Treść strony TERMOMODERNIZACJA

INSTALACJE GAZOWE W PRZEDSZKOLU, OSP, SP 2

Od sezonu 2022/2023 trzy budynki użyteczności publicznej w Strykowie korzystają z nowego systemu grzewczego. Przygotowana w 2021 roku dokumentacja techniczna oraz poprowadzenie przez PSG nitki gazociągu ulicą Targową pozwoliło Gminie Stryków zmodernizować dotychczasowe instalacje grzewcze i zamienić węgiel na bardziej ekologiczne, komfortowe w użytkowaniu i tańsze źródło ciepła w:

vPrzedszkolu Samorządowym,
v budynku OSP,
vSzkole Podstawowej Nr 2.

Zrealizowane prace polegały na budowie zewnętrznych oraz wewnętrznych instalacji gazowych, montażu kotłów gazowych oraz urządzeń w pomieszczeniach kuchennych. Łączny koszt wyniósł ponad 790 000 zł. Inwestycja zrealizowana w 2022 r.
 
 • Budynek Przedszkola Samorządowego w Strykowie
 • Budynek OSP w Strykowie
 • Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Strykowie
 • Nowa instalacja w OSP w Strykowie
 • Nowa instalacja w Szkole Podstawowej Nr 2 w Strykowie

 

 

PROJEKTY PRZYŁĄCZY GAZOWYCH

W ramach zadań inwestycyjnych opracowano dokumentację i dokonano skutecznego zgłoszenia robot budowlanych w Starostwie Powiatowym w Zgierzu. Dokumentacja dotyczy: budowy przyłącza i instalacji wewnętrznej gazowej dla budynku Przedszkola Samorządowego w Strykowie, budowy przyłącza i gazowej instalacji wewnętrznej w budynku OSP w Strykowie, budowy przyłącza i gazowej instalacji wewnętrznej w budynku w ramach zadania „Przebudowa kotłowni przy Szkole Podstawowej nr 2  Strykowie”. Łączna wartość zadania to: 44 280,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2021 r.

 • Budynek Przedszkola Samorządowego w Strykowie
 • Budynek jednostki OSP w Strykowie
 • Budynek SP 2 w Strykowie

 

 

TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W STRYKOWIE

Termomodernizacja budynku szkoły prowadzona została w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków” dofinansowanego z UE. Do pierwotnie zaplanowanego zakresu robót tj. ocieplenia ścian i stropodachów, prac towarzyszących, wymiany wewnętrznego i zewnętrznego oświetlenia na ledowe, Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski, po konsultacjach z dyrekcją szkoły, polecił dodać także inne, niezbędne prace na terenie obiektu. Należą do nich m.in.: naprawa istniejącego pokrycia z papy i wykonanie dodatkowego pokrycia na segmencie sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym, wymiana 6 okien w sali gimnastycznej, wymiana 17 okien na trzeciej kondygnacji segmentu dydaktycznego od strony południowo-zachodniej, wymiana 7 okien w poziomie drugim kondygnacji części szatniowej od strony południowo-zachodniej wraz z wymaganymi naprawami wnęk okiennych wewnętrznych oraz ich malowaniem, wymiana 2 szt. drzwi wejścia głównego do szkoły. Zadanie współfinansowane było przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 ZIT. Inwestycja pozwoliła na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełożyło się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowodowało ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych. Koszt zadania to 1.348.912,25 zł. Zadanie realizowane w 2020 roku.

 

 • Po wykonaniu
 • Po wykonaniu
 • Po wykonaniu
 • Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Strykowie
 • Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Strykowie

 

TERMOMODERNIZACJA URZĘDU MIEJSKIEGO W STRYKOWIE

Termomodernizacja budynku urzędu prowadzona jest w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków” dofinansowanego z UE. W ramach wskazanego w audycie energetycznym wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zostały wykonane następujące prace: ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z dociepleniem ścian piwnic przy gruncie polistyrenem ekstrudowanym XPS; ocieplenie stropodachu dachowymi płytami styropianowymi laminowanymi papą wraz z wykonaniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej oraz wymiana wyłazu dachowego. Wymieniono stare okna na nowe wyposażone w nawiewniki okienne higrosterowane oraz wymieniono stare drzwi zewnętrzne na nowe. Wykonano prace towarzyszące dociepleniu budynku takie jak wykonanie instalacji odgromowej, instalacji elektrycznej, obróbek blacharskich, opaski wokół budynku. Zmodernizowano oświetlenie wewnętrzne w obiekcie z wykorzystaniem opraw ze źródłami LED, a także zamontowano instalację ogniw PV o mocy 6,10 kWp. Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 ZIT. Inwestycja pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych. Koszt zadania to 716.167,51 zł. Zadanie zrealizowane w 2019 roku.

 • Budynek Urzędu Miejskiego
 • Budynek Urzędu Miejskiego
 • Budynek Urzędu Miejskiego
 • Budynek Urzędu Miejskiego
 • Termomodernizacja budynku urzędu
 • Termomodernizacja budynku urzędu 27.09 (3)
 • Termomodernizacja budynku urzędu
 • Termomodernizacja budynku urzędu
 • Termomodernizacja budynku urzędu
 • Termomodernizacja budynku urzędu

 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOLI BŁĘDOWEJ

Termomodernizacja budynku świetlicy prowadzona jest w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminie Stryków” dofinansowanego z UE.W ramach wskazanego w audycie energetycznym wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zostały wykonane następujące prace na świetlicy wiejskiej w Woli Błędowej: Ocieplono ściany zewnętrzne styropianem, docieplono ościeża okienne i drzwiowe. Ocieplono strop wełną mineralną. Wymieniono stare drzwi zewnętrzne na nowe, ocieplono podłogi na gruncie styropianem. Zlikwidowano kaflowe i stalowe piece węglowe i zastąpiono ich przez klimakonwektory - pompy ciepła typu powietrze. Wymieniono pojemnościowe podgrzewacze c.w.u. na nowe o wyższej sprawności oraz zmodernizpowano oświetlenie wewnętrzne w obiekcie z wykorzystaniem opraw ze źródłami LED. W ramach prac ogólnobudowlanych niezwiązanych z termomodernizacją budynku takie jak modernizacja instalacji elektrycznej w budynku, montaż drzwi wewnętrznych, wydzielenie pomieszczeń łazienek, licowanie ścian płytkami, montaż schodów wewnętrznych i zewnętrznych, montaż elementów wykończeniowych typu siding, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku. Inwestycja pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych. Koszt inwestycji 409.930,50 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2019 r.

 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej po termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej po termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej po termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej po termomodernizacji

 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W KOŹLU

Termomodernizacja budynku OSP prowadzona jest w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminie Stryków” dofinansowanego z UE. W ramach wskazanego w audycie energetycznym wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zostały wykonane następujące prace: ocieplono ściany zewnętrzne dobudówki i reszty budynku styropianem wraz z dociepleniem ościeży okiennych i drzwiowych, ocieplono dach części frontowej wełną mineralną wraz z wykonaniem remontu dachu, wymieniono stare wrota garażowe zewnętrzne na nowe oraz wymieniono stare okna zewnętrzne na nowe, wykonano instalację wentylacji mechanicznej, nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, zmodernizowano oświetlenie wewnętrzneo w obiekcie z wykorzystaniem opraw ze źródłami LED a także wymieniono wewnętrzną instalację elektryczną w pomieszczeniu garażu budynku. Inwestycja pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych. Koszt inwestycji 386.958,50 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2019 r.

 • Budynek OSP w Koźlu po termomodernizacji
 • Budynek OSP w Koźlu po termomodernizacji
 • Budynek OSP w Koźlu po termomodernizacji
 • Budynek OSP w Koźlu po termomodernizacji

 

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków