Gmina Stryków

Urząd Miejski
w Strykowie

Aktualności 2019

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Treść strony

„Kochasz dzieci – nie pal śmieci”

Pod takim hasłem na terenie Gminy Stryków odbywa się kampania informacyjno-edukacyjna, realizowana przez Urząd Miejski w Strykowie, w której poruszany jest przede wszystkim temat szkodliwości palenia odpadów komunalnych w domowych piecach i kotłowniach. Na obszarze gminy zostało rozdysponowanych 5000 szt. ulotek i 200 szt. plakatów. Dodatkowo do placówek szkolnych zostały przekazane materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Spalanie śmieci w domowych piecach i na powierzchni ziemi zatruwa nas i naszych najbliższych, narażając wszystkich na choroby m.in. górnych dróg oddechowych, astmę i alergię.

Zanieczyszczane jest nasze najbliższe otoczenie – powietrze wody gruntowe i gleba.

Dym ze spalanych w domowych piecach śmieci niestety jest szkodliwy dla zdrowia zwłaszcza dzieci. Podczas spalania emitujemy do atmosfery:

  •  pyły, które odkładając się w glebie, powodują szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie metalami ciężkimi,
  •   tlenek węgla – trujący dla ludzi i zwierząt
  •  tlenek azotu – powoduje podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc.

Dym zawiera ponadto: dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także rakotwórcze związki zwane dioksynami.

Co roku z powodu zanieczyszczenia powietrza na świecie umiera 7 mln, a w Polsce 45 tyś. osób (Raport Światowej Organizacji Zdrowia – WHO i Międzynarodowej organizacji non-profit-HEAL).

Ilość produkowanych przez nas śmieci co roku wzrasta. Musimy ograniczyć ich powstawanie. Ponad 60% wytwarzanych odpadów nadaje się do ponownego wykorzystania.

Zamiast spalać odpady  lepiej  wrzucić je do odpowiednich pojemników.

Spalanie śmieci JEST NEZGODNE Z PRAWEM. Grozi za niej grzywna w wysokości do 5 000 zł.

  • autor: Wojciech Tomczak, data: 2019-11-27
  •  „Kochasz dzieci – nie pal śmieci”
  •  „Kochasz dzieci – nie pal śmieci”

« wstecz

Banery

Stopka strony

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Strykowie

Stopka strony - dane adresowe

Dane adresowe

Urząd Miejski w Strykowie
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków

Dane kontaktowe

tel. +48 (42) 719 80 02
fax +48 (42) 719 81 93
e-mail: strykow@strykow.pl

Godziny urzędowania

pn-pt: 08:00 - 16:00

Godziny pracy kasy Urzędu:
pn-pt: 08:00 - 15:00