Treść strony PARKINGI

BUDOWA PARKINGU PRZY UL. KOŚCIUSZKI W STRYKOWIE

Zdanie było częścią inwestycji obejmującej dwa parkingi: nowy parking przy ul. Kościuszki  - wzdłuż bocznego wejścia do parku  nad Moszczenicą oraz parking za Urzędem Miejskim. W zakresie parkingu wzdłuż bocznego wejścia do parku nad Moszczenicą zadanie obejmowało: budowę 10 nowych miejsc postojowych, wykonanie kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych oraz przebudowę wjazdu. Przetargowy koszt  budowy obu parkingów wyniósł 1 630 482,55 zł. Inwestycja zrealizowana w 2023 r. Przypomnijmy, dlaczego parking nie został zrealizowany w 2022 roku, mimo rozpoczęcia prac. Pomimo ponagleń ze strony Gminy Stryków, wykonawca nie dokończył budowy parkingu - umowa została rozwiązana i naliczono kary umowne. Ze względów prawnych nie można było dokończyć prac w trybie zamówienia z wolnej ręki, dlatego dokończenie budowy musiało zaczekać do wyłonienia wykonawcy w trybie przetargowym. Przetarg został ogłoszony na jedno zadanie wspólne obejmujące także przebudowę parkingu za UM.

 

 • Budowa parkingu przy ul. Kościuszki, zadanie po realizacji
 • Budowa parkingu przy ul. Kościuszki, zadanie po realizacji
 • Budowa parkingu przy ul. Kościuszki, zadanie po realizacji
 • Parking przy ul. Kościuszki, zadanie w trakcie realizacji w 2023 r.
 • Budowa parkingu przy ul. Kościuszki, zadanie w trakcie realizacji w 2023 r.
 • Budowa parkingu przy ul. Kościuszki, zadanie w trakcie realizacji w 2023 r.
 • Budowa parkingu przy ul. Kościuszki, zadanie w trakcie realizacji w 2023 r.
 • Budowa parkingu przy ul. Kościuszki, zadanie w trakcie realizacji w 2023 r.
 • Budowa parkingu przy ul. Kościuszki, zadanie w trakcie realizacji w 2023 r.
 • Budowa parkingu przy ul. Kościuszki, zadanie w trakcie realizacji w 2023 r.
 • Budowa parkingu przy ul. Kościuszki, zadanie w trakcie realizacji w 2023 r.
 • Budowa parkingu przy ul. Kościuszki, zadanie w trakcie realizacji w 2023 r.
 • Budowa parkingu przy ul. Kościuszki, zadanie w trakcie realizacji w 2023 r.
 • Budowa parkingu przy ul. Kościuszki, zadanie w trakcie realizacji w 2023 r.
 • Budowa parkingu przy ul. Kościuszki, zadanie w trakcie realizacji w 2023 r.
 • Budowa parkingu przy ul. Kościuszki, zadanie w trakcie realizacji w 2022 r.
 • Budowa parkingu przy ul. Kościuszki, zadanie w trakcie realizacji w 2022 r.
 • Budowa parkingu przy ul. Kościuszki, zadanie w trakcie realizacji w 2022 r.
 • Budowa parkingu przy ul. Kościuszki, zadanie w trakcie realizacji w 2022 r.
 • Teren inwestycji przed realizacją w 2022 r.

 

PRZEBUDOWA PARKINGU ZA URZĘDEM

Zdanie było częścią inwestycji obejmującej dwa parkingi: nowy parking przy ul. Kościuszki  - wzdłuż bocznego wejścia do parku  nad Moszczenicą oraz parking za Urzędem Miejskim. Realizacjia inwestycji w zakresie przebudowy parkingu za Urzędem Miejskim obejmowała:

·         budowę 59 miejsc postojowych, w tym 55 miejsc z płyt ażurowych i 4 miejsca z kostki betonowej dla pojazdów osób  niepełnosprawnych;
·         budowę dróg manewrowych;
·         budowa drogi dojazdowej w miejscu starej drogi prowadzącej do nowego parku;
·         budowę kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych;
·         wymianę drewnianego słupa kolidującego z wjazdem na żelbetowy słup telekomunikacyjny;
·         budowę muru oporowego oraz ogrodzenia panelowego od strony parku;
·         realizację nasadzeń na zielonych skwerach min. 35 szt. drzew.

Przebudowa parkingu za budynkiem UM wymagała wycięcia dwóch dębów szypułkowych, które pozostawały w kolizji z projektowaną drogą manewrową. Starostwo Powiatowe w Zgierzu w decyzji za usunięcie ww. drzew naliczyło opłatę 29 190 zł, odroczoną na okres 3 lat pod warunkiem wykonania przez Gminę Stryków nasadzeń zastępczych – 4 drzew gatunku lipa drobnolistna lub klon zwyczajny o określonym obwodzie pnia (14 cm).  Inwestycja zrealizowana w 2023 r. Przypomnijmy, że parking nie został zrealizowany w 2022 roku ze względu na przedłużające się procedowanie dokumentacji technicznej z konserwatorem zabytków, co wydłużyło termin uzyskania pozwolenia na budowę. Przetargowy koszt zadania budowy obu parkingów (parkingu za UM oraz parkingu przy ul. Kościuszki) wyniósł 1 630 482,55 zł.

 • Przebudowa parkingu za Urzędem Miejskim, inwestycja po realizacji
 • Przebudowa parkingu za Urzędem Miejskim po realizacji
 • Parking za Urzędem - w trakcie realizacji
 • Parking za Urzędem - w trakcie realizacji
 • Przebudowa parkingu za Urzędem Miejskim w trakcie realizacji
 • Przebudowa parkingu za Urzędem Miejskim w trakcie realizacji
 • Przebudowa parkingu za Urzędem Miejskim w trakcie realizacji
 • Przebudowa parkingu za Urzędem Miejskim w trakcie realizacji
 • Przebudowa parkingu za Urzędem Miejskim w trakcie realizacji
 • Przebudowa parkingu za Urzędem Miejskim w trakcie realizacji
 • Przebudowa parkingu za Urzędem Miejskim w trakcie realizacji
 • Przebudowa parkingu za Urzędem Miejskim w trakcie realizacji
 • Przebudowa parkingu za Urzędem Miejskim w trakcie realizacji
 • Przebudowa parkingu za Urzędem Miejskim w trakcie realizacji
 • Przebudowa parkingu za Urzędem Miejskim w trakcie realizacji
 • Przebudowa parkingu za Urzędem Miejskim w trakcie realizacji
 • Przebudowa parkingu za Urzędem Miejskim w trakcie realizacji
 • Przebudowa parkingu za Urzędem Miejskim w trakcie realizacji
 • Droga ppoż przy parkingu za Urzędem Miejskim przed realizacją inwestycji
 • Parking za Urzędem przed realizacją inwestycji

 

PARKING PRZY UL. TARGOWEJ NAPRZECIW SP 2

W lipcu 2023 r. decyzję o pozwoleniu na budowę uzyskał projekt parkingu na ponad 50 miejsc przy ul. Targowej, z którego skorzystają mieszkańcy oraz rodzice uczniów SP nr 2 w Strykowie.

 

UTWARDZENIE PARKINGU PRZY SP W BRATOSZEWICACH

W ramach wiosennych robót utrzymaniowych dróg gminnych utwardzony został parking przy Szkole Podstawowej w Bratoszewicach. Plac wyrównano poprzez usunięcie mokrej warstwy gruntu, a następnie ułożono warstwę tłucznia. W razie intensywnych opadów deszczu pozwoli to uniknąć tworzenia się błota i rozjeżdżanie go przez samochody. Prace zostały wykonane na zlecenie Gminy Stryków przez JRP oraz ZGKiM w Strykowie. Do utwardzenia parkingu zużyto ok. 280 ton tłucznia. Zadanie wykonane w 2022 r.
 
 • Parking po utwardzeniu nawierzchni
 • Parking przed utwardzeniem nawierzchni

 

BUDOWA PARKINGU W RAMACH PRZEBUDOWY UL. LEGIONÓW W STRYKOWIE

Wybudowano parking z betonowych płyt ażurowych na 55 miejsc. Inwestycja zrealizowana w ramach przebudowy ul. Legionów wraz z budową sieci kanalizacyjnej i deszczowej w latach 2017-2019. Parking powstał w 2019 r.

 • Parking przy ul. Legionów po realizacji w 2019 r.
 • Parking przy ul. Legionów po realizacji w 2019 r.
 • Parking przy ul. Legionów po realizacji w 2019 r.
 • Parking przy ul. Legionów po realizacji w 2019 r.
 • Parking przy ul. Legionów po realizacji w 2019 r.

 

BUDOWA PARKINGU W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY POMNIKU NIEPODLEGŁOŚCI

Zadanie polegało na budowie parkingu z kostki brukowej na 61 miejsc, w tym 3 miejsc dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja zrealizowana w ramach  zagospodarowania terenu u zbiegu ul. Cichej i Rolniczej w Strykowie w sąsiedztwie Pomnika Niepodległości. Powstał parking z kostki betonowej z dwoma dojazdami i odwodnieniem. Bezpośrednio przy parkingu zamontowano wolnostojącą, prefabrykowaną toaletę, do której wykonano przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne. Inwestycja zrelizowana w 2019 r. 

 • Budowa parkingu przy Pomniku Niepodległości w Strykowie w 2019 r.
 • Budowa parkingu przy Pomniku Niepodległości w Strykowie w 2019 r.
 • Budowa parkingu przy Pomniku Niepodległości w Strykowie w 2019 r.
 • Budowa parkingu przy Pomniku Niepodległości w Strykowie w 2019 r.
 • Budowa parkingu przy Pomniku Niepodległości w Strykowie w 2019 r.
 • Budowa parkingu przy Pomniku Niepodległości w Strykowie w 2019 r.
 • Budowa parkingu przy Pomniku Niepodległości w Strykowie w 2019 r.
 • Budowa parkingu przy Pomniku Niepodległości w Strykowie w 2019 r.
 • Budowa parkingu przy Pomniku Niepodległości w Strykowie w 2019 r.
 • Teren przy Pomniku Niepodległości w Strykowie przed rozpoczęciem budowy parkingu w 2019 r.

 

 

PRZEBUDOWA PARKINGÓW PRZY UL. WARSZAWSKIEJ

Przebudowa parkingów przy ul. Warszawskiej nastąpi w III etapie ze względu na konieczność przejazdu przez parkingi ciężkiego sprzętu i składowania materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji oczyszczenia zbiornika wodnego i zagospodarowania przestrzeni wokół niego (informacje dot. zagospodarowania zalewu na https://www.strykow.pl/2873,miasto-strykow). Doraźnej poprawie komfortu parkowania na parkingu nieutwardzonym służą prace wykonywane w ramach wiosennych robót utrzymaniowych dróg gminnych, polegające na wyrównaniu terenu przez nawiezienie i zagęszczenie kruszywa.

 • Wyrównywanie nawierzchni na parkingu przy zalewie w Strykowie, prace wykonuje JRP w Strykowie

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków