Treść strony PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

 Adres PSZOK:

 ZGKiM, ul. Batorego 25, 95-010 Stryków

Harmonogram pracy PSZOK:

 • wtorek -  piątek w godzinach 9:00 -17:00,
 • w soboty w godzinach 8:00 -16:00.


Do PSZOK-u w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać selektywnie zebrane odpady komunalne, takie jak:

 • papier,
 • szkło (butelki, słoiki, naczynia szklane itp.),
 • tworzywa sztuczne,
 • opakowania wielomateriałowe (w tym kartony po mleku),
 • metal,
 • odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone (tj. trawa, liście, ścinki gałęzi i żywopłotów) oraz odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
 • odpady niebezpieczne,
 • opakowania po farbach i lakierach,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i zużyte akumulatory,
 • zużyte opony.

Do PSZOK-u nie są przyjmowane odpady:

 • niebezpieczne odpady budowlane zawierające: azbest, papę, smołę lub substancje smoło podobne,
 • pochodzące z działalności gospodarczej,
 • pochodzące od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałej przez jej mieszkańców, przy czym za takie uznane będą ilości przekraczające o 100% średnie wskaźniki wytwarzania odpadów komunalnych, określone w WPGO dla województwa łódzkiego,
 • części samochodowe, w tym szyby samochodowe.

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków