Treść strony DZIAŁANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE STRYKÓW I

W ramach projektu dofinansowanego z RPO WŁ 2014-2020 ZIT powstanie 224 nowych punktów świetlnych. Pierwszy etap oświetlenia zrealizowano w: Bratoszewicach (ul. Zatorze) - koszt 36.351,00zł oraz w Smolicach (przy świetlicy) - koszt 34.102,00 zł. Drugi etap to miejscowości: Tymianka (ul. Lawendowa, ul. Środkowa) - koszt 55.795,00 zł, Warszewice - koszt 42.454,00 zł, Swędów (ul. Sosnowa, ul. Łąkowa) - łączny koszt 112.423,00 zł, Anielin Swędowski (ul. Spacerowa, ul. Strykowska)- łączny koszt 67.186,00 zł.Trzeci etap: zrealizowany odcinek Krucice-Lipa - 124.033 zł, do realizacji docinki w:  Klęku - do granic m. Łodzi, Klęku-Kiełminie, Bratoszewicach (od ul. Ogrodniczej w kierunku Rokitnicy, ul. Polna), Swędowie (ul. Bolka i Lolka, Kwiatowa, Przylesie) i Strykowie (ul. Zlotowa, Żytnia i Brzezińska). Inwestycja przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, doprowadzi do oszczędności w zużyciu energii pierwotnej i końcowej o 48,84% w stosunku do tradycyjnych opraw wysokoprężnych, co spowoduje spadek emisji gazów cieplarnianych do 37,60 ton równoważnika CO2/rok. Celem bezpośrednim projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie Gminy poprzez poprawę efektywności energetycznej i ograniczenie emisji CO². Szacowany koszt inwestycji to 2.170.513,71 zł., w tym dofinansowanie z UE w kwocie 1.441.334,35 zł. Zadanie realizowane w latach 2019/2021.

  • Smolice
  • Anielin Swędowski ul.Spacerowa
  • Anielin Swędowski ul.Strykowska
  • Warszewice
  • Warszewice

wstecz

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków
baner toplayer
KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu Strategii Rozwoju Gminy Stryków na lata 2022 – 2030