Treść strony BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE STRYKÓW

  • flagi

Gmina Stryków realizuje projekt pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków”, który dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Na podstawie wyceny prac dokonanej w audytach energetycznych oraz kosztorysach inwestorskich całkowity koszt realizacji projektu określono na 2 170 513,71 PLN z czego koszty kwalifikowalne to 1 757 724,82 PLN. Koszty niekwalifikowane projektu to 412 788,89 PLN. Inwestycja będzie finansowana z dotacji EFRR w wysokości 1 441 334,35 PLN (82% kosztów kwalifikowalnych) oraz środków własnych Gminy Stryków w wysokości 729 179,36 PLN.

W ramach projektu wybudowana zostanie nowa infrastruktura oświetlenia publicznego, bazująca na energooszczędnych i ekologicznych lampach typu LED w następujących miejscowościach:
1.    Swędów, ul. Sosnowa, Kwiatowa, Łąkowa, Przylesie, Bolka i Lolka - 33 oprawy
2.    Anielin Swędowski, ul. Strykowska, Spacerowa – 7 opraw
3.    Smolice – 6 opraw
4.    Stryków, ul. Zlotowa, Żytnia, Brzezińska -52 oprawy
5.    Tymianka, ul. Lawendowa, Środkowa – 9 opraw
6.    Krucice – 21 opraw
7.    Bratoszewice, ul. Zatorze, Polna, Łódzka od ul. Ogrodniczej w kier. Rokitnicy – 58 opraw
8.    Warszewice – 10 opraw
9.    Klęk Kiełmina – 24 oprawy
10.    Klęk do granicy gminy – 4 oprawy

W wyniki jego realizacji zostanie wybudowanych 224 szt. nowych opraw oświetleniowych (wskaźnik produktu). Inwestycja przyczyni się tym samym do poprawy stanu środowiska naturalnego, gdyż doprowadzi do oszczędności w zużyciu energii pierwotnej i końcowej o 48,84% w stosunku do tradycyjnych opraw wysokoprężnych, co spowoduje spadek emisji gazów cieplarnianych do 37,60 ton równoważnika CO2/rok (wskaźnik rezultatu).

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie gminy poprzez poprawę efektywności energetycznej i ograniczenie emisji CO².

Projekt przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej dzięki zastosowaniu nowych, energooszczędnych opraw oświetleniowych LED. Inwestycja w LED-y zastąpi tradycyjne oprawy, co doprowadzi również do poprawy wartości parametrów oświetleniowych.

Cele pośrednie w ramach projektu:

  1. Poprawa temperatury barwowej oświetlenia – zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K
  2. Polepszenie stabilności oświetlenia – natychmiastowy start po rozruchu i czasowym wygaszeniu.
  3. Poprawa komfortu widzenia – wyższa skuteczność świetlna (Im/W) do ok. 30% więcej w stosunku do stanu obecnego.
  4. Redukcja kosztów utrzymania dzięki do 3 razy dłuższej żywotności LED w stosunku do lamp wysokoprężnych.

Projekt rozpoczął się w roku 2019 a zakończy w roku 2021.

Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków