Treść strony ERASMUS

  • Erasmus+

Szkoła Podstawowa im. Gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Koźlu

Tytuł projektu: „Ku przyszłości”
Szkoła Podstawowa im. Gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Koźlu uczestniczy w projekcie Erasmus+ w ramach Akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Projekt „Ku przyszłości” został dofinansowany kwotą 23 914,00 Euro i jest realizowany od lutego 2021 do marca 2023.
Celem projektu było m.in. nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach. Planowane efekty udziału w projekcie to: lepiej wykształcona kadra pedagogiczna, lepsze efekty pracy, lepsze wyniki uczniów, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, bardziej atrakcyjna oferta edukacyjna szkoły, większa liczba nauczycieli korzystających z oferty edukacyjnej UE, udział w nowych projektach międzynarodowych.
W zakres przedsięwzięcia „Ku przyszłości” weszły również liczne inicjatywy przeprowadzone w szkole: 
zajęcia dodatkowe dla uczniów z trudnościami szkolnymi, 
zajęcia przyrodnicze i turystyczne, 
kółko informatyczne, 
szkolenia rady pedagogicznej, 
zajęcia artystyczne, 
Projekt „Euroweek".

W ramach projektu kadra pedagogiczna placówki wzięła udział w kursach i szkoleniach:
3TgCznEklRXIsUX10g0j45MhgLc8JsM8uBYAfAMx2vQvwH8AAAAASUVORK5CYII=  Węgry (Budapeszt)
Pierwszy wyjazd w ramach projektu to wizyta job shadowing w Addetur Baptista Gimnázium i Technikum és Szakiskola w Budapeszcie. Czworo nauczycieli udało się z wizytą do zaprzyjaźnionej szkoły na Węgrzech. W czasie tygodniowego pobytu obserwowali lekcje swoich węgierskich kolegów, uczestniczyli w codziennym szkolnym życiu, brali udział w szkoleniu zorganizowanym przez węgierskich nauczycieli.
3TgCznEklRXIsUX10g0j45MhgLc8JsM8uBYAfAMx2vQvwH8AAAAASUVORK5CYII= Niemcy (Lindau am Bodensee)
Nauczyciel j.niemieckiego uczestniczył w kursie metodyczno-językowym „Deutsch für Lehrer” w Lindau nad Jeziorem Bodeńskim. Udział w kursie był okazją do odświeżenia znajomości języka niemieckiego oraz zdobycia nowej wiedzy metodycznej i dydaktycznej z zakresu nauczania języków obcych. W kursie uczestniczyło 12 nauczycieli z takich krajów jak Czechy, Holandia, Hiszpania, Węgry, Estonia, Polska i Francja. Stworzyło to doskonałą okazję do wymiany doświadczeń pedagogicznych i porównania systemów edukacyjnych różnych krajów. 
3TgCznEklRXIsUX10g0j45MhgLc8JsM8uBYAfAMx2vQvwH8AAAAASUVORK5CYII= Cypr ( Nikozja)
Nauczycielka przyrody, geografii i edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciel muzyki i plastyki brali udział w kursie metodycznym pt. „Environmental Education and outdoor education in non-formal settings” . W kursie uczestniczyło 15 nauczycieli z różnych krajów m.in. Włoch, Portugalii, Francji, Hiszpanii, Niemiec. Były to zajęcia warsztatowe, na których uczestnicy poznali i przepracowali różne techniki organizowania zajęć poza szkołą. Poza tym mogli poznać się i doskonalić język angielski w praktyce. Podczas prowadzonych rozmów wymieniali się doświadczeniami z pracy w swoich szkołach. 
3TgCznEklRXIsUX10g0j45MhgLc8JsM8uBYAfAMx2vQvwH8AAAAASUVORK5CYII= Teneryfa
Nauczycielka przyrody, geografii i edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciel muzyki i plastyki uczestniczyli w kursie metodycznym pt. „Outdoor learning and adventure education: Special edition Trekking in Tenerife”. Był to kurs organizowany był przez ELA (Eerasmus Learning Academy). Brali w nim udział nauczyciele z Czech, Włoch, Francji, Niemiec i Polski. Ten kurs dostarczył uczestnikom narzędzi, pomysłów i najlepszych praktyk, a także praktycznego doświadczenia i wiedzy z pierwszej ręki o tym, jak wspierać naukę na świeżym powietrzu, w szczególności podczas trekkingu, nauczył integrować naukę na świeżym powietrzu i edukację przygodową we własnych programach edukacyjnych. Kursowi towarzyszyły warsztaty z integracji i technik outdorowych. Nauczyciele wymieniali się praktykami i dzielili się doświadczeniem dotyczącym edukacji na świeżym powietrzu.
3TgCznEklRXIsUX10g0j45MhgLc8JsM8uBYAfAMx2vQvwH8AAAAASUVORK5CYII= Islandia (Reykjavik)
Nauczycielka języka angielskiego wzięła udział w kursie „Mindfulness and meditation. Activities to create calm, happy and successful classroom culture. Experience authentic Iceland and with local course providers in  Reykjavik.” W trakcie szkolenia nabyła praktyczną wiedzę dotyczącą sposobów wdrażania do codziennej szkolnej rutyny nowych metod dydaktycznych oraz technik poprawienia koncentracji i efektywności pracy takich jak: ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne, praktyki pozytywnego myślenia i wdzięczności, gry i zabawy poprawiające relacje w grupie, podnoszące aktywność i koncentrację.
3TgCznEklRXIsUX10g0j45MhgLc8JsM8uBYAfAMx2vQvwH8AAAAASUVORK5CYII= Cypr (Nikozja)
Podczas szkolenia „Emotional intelligence: the essential ingredient for a healthier, happier and successful life" nauczycielka języka angielskiego poszerzyła swoje kompetencje w temacie emocji i technik relaksacyjnych, sposobów wzmacniania pewności siebie uczniów i pomagania im w radzeniu sobie ze stresem poprzez zajęcia ruchowe i relaksacyjne.
3TgCznEklRXIsUX10g0j45MhgLc8JsM8uBYAfAMx2vQvwH8AAAAASUVORK5CYII=Hiszpania (Barcelona)
„Microsoft for Education: Powerful Tools to Create, Share and Inspire” Program szkolenia, w którym uczestniczył nauczyciel informatyki (dyrektor placówki) obejmował tak istotne w dzisiejszych czasach zagadnienia: 
o Microsoft Word, PowerPoint: zaawansowane wykorzystanie klasycznych narzędzi;
o Microsoft Excel: dogłębne, zautomatyzowane funkcje z makrami, udostępnianie danych w odpowiedni sposób;
o Microsoft One Note: tworzenie pełnego planu lekcji;
o Microsoft Sway: tworzenie interaktywnych prezentacji;
o Microsoft Teams: organizacja  grupowej wideokonferencji;
o Microsoft Stream: otwieranie, zarządzanie i używanie galerii Stream do tworzenia filmów do wykorzystania w klasie;
o Microsoft One Drive: zarządzanie wszystkimi plikami z tego samego miejsca;
o Share Point: tworzenie strony internetowej, na której można przesyłać pliki, materiały, planować lekcje, łączyć repozytorium wideo, udostępniać treści i otrzymywać treści od swoich uczniów.
3TgCznEklRXIsUX10g0j45MhgLc8JsM8uBYAfAMx2vQvwH8AAAAASUVORK5CYII= Włochy (Werona)
Podczas kursu, w którym wziął udział nauczyciel informatyki (dyrektor szkoły) „ICT in the Classroom: Innovative Tools to Facilitate Students Learning, Collaboration and Creativity” uczestnicy dowiedzieli się jak korzystać z technologii w klasie, porządkować, analizować, syntezować i generować nowe pomysły za pomocą narzędzi technologicznych. W programie szkolenia znalazły się również interaktywna nauka za pomocą quizów, gier i fiszek, zarządzanie wirtualną klasą, wysyłanie zadań, wyszukiwanie i udostępnianie przydatnych materiałów, komunikacja z uczniami i rodzicami oraz budowanie świadomości kwestii etycznych związanych z mediami społecznościowymi i platformami internetowymi;
3TgCznEklRXIsUX10g0j45MhgLc8JsM8uBYAfAMx2vQvwH8AAAAASUVORK5CYII= Hiszpania (San Cristobal de la Laguna)
Praktyczna wiedza zdobyta przez nauczyciela języka niemieckiego podczas szkolenia „CLIL in Primary School: Make It Work, Make It Effective” umożliwi:
o  prowadzenie udanych i efektywnych lekcji CLIL dla uczniów szkół podstawowych,
o  połączenie nauczania przedmiotowego z nauczaniem języka obcego,
o  planowanie stymulujących działań, które mają wpływ na naukę zarówno treści, jak i języka,
o  zapewnienie uczniom komfortu poprzez stworzenie zintegrowanego środowiska w klasie poprzez zangażowanie uczniów w działania komunikacyjne odpowiednie do ich poziomu.

Tytuł projektu: „Wiem. Rozumiem. Mogę!”
Szkoła Podstawowa im. Gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Koźlu uczestniczy w projekcie Erasmus+  w ramach Akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Projekt „Wiem. Rozumiem. Mogę!” został dofinansowany kwotą 22 746,00 Euro i był realizowany od czerwca 2019 do listopada 2021.
Celem projektu było m.in. podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej; wzrost umiejętności językowych nauczycieli; podniesienie wymiaru europejskiego szkoły; zwiększenie efektywności pracy z uczniami o specjalnych potrzebach; wzbogacenie oferty zajęć edukacyjnych.
W szkoleniach wyjazdowych w ramach projektu uczestniczyło 5 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Koźlu. W zakres przedsięwzięcia „Wiem. Rozumiem. Mogę!” weszły również liczne inicjatywy przeprowadzone w szkole: 
zajęcia dodatkowe dla uczniów z trudnościami szkolnymi "Kryzys – jak walczyć?",
szkolenia rady pedagogicznej „Psychologia Pozytywna w codziennej praktyce edukacyjnej”, "Jak zapobiegać agresji w szkole?", "TIK w procesie edukacyjnym", "Smartfony i tablety na lekcji",
zajęcia przyrodnicze "Ekoludki zmieniają świat", 
kółko informatyczne, 
zajęcia artystyczne"Art-Lovers", 
zajęcia realioznawcze o krajach niemieckojęzycznych (CLIL)„D-A-CH-L-Reise”, 
konkursy wiedzowe i artystyczne, 
projekt "Euroweek".
 W ramach projektu kadra pedagogiczna placówki wzięła udział w kursach i szkoleniach: 
3TgCznEklRXIsUX10g0j45MhgLc8JsM8uBYAfAMx2vQvwH8AAAAASUVORK5CYII= Austria (Raach/St. Pölten)
Nauczyciel j.niemieckiego, uczestniczył w sierpniu 2019 w kursie metodyczno-językowym „Österreich-Spektrum: Lernräume und Lebenswelten”.
3TgCznEklRXIsUX10g0j45MhgLc8JsM8uBYAfAMx2vQvwH8AAAAASUVORK5CYII= Malta (Saint Paul’s Bay)
Nauczycielka geografii i przyrody, nauczyciel muzyki i plastyki, uczestniczyli w intensywnym kursie j. angielskiego „General English for Adults”. 
3TgCznEklRXIsUX10g0j45MhgLc8JsM8uBYAfAMx2vQvwH8AAAAASUVORK5CYII= Hiszpania (Barcelona)
Nauczycielka j. angielskiego, wzięła udział w kursie „Happy School – Positive Education for well-being and life-skills development.
3TgCznEklRXIsUX10g0j45MhgLc8JsM8uBYAfAMx2vQvwH8AAAAASUVORK5CYII= Hiszpania (Sewilla)
Dyrektor szkoły będący jednocześnie nauczycielem informatyki, uczestniczył w kursie informatycznym “ICT: Learning by Doing”. Kurs związany był z podnoszeniem kompetencji cyfrowych nauczycieli. Na zajęciach pracowano z różnymi aplikacjami m.in. Quizizz, Kahoot czy Plickers, poznawano funkcje i zasady działania języka programowania App Inventor oraz scratch. Pojawiły się również podstawy robotyki (konfigurowanie i współpraca robota z komputerem lub smartfonem). Zdobyte umiejętności pozwolą tworzyć bardziej angażujące i motywujące zajęcia oraz  wzmocnią logiczne i kreatywne myślenie uczniów.
3TgCznEklRXIsUX10g0j45MhgLc8JsM8uBYAfAMx2vQvwH8AAAAASUVORK5CYII= Niemcy (Lindau am Bodensee)
Nauczyciel j.niemieckiego, uczestniczył w kursie metodyczno-językowym „Deutsch für Lehrer” w Lindau. Udział w kursie był okazją do odświeżenia języka niemieckiego oraz zdobycia nowej wiedzy metodycznej i dydaktycznej z zakresu nauczania języków obcych. 
3TgCznEklRXIsUX10g0j45MhgLc8JsM8uBYAfAMx2vQvwH8AAAAASUVORK5CYII= Włochy (Tropea)
Nauczycielka geografii i przyrody oraz nauczyciel muzyki i plastyki brali udział w kursie pt. „Non-formal education at school. Methods and tools to empower students motivation and learning”. Nauczyciele poznali wiele nowych metod i narzędzi pracy z uczniami. Będą mogli  przenieść edukację pozaformalną (nauczanie mieszane, odwrócona klasa) do kontekstów formalnych w celu wspierania kluczowych kompetencji, uczestnictwa i uczenia się uczniów. 
3TgCznEklRXIsUX10g0j45MhgLc8JsM8uBYAfAMx2vQvwH8AAAAASUVORK5CYII= Hiszpania (Santa Cruz, Teneryfa)
Nauczycielka j. angielskiego wzięła udział w kursie „Embracing diversity” czyli „Akceptowanie różnorodności”. Zajęcia miały głównie charakter warsztatowy i były doskonałą okazją do zdobycia wiedzy nt. różnorodności potrzeb uczniów. Kurs dał też uczestnikom wiele praktycznych narzędzi, które można wykorzystywać w codziennej pracy w szkole. 
3TgCznEklRXIsUX10g0j45MhgLc8JsM8uBYAfAMx2vQvwH8AAAAASUVORK5CYII=Włochy (Florencja)
Dyrektor szkoły i nauczyciel informatyki, wziął udział w kursie „Smartfony i tablety na lekcji” we włoskiej Florencji. Kurs związany był z podnoszeniem kompetencji cyfrowych nauczycieli. Uczestnicy kursu mogli w praktyczny sposób poznać różne zastosowania tabletów i smartfonów w procesie dydaktycznym.
3TgCznEklRXIsUX10g0j45MhgLc8JsM8uBYAfAMx2vQvwH8AAAAASUVORK5CYII=Węgry (Szeged)
Ostatni wyjazd w ramach projektu to Job shadowing w Gimnazjum Radnóti Miklós Kísérleti w Szegedzie. Dwoje nauczycieli języków obcych, udało się z wizyta do zaprzyjaźnionej szkoły na Wegrzech. W czasie tygodniowego pobytu obserwowali lekcje swoich węgierskich kolegów, uczestniczyli w codziennym szkolnym życiu, brali udział w szkoleniu zorganizowanym przez węgierskich nauczycieli. 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Noblistów Polskich w Strykowie

Tytuł projektu: „Take it easy”
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Noblistów Polskich w Strykowie uczestniczy w projekcie Erasmus+ w ramach Akcji KA122-SCH „Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej”. Projekt „Take it easy” został dofinansowany kwotą 21 806,00 Euro i był realizowany od listopada 2021 do maja 2023.
Celem projektu jest m. in.: stosowanie TIK w procesie edukacyjnym, zwiększenie efektywności uczenia się poprzez edukację plenerowo-ekologiczną, poprawienie kondycji psychofizycznej nauczycieli i uczniów, unowocześnienie warsztatu metodycznego w nauczaniu języków obcych. Uczestnicy poprawiają swoją znajomość języków obcych; zdobywają nową, fachową wiedzę z zakresu metodologii oraz nowe umiejętności z zakresu stosowania technik cyfrowych, edukacji plenerowo-ekologicznej, poprawiają kondycję psychofizyczną.
Udział w projekcie istotnie wpłynie na nauczycieli, uczniów oraz wizerunek SP 2 w Strykowie. Przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia oraz zarządzania. Kadra nauczycielska nabędzie nowe umiejętności niezbędne do innowacyjnego nauczania, a kontakty międzynarodowe sprawią, że szkoła nabierze europejskiego charakteru. Dzięki zrealizowanym działaniom, spodziewamy się wzrostu prestiżu szkoły w środowisku lokalnym oraz zaistnienie na arenie międzynarodowej. 
W zakres przedsięwzięcia „Take it easy” weszły również liczne inicjatywy przeprowadzone w szkole: 
szkolny konkurs fotograficzny dla klas 0-3 w ramach projektu Erasmus+ „Take it easy”,
wystawa prac konkursowych w ramach konkursu fotograficznego dla klas 0-3,
„Zrelaksuj swój umysł i zredukuj stres!”- projekt dla uczniów klas IV-VIII.

W ramach projektu kadra pedagogiczna placówki wzięła udział w kursach i szkoleniach:
3TgCznEklRXIsUX10g0j45MhgLc8JsM8uBYAfAMx2vQvwH8AAAAASUVORK5CYII= Cypr
Dwoje nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Noblistów Polskich wzięło udział w doskonaleniu zawodowym na Cyprze. Kurs „Education outside the classroom” prowadzony był w języku angielskim, a jego tematyką była edukacja plenerowa. Uczestnicy kursu pochodzili ze wszystkich stron Europy a oprócz przedstawicieli SP2 na kurs przyjechali nauczyciele z Portugalii, Węgier, Chorwacji, Estonii i Irlandii. Kurs miał charakter warsztatowy a wiele zajęć odbywało się plenerze. Nauczyciele mogli w praktyce przetestować poznaną teorię, różne metody i techniki pracy. Kurs pokazał, że każde miejsce nadaje się do zorganizowania zajęć terenowych. Uczestnicy kursu rozwiązywali różne zadania zarówno w obiektach historycznych (zamek, wykopaliska, Stare Miasto) jak i warunkach naturalnych (Góry Trodos, Park Krajobrazowy, wybrzeże morza). Ciekawym doświadczeniem była również wizyta w Ośrodku Ekologicznym nad Słonym Jeziorem Limassol, który prowadzi szeroką działalność edukacyjną i współpracuje z wieloma szkołami i organizacjami młodzieżowymi. Uczestnicy kursu przekonali się o zaletach edukacji outdoorowej oraz sami doświadczyli jak mocno aktywizuje uczestników zajęć, angażuje w działania i ma pozytywny wpływ na efekty uczenia się. 
3TgCznEklRXIsUX10g0j45MhgLc8JsM8uBYAfAMx2vQvwH8AAAAASUVORK5CYII= Włochy (Florencja)
W lipcu dwie nauczycielki SP2 w Strykowie wzięły udział w dwutygodniowym kursie metodycznym we Florencji we Włoszech. Kurs „How to Use Tablets, Educational Apps and Social Media in your Classroom” prowadzony był w języku angielskim, a jego tematyką były technologie informacyjno-komunikacyjne. Uczestnicy kursu pochodzili głównie z Polski, a także z Niemiec i Irlandii. Kurs miał charakter warsztatowy. Nauczyciele-uczestnicy kursu poznali przeróżne aplikacje i narzędzia związane z TIK, które będą wykorzystywać na zajęciach w szkole. 
3TgCznEklRXIsUX10g0j45MhgLc8JsM8uBYAfAMx2vQvwH8AAAAASUVORK5CYII= Hiszpania (Barcelona)
Dwoje nauczycieli „Dwójki” wzięło udział w doskonaleniu zawodowym w Barcelonie w Hiszpanii. Kurs „Yoga and Meditation for Educators: Be a Great Teacher, Be Your Best Self” prowadzony był w języku angielskim, a jego tematyką były techniki relaksacyjne. Uczestnicy kursu pochodzili z Polski, Austrii, Chorwacji, Finlandii i Węgier. Kurs miał charakter typowo warsztatowy. Nauczyciele poznali różne techniki oddechowo-relaksacyjne, które przyczyniają się do poprawy kondycji emocjonalnej i fizycznej, a to z kolei pozytywnie wpływa na ogólne samopoczucie, niwelując w pewnym stopniu symptomy wypalenia zawodowego.
3TgCznEklRXIsUX10g0j45MhgLc8JsM8uBYAfAMx2vQvwH8AAAAASUVORK5CYII= Portugalia (Ponta Delgada)
Dwoje nauczycieli szkoły wzięło udział w doskonaleniu zawodowym w Ponta Delgada w Portugalii. Kurs „Outdoor education” prowadzony był w języku angielskim a jego organizatorzy starali się  pokazać jak efektywnie (i atrakcyjnie) prowadzić zajęcia edukacyjne w terenie Uczestnicy kursu pochodzili ze wszystkich stron Europy, a oprócz przedstawicieli naszej szkoły na kurs przyjechali nauczyciele z Włoch, Niemiec, Rumunii, Szwecji,  Austrii, Węgier, Słowenii, Hiszpanii, Portugalii, Polski, Estonii i Czech. Tak liczna reprezentacja różnych krajów byłą doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i porównania systemów edukacyjnych funkcjonujących w Europie. Kurs miał charakter warsztatowy a większość zajęć odbywało się plenerze. Nauczyciele mogli w praktyce przetestować poznaną teorię, różne metody i techniki pracy. Szkolenie pokazało, że każde miejsce nadaje się do zorganizowania zajęć terenowych.
3TgCznEklRXIsUX10g0j45MhgLc8JsM8uBYAfAMx2vQvwH8AAAAASUVORK5CYII= Węgry (Baja) 
Czworo nauczycieli wzięło udział w wyjeździe „job shadowing- obserwacja pracy” do miejscowości Baja leżącej nad Dunajem na południu Węgier. Celem wyjazdu była wizyta w partnerskiej szkole Bajai III. Bela Gimnazium. Nauczyciele głównie obserwowali zajęcia językowe: angielskiego i niemieckiego, mając okazję do porównania metod nauczania, omawiali lekcje, dyskutowali na temat polskiego i węgierskiego systemu edukacji, rozmawiali z dyrektorem i nauczycielami na temat problemów dotyczących szkolnictwa w dzisiejszych czasach. Uczestnicy wyjazdu poszerzyli swój warsztat dydaktyczny, poznali specyfikę pracy w węgierskiej szkole, pogłębili wiedzę nt. węgierskiej kultury, filmu, polityki, gospodarki, muzyki, kuchni i turystyki, poznali walory kulturowe i atrakcje turystyczne miasta Baja i okolic. Wyjazd był też szansą na kształtowanie postawy otwartości, tolerancji, szacunku wobec innych narodowości, kultur i religii oraz dostrzeżenia wartości europejskich. 
Nauczyciele poprawili praktyczne umiejętności istotne dla ich obecnej pracy i rozwoju zawodowego, wzrosła ich wiedza w zakresie nauczanych przedmiotów. Ponadto, uczestnicy podnieśli swoje umiejętności organizacyjne w zakresie zarządzania. 

Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach

Projekt w szkole realizowany był od września 2018 r. we współpracy ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej. Uczniowie Zespołu Szkół w Bratoszewicach dwukrotnie mieli możliwość odwiedzenia Malagi w Hiszpanii, wówczas staż realizowali uczniowie Technikum Logistycznego.
Trzykrotnie uczniowie wyjeżdżali do Bragi w Portugalii:
27.06.-10.07.2021r. Technik Logistyk oraz Technik Mechatronik, 
26.09 - 8.10.2021r. Technik Logistyk
 23.10 - 05.11.2022 r. - Technik Logistyk, Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki oraz Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
Głównym działaniem w projekcie jest  dwutygodniowy staż zawodowy w firmach reprezentujących branże zgodne z profilem nauczania. 
Celem współpracy jest:
Poprawa kształcenia przyszłych absolwentów wyposażonych w odpowiednie kwalifikacje i kompetencje zawodowe oraz społeczne, przygotowanych do pracy zarówno w kraju jak i za granicą.
Wzmocnienie współpracy w zakresie kształcenia zawodowego.
Udzielanie wielowymiarowego wsparcia osobom uczącym się.
Budowa potencjału merytorycznego kadry szkoły dla zapewnienia samodzielności projektowej.
Każdy uczestnik mobilności otrzymywał wsparcie w postaci: szkolenia językowego, kulturowego i pedagogicznego, darmowy transport, zakwaterowanie, wyżywienie oraz wycieczki pozwalające zwiedzać okoliczne miejscowości.
Dzięki realizacji staży uczniowie mają możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i językowych poprzez połączenie wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczną. Jest to także okazja poznania kultury, tradycji i zwyczajów panujących w odwiedzanym kraju. 

  • data: 2023-02-03

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków