Treść strony ŚWIETLICE I DZIAŁKI SOŁECKIE

Naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy w Ciołku

W świetlicy wiejskiej w Ciołku zrealizowano inwestycję polegającą na naprawie instalacji elektrycznej wraz z przeróbką i wymianą instalacji w związku z tym zakupiono nowe żarówki, oprawy ceramiczne i moduły awaryjne do LED. Zadanie zrealizowane w 2022 r. 

 • Zadania sołeckie 2022
 • Zadania sołeckie 2022
 • Zadania sołeckie 2022
 • Zadania sołeckie 2022

 

PRACE PRZY ŚWIETLICY W BRATOSZEWICACH

Wykonane prace polegały na: wymianie pokrycia zadaszenia tarasu świetlicy, wymianie rynny oraz uzupełnieniu ubytków elewacyjnych, a także montażu nowego ogrodzenia działki. Realizacja prac była konieczna ze względu na szkody, jakie poczyniły wichury. Uszkodzone poliwęglanowe pokrycie zadaszenia zastąpiono blachą trapezową. Prace wykonał ZGKiM, a ich koszt w wysokości 20 000 zł pokryty został ze środków budżetu Gminy Stryków przeznaczonych na fundusz sołecki. Ponadto Gmina Stryków zwróciła się do ubezpieczyciela, który wypłacił odszkodowanie z tytułu poniesionych szkód. W miejscu starego ogrodzenia zamontowano ogrodzenie z paneli 3D w kolorze grafitowym wraz z bramą przesuwną i furtką. Gmina wybrała wykonawcę w drodze zapytania ofertowego, podpisując umowę o wartości 24 784,50 zł. Zadania zrealizowane w 2022 r. 

 
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • Prace rozbiórkowe starego ogrodzenia
 • Nowe pokrycie dachu tarasu
 • Uszkodzone stare ogrodzenia
 • Strażacy usuwający skutki wichury przy ogrodzeniu świetlicy
 • Zniszczone pokrycie dachu tarasu

 

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ANIELIN

Inwestycja polegała na budowie świetlicy wiejskiej dla Sołectwa Anielin wraz z zagospodarowaniem terenu wokół. Koszt inwestycji finansowanej z budżetu Gminy Stryków to łącznie 486.569 zł. Zadanie zrealizowane w 2022 r.

 • Świetlica po realizacji
 • Świetlica po realizacji
 • Świetlica po realizacji
 • W czasie budowy
 • W czasie budowy
 • W czasie budowy
 • W czasie budowy
 • W czasie budowy
 • W czasie budowy
 • Fundamenty świetlicy w Anielinie
 • Świetlica w budowie
 • Świetlica w budowie
 • W czasie budowy
 • W czasie budowy
 • W czasie budowy

 

OŚWIETLENIE ALTAN NA DZIAŁKACH SOŁECKICH

W ramach budżetu funduszu sołeckiego mieszkańcy Sołectw Kalinów, Michałówek oraz Zelgoszcz, zrealizowali zadanie polegające na instalacji oświetlenia terenu przy świetlicach sołeckich oraz w altanach znajdujących się na terenach działek sołeckich. W ramach zadania wymieniono instalację elektryczną, zakupiono i zainstalowano plafony a także naświetlacze.
Zadanie zrealizowano w 2022 roku.

 • Oświetlenie w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022.
 • Oświetlenie w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022.
 • Oświetlenie w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022.
 • Oświetlenie w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022.
 • Oświetlenie w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022.
 • Oświetlenie w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022.
 • Oświetlenie w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022.
 • Oświetlenie w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022.
 • Oświetlenie w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022.
 • Oświetlenie w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022.

NNNN

ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIĄ DZIAŁKI SOŁECKIEJ W KIEŁMINIE

W ramach budżetu sołeckiego, Mieszkańcy Sołectwa Kiełmina zaplanowali zakup roślin, w celu zagospodarowania terenu działki sołeckiej. Zakupiono 8 szt. rozplenicy japońskiej, 30 szt. trawy ozdobnej miskant chiński, 2 szt. klonu kolumnowego, 19 szt. hortensji bukietowej, 4 szt. magnolii oraz 3 szt. brzozy PA. Mieszkańcy w ramach wspólnej pracy wysadzili zakupione rośliny na terenie działki sołeckiej.  Zadanie zrealizowano w 2022 roku.

 • Zagospodarowanie zielenią terenu działki sołeckiej w Kiełminie.
 • Zagospodarowanie zielenią terenu działki sołeckiej w Kiełminie.
 • Zagospodarowanie zielenią terenu działki sołeckiej w Kiełminie.
 • Zagospodarowanie zielenią terenu działki sołeckiej w Kiełminie.
 • Zagospodarowanie zielenią terenu działki sołeckiej w Kiełminie.

nnn

ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIĄ DZIAŁKI SOŁECKIEJ W WOLI BŁĘDOWEJ

W ramach budżetu funduszu sołeckiego mieszkańcy Sołectwa Wola Błędowa zaplanowali środki na „Zakup roślin i materiałów do nasadzeń” niezbędnych do zagospodarowania zielenią działki sołeckiej. W ramach działania zakupiono thuje w ilości  163 szt., 10 szt. kocimiętki, klon 4 szt., wiciokrzew 4 szt.  Mieszkańcy w ramach wspólnej pracy wysadzili zakupione rośliny na terenie działki sołeckiej.  Zadanie zrealizowano w 2022 roku. 

 • Nasadzenia - Sołectwo Wola Błędowa
 • Nasadzenia - Sołectwo Wola Błędowa
 • Nasadzenia - Sołectwo Wola Błędowa
 • Nasadzenia - Sołectwo Wola Błędowa
 • Nasadzenia - Sołectwo Wola Błędowa

nnn

ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIĄ TERENU DZIAŁKI SOŁECKIEJ W MICHAŁÓWKU

W ramach budżetu funduszu sołeckiego mieszkańcy Sołectwa Michałówek  zaplanowali środki na  zadanie „Zakup roślin i materiałów do pielęgnacji terenów zielonych” niezbędnych do zagospodarowania zielenią działki sołeckiej. W ramach zadania zakupiono torf w ilości 350 l. oraz krzewy: thuja Smaragd szt. 70, borówka amerykańska szt.10, świerk srebrny szt.1, porzeczka szt. 3, agrest szt. 3, jeżyna szt.5, malina szt. 10. Mieszkańcy w ramach wspólnej pracy wysadzili zakupione rośliny na terenie działki sołeckiej. Zadanie zrealizowano w 2022 roku.

 • Zadania sołeckie 2022
 • Zadania sołeckie 2022
 • Zadania sołeckie 2022

nnnn

ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIĄ TERENU DZIAŁKI SOŁECKIEJ W GOZDOWIE

W ramach budżetu funduszu sołeckiego mieszkańcy Sołectwa Gozdów zaplanowali środki na zadanie „Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa”. W ramach zadania zakupiono 50 sztuk krzewów thuja zachodnia Smaragd, które zostały wysadzone przez mieszkańców sołectwa na miejsce krzewów zniszczonych w trakcie pożaru traw na terenie działki sołeckiej w marcu 2022. Zadanie zrealizowano w 2022 roku.

 • Zadania sołeckie 2022
 • Zadania sołeckie 2022
 • Zadania sołeckie 2022
 • Zadania sołeckie 2022

nnnn

REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PLUDWINACH

Przez lata podniszczony, jeśli już remontowany w poprzednich kadencjach to tylko doraźnie, wymagający kompleksowej interwencji budynek w Pludwinach, mieszczący świetlicę wiejską i mieszkania komunalne, w końcu nabrał właściwego wyglądu i funkcjonalności. W 2021 roku przeprowadzona została termomodernizacja obiektu. Gmina Stryków przeznaczyła na ten cel z własnego budżetu 65.000 zł. Prace wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie. Budynek został docieplony styropianem, otynkowany i pomalowany. Położono parapety zewnętrzne. Wykonano obróbkę blacharską kominów. Ułożono obrzeża oraz opaskę z kostki brukowej wokół budynku. Inwestycja stanowiła dopełnienie remontu przeprowadzonego w 2020 r. w ramach projektu dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
 
 • Świetlica wiejska w Pludwinach po termomodernizacji
 • Świetlica wiejska w Pludwinach po termomodernizacji
 • Świetlica wiejska w Pludwinach po termomodernizacji
 • Świetlica wiejska w Pludwinach przed termomodernizacją
 • Świetlica wiejska w Pludwinach przed remontami

 

ROZBUDOWA ŚWIETICY WIEJSKIEJ W SMOLICACH

Zadanie polega na rozbudowie budynku świetlicy wiejskiej w Smolicach Smolice o pomieszczenia szatni, pomieszczenie gospodarcze i taras. Powierzchnia użytkowa dodatkowych pomieszczeń to 68,18 mkw. W ramach robót dodatkowych zaplanowano m.in.: malowanie zewnętrzne elewacji na wszystkich ścianach, montaż daszku nad wejściem do świetlicy, naprawę orynnowania. Łączny koszt inwestycji to 193.598,00 zł. W kosztach partycypuje również Sołectwo Smolice, które przeznaczyło na ten cel część środków z funduszu sołeckiego z 2021 r. oraz z lat wcześniejszych. Inwestycja zrealizowana w 2021 r. 

 • Po wykonaniu
 • Po wykonaniu
 • Po wykonaniu
 • Po wykonaniu
 • Po wykonaniu
 • Po wykonaniu
 • W trakcie trwania rozbudowy
 • W trakcie trwania rozbudowy
 • W trakcie trwania rozbudowy
 • W trakcie realizacji

    

ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIĄ TERENU DZIAŁKI SOŁECKIEJ W WYSKOKACH

W ramach budżetu funduszu sołeckiego mieszkańcy Sołectwa Wyskoki zaplanowali środki finansowe na zakup roślin i artykułów do pielęgnacji terenów zielonych.  Zakupiono 1 szt. hortensji, 7 szt. berberysów, 3 szt. żurawki ogrodowej, 2 szt. rozchodnika, 2 szt. hosty, 3 szt. rozplenicy japońskiej, 4 szt. traw w różnych odmianach, nasiona trawy. Następnie wszystkie zakupione rośliby zostały posadzone, a teren zyskał świeży wygląd. Zrealizowano w 2021 r.

 • Po zagospodarowaniu terenu zielenią
 • Po zagospodarowaniu terenu zielenią
 • Po zagospodarowaniu terenu zielenią
 • Po zagospodarowaniu terenu zielenią
 • Wyskoki
 • Wyskoki
 • Wyskoki
 • Wyskoki
 • Wyskoki
 • Wyskoki
 • Wyskoki
 • Wyskoki

     

ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIĄ TERENU DZIAŁKI SOŁECKIEJ W KIEŁMINIE

W ramach budżetu funduszu sołeckiego mieszkańcy Sołectwa Kiełmina zaplanowali środki na zakup roślin, w celu zagospodarowania zielenią działki soleckiej z placem zabaw i altaną. Przedstawiciele sołectwa wraz z sołtysem wybrali rośliny tj. 4 szt. klonu, 4 szt. sosny żółtej, 2 szt. kolonu kolumnowego, 2 szt. kaliny wonnej angielskiej i 9 szt. hortensji bukietowej. Następnie w ramach wspólnej pracy mieszkańców zostały posadzone rośliny. Zrealizowane w 2021 r.

 • Kiełmina
 • Kiełmina
 • Kiełmina

    

ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIĄ TERENU DZIAŁKI SOŁECKIEJ W STARYM IMIELNIKU

W ramach budżetu funduszu sołeckiego mieszkańcy Sołectwa Stary Imielnik zaplanowali środki na zakup roślin i artykułów niezbędnych do zagospodarowania zielenią działki soleckiej. Społeczność w ramach wspólnej pracy przygotowała teren do posadzenia roślin m.in. nawieziony i wyrównany został grunt. Następnie zakupiono i posadzono 8 szt. tui, 5 szt. hortensji bukietowej, 10 szt. hortensji złotej i 2 szt. hortensji niebieskiej. Zrealizowane w 2021 r.

 • Stary Imielnik
 • Stary Imielnik
 • Stary Imielnik
 • Stary Imielnik
 • Stary Imielnik

   

ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIĄ TERENU DZIAŁKI SOŁECKIEJ W SADÓWCE

W ramach budżetu funduszu sołeckiego mieszkańcy Sołectwa Sadówka zaplanowali środki finansowe na rośliny i artykuły do pielęgnacji terenów zielonych.  Zakupiono 20 szt. thuji szmaragd o wysokości ok. 70 cm, 80 szt. thuji szmaragd o wysokości ok. 105 cm - 115 cm, 10 szt. klonów czerwonych, ziemię do iglaków, korę, agrowłókninę i nawóz. Mieszkańcy Sołectwa Sadówka w ramach wspólnej  pracy wybrali podłoże i wymienili je na bardziej odpowiednie w stosunku do zaplanowanych roślin, następnie rozłożyli agrowłókninę oraz zasadzili thuje i klony. Zrealizowane w 2021 r.

 • Sadówka
 • Sadówka
 • Sadówka
 • Sadówka

    

REMONT POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ROKITNICY

W ramach projektu dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 wykonano remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Rokitnicy. Wykonano rozbiórkę podestu w głównej sali, rozbiórkę istniejących warstw posadzkowych w głównej sali wraz z montażem nowych warstw posadzkowych, wyrównano poziomy nowej posadzki przy drzwiach, poszerzono otwór drzwiowy między główną salą, a pomieszczeniami zaplecza kuchennego wraz z montażem nowych drzwi. Wykonano malowanie ścian, słupów, podciągów i sufitu głównej sali. Zdemonowano karnisze i zamontowano rolety. Wykonano malowanie ścian i sufitu pomieszczenia kuchennego, ścian i sufitu pomieszczenia zaplecza, ścian i sufitu wiatrołapu oraz wymieniono oprawy we wszystkich pomieszczeniach. Koszt zadania to 76.127,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2020 roku.

 • Swietlica w Rokitnicy przed remontem
 • Swietlica w Rokitnicy przed remontem
 • Swietlica w Rokitnicy przed remontem
 • Swietlica w Rokitnicy przed remontem
 • Swietlica w Rokitnicy po remoncie
 • Swietlica w Rokitnicy po remoncie
 • Swietlica w Rokitnicy po remoncie
 • Swietlica w Rokitnicy po remoncie

 

REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PLUDWINACH

W ramach projektu dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020 wykonywany jest remont świetlicy wiejskiej w Pludwinach. W zakres inwestycji wchodzą m.in. : rozbiórka podestu przed wejściem, wykonanie obróbki istniejących drzwi i obudowy fragmentu osadzenia drzwi, demontaż 2 okien i zamurowanie otworów okiennych, uzupełnienie tynków i pomalowanie fragmentu elewacji, demontaż istniejących ościeżnic oraz montaż nowych ościeżnic i drzwi płytowych, montaż parapetów wewnętrznych, demontaż urządzeń sanitarnych w pomieszczeniu schowka, uzupełnienie tynku na suficie pomieszczenia sanitarnego, malowanie ścian i sufitów w dwóch największych sal, wykonanie tynków wewnętrznych i dwukrotne malowanie ścian i sufitów, ułożenie płytek na podłodze oraz wymiana opraw oświetleniowych we wszystkich pomieszczeniach. Koszt inwestycji to 97.000,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2020 roku.

 • Świetlica wiejska w Pludwinach po remoncie
 • Świetlica wiejska w Pludwinach po remoncie
 • Świetlica wiejska w Pludwinach po remoncie
 • Świetlica wiejska w Pludwinach po remoncie
 • Świetlica wiejska w Pludwinach - stan przed inwestycją
 • Świetlica wiejska w Pludwinach - stan przed inwestycją
 • Świetlica wiejska w Pludwinach - stan przed inwestycją
 • Świetlica wiejska w Pludwinach - stan przed inwestycją

 

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. WYSKOKI

Inwestycja polega na budowie obiektu w technologii tradycyjnej. Powierzchnia zabudowy to 189 m2, powierzchnia użytkowa – 134,30 m2, kubatura  886 m3. W budynku przewidziano następujące pomieszczenia: sala ogólna o powierzchni 103,5 m2, pomieszczenie pomocnicze o powierzchni  16,98 m2, pomieszczenie magazynku o powierzchni 6,30 m2, pomieszczenia sanitarne oraz taras o powierzchni 29,40 m2. W zakres robót weszła również budowa zewnętrznej instalacji wodociągowej, lokalnej kanalizacji sanitarnej z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki oraz wewnętrznej linii zasilającej enn. Ponadto przewidziano do wykonania utwardzone dojście do świetlicy oraz utwardzony teren z trzema miejscami postojowymi dla samochodów osobowych. Koszt inwestycji to 541.370, 95 zł. Inwestycja zrealizowana w latach 2019/2020.

 • BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. WYSKOKI
 • BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. WYSKOKI
 • BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. WYSKOKI
 • BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. WYSKOKI
 • BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. WYSKOKI
 • BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. WYSKOKI
 • BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. WYSKOKI
 • BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. WYSKOKI

 

PRZEBUDOWA OBIEKTU  I UTWORZENIE ŚWIETLICY W STARYM IMIELNIKU

Inwestycja polegała na rozbudowie i przebudowie budynków na działce sołeckiej w miejscowości Stary Imielnik z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Obiekt świetlicy zaprojektowany został jako jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o konstrukcji murowanej z dachem o konstrukcji drewnianej. W budynku wydzielone zostały: sala główna, pomieszczenie mieszkalne, kotłownia, sanitariaty, szatnia, garaż oraz pomieszczenia gospodarcze i ciągi komunikacyjne. Przed budynkiem w części ogrodowej urządzono drewniany taras z podjazdem dla niepełnosprawnych. W obiekcie zaprojektowano wewnętrzne instalacje: wodociągowo – kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania z wyposażeniem kotłowni oraz instalację elektryczną. Zakres zamówienia uzupełniało wykonanie instalacji zewnętrznych: przyłącza wody, przyłącza kanalizacyjnego ze szczelnym zbiornikiem na ścieki, doziemnej instalacji gazowej zasilanej z naziemnego zbiornika na gaz oraz częściowe utwardzenie terenu. Koszt zadania to 860.870,00 zł. Zadanie wykonano w 2019 roku.

 • Budynek świetlicy
 • Budynek świetlicy od strony dziedzińca
 • Zadaszony taras świetlicy
 • W trakcie budowy - elewacja zachodnia
 • Budowa świetlicy - deskowanie wieńca
 • W trakcie budowy - elewacja z kamienia
 • W trakcie budowy - ocieplanie ścian
 • W trakcie budowy - zbrojenie wieńca

 

 

 

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków