Gmina Stryków

Urząd Miejski
w Strykowie

Aktualności 2019

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Treść strony

Dotacje do wymiany pieca

Ogłaszamy nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi o udzielenie dotacji celowej na wymianę dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła: kocioł na ekogroszek klasy 5, kocioł na biomasę klasy 5, kocioł na gaz (podłączenie do sieci albo instalacja zbiornikowa), kocioł na olej opałowy, ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła, w budynkach położonych w granicach administracyjnych Gminy Stryków.

Zasady udzielania dotacji, w tym wysokość dotacji, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposób ich rozliczenia określa „Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stryków na wymianę dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Stryków” stanowiący załącznik do uchwały Nr XI/112/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych na jego realizację oraz termin jego realizacji:

Wnioski należy składać od dnia 12 sierpnia 2019 r. do dnia 20 września 2019 r. w formie papierowej, z wykorzystaniem załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strykowie, 95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27, w następujących godzinach:

  • w sierpniu - od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500
  • we wrześniu – od poniedziałku do środy w godzinach od 800 do 1600, w każdy czwartek w godzinach od 700 do 1600 , w każdy piątek w godzinach od 800 do 1500.

Wnioski mogą również zostać przesłane drogą pocztową.

Wnioski, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Strykowie po 20 września 2019 r. nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Strykowie.

Celem naboru jest przyznanie w 2019 r. dotacji celowych na wymianę dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła:

  • kocioł na ekogroszek klasy 5,
  • kocioł na biomasę klasy 5,
  • kocioł na gaz (podłączenie do sieci albo instalacja zbiornikowa),
  • kocioł na olej opałowy,
  • ogrzewanie elektryczne,
  • pompę ciepła.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania w roku budżetowym 2019 wynosi 200 000,00 zł.

Dotacja będzie udzielana w wysokości 50 % poniesionych kosztów zakupu nowego ekologicznego źródła ciepła, ale nie więcej niż 5 000,00 zł.

Formularz wniosku o udzielenie dotacji celowej (załącznik nr 1 do zarządzenia) dostępny jest w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strykowie oraz na stronie internetowej http://bip.strykow.pl

Realizacja zadania może zostać rozpoczęta po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji.

Dofinansowanie nie może być przeznaczone na refundację kosztów poniesionych przed datą zawarcia umowy.

Zarządzenie nr 84/2019
w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Stryków na wymianę dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Stryków, powołania Komisji do przeprowadzenia naboru oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia i sposobu rozliczenia dotacji.
http://www.bip.strykow.pl/?a=8887

UCHWAŁA NR XI/112/2019
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Stryków na wymianę dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Stryków

http://www.bip.strykow.pl/?a=8813

 

« wstecz

Banery

Stopka strony

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Strykowie

Stopka strony - dane adresowe

Dane adresowe

Urząd Miejski w Strykowie
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków

Dane kontaktowe

tel. +48 (42) 719 80 02
fax +48 (42) 719 81 93
e-mail: strykow@strykow.pl

Godziny urzędowania

pn-pt: 08:00 - 16:00

Godziny pracy kasy Urzędu:
pn-pt: 08:00 - 15:00

baner toplayer
Czas pracy