Treść strony 2022.07

Zwrot podatku akcyzowego w 2022 r. - II termin

Burmistrz Strykowa informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

W 2022 roku producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w drugim terminie:

  • od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.   producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej składając  wniosek do Burmistrza Strykowa wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.


Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi
110,00 zł ( 110 l x 1,00 zł ) x ilość ha użytków rolnych

oraz rolnicy utrzymujący bydło otrzymają dodatkowo - 40 litrów do  1 sztuki dużej DJP po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego ilość bydła z ARiMR.

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

   1 - 31 października 2022 r.

gotówką w kasie Urzędu  Miejskiego w Strykowie albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w  Strykowie, pok. nr 12, tel. (42) 719-80-02, w.220.  Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Miejskim w Strykowie a także na stronach internetowych: (www.strykow.pl) oraz  (www.minrol.gov.pl).  

Podstawa prawna – Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz.U. 2022, poz.  846).

wstecz

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków