Treść strony 2019

Otwarty konkurs ofert z dn. 28.03.2019r.

Na podstawie art. 13, z związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.)

Burmistrz Strykowa
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
o charakterze pożytku publicznego w 2019r
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

Więcej informacji w załacznikach.

 

 

Otwarty konkurs ofert z dn. 31.01.2019r.

Na podstawie art. 13, z związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.)

Burmistrz Strykowa
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
o charakterze pożytku publicznego w 2019r.

Rodzaje zadań:
Wypoczynek dzieci i młodzieży – A i F;
Upowszechnianie turystyki – B;
Kultura, sztuka , ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – C;
Ochrona zdrowia – D;
Upowszechnianie kultury fizycznej – E.

Więcej informacji w załacznikach.

 

 

Otwarty konkurs ofert z dn. 27.11.2018r.

Na podstawie art. 13, z związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.)

Burmistrz Strykowa
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej w 2019r.

Więcej informacji w załacznikach.

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków