Treść strony 2021.07

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Informujemy, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Szczegóły poniżej.

  • recycling-304974_1280

Kąpielisko nad zalewem znowu otwarte !

Zapraszamy nad zalew - woda nadaje się do kąpieli.

  • girls-1284419_1920

Zwrot podatku akcyzowego w 2021 r. - II termin

Burmistrz Strykowa informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

W 2021 roku producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w drugim terminie:

  • od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.   producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej składając  wniosek do Burmistrza Strykowa wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.


Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi
100,00 zł ( 100 l x 1,00 zł ) x ilość ha użytków rolnych

oraz rolnicy utrzymujący bydło otrzymają dodatkowo - 30 litrów do  1 sztuki dużej DJP po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego ilość bydła z ARiMR

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

   1 - 31 października 2021 r.

gotówką w kasie Urzędu  Miejskiego w Strykowie albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w  Strykowie, pok. nr 12, tel. (42) 719-80-02, w.350.  Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Miejskim w Strykowie a także na stronach internetowych: (www.strykow.pl) oraz  (www.minrol.gov.pl).  

Podstawa prawna – Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz..U. 2019, poz.  2188).

  • pistol-160119_1280

Zakaz kąpieli w zalewie strykowskim

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu stwierdza zakwit sinic i informuje, że woda w kąpielisku w Strykowie przy ul. Legionów nie nadaje się do kąpilei. Zakaz ten obowiązuje od 10 lipca 2021 r.

Informacja dotycząca obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw do CEEB

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków