Treść strony OŚWIETLENIE

BUDOWA OŚWIETLENIA SOLARNEGO NA TERENIE GMINY

Inwestycja w I etapie objęła montaż nowego oświetlenia w następujących lokalizacjach: Kiełmina – 3 lampy przy drodze gminnej wewnętrznej, Zelgoszcz – 4 lampy przy drodze gminnej wewnętrznej (ul. Słoneczna), Warszewice – 4 lampy przy drodze gminnej wewnętrznej, Bartolin – 1 lampa przy drodze powiatowej, Swędów – 1 lampa przy drodze gminnej wewnętrznej, Lipa - 1 lampa przy drodze gminnej wewnętrznej, Dobieszków – 1 lampa na działce sołeckiej,Tymianka – 1 lampa przy drodze gminnej wewnętrznej. Koszt I etapu inwestycji to 97.500,00 zł. Inwestycję zrealizowano w lipcu 2023 r. W II etapie wykonano montaż 1 lampy na działce sołeckiej w Starym Imielniku - koszt 6.500,00 zł. Dodatkowa lampa zamontowana została także w Warszewicach jako uzupełnienie oświetlenia wykonanego w I etapie. Zadanie zrealizowane w 2023 r.

 • Oświetlenie solarne, inwestycja po realizacji
 • Oświetlenie solarne, inwestycja po realizacji
 • Oświetlenie solarne, inwestycja po realizacji
 • Oświetlenie solarne, inwestycja po realizacji
 • Oświetlenie solarne, inwestycja po realizacji

 

BUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY

 
Jest to kolejna inwestycja związana z budową i modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryków. Zadaniem objęte zostały większe i mniejsze projekty wynikające z wniosków zgłaszanych przez sołectwa. Lokalizacje to: Swędów - ul. Szumiących Jodeł i ul. Cyprysowa, Wrzask, Mała Tymianka, Osse, Tymianka, Ługi. Wartość umowy z wybranym w przetargu wykonawcą wynosi 492 626,07 zł.  Inwestycja zrealizowana w 2023 r.
 
 
 • Nowe oświetlenie, Swędów ul. Cyprysowa
 • Nowe oświetlenie, Ługi
 • Nowe oświetlenie, Wrzask
 • Nowe oświetlenie, Tymianka-Osse

 

PROJEKT BUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI ŁUGI

W ramach zadania został opracowany projekt budowy oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 120323 E w m. Ługi. Wartość zadania wyniosła 6 500,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2022 r.

 

OŚWIETLENIE PRZY POMNIKU NIEPODLEGŁOŚCI W STRYKOWIE

Inwestycja polegała na rozbudowie oświetlenia placu przy Pomniku Niepodległości oraz budowie oświetlenia przy skrzyżowaniu ulic Rolniczej, Piłsudskiego i Cmentarnej w Strykowie. Dokumentację projektową opracowano w 2020 roku, kiedy to również złożono wniosek o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Zgierzu. Rozbudowa oświetlenia objęła montaż: przy pomniku - 4 dekoracyjnych słupów z lampami LED w stylistyce odpowiadającej już istniejącemu oświetleniu; w obrębie skrzyżowania ulic - 3 nowch słupów oświetleniowych  wraz z dodatkową wymianą jednej starej oprawy na oprawę LED. Koszt zadania to: 59.147,00 zł. Inwestycja zrealizowana w 2021 r. 

 • Oświetlenie przy Pomniku Niepodległości oraz pobliskim skrzyżowaniu
 • Oświetlenie przy Pomniku Niepodległości oraz pobliskim skrzyżowaniu
 • Oświetlenie przy Pomniku Niepodległości oraz pobliskim skrzyżowaniu
 • Oświetlenie przy Pomniku Niepodległości oraz pobliskim skrzyżowaniu
 • Oświetlenie przy Pomniku Niepodległości oraz pobliskim skrzyżowaniu

 

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE STRYKÓW (III ETAP)

Inwestycja jest trzecim i ostatnim etapem wieloletniego zadania realizowanego przez Gminę Stryków w ramach projektu pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków dofinasowanego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 ze środków EFRR. Nowe energooszczędne lampy LED zamontowano w następujących lokalizacjach: Swędów - ul. Kwiatowa, Przylesie, Bolka i Lolka - 9 lamp; Stryków - ul. Zlotowa, Żytnia, Brzezińska - 52 lampy; Bratoszewice - ul. Łódzka od ul. Ogrodniczej w kierunku Rokitnicy, ul. Polna -  49 lamp; Klęk – Kiełmina - 24 lampy; Klęk do granicy m. Łódź - 4 lampy oraz Krucice - 21 lamp.  Inwestycja zrealizowana w 2021 r. Łączny koszt inwestycji w etapach I, II, III - 968 916,68 zł. Dofinansowanie wyniosło - 637 466,57 zł.
 • DK 14
 • Kielmina
 • Swedow_Kwiatowa
 • Kielmina1
 • Bratoszewice1
 • Zlotowa Zytnia
 • Bratoszewice 2
 • Krucice (3)
 • ul. Bolka i Lolka, Swędów
 • ul. Zlotowa i Żytnia, Stryków

 

BUDOWA OŚWIETLENIA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY UL. BRZEZIŃSKIEJ

W ramach inwestycji wybudowane zostało 6 masztów oświetleniowych z 12 oprawami oświetleniowymi LED o łącznej mocy 16,8 KW, zasilanymi wewnętrzną linią z nowo zaprojektowanej rozdzielnicy oświetleniowej, zlokalizowanej na elewacji budynku szatni, w sąsiedztwie istniejącego złącza energii elektrycznej. Ponadto zostały zakupione i zamonowane na masztach oświetleniowych 3 głośniki.  Koszt inwestycji to 267.648,74 zł. Zadanie zrealizowane w 2021 r.

 • Zrealizowana inwestycja
 • Zrealizowana inwestycja
 • Budowa oświetlenia boiska przy ul. Brzezińskiej
 • Budowa oświetlenia boiska przy ul. Brzezińskiej
 • Budowa oświetlenia boiska przy ul. Brzezińskiej
 • Budowa oświetlenia boiska przy ul. Brzezińskiej
 • Oświetlenie boiska ul. Brzezińska
 • Oświetlenie boiska ul. Brzezińska
 • Budowa oświetlenia boiska przy ul. Brzezińskiej
 • Budowa oświetlenia boiska przy ul. Brzezińskiej

 

PROJEKT BUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE POWIATOWEJ OSSE-TYMIANKA

Opracowano projekt budowy oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 5110 E od miejscowowści Osse do miejscowości Tymiankia i dokonano skutecznego zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Zgierzu. Projekt obejmuje budowę 29 sztuk słupów oświetleniowych z oprawami LED oraz linię kablową o długości 1 161 mb. Wartość inwestycji to 9 900,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2021 r.

 

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO - DOBRA NOWINY, UL. E.PLATER W STRYKOWIE

W ramach środków własnych Gmina Stryków wybudowała oświetlenie w Dobra Nowiny oraz przy ul. E. Plater w Strykowie. Łącznie zainstalowane zostały 33 lampy ledowe – 29 lamp w Dobra Nowiny oraz 4 lampy w  ul. E. Plater. Zadanie zrealizowane w 2020 i 2021 roku. Koszt inwestycji: Dobra Nowiny - 145 325,02 zł, E. Plater - 17 813,34 zł. 

 • Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. E. Plater w Strykowie
 • Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. E. Plater w Strykowie
 • Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. E. Plater w Strykowie
 • Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. E. Plater w Strykowie

 

BUDOWA DODATKOWEGO OŚWIETLENIA PRZY POMNIKU NIEPODLEGŁOŚCI

Została opracowania dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Budowa oświetlenia skrzyżowania ulic Cmentarnej, Rolniczej i Piłsudskiego wraz z placem przy pomniku w Strykowie”. Wykonano dwa projekty budowlane. Projekt „Rozbudowa oświetlenia terenu placu przy pomniku w Strykowie – budowa urządzenia technicznego w postaci oświetlenia terenu” uwzględnia montaż 4 słupów oświetleniowych dekoracyjnych o wysokości zawieszenia oprawy 4 m. Słupy będą identyczne z istniejącymi oświetlającymi alejki. Oprawy LED 63 W. Projekt „Budowa oświetlenia ulicznego – skrzyżowanie ulic Rolniczej, Piłsudskiego i Cmentarnej w Strykowie” uwzględnia montaż 3 słupów oświetleniowych na skrzyżowaniu ulic Rolniczej, Cmentarnej i Piłsudskiego w Strykowie, o wysokości 8 m z wysięgnikami o długości ramienia 1,5 m. Oprawy oświetleniowe 16 LED/45 W. W ramach zadania planuje się także wymienić istniejącą oprawę oświetleniową na ww. typu. Koszt dokumentacji to 6.100,00 zł. Projekt opracowano w 2020 roku.

 • Pomnik Niepodległości w Strykowie
 • Oświetlenie przy Pomniku Niepodległości
 • Oświetlenie przy Pomniku Niepodległości
 • Oświetlenie przy Pomniku Niepodległości
 • Budowa oświetlenia

 

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE STRYKÓW (I i II ETAP)

W ramach projektu dofinansowanego z RPO WŁ 2014-2020 ZIT zaplanowano budowę 224 nowych punktów świetlnych. W I etapie w 2019 r. nowe punkty świetlne zostały zamontowane w Bratoszewicach na ul. Zatorze i przy świetlicy wiejskiej w Smolicach – łączny koszt I etapu to 70 453,80 zł, w II etapie w 2020 r. zostały zamontowane w: Tymiance - ul. Lawendowa i Środkowa; Warszewicach, Swędowie - ul. Sosnowa i Łąkowa; Anielinie Swędowskim - ul. Spacerowa i Strykowska – łączny koszt II etapu 278 134,56 zł. Inwestycja zrealizowana w latach 2019/2020.

 • Smolice
 • Anielin Swędowski ul.Strykowska
 • Warszewice
 • Swędów
 • Warszewice

 

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków