Treść strony PROGRAM "KORPUS WSPARCIA SENIORÓW"

PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW”

Szczegółowe informacje na temat Programu i możliwości skorzystania ze wsparcia można uzyskać bezpośrednio w MGOPS w Strykowie lub poprzez kontakt telefoniczny tel. 42 719 85 01.

W 2022 roku Gmina Stryków zrealizowała, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zakup usługi wsparcia seniorów w postaci opasek bezpieczeństwa wraz z obsługą systemu.

Adresatami byli mieszkańcy Gminy Stryków,  w wieku 65 lat i więcej, którzy ze względu na stan zdrowia mają problemy w samodzielnym funkcjonowaniu, mogą oni prowadzić samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkać z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

·         Całkowita wartość programu 114 655,00 zł

Realizacja przez MGOPS w Strykowie modułu II, w ramach programu „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2022 oraz przyjętego przez Radę Miejską w Strykowie programu osłonowego „Opieka na odległość dla seniorów Gminy Stryków na rok 2022”, miała na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania  seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez dostęp do opasek bezpieczeństwa.

Opaska bezpieczeństwa połączona z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.  Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor w zależności od sytuacji podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi, w szczególności może on poprosić o interwencję w miejscu zamieszkania rodziny lub innych bliskich seniora, poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej, wezwać służby ratunkowe.

Opaska bezpieczeństwa jest  pod względem funkcjonalności dopasowana do potrzeb osób w wieku powyżej 65 lat oraz posiadała co najmniej trzy z następujących funkcji:

  •         przycisk bezpieczeństwa - sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrami obsługi i opiekunami
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków