Treść strony MIEJSCA REKREACJI, SKWERY I ZIELEŃ

MODERNIZACJA ZALEWU W STRYKOWIE - I ETAP

1 sierpnia 2023 r. Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podpisał umowę na I etap zagospodarowania terenu wokół zalewu w Strykowie. W pierwszej kolejności metamorfozę przejdzie część wschodnia, położona od strony boiska Orlik. Zadanie obejmuje m.in.: wymianę nawierzchni istniejących placów zabaw i ogrodzenia wraz z montażem nowych urządzeń typu trampoliny i huśtawki, powstanie nowego placu zabaw dla starszych dzieci na terenie po skateparku, budowę toalety publicznej, przebudowę budynku technicznego do przechowywania sprzętów wodnych, wymianę elementów małej architektury, budowę zejścia dla służb ratunkowych od strony OSP oraz nasadzenia zieleni. Wartość umowy z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą to 2.680.000,00 zł. Termin realizacji zadania to listopad 2023 r. W kolejnych etapach zrealizowana będzie modernizacja infrastruktury rekreacyjnej wraz z budową nowej po zachodniej części zalewu oraz remont czaszy zbiornika, betonowych zabezpieczeń i odmulenie misy zbiornika. Ostatnim elementem kończącym metamorfozę będzie modernizacja i budowa parkingów od ul. Warszawskiej.

 • Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski, wykonawca inwestycji Marek Piotr Szpruch.
 • Wizualizacja zagospodarowania części wschodniej obrzeży zalewu w Strykowie

 

PRZEBUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO W DOBREJ

Inwestycja obejmuje przebudowę niewielkiego sztucznego zbiornika wodnego w Dobrej. Zadanie obejmuje prace budowalne polegające na renowacji i odmuleniu misy zbiornika, renowacji i naprawach przepustu piętrzącego i kładki, naprawach i ubezpieczeniach zapory czołowej oraz koryta cieku na odpływie, wymianę kostki brukowej na ścieżce spacerowej i wymianę elementów małej architektury (ławki, kosze, znaki). Teren wzdłuż drogi powiatowej zostanie utwardzony płytami ażurowymi, gdzie powstaną miejsca postojowe. Przewidziano również przesadzanie, usuwanie, zabezpieczenia i nasadzenia drzew oraz wykonanie terenów zielonych przy zbiorniku. Wartość inwestycji to 999 718,17 zł oraz 18 390,00 zł koszt dokumentacji projektowej. Termin realizacji inwestycji to październik 2023 r.

 • Przebudowa zbiornika wodnego w Dobrej w trakcie realizacji
 • Przebudowa zbiornika wodnego w Dobrej w trakcie realizacji
 • Przebudowa zbiornika wodnego w Dobrej w trakcie realizacji
 • Przebudowa zbiornika wodnego w Dobrej w trakcie realizacji
 • Przebudowa zbiornika wodnego w Dobrej w trakcie realizacji
 • Przebudowa zbiornika wodnego w Dobrej w trakcie realizacji
 • Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski na placu robót przebudowy zbiornika wodnego w Dobrej
 • Przebudowa zbiornika wodnego w Dobrej w trakcie realizacji
 • Przebudowa zbiornika wodnego w Dobrej w trakcie realizacji
 • Przebudowa zbiornika wodnego w Dobrej, projekt

 

MODERNIZACJE PLACÓW ZABAW

Trwa modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Stryków, aby były bardziej funkcjonalne i ładniejsze. Pierwsze umowy na dostawę i montaż elementów małej architektury zostały już podpisane i zrealizowane. Przeprowadzono modrnizacje w Dobrej, Tymiance i Kiełminie. W Dobrej wykonana została bezpieczna nawierzchnia pod wybranymi urządzeniami, pojawi się betonowy stół do tenisa stołowego, karuzela została zainstalowana na nowej wysokości uniemożliwiającej gromadzenie wody. W Tymiance zdemontowano istniejące boisko do siatkówki, a w to miejsce zamontowano zjazd linowy wraz z bezpieczną nawierzchnią piaszczystą. W Kiełminie zamontowano dwa urządzenia zabawowe: zjazd linowy z nawierzchnia bezpieczna piaszczystą oraz karuzele potrójną z nawierzchnia bezpieczną w postaci płyt SBR. W dalszej kolejności po zakończeniu procedury przetargowej planowane jest rozpoczęcie prac w sołectwach: Michałówek, Sadówka, Sosnowiec-Pieńki i Warszewice. Oprócz większych remontów, w 2023 r. roku planowane jest również uzupełnienie niektórych placów zabaw pojedynczymi urządzeniami.
 
 
 • Plac zabaw w Kiełminie, nowe urządzenia
 • Plac zabaw w Kiełminie, nowe urządzenia
 • Plac zabaw w Tymiance, nowe urządzenia
 • Plac zabaw w Tymiance, nowe urządzenie
 • Plac zabaw w Dobrej, nowa bezpieczna nawierzchnia, urządzenia zabawowe
 • Plac zabaw w Dobrej, nowa bezpieczna nawierzchnia pod huśtaką
 • Plac zabaw w Dobrej, nowy stół do gry w tenisa
 • Plac zabaw w Dobrej, nowa bezpieczna nawierzchnia pod zjeżdżalnią
 • Plac zabaw w Kiełminie w trakcie montażu nowego urządzenia
 • Remont placu zabaw w Dobrej

 

ZAGOSPODAROWANIE ZALEWU W STRYKOWIE

Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie - etap I (część wschodnia, od strony Orlika). Architekci - autorzy koncepcji zagospodarowania terenu wokół zalewu działali na podstawie wytycznych przekazanych m.in. w oparciu o potrzeby zgłaszane w ostatnich latach przez samych mieszkańców. Kolejny etap to uzyskanie odpowiednich pozwoleń. Jakie zmiany w wyglądzie naszego zalewu nas czekają? Zaplanowaliśmy m.in.:

vbudowę boisk sportowych: boisko do sportów plażowych, boisko do koszykówki 3x3,
v budowę toru rowerowego – pumptruck,
v powstanie strefy street workout wraz z urządzeniami do ćwiczeń,
v budowę budynku usługowego ze strefą gastronomiczną, szatniową, zapleczem dla ratowników itp.,
v przebudowę budynku technicznego służącego do przechowywania sprzętów wodnych,
v montaż nowego pomostu pływającego z platformą pływająca z barierkami, przystosowanego także do obsługi sprzętu wodnego,
v budowę dodatkowych alejek,
v budowę toalet po obu stronach zalewu,
v wymianę nawierzchni istniejących placów zabaw i ogrodzenia wraz z montażem nowych urządzeń typu trampoliny i huśtawki, w tym z siedziskiem „bocianie gniazdo”,
v powstanie nowego placu zabaw dla starszych dzieci na terenie po skateparku oraz nowego placu zabaw od strony plaży,
v montaż elementów małej architektury typu: ławki, hamaki, leżaki, siedziska, kosze na śmieci, tablice, stojaki rowerowe,
v ustawienie poidełek dla psów, kaczkomatów tj. automatów z karmą oraz koszy na psie odchody,
v rozbudowę po stronie wschodniej siłowni zewnętrznej,
v montaż tablic i gier tworzących ścieżkę edukacyjno-ekologiczną,
v budowę zejścia dla służb ratunkowych od strony OSP,
v nasadzenia drzew, krzewów i roślin kwitnących.

Modernizacja całości terenu strykowskiego zalewu podzielona została na kilka uzależnionych od siebie zadań i etapów realizacji.  I etap obejmuje: przebudowę budynku technicznego, budowę obiektów małej architektury, w tym placu zabaw, urządzeń siłowni zewnętrznej i innych, budowę nawierzchni utwardzonych oraz budowę budynku toalety publicznej. Jednym z kolejnych etapów jest odmulenie misy zbiornika i koryta rzeki Moszczenicy wchodzącego w skład zbiornika wraz z remontem zabezpieczeń betonowych zbiornika. Zadanie to jest obecnie na etapie dokumentacji projektowej. Ostatnim elementem kończącym inwestycje nad strykowskim zalewem będzie modernizacja i budowa parkingów od ul. Warszawskiej. Szacowany łączny koszt inwestycji to około 15 milionów zł.

Wizualizacje: Tomasz Stanisław Wąs ,,PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA"

 • Wizualizacja nowego zagospodarowania obrzeży zalewu w Strykowie
 • Wizualizacja nowego zagospodarowania obrzeży zalewu w Strykowie
 • Wizualizacja nowego zagospodarowania obrzeży zalewu w Strykowie
 • Wizualizacja nowego zagospodarowania obrzeży zalewu w Strykowie
 • Wizualizacja nowego zagospodarowania obrzeży zalewu w Strykowie
 • Wizualizacja nowego zagospodarowania obrzeży zalewu w Strykowie

 

NAPRAWA ŚCIEŻKI NAD ZALEWEM W STRYKOWIE

Zadanie polegało na remoncie odcinka ścieżki nad zalewem zdeformowanej przez wrastające korzenie drzew. Prace przeprowadzono na odcinku ok. 73 mb na wysokości lasu, od strony ul. Wczasowej. W ramach prac remontowych wykonane zostały następujące działania: demontaż i oczyszczenie kostki brukowej, demontaż obrzeży betonowych, usunięcie podbudowy i czyszczenie powierzchni z korzeni pod ścieżką spacerową, przygotowanie  podłoża, odtworzenie nawierzchni z kostki wraz z obrzeżami. Wartość prac inwestycyjnych to 40 590,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2022 r.

 • Po wykonaniu
 • Naprawa ścieżki nad zalewem
 • Naprawa ścieżki nad zalewem
 • Naprawa ścieżki nad zalewem
 • Zdeformowany odcinek ścieżki przewidziany do remntu

nnn

NASADZENIA NA DZIAŁCE SOŁECKIEJ W KIEŁMINIE

W ramach budżetu sołeckiego, Mieszkańcy Sołectwa Kiełmina zaplanowali zakup roślin, w celu zagospodarowania terenu działki sołeckiej. Zakupiono 8 szt. rozplenicy japońskiej, 30 szt. trawy ozdobnej miskant chiński, 2 szt. klonu kolumnowego, 19 szt. hortensji bukietowej, 4 szt. magnolii oraz 3 szt. brzozy PA. Mieszkańcy w ramach wspólnej pracy wysadzili zakupione rośliny na terenie działki sołeckiej.  Zadanie zrealizowano w 2022 roku.

 • Nasadzenia na działce sołeckiej w Kiełminie
 • Nasadzenia na działce sołeckiej w Kiełminie
 • Nasadzenia na działce sołeckiej w Kiełminie
 • Nasadzenia na działce sołeckiej w Kiełminie
 • Nasadzenia na działce sołeckiej w Kiełminie

 

NASADZENIA NA DZIAŁCE SOŁECKIEJ W WOLI BŁĘDOWEJ

W ramach budżetu funduszu sołeckiego mieszkańcy Sołectwa Wola Błędowa zaplanowali środki na „Zakup roślin i materiałów do nasadzeń” niezbędnych do zagospodarowania zielenią działki sołeckiej. W ramach działania zakupiono thuje w ilości  163 szt., 10 szt. kocimiętki, klon 4 szt., wiciokrzew 4 szt. Mieszkańcy w ramach wspólnej pracy wysadzili zakupione rośliny na terenie działki sołeckiej.  Zadanie zrealizowano w 2022 roku. 

 • Wola B. 1
 • Wola B. 2
 • Wola B. 3
 • Wola B. 4
 • Wola B. 5

nnn

NASADZENIA NA DZIAŁCE SOŁECKIEJ W MICHAŁÓWKU

W ramach budżetu funduszu sołeckiego mieszkańcy Sołectwa Michałówek  zaplanowali środki na  zadanie „Zakup roślin i materiałów do pielęgnacji terenów zielonych” niezbędnych do zagospodarowania zielenią działki sołeckiej. W ramach zadania zakupiono torf w ilości 350 l. oraz krzewy: thuja Smaragd szt. 70, borówka amerykańska szt.10, świerk srebrny szt.1, porzeczka szt.3, agrest szt. 3, jeżyna szt.5, malina szt. 10. Mieszkańcy w ramach wspólnej pracy wysadzili zakupione rośliny na terenie działki sołeckiej.  Zadanie zrealizowano w 2022 roku.

 • Nasadzenia na działce sołeckiej w Michałówku
 • Nasadzenia na działce sołeckiej w Michałówku
 • Nasadzenia na działce sołeckiej w Michałówku

n

NASADZENIA NA DZIAŁCE SOŁECKIEJ W GOZDOWIE

W ramach budżetu funduszu sołeckiego mieszkańcy Sołectwa Gozdów zaplanowali środki na zadanie „Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa”. W ramach zadania  zakupiono 50 sztuk krzewów thuja zachodnia szmaragd, które zostały wysadzone przez mieszkańców sołectwa, na miejsce krzewów zniszczonych w trakcie pożaru traw na terenie działki sołeckiej w marcu 2022. Zadanie zrealizowano w 2022 roku.

 • Nasadzenia na działce sołeckiej w Gozdowie.
 • Nasadzenia na działce sołeckiej w Gozdowie.
 • Nasadzenia na działce sołeckiej w Gozdowie.
 • Nasadzenia na działce sołeckiej w Gozdowie.

n

TRAKTOR KOSIARKA W SOŁECTWACH DOBRA I GOZDÓW

W ramach środków sołeckich dla Sołectwa Dobra i Sołectwa Gozdów zakupiono kosiarko-traktorki na potrzeby utrzymania terenów zielonych. Sołtysi sołectw wspólnie z mieszkańcami zajmują się koszeniem traw na terenach przekazanych w użytkowanie sołectwom. W Sołectwie Dobra dzięki nowemu sprzętowi można kosić teren placu zabaw, strażnicy i boisko wiejskie. Natomiast w Sołectwie Gozdów koszone jest boisko wraz z terenem rekreacyjnym na którym znajduje się altana wiejska. 

 • Traktor kosiarka w Dobrej i Gozdowie
 • Traktor kosiarka w Dobrej i Gozdowie
 • Traktor kosiarka w Dobrej i Gozdowie
 • Traktor kosiarka w Dobrej i Gozdowie

 

WYMIANA KOSZY NA ŚMIECI

Na terenie miasta wymieniono 65 ulicznych koszy na śmieci. Nowe kosze zastąpiły stare pojemniki, ale również ustawione zostały w miejscach, gdzie dotychczas ich brakowało, m.in. przy przystankach komunikacji publicznej czy w rejonie nowego osiedla przy ul. Słonecznej i ul. Akacjowej. Kosze, których stan techniczny pozwalał na ich dalszą eksploatację, zostały wykorzystane do uzupełnienia braków w wyposażeniu przystanków komunikacji publicznej na terenie Gminy Stryków. Przy szkole została wymieniona również wiata chroniąca przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi opiekuna dzieci na przejściach dla pieszych. Wymianę przeprowadziła JRP w Strykowie. Zadanie zrealizowane w 2022 r.

 • Nowy koszy przy Urzędzie Miejskim
 • Nowy koszy przy przystanku autobusowym, pl. Łukasińskiego
 • Nowy kosz przy ul. Warszawskiej
 • Zniszczony kosz
 • Zniszczony kosz

 

NOWE NASADZENIA PRZY POMNIKU

Na terenie przy Pomniku Niepodległości wykonano dodatkowe wiosenne i jesienne nasadzenia, powstały też nowe rabaty. W okrągłych klombach posadzono lilaki przeniesione z ulicy Targowej przy Przedszkolu Samorządowym. Dosadzono róż okrywowych. Posadzono również cebulki tulipanów. W celu utrzymania wilgotności podłoża okorowane zostały stanowiska wcześniej posadzonych roślin. Prace wykonała JRP w Strykowie. Realizacja w 2022 r. 
 
 • Plac przy Pomniku Niepodległości
 • Plac przy Pomniku Niepodległości
 • Plac przy Pomniku Niepodległości
 • Plac przy Pomniku Niepodległości
 • Okorowane klomby
 • Prace przy klombach
 • Prace przy klombach
 • Prace przy klombach
 • Prace przy klombach
 • Prace przy klombach

 

ZMIANY W ZIELENI NA OSIEDLU BATOREGO ORAZ PRZY PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM

Na Osiedlu Batorego posadzone zostały cisy, które trafiły tutaj z przechodzącego metamorfozę skweru przy Szkole Podstawowej Nr 1. JRP przesadziło również rośliny z terenu przy Przedszkolu Samorządowym (róg ul. Targowej i ul. Sienkiewicza). Przeniesione z tego miejsca forsycje uzupełniły braki nasadzeń przed SP 1, natomiast tawuły - braki wzdłuż pasów zieleni na ul. Targowej. Z kolei przy Przedszkolu Samorządowym posadzono: pervskie, rudbekie i jeżówki, a także bulwy tulipanów.  Prace wykonała JRP w Strykowie. Realizacja w 2022 r. 
 
 • Prace przy zagospodarowaniu zieleni na terenie Strykowa
 • Prace przy zagospodarowaniu zieleni na terenie Strykowa
 • Prace przy zagospodarowaniu zieleni na terenie Strykowa
 • Prace przy zagospodarowaniu zieleni - skwer przy Przedszkolu Samorządowym
 • Prace przy zagospodarowaniu zieleni - skwer przy Przedszkolu Samorządowym

  

NOWE ZAGOSPODAROWANIE SKWERU PRZY SP 1

Zadanie polegało na realizacji projektu nowych nasadzeń na skwerze przy SP1. Dotychczasowa zieleń, której kondycja pozwalała na przeniesienie w inne miejsce, została wykopana i wykorzystana na terenie gminy m.in. w Koźlu. Posadzonych zostało ok. 1200 szt. nowych roślin, które razem nie tylko znacznie podwyższyły estetykę, ale również będą działać jak filtr zbierający kurz i brud. Odświeżony został pomnik wzniesiony w latach 70-tych ubiegłego stulecia przez miejscowych rzemieślników, nazywany Pomnikiem Książki oraz poprawione zostały alejki z kostki brukowej. Realizacja w 2022 r. Kolejnym etapem będzie modernizacja elewacji budynku SP Nr 1 oraz wykonanie odwodnienia wokół budynku wraz z osuszeniem ścian fundamentowych. Zadanie jest obecnie na etapie opracowywania projektu budowlanego i uzgodnień z konserwatorem zabytków.
 
 • NOWE ZAGOSPODAROWANIE SKWERU PRZY SP 1
 • NOWE ZAGOSPODAROWANIE SKWERU PRZY SP 1
 • Nowy kosz i wiata dla opiekuna dzieci na przejściach dla pieszych przy SP nr 1
 • NOWE ZAGOSPODAROWANIE SKWERU PRZY SP 1
 • NOWE ZAGOSPODAROWANIE SKWERU PRZY SP 1
 • Nowe nasadzenia przy SP1
 • Nowe nasadzenia przy SP1
 • Nowe nasadzenia przy SP1
 • Nowe nasadzenia przy SP1
 • Nowe nasadzenia przy SP1

 

RENOWACJA ŁAWEK W CENTRUM STRYKOWA ORAZ NAD ZALEWEM

Odnowionych zostało 30 ławek w centrum miasta: w parku, przy pl. Łukasińskiego, przy ul. Kościuszki, jak również przy ul. Kopernika. Po wymianie desek przez JRP siedziska i oparcia zyskały nowy wygląd. Odnowione zostały również 4 ławki przy fontannie. Po zdemontowaniu na części pierwsze, ławki zostały przetransportowane do bazy przy ul. Batorego, gdzie pracownicy JRP zajęli się zarówno wymianą drewnianych siedzisk, odnowieniem okuć, jak i pomalowaniem bloczków, na których stoją ławki. Odzyskane deski po renowacji przeznaczone zostały do odnowienia innych ławek na terenie Gminy Stryków. Ponadto pracownicy JRP pomalowali ławki znajdujące się na skwerze rekreacyjnym Osiedla Centrum przy ul. Stary Rynek, a także odświeżyli 7 ławek na placu widokowym nad zalewem w Strykowie. Realizacja w 2022 r.
 
 
 • Ławki w centrum Strykowa odnowione przez JRP
 • Ławki w centrum Strykowa odnowione przez JRP
 • Ławki w centrum Strykowa odnowione przez JRP
 • Ławki w centrum Strykowa odnowione przez JRP
 • Ławki w centrum Strykowa odnowione przez JRP
 • Ławki w centrum Strykowa odnowione przez JRP
 • Ławki w centrum Strykowa odnowione przez JRP
 • Ławki w centrum Strykowa odnowione przez JRP
 • Ławki po renowacji, punkt widokowy nad zalewem
 • Ławki po renowacji, punkt widokowy nad zalewem
 • Ławki po renowacji, punkt widokowy nad zalewem
 • Ławki w trakcie renowacji, punkt widokowy nad zalewem
 • po (5)
 • przed (1)
 • w trakcie (2)

 

MODERNIZACJA PARKU NAD MOSZCZENICĄ

Na podstawie dokumentacji projektowej z 2019 r. wykonano m.in.: przebudowę nawierzchni alejek żwirowych, montaż dodatkowych elementów małej architektury - takich jak leżaki, hamaki, stojaki rowerowe, pergole, siedziska, kosze na psie odchody itp., montaż nowych elementów placu zabaw i siłowni oraz bezpiecznej nawierzchni. Istotną funkcją nowego parku jest edukacja ekologiczna podzielona tematycznie na zagadnienia: dendrologii, pszczelarstwa, zanieczyszczeń i recyclingu wraz z wydzielonym miejscem na prowadzenie zajęć warsztatowych na świeżym powietrzu. W parku zainstalowano urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii. Wszystko zostało uzupełnione nowymi nasadzeniami kwiatów, krzewów i drzew. Koszt inwestycji to 1.193.648,31 zł. Zadanie  współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki i dotacji. Inwestycja zrealizowana w 2021 r. 
 
 • Po realizacji
 • Po realizacji
 • Po realizacji
 • Po realizacji
 • Park po zagospodarowaniu - widok z lotu ptaka
 • Park po zagospodarowaniu - widok z lotu ptaka
 • Park po zagospodarowaniu - widok z lotu ptaka
 • Park po zagospodarowaniu - widok z lotu ptaka
 • Ukwiecone ażurowe żurawie
 • Ławka muzyczna oraz tablica edukacyjna
 • Plac zabaw
 • Modernizacja parku nad Moszczenicą
 • Modernizacja parku nad Moszczenicą
 • Modernizacja parku nad Moszczenicą
 • Modernizacja parku nad Moszczenicą
 • Modernizacja parku nad Moszczenicą
 • Zagospodarowanie parku nad Moszczenicą
 • Dostawa nowych roślin
 • Dostawa nowych roślin
 • Dostawa nowych roślin

 

ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIĄ TERENU PRZY POMNIKU NIEPODLEGŁOŚCI

Prace przy Pomniku Niepodległości polegały na wybraniu podłoża na głębokość około 30-40 cm i wymianie na ziemię bardziej urodzajną, zamontowaniu obrzeży trawnikowych typu eko-bord, rozłożeniu agrowłókniny pod grys ozdobny oraz posadzeniu roślin w ilościach: 420 szt. róża okrywowa, 250 szt. trawa ozdobna miskant, 260 szt. perovskia, 100 szt. hortensja Vanilla Fraise, 50 szt. tawuła szara. Posadzone rośliny obsypane zostały korą sosnową. Prace wykonała JRP w Strykowie. Zadanie zrealizowane w 2021 r. 

 • Prace przy zagospodarowaniu zieleni wokół Pomnika Niepodległości
 • Prace przy zagospodarowaniu zielenią terenu wokół Pomnika Niepodległości
 • Prace przy zagospodarowaniu zieleni wokół Pomnika Niepodległości
 • Prace przy zagospodarowaniu zieleni wokół Pomnika Niepodległości
 • Prace przy zagospodarowaniu zieleni wokół Pomnika Niepodległości
 • Prace przy zagospodarowaniu zieleni wokół Pomnika Niepodległości
 • Przed realizacją
 • Przed realizacją
 • Prace przy zagospodarowaniu zieleni wokół Pomnika Niepodległości
 • Prace przy zagospodarowaniu zieleni wokół Pomnika Niepodległości
 • Prace przy zagospodarowaniu zieleni wokół Pomnika Niepodległości
 • Prace przy zagospodarowaniu zieleni wokół Pomnika Niepodległości
 • Prace przy zagospodarowaniu zieleni wokół Pomnika Niepodległości
 • Prace przy zagospodarowaniu zieleni wokół Pomnika Niepodległości
 • Prace przy zagospodarowaniu zieleni wokół Pomnika Niepodległości

 

OŚWIETLENIE PRZY POMNIKU NIEPODLEGŁOŚCI

Inwestycja polegała na rozbudowie oświetlenia placu przy Pomniku Niepodległości oraz budowie oświetlenia przy skrzyżowaniu ulic Rolniczej, Piłsudskiego i Cmentarnej w Strykowie. Dokumentację projektową opracowano w 2020 roku, kiedy to również złożono wniosek o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Zgierzu. Rozbudowa oświetlenia objęła montaż: przy pomniku - 4 dekoracyjnych słupów z lampami LED w stylistyce odpowiadającej już istniejącemu oświetleniu; w obrębie skrzyżowania ulic - 3 nowch słupów oświetleniowych  wraz z dodatkową wymianą jednej starej oprawy na oprawę LED. Koszt zadania to: 59.147,00 zł. Inwestycja zrealizowana w 2021 r. 

 • Oświetlenie przy Pomniku Niepodległości oraz pobliskim skrzyżowaniu
 • Oświetlenie przy Pomniku Niepodległości oraz pobliskim skrzyżowaniu
 • Oświetlenie przy Pomniku Niepodległości oraz pobliskim skrzyżowaniu
 • Oświetlenie przy Pomniku Niepodległości oraz pobliskim skrzyżowaniu
 • Oświetlenie przy Pomniku Niepodległości oraz pobliskim skrzyżowaniu

 

NASADZENIA ZIELENI W STRYKOWIE

Rozpoczęto od odświeżenia nasadzeń irysów na ul. Grunwaldzkiej oraz montażu obrzeży zabezpieczających pasy zieleni wzdłuż ul. Kościuszki, a także przy przedszkolu na ul. Targowej. Kolejny odcinek ul. Koścouszki (między ul. Głowackiego a ul. Kolejową) obsadzono krzewami tawuł i wysypano korą. Na terenie miasta rozstawiono 21 konstrukcji, w których tradycyjnie znalazły się pelargonie. Kompozycje dopełniają ipomea oraz komarzyca. Pelargonie, a między nimi drobniejsze rośliny, wypełniły donice na os. Centrum oraz os. Batorego. Zaplanowano dosadzenia roślin przy ul. Stryjkowskiego, na placyku rekreacyjnym przy poczcie, przy SP1, przed UM oraz przy Pomniku Niepodległości.

 • Wiosenne nasadzenia zieleni 2021
 • Wiosenne nasadzenia zieleni 2021
 • Wiosenne nasadzenia zieleni 2021
 • Wiosenne nasadzenia zieleni 2021
 • Wiosenne nasadzenia zieleni 2021
 • Wiosenne nasadzenia zieleni 2021
 • Wiosenne nasadzenia zieleni 2021
 • Wiosenne nasadzenia zieleni 2021
 • Wiosenne nasadzenia zieleni 2021
 • Wiosenne nasadzenia zieleni 2021
 • Wiosenne nasadzenia zieleni 2021
 • Nasadzenia zieleni 2021
 • Wiosenne nasadzenia zieleni 2021
 • Wiosenne nasadzenia zieleni 2021
 • Wiosenne nasadzenia zieleni 2021

 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENIĄ ORAZ ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY TERENU PARKU W STRYKOWIE

Na podstawie dokumentacji projektowej zleconej przez Gminę Stryków w 2019 r. zrealizowana będzie inwestycja przewidująca m.in: przebudowę nawierzchni alejek żwirowych, montaż dodatkowych elementów małej architektury - takich jak leżaki, hamaki, stojaki rowerowe, pergole, siedziska, kosze na psie odchody itp., montaż nowych elementów placu zabaw i siłowni oraz bezpiecznej nawierzchni. Istotną funkcją nowego parku będzie edukacja ekologiczna podzielona tematycznie na zagadnienia: dendrologii, pszczelarstwa, zanieczyszczeń i recyclingu wraz z wydzielonym miejscem na prowadzenie zajęć warsztatowych na świeżym powietrzu. W parku pojawia się urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii. Przewidziano nowe nasadzenia: 93 szt. drzew, ponad 3500 szt. krzewów i ponad 5000 szt. roślin kwitnących. Koszt projektu to 33.702,00 zł. Przetrag na realizację inwestycji rozstrzygnięto w kwietniu 2021 r.

 • Park nad rzeką Moszczenicą z lotu ptaka
 • Park nad rzeką Moszczenicą z lotu ptaka
 • Park nad rzeką Moszczenicą z lotu ptaka

 

ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIĄ TERENU DZIAŁKI SOŁECKIEJ W WYSKOKACH

 W ramach budżetu funduszu sołeckiego mieszkańcy Sołectwa Wyskoki  zaplanowali środki finansowe na zakup roślin i artykułów do pielęgnacji terenów zielonych.  Zakupiono 1 szt. hortensji, 7 szt. berberysów, 3 szt. żurawki ogrodowej, 2 szt. rozchodnika, 2 szt. hosty, 3 szt. rozplenicy japońskiej, 4 szt. traw w różnych odmianach, nasiona trawy. Następnie wszystkie zakupione rośliby zostały posadzone, a teren zyskał świeży wygląd. Zrealizowano w 2021 r.

 • Po zagospodarowaniu terenu zielenią
 • Po zagospodarowaniu terenu zielenią
 • Po zagospodarowaniu terenu zielenią
 • Wyskoki
 • Wyskoki
 • Wyskoki
 • Wyskoki
 • Wyskoki
 • Wyskoki
 • Wyskoki

      

ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIĄ TERENU DZIAŁKI SOŁECKIEJ W SADÓWCE

   W ramach budżetu funduszu sołeckiego mieszkańcy Sołectwa Sadówka zaplanowali środki finansowe na rośliny i artykuły do pielęgnacji terenów zielonych.  Zakupiono 20 szt. thuji szmaragd o wysokości ok. 70 cm, 80 szt. thuji szmaragd o wysokości ok. 105 cm -115 cm, 10 szt. klonów czerwonych, ziemię do iglaków, korę, agrowłókninę i nawóz. Mieszkańcy Sołectwa Sadówka w ramach wspólnej  pracy wybrali podłoże i wymienili je na bardziej odpowiednie w stosunku do zaplanowanych roślin, następnie rozłożyli agrowłókninę oraz zasadzili thuje i klony. Zrealizowane w 2021 r.

 • Sadówka
 • Sadówka
 • Sadówka
 • Sadówka

   

ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIĄ TERENU DZIAŁKI SOŁECKIEJ W STARYM IMIELNIKU

W ramach budżetu funduszu sołeckiego mieszkańcy Sołectwa Stary Imielnik zaplanowali środki na zakup roślin i artykułów niezbędnych do zagospodarowania zielenią działki soleckiej. Społeczność w ramach wspólnej pracy przygotowała teren do posadzenia roślin m.in. nawieziony i wyrównany został grunt. Następnie zakupiono i posadzono 8 szt. tui, 5 szt. hortensji bukietowej, 10 szt. hortensji złotej i 2 szt. hortensji niebieskiej. Zrealizowane w 2021 r.

 • Stary Imielnik
 • Stary Imielnik
 • Stary Imielnik
 • Stary Imielnik
 • Stary Imielnik

   

ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIĄ TERENU DZIAŁKI SOŁECKIEJ W KIEŁMINIE

   W ramach budżetu funduszu sołeckiego mieszkańcy Sołectwa Kiełmina zaplanowali środki na zakup roślin, w celu zagospodarowania zielenią działki soleckiej z placem zabaw i altaną. Przedstawiciele sołectwa wraz z sołtysem wybrali rośliny tj. 4 szt. klonu, 4 szt. sosny żółtej, 2 szt. kolonu kolumnowego, 2 szt. kaliny wonnej angielskiej i 9 szt. hortensji bukietowej. Następnie w ramach wspólnej pracy mieszkańców zostały posadzone rośliny. Zrealizowane w 2021 r.

 • Kiełmina
 • Kiełmina
 • Kiełmina

  

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ZAGOSPODAROWANIA PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY STRYKÓW

Przedmiotem zamówienia były usługi polegające na wykonaniu map dc projektowych, wykonaniu projektu zagospodarowania terenu  wraz z opisem technicznym oraz  dokonanie skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania montażu urządzeń na placach  zabaw w m. Dobra, Michałówek, Tymianka, Warszewice, Kiełmina, Sadówka, Sosnowiec Pieńki, Wola Błędowa gmina Stryków. Zgłoszenia zostały przyjęte przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Koszt zadania to 56 000,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2021 r. 

 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA OCZYSZCZENIE ZBIORNIKA WODNEGO W STRYKOWIE

W ramach inwestycji w 2020 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na oczyszczenie i remont zbiornika wodnego w Strykowie. Zakres robót  obejmować będzie m.in.: odmulenie, konserwację lewobrzeżnych i prawobrzeżnych ubezpieczeń betonowych skarp, zapory czołowej oraz wymiany kładki dla pieszych na rzece Moszczenicy, wykonanie podwodnych kamiennych wysepek dla celów wędkarskich oraz bariery hamującej napływ rzecznych osadów dennych do misy zbiornika. Przewidywana warstwa odmulenia to ok. 60 cm, co pozwoli na zwiększenie pojemności magazynowej zbiornika o ok. 45 tys. m3 wody. Koszt dokumentacji to 97.110,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Trwa uzyskiwanie pozwolenia wodnoprawnego. 

 • Zbiornik wodny w Strykowie
 • Zbiornik wodny w Strykowie
 • Zbiornik wodny w Strykowie

 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA OCZYSZCZENIE ZBIORNIKA WODNEGO W DOBREJ

W ramach inwestycji w 2020 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na oczyszczenie i remont zbiornika wodnego w Dobrej. Zbiornik w Dobrej prócz odmulenia potrzebuje z kolei remontu ubezpieczeń betonowych i remontu przepustu. Przewidywana warstwa odmulenia to ok. 60 cm, co pozwoli na zwiększenie pojemności magazynowej zbiornika o ok. 5 tys. m3 wody. Koszt dokumentacji to 18.390,00 zł. Inwestycja przygotowywana do realizacji.

 • Zbiornik wodny w Dobrej
 • Zbiornik wodny w Dobrej

 

GRANT SOŁECKI DLA DOBIESZKOWA

W 2020 roku Gmina Stryków pozyskała środki na realizację grantu sołeckiego dla Sołectwa Dobieszków. W ramach projektu pn. "Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Dobieszkowie" dokonało zakupu i montażu zjazdu linowego. Całkowity koszt projektu wyniósł 14.786,00 zł, w tym środki z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 10.000,00  zł oraz środki własne Gminy Stryków w kwocie 4.786,00 zł.

 • Zjazd linowy, plac zabaw w Dobieszkowie
 • Zjazd linowy, plac zabaw w Dobieszkowie
 • Zjazd linowy, plac zabaw w Dobieszkowie
 • Zjazd linowy, plac zabaw w Dobieszkowie

 

MONTAŻ WIATY DREWNIANEJ WRAZ Z WYKONANIEM UTWARDZENIA TERENU W SADÓWCE

W ramach projektu dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020 wykonywany został montaż wiaty drewnianej wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Sadówka. Koszt inwestycji to 57.800,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2020 roku.

 • Teren działki sołeckiej w Sadówce po realizacji inwestycji
 • Teren działki sołeckiej w Sadówce w trakcie realizacji inwestycji
 • Teren działki sołeckiej w Sadówce po realizacji inwestycji
 • Teren działki sołeckiej w Sadówce w trakcie realizacji inwestycji
 • Teren działki sołeckiej w Sadówce w trakcie realizacji inwestycji

 

NASADZENIA ZIELENI W STRYKOWIE

Posadzono pelargonie w donicach zdobiących Osiedle Stary Rynek (126 sztuk pelargonii pnących oraz 20 pelargonii hybrydowych) oraz Osiedle Batorego (50 sztuk pelargonii pnących oraz 6 sztuk hybrydowych). Na głównych ulicach miasta, a także nad zalewem ustawiono 21 sześciopoziomowych konstrukcji kwietnikowych z wielobarwnymi pelargoniami. Zmianie uległ wygląd ul. Kościuszki od skrzyżowania na ul. Warszawskiej do ul. Głowackiego. Po uprzednim przygotowaniu pasów zieleni wzdłuż jezdni, posadzono blisko 1000 sztuk ozdobnych tawuł. Grunt między roślinami wysypano korą. Zrekultywowano i obsadzono również tawułami pas zieleni wzdłuż ul. Kościuszki od strony osiedla Stary Rynek. Nowe nasadzenia pojawiły się także przy Urzędzie Miejskim. Zieloną oprawę reprezentacyjnej części obiektu stanowi teraz 40 róż okrywowych Matador, a także 6 drzewek śliw wiśniowych uzupełnionych płożącymi iglakami. Kompozycję dopełniają tawuły tuż przy schodach urzędu. Wzdłuż zejścia w kierunku parkingu za budynkiem urządzono palisadę, która została obsadzona jałowcami płożącymi. Nowa pergola z ozdobnym, pnącym winogronem pojawiła się w okolicy Pomnika Niepodległości
u zbiegu ulic Rolniczej i Cichej. Teren wzbogacił się również o 200 szt. lilaków oraz 50 szt. jałowców przesadzonych z parku nad Moszczenicą, który zostanie w przyszłym roku zagospodarowany zgodnie z opracowanym projektem. Wzdłuż ul. Stryjkowskiego posadzono i okorowano 180 szt. tawuł. Wzdłuż ul. Wolskiej posadzono 400 szt. pięciorników. Wzdłuż ul. Mickiewicza posadzono i okorowano 350 szt. tawuł. Przy ul. Kilińskiego posadzono 43 szt. robinii akacjowych. Irysami obsadzono ul. Warszawską, a także dosadzono je na ul. Grunwaldzkiej. Planowane są dalsze pielęgnacje i przesadzenia w kolejnych latach, aby uzyskać kwietny dywan wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Wysypano świeżą korę na obsadzone krzewami pasy zieleni wzdłuż ul. Targowej, Cmentarnej, Sowińskiego oraz Piłsudskiego. Dokonano pielęgnacji i formowania krzewów w przejściu pomiędzy ul. Sienkiewicza a ul. Wschodnią. Na placyku przy poczcie wykonano nowe nasadzenia – 20 szt. host (funkii) oraz 3 szt. wiśni ozdobnych. Dla odsłonięcia berberysów wykopano 25 szt. jaśminowców, które zasadzono na terenie Szkoły Podstawowej przy Warszawskiej. Wzdłuż ogrodzenia Przedszkola Samorządowego przy ul. Targowej posadzono 80 szt. lilaków, pozyskanych z parku nad Moszczenicą, który zostanie w przyszłym roku zagospodarowany zgodnie z opracowanym projektem. Zadanie wykonane w 2020 r. Łączny koszt to 72.038,35 zł. 

 

 • 55414
 • Nasadzenia zieleni
 • Nasadzenia zieleni
 • Nasadzenia zieleni
 • Nasadzenia zieleni
 • Nasadzenia zieleni
 • Nasadzenia zieleni
 • Nasadzenia zieleni
 • Nasadzenia zieleni
 • Nasadzenia zieleni
 • Nowe nasadzenia
 • Nasadzenia zieleni
 • Nasadzenia zieleni
 • Nowe nasadzenia zieleni
 • Nowe nasadzenia zieleni
 • Nowe nasadzenia zieleni

  

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ POMINIKA NIEPODLEGŁOŚCI

W ramach inwestycji wykonano zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Cichej i Rolniczej w Strykowie w sąsiedztwie pomnika wzniesionego z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Wybudowano parking z kostki betonowej z dwoma dojazdami i odwodnieniem. Przy pomniku wybudowano ciągi komunikacyjne o zróżnicowanej nawierzchni (kostka betonowa, kostka granitowa, płyty granitowe oraz nawierzchnia bitumiczna). Zamontowano wolnostojącą, prefabrykowaną toaletę, wykonano przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne. Wybudowano również oświetlenie parkowe, oświetlenie pomnika, monitoringu oraz zasilenie sanitariatu. Całość inwestycji uzupełniły obiekty małej architektury (ławki, kosze, słupki i stojaki na rowery) oraz zagospodarowanie terenów zielonych (trawniki, nasadzenia). Koszt inwestycji to 1.074.260,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2019 roku.

 • Zagospodarowany teren wokół pomnika
 • Prace budowlane wokół pomnika
 • Prace budowlane wokół pomnika
 • Prace budowlane wokół pomnika
 • Teren przed zagospodarowaniem

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków