków