Treść strony DZIAŁANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

AKCJA EKOLOGICZNA - Nie pal śmieci i odpadów, bo trujesz siebie i swoich sąsiadów!

W związku z rozpoczętym okresem grzewczym przypominamy o bezwzględnym zakazie spalania odpadów zarówno w piecach domowych, jak i na terenie nieruchomości.

 

AKCJA EKOLOGICZNA - Ekoporady dla Dużych i Małych

Opracowanie i wydanie książeczki ekologicznej dla dzieci do wspólnego czytania – w szkole wspólnie z nauczycielami i rówieśnikami. Edukacja przez zabawę. Zadanie 2020.

 

AKCJA EKOLOGICZNA - Gmina Stryków wśród kwietnych trawników

Akcja ekologiczna zachęcająca do zakładania kwietnych łąk, które są jednym ze sposobów na adaptację środowiska do zmian klimatu. Zadanie 2020.

 

AKCJA EKOLOGICZNA - Stryków dla jerzyków

Akcja przekazania mieszkańcom gminy ok. 160 budek lęgowych, przeznaczonych do zasiedlenia przez jerzyki,  pożyteczne i będące pod ochroną ptaki, zamieszkujące głównie tereny miejskie. 

 

USUWANIE AZBESTU

W 2019 r. został uchwalony nowy "Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Stryków na lata 2018- 2032". Program pozwala Gminie Stryków pozyskiwać dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Osoby fizyczne, osoby prawne, przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest.

 

WYMIANA PIECÓW

Początek każdego sezonu grzewczego to również początek kłopotów ze smogiem. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy są piece opalane paliwem kopalnym, które znajdują się jeszcze nadal w wielu gospodarstwach domowych. Ich wymianę na ekologiczne źródła ciepła wspiera Gmina Stryków, która od 2018 roku realizuje program dofinansowania tego typu działań.

  

 

ZBIORNIKI WODNE

W związku z narastającym problemem suszy dbanie o prawidłową retencję jest dla Gminy Stryków priorytetem.

 

NOWE NASADZENIA ZIELENI

W 2020 roku zapoczątkowaliśmy kilkuletni proces zmian wyglądu przestrzeni zielonych na terenie Strykowa obejmujący wykonanie nowych i uzupełnienie dotychczasowych nasadzeń. 

 

NOWY PARK NAD MOSZCZENICĄ

W 2020 r. na zamówienie Gminy Stryków powstała dokumentacja projektowa zagospodarowania parku nad Moszczenicą. Chodziło o uzyskanie jak najlepszego wykorzystania przestrzeni, z której mogliby korzystać dorośli, jak i najmłodsi mieszkańcy Strykowa oraz osoby odwiedzające nasze miasto. 

 

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BRATOSZEWICACH

W praktyce to budowa nowej oczyszczalni o zaawansowanych technologicznie rozwiązaniach w zakresie oczyszczania mechanicznego i biologicznego oraz gospodarki osadowej.

 

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W STRYKOWIE

Inwestycja polegała na modernizacji mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Strykowie w zakresie gospodarki osadowej.

 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

W ramach dwóch projektów dofinansowanych przez UE wykonano termomodernizację 13 budynków użyteczności publicznej.

 

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE STRYKÓW I

W ramach projektu dofinansowanego z UE powstanie 224 nowych punktów świetlnych - energooszczędnych i ekologicznych lamp typu LED.

 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

Od wielu lat Gmina Stryków rozwija na swoim terenie sieć kanalizacji sanitarnej. W okresie 2019-2020 ten rodzaj inwestycji dotyczył: ul. Brzezińskiej w Strykowie, w ul. Legionów w Strykowie, w Tymiance oraz w Swędowie.

 

BUDOWA WODOCIĄGÓW

Od wielu lat Gmina Stryków uzupełnia na swoim terenie sieć wodociągową. W okresie 2019-2020 ten rodzaj inwestycji dotyczył: ul. Słonecznej i Akacjowej w Strykowie, w Woli Błędowej i w Smolicach. 

 

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W KOŹLU

Inwestycja polegała na budowie dodatkowej studni głębinowej gwarantującej ciągłość dostaw wody dla 10 wsi.

 

GMINNA SPÓŁKA WODNA W STRYKOWIE

Gminna Spółka Wodna w Strykowie jest niepubliczną organizacyjną. Jej członkami są rolnicy z terenu Gminy Stryków, na których gruntach znajdują się urządzenia melioracyjne – rowy lub urządzenia drenarskie. Celem działania Spółki jest utrzymanie wymienionych urządzeń. Gmina Stryków przekazuje Spółce dotacje  na zadania związane z wykonaniem konserwacji rowów melioracyjnych.

 

 

POPRAWA EFEKTYWNOŚĆI ENERGETYCZNEJ

Zgodnie z art.6 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166) Gmina Stryków informuje o stosowanych w jednostce środkach poprawy efektywności energetycznej, polegających na:

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków