Treść strony MOSTY I PRZEPUSTY DROGOWE

BUDOWA PRZEPUSTU NA DRODZE GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI KIEŁMINA

Inwestycja polegała na budowie istniejącego przepustu na rowie melioracyjnym pod drogą gruntową gminną w Kiełminie. W ramach robót budowlanych wykonano rozbiórkę istniejącego przepustu i budowę w tym miejscu przepustu o większej średnicy i długości. W ramach  inwestycji wykonano poszerzenie nasypu drogowego. Zostały też wykonane nawierzchnia drogowa z tłucznia oraz pobocza oraz zamontowane  bariery ochronne. Wartość robót  to  133 987,41 zł. Inwestycja została zrealizowana w 2023 r.

 

 • Przepust drogowy w Kiełminie, inwestycja w trakcie realizacji.
 • Przepust drogowy w Kiełminie, inwestycja w trakcie realizacji.
 • Przepust drogowy w Kiełminie, inwestycja w trakcie realizacji.
 • Przepust drogowy w Kiełminie, inwestycja w trakcie realizacji.
 • Przepust drogowy w Kiełminie, inwestycja po zakończeniu realizacji

 

PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECE MOSZCZENICY W SMOLICACH

Przebudowa mostu w Smolicach zrealizowana została w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Smolice od drogi wojewódzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr 5104E (w tym przebudowa mostu na rzece Moszczenicy)”. Całkowity koszt wykonania zadania obejmujący: umowę z wykonawcą, nadzór inwestorski i koszt wykonania dokumentacji projektowej wyniosły 1 856 922,06 zł. Zadanie zostało zrealizowane w latach 2019-2020. Po sfinalizowaniu przedłużających się procedur prawnych, w latach 2022-2023 zrealizowano  II etap inwestycji polegający na budowie drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 708 do mostu, w tym rozbudowie skrzyżowania w rondo. Następnie pozyskano pozwolenie na budowę III etapu inwestycji tj. od mostu do drogi powiatowej w Smolicach wraz z budową ronda. Zadanie jest w trakcie relizacji. Termina zakończenia to 2024 r. Przebudowany most oraz nowe odcinki drogi pozwolą częściowo wyprowadzić ruch samochodów z centrum Strykowa, Smolic, Swędowa i Anielina Swędowskiego.

 • Most w Smolicach, inwestycja po realizacji
 • Most w Smolicach, inwestycja po realizacji
 • Most w Smolicach, inwestycja w trakcie realizacji
 • Most w Smolicach, inwestycja w trakcie realizacji
 • Most w Smolicach, inwestycja w trakcie realizacji
 • Most w Smolicach, inwestycja w trakcie realizacji
 • Most w Smolicach, inwestycja w trakcie realizacji
 • Most w Smolicach, inwestycja w trakcie realizacji
 • Most w Smolicach, inwestycja w trakcie realizacji
 • Most w Smolicach przed ropoczęciem przebudowy

 

REMONT MOSTU NA RZECE MOSZCZENICY W CESARCE

Zadanie polegało na remoncie drewnianego mostu na rzece Moszczenicy w ciągu drogi gminnej nr 120323 E relacji Cesarka - Sosnowiec Pieńki. Długość mostu to 6,71 m. W ramach naprawy: rozebrano i usunięto istniejącą nawierzchnię drewnianą mostu, wypiaskowano elementy stalowe mostu z zabezpieczeniem antykorozyjnym, ułożono warstwę konstrukcyjną mostu, zabezpieczono konstrukcje mostu przed podmywaniem, przykryto most warstwa górną, zabezpieczono  stalowym kątownikiem najazd i zjazd mostu, zamontowano  drewniane bariery ochronne. Koszt zadania to 53.505,00 zł. W perspektywie kolejnych lat Gmina Stryków zamierza wybudować w tym miejscu nowy most o konstrukcji żelbetowej. W tym celu Rada Miejska zabezpieczyła na wniosek Burmistrza środki w budżecie na opracowanie dokumentacji technicznej. Ze względu na ciągłe zainteresowanie terenami pod budownictwo mieszkaniowe oraz terenami inwestycyjnymi w tym rejonie i zwiększonym natężeniem ruchu, budowa nowego mostu staje się w kolejnych latach jedną z priorytetowych inwestycji. Zadanie zrealizowane w 2021 r. 
 
 • Most po remoncie
 • Most po remoncie
 • Most po remoncie
 • Remont mostu na rzece Moszczenicy w Cesarce
 • Remont mostu na rzece Moszczenicy w Cesarce

 

REMONT PRZEPUSTU DROGOWEGO W ŁUGACH

Remont przepustu drogowego w Ługach obejmował: przygotowanie uszkodzonego podłoża pod wypełnienie betonowe; udrożnienie, wyczyszczenie i naprawa istniejącego przepustu; wykonanie zbrojonych ław betonowych wzmacniających przepust, wykonanie wzmocnień z obu stron przepustu i wykończenie; uzupełnienie nawierzchni asfaltem, wykończenie i zabezpieczenie skarp przy przepuście. Gmina Stryków zleciła przeprowadzenie prac ZGKiM w Strykowie. Droga w Ługach została zmodernizowana w 2006 r. W ramach tej inwestycji m.in. oczyszczono i naprawiono przepusty. W okresie późniejszym wykonywano drobne bieżące naprawy w ramach umowy na pracę koparko-ładowarką lub przez JRP. Przepust nie przechodził jednak generalnych remontów aż do 2021 r. Wartość inwestycji to 50.000,00 zł. 

 • Remont przepustu drogowego w Ługach
 • Remont przepustu drogowego w Ługach
 • Remont przepustu drogowego w Ługach
 • Remont przepustu drogowego w Ługach
 • Remont przepustu drogowego w Ługach

 

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków