Treść strony OŚWIETLENIE

BUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY

Rozpoczęła się kolejna inwestycja związana z budową i modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryków. Zadaniem objęte są następujące lokalizacje: Swędów, ul. Szumiących Jodeł; Swędów, ul. Cyprysowa; Wrzask; Mała Tymianka; Osse, Tymianka; Ługi. W sumie budowa oświetlenia obejmuje 59 szt. lamp. Wartość umowy z wybranym w przetargu wykonawcą wynosi 492 626,07 zł. Wykonawca rozpoczął od prac ziemnych w Swędowie, przy ul. Cyprysowej. Realizacja zadania zakończy się w pierwszym półroczu 2023 r.
 
 • Inwestycja w trakcie realizacji
 • Inwestycja w trakcie realizacji
 • Inwestycja w trakcie realizacji
 • Inwestycja w trakcie realizacji

 

PROJEKT BUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI ŁUGI

W ramach zadania został opracowany projekt budowy oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 120323 E w m. Ługi. Wartość zadania wyniosła 6 500,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2022 r.

OŚWIETLENIE PRZY POMNIKU NIEPODLEGŁOŚCI

Inwestycja polegała na rozbudowie oświetlenia placu przy Pomniku Niepodległości oraz budowie oświetlenia przy skrzyżowaniu ulic Rolniczej, Piłsudskiego i Cmentarnej w Strykowie. Dokumentację projektową opracowano w 2020 roku, kiedy to również złożono wniosek o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Zgierzu. Rozbudowa oświetlenia objęła montaż: przy pomniku - 4 dekoracyjnych słupów z lampami LED w stylistyce odpowiadającej już istniejącemu oświetleniu; w obrębie skrzyżowania ulic - 3 nowch słupów oświetleniowych  wraz z dodatkową wymianą jednej starej oprawy na oprawę LED. Koszt zadania to: 59.147,00 zł. Inwestycja zrealizowana w 2021 r. 

 • Oświetlenie przy Pomniku Niepodległości oraz pobliskim skrzyżowaniu
 • Oświetlenie przy Pomniku Niepodległości oraz pobliskim skrzyżowaniu
 • Oświetlenie przy Pomniku Niepodległości oraz pobliskim skrzyżowaniu
 • Oświetlenie przy Pomniku Niepodległości oraz pobliskim skrzyżowaniu
 • Oświetlenie przy Pomniku Niepodległości oraz pobliskim skrzyżowaniu
 • Oświetlenie przy Pomniku Niepodległości oraz pobliskim skrzyżowaniu
 • Oświetlenie przy Pomniku Niepodległości oraz pobliskim skrzyżowaniu
 • Oświetlenie przy Pomniku Niepodległości oraz pobliskim skrzyżowaniu

 

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE STRYKÓW III

Inwestycja jest trzecim i ostatnim etapem wieloletniego zadania realizowanego przez Gminę Stryków w ramach projektu pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków dofinasowanego w ramach RPOWŁ na lata 2014-2020 ze środków EFRR. Nowe energooszczędne lampy LED zamontowano w następujących lokalizacjach: Swędów - ul. Kwiatowa, Przylesie, Bolka i Lolka - 9 lamp; Stryków - ul. Zlotowa, Żytnia, Brzezińska - 52 lampy; Bratoszewice - ul. Łódzka od ul. Ogrodniczej w kierunku Rokitnicy, ul. Polna -  49 lamp; Swędów – ul. Kwiatowa, Przylesie, Bolka i Lolka - 9 lamp; Klęk – Kiełmina - 24 lampy; Klęk do granicy m. Łódź - 4 lampy oraz Krucice - 21 lamp. Łączny koszt III etapu to  657.195,81 zł. Inwestycja zrealizowana w 2021 r. 
 • DK 14
 • Kielmina
 • Swedow_Kwiatowa
 • Kielmina1
 • Bratoszewice1
 • Zlotowa Zytnia
 • Bratoszewice 2
 • Krucice (3)

 

BUDOWA OŚWIETLENIA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY UL. BRZEZIŃSKIEJ

W ramach inwestycji wybudowane zostało 6 masztów oświetleniowych z 12 oprawami oświetleniowymi LED o łącznej mocy 16,8 KW, zasilanymi wewnętrzną linią z nowo zaprojektowanej rozdzielnicy oświetleniowej, zlokalizowanej na elewacji budynku szatni, w sąsiedztwie istniejącego złącza energii elektrycznej. Ponadto zostały zakupione i zamonowane na masztach oświetleniowych 3 głośniki.  Koszt inwestycji to 267.648,74 zł. Zadanie zrealizowane w 2021 r.

 • Zrealizowana inwestycja
 • Zrealizowana inwestycja
 • Budowa oświetlenia boiska przy ul. Brzezińskiej
 • Budowa oświetlenia boiska przy ul. Brzezińskiej
 • Budowa oświetlenia boiska przy ul. Brzezińskiej
 • Budowa oświetlenia boiska przy ul. Brzezińskiej
 • Oświetlenie boiska ul. Brzezińska
 • Oświetlenie boiska ul. Brzezińska

 

PROJEKT BUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE POWIATOWEJ OSSE-TYMIANKA

Opracowano projekt budowy oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 5110 E od miejscowowści Osse do miejscowości Tymiankia i dokonano skutecznego zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Zgierzu. Projekt obejmuje budowę 29 sztuk słupów oświetleniowych z oprawami LED oraz linię kablową o długości 1 161 mb. Wartość inwestycji to 9 900,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2021 r.

 

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO - DOBRA NOWINY, UL. E.PLATER W STRYKOWIE

W ramach środków własnych Gmina Stryków wybudowała oświetlenie w Dobra Nowiny oraz przy ul. E. Plater w Strykowie. Łącznie zainstalowane zostały 33 lampy ledowe – 29 lamp w Dobra Nowiny oraz 4 lampy w  ul. E. Plater. Zadanie zrealizowane w 2020 i 2021 roku. Koszt inwestycji: Dobra Nowiny - 124.186,85 zł, E. Plater - 17.813,34 zł. 

 • Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. E. Plater w Strykowie
 • Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. E. Plater w Strykowie
 • Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. E. Plater w Strykowie
 • Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. E. Plater w Strykowie

 

BUDOWA DODATKOWEGO OŚWIETLENIA PRZY POMNIKU NIEPODLEGŁOŚCI

Została opracowania dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Budowa oświetlenia skrzyżowania ulic Cmentarnej, Rolniczej i Piłsudskiego wraz z placem przy pomniku w Strykowie”. Wykonano dwa projekty budowlane. Projekt „Rozbudowa oświetlenia terenu placu przy pomniku w Strykowie – budowa urządzenia technicznego w postaci oświetlenia terenu” uwzględnia montaż 4 słupów oświetleniowych dekoracyjnych o wysokości zawieszenia oprawy 4 m. Słupy będą identyczne z istniejącymi oświetlającymi alejki. Oprawy LED 63 W. Projekt „Budowa oświetlenia ulicznego – skrzyżowanie ulic Rolniczej, Piłsudskiego i Cmentarnej w Strykowie” uwzględnia montaż 3 słupów oświetleniowych na skrzyżowaniu ulic Rolniczej, Cmentarnej i Piłsudskiego w Strykowie, o wysokości 8 m z wysięgnikami o długości ramienia 1,5 m. Oprawy oświetleniowe 16 LED/45 W. W ramach zadania planuje się także wymienić istniejącą oprawę oświetleniową na ww. typu. Koszt dokumentacji to 6.100,00 zł. Projekt opracowano w 2020 roku.

 • Pomnik Niepodległości w Strykowie
 • Oświetlenie przy Pomniku Niepodległości

 

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE STRYKÓW

W ramach projektu dofinansowanego z RPO WŁ 2014-2020 ZIT zaplanowano budowę 224 nowych punktów świetlnych. W I etapie w 2019 r. nowe punkty świetlne zostały zamontowane w Bratoszewicach na ul. Zatorze i przy świetlicy wiejskiej w Smolicach – łączny koszt I etapu 70.453,69 zł, w II etapie w 2020 r. zostały zamontowane w: Tymiance - ul. Lawendowa i Środkowa; Warszewicach, Swędowie - ul. Sosnowa i Łąkowa; Anielinie Swędowskim - ul. Spacerowa i Strykowska – łączny koszt II etapu 278.134,56 zł. Realizację III etapu zaplanowano w 2021 r. Inwestycja przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, doprowadzi do oszczędności w zużyciu energii pierwotnej i końcowej o 48,84% w stosunku do tradycyjnych opraw wysokoprężnych, co spowoduje spadek emisji gazów cieplarnianych do 37,60 ton równoważnika CO2/rok. Celem bezpośrednim projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie gminy poprzez poprawę efektywności energetycznej i ograniczenie emisji CO². Szacowany koszt inwestycji to 2.170.513,71 zł., w tym dofinansowanie z UE w kwocie 1.441.334,35 zł. Zadanie realizowane w latach 2019/2021.

 • Smolice
 • Anielin Swędowski ul.Strykowska
 • Warszewice
 • Warszewice

 

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków