Gmina Stryków

Urząd Miejski
w Strykowie

Aktualności 2020

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Treść strony

Gminne zamierzenia - przeciwdziałanie suszy

Kontynuując temat zapobiegania skutkom suszy hydrologicznej informujemy, że gmina w pierwszej kolejności postanowiła wykorzystać środki budżetowe na remont i konserwację zbiorników retencyjnych w Dobrej i Strykowie, a także modernizacje stacji uzdatniania wody, hydroforni, przepompowni i budowę wodociągów oraz dofinansowanie Gminnej Spółki Wodnej przeprowadzającej konserwacje i bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie gminy. Szczególnie w tym roku, gminne trawniki i skwery nie będą przycinane tak często i tak krótko, jak dotychczas. Koszenia trawy na terenach zielonych, tam gdzie to możliwe, będzie ograniczone, oczywiście z wyłączeniem miejscach wymagających koszenia ze względu na zachowanie bezpieczeństwa np. przy drogach gminnych.

 Do działań zwiększających retencję może włączyć się każdy mieszkaniec, np. poprzez zaprzestanie regularnego koszenia terenów zielonych, co zminimalizuje konieczność regularnego podlewania, czy też zakładanie kwietnych łąk, które zwiększają powierzchnie utrzymującą wilgoć oraz różnorodne formy zbierania deszczówki i wykorzystywania jej do podlewania ogrodów, czy też powtórne wykorzystanie wody z mycia warzyw i owoców.

W związku z zapytaniami chcielibyśmy poinformować mieszkańców, że Gmina Stryków na tę chwilę, po przeanalizowaniu zapisów programu WFOiGW w Łodzi pn. „DESZCZÓWKA – Gromadzenie wód opadowych”, nie będzie aplikować do programu. Dlaczego?
 program umożliwia dofinansowanie wyłącznie osobom fizycznym.
 dotacja nie wynosi 100% dofinansowania, lecz 70% i to kosztów kwalifikowanych oraz do 5000,00 zł. Podsumowując 30% oraz podatek VAT pochodziłoby z środków budżetowych.
 wykonanie dokumentacji projektowej, pomiary geodezyjne i nadzór inwestorski to kolejne obowiązki i koszty po stronie gminy, a nie osób fizycznych.
 gmina jako beneficjent ponosiłaby odpowiedzialność za utrzymanie trwałości rzeczowej i ekologicznej zadania realizowanego działkach osób fizycznych przez okres min. 3 lat.
 na gminę narzucone są dodatkowe obowiązki organizacyjne i prawne m.in. odpowiedzialność za wybór beneficjentów końcowych, za przeprowadzenie wyboru wykonawcy w trybie zamówień publicznych, odpowiedzialność za stosowanie odpowiednich przepisów do poszczególnych osób fizycznych dot. pomocy publicznej.

« wstecz

Banery

Stopka strony

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Strykowie

Stopka strony - dane adresowe

Dane adresowe

Urząd Miejski w Strykowie
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków

Dane kontaktowe

tel. +48 (42) 719 80 02
fax +48 (42) 719 81 93
e-mail: strykow@strykow.pl

Godziny urzędowania

pn-pt: 08:00 - 16:00

Godziny pracy kasy Urzędu:
pn-pt: 08:00 - 15:00

baner toplayer
4 etap znoszenia obostrzeń - informacje