Gmina Stryków

Urząd Miejski
w Strykowie

Aktualności 2020

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Treść strony

SUW, rowy - przeciwdziałanie suszy

Kontynuując temat zapobiegania skutkom suszy hydrologicznej informujemy, że Gmina Stryków zaplanowała również modernizacje stacji uzdatniania wody, hydroforni, przepompowni, a także budowę wodociągów, w tym m.in:
1. Stryków – w celu zapewnienia mieszkańcom ciągłości dostaw wody odpowiedniej jakości w ciągu najbliższych 2 lat planowana jest rozbudowa SUW przy ul. Wschodniej o trzeci zbiornik retencyjny (buforowy) o pojemności 300 m3. Na tę chwilę prowadzone są prace polegające na połączeniu wodociągów ze Strykowa z wodociągiem w Dobrej.
2. Sierżnia i Warszewice – budowa nowej SUW w Warszewicach oraz połączenie wodociągu z Sierżni z wodociągiem w Warszewicach pozwoli zastąpić dotychczasową SUW w Warszewicach oraz SUW w Sierżni, która będzie wykorzystywana jako pompownia trzeciego stopnia. Jednocześnie zostaną polepszone parametry wody. W 2019 roku został zmieniony plan przestrzenny dający możliwość rozbudowy SUW w Warszewicach. Obecnie prowadzone są prace geodezyjne w celu opracowania map podziałowych i projektowych.
3. Koźle – w tym roku planowane jest wybudowanie drugiej studni głębinowej, obecnie trwają prace dokumentacyjne oraz proces uzyskiwania stosownych pozwoleń. Modernizacja w Koźlu pozwoli zabezpieczyć zaopatrzenie w wodę przed ewentualnymi przerwami w dostawie wody 8 sołectw.W najbliższych dwóch latach planowane są zakupy brakujących agregatów prądotwórczych dla stacji uzdatniania wody (SUW).
4. W 2020 r. planowana jest realizacja zadań wodociągowych w Woli Błędowej, Smolicach i Niesułkowie.

W przeciwdziałaniu skutkom suszy hydrologicznej służą również urządzenia melioracyjne. Dzięki połączeniu ze zbiornikami wodnymi mogą one odprowadzać jak i doprowadzać wody na grunty rolne. Jest jeden warunek - muszą być utrzymane w należytym stanie.
W tym celu Gmina Stryków wspiera działania Gminnej Spółki Wodnej poprzez przekazanie dotacji przeznaczone na roboty konserwacyjne i utrzymanie bieżące rowów melioracyjnych w następujących miejscowościach: Zagłoba, Gozdów, Sadówka, Zelgoszcz, Swędów, Wrzask, Wola Błędowa, Pludwiny, Wyskoki, Kiełmina, Koźle. W poprzednim roku budżetowym gmina dofinansowała spółkę kwotą 216.085,85 zł, w 2020r. kwota dotacji wyniesie 199.437,12 zł.

« wstecz

Banery

Stopka strony

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Strykowie

Stopka strony - dane adresowe

Dane adresowe

Urząd Miejski w Strykowie
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków

Dane kontaktowe

tel. +48 (42) 719 80 02
fax +48 (42) 719 81 93
e-mail: strykow@strykow.pl

Godziny urzędowania

pn-pt: 08:00 - 16:00

Godziny pracy kasy Urzędu:
pn-pt: 08:00 - 15:00

baner toplayer
4 etap znoszenia obostrzeń - informacje