Treść strony INSTYTUCJE POMOCOWE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie, ul. Tadeusza Kościuszki 29,  tel. 42719 85 01,

http://mgopsstrykow.pl/, e-mail:strykow@mgopsstrykow.pl

Komisariat Policji w Strykowie tel. 47 842 53 10

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy i dla Osób w Kryzysie  w Strykowie tel. 42 719 85 01 wew. 29

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Strykowie tel. 42 719 85 01 wew. 29

 

Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy, możliwości leczenia mogą korzystać z krajowych numerów telefonów:

116 111                 telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

800 100 100         telefon dla rodziców i nauczycieli

800 12 12 12        telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka

112                        numer alarmowy

 

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki-Narkomania – 801 199 990

Poradnia Narkotykowa on-line – www.narkomania.org.pl

Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa
tel. 22 641 15 01,  22 855 54 58,  22 855 54 69, fax: 22 641 15 65
e-mail: kbpn@kbpn.gov.pl
www: www.kbpn.gov.pl
 

 

Na terenie gminy Stryków można uzyskać informacje pod tymi numerami telefonów:

42 719 81 53       Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

47 842 53 10       Komisariat Policji

42 719 85 01       Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Na terenie województwa łódzkiego można uzyskać informacje pod następującymi numerami telefonów:

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR” w Łodzi
93-305 Łódź, ul. Tuszyńska 106, tel. 42 646 40 12, e-mail: monarlodz@gmail.com, www.monartuszynska.pl  

Poradnia Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych „MONAR” w Łodzi
93-005 Łódź, ul. Wólczańska 225, tel./fax: 42 684 23 97

NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny Stowarzyszenia „MONAR”
95-001 Kębliny, ul. Strykowska 3, tel. 42717 84 38, tel./fax: 42 717 80 08, http://www.monar-kebliny.pl/

NZOZ „MONAR” Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Łodzi, filia Ozorków
95-035 Ozorków, ul. Żwirki 1a, tel. 42 646 40 12, fax: 42 645 98 32, e-mail: monarlodz@gmail.com, http://monarozorkow.pl

NZOZ „MONAR” Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny w Sokolnikach
95-039 Sokolniki, ul. Kasprowicza 68, tel. 42 801 91 73, tel./fax: 42 710 12 80, e-mail: sokolniki@monar.org

Fundacja „ARKA”
90-552 Łódź, ul. Kopernika 37, tel./fax: 42 637 55 59, https://fundacja-arka.org.pl/o-nas/

Miejskie Centrum Terapii Zdrowotnej w Łodzi Poradnia Leczenia Uzależnień
93-133 Łódź, ul. Kilińskiego 232, tel. 42 684 08 13, mczp@mczp-lodz.pl, www.chylinskilodz.pl

Miejskie Centrum Terapii Zdrowotnej w Łodzi Oddział Leczenia Uzależnień
92-320 Łódź, ul. Niciarniana 41, tel. 42 674 98 90, mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

Miejskie Centrum Terapii Zdrowotnej w Łodzi Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
92-320 Łódź, ul. Niciarniana 41, tel. 42 676 16 61

NZOZ Poradnia Profilaktyczno-Społeczna przy Towarzystwie „Powrót z U”
90-721 Łódź, ul. Więckowskiego 13, tel. 42 632 50 69, nzozporadnia@wp.pl

Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Łodzi, Szpital im. dr. J. Babińskiego
Oddział Terapii dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi
91-229 Łódź, ul. Aleksandrowska 159, tel. 42 652 94 01, fax: 42 652 80 30, http://www.babinski.home.pl

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera – Oddział Toksykologii
91-348 Łódź, ul. Św. Teresy 8, telefon alarmowy „Na ratunek” 42 657 99 00, https://www.imp.lodz.pl/

Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci PROM
90-252 Łódź, ul. Jaracza 40, tel. 42 630 03 73, lub infolinia Pomarańczowa Linia 801 14 00 68, http://prom.org.pl/

 

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków