Treść strony NATURA 2000

Szczypiorniak i Kowaliki

Położenie obszaru specjalnej ochrony siedlisk Szczypiorniak i Kowaliki PLH100033 leży w miejscowości Wola Błędowa w Gminie Stryków. Obejmuje dwa śródleśne stawy wraz z przyległym terenem. Ostoja położona jest w Leśnictwie Wola Błędowa należącym do Nadleśnictwa Grotniki. Powierzchnia obszaru zajmuje 28,54 ha. Pod względem struktury własności grunty te w całości należą do Skarbu Państwa.

Według regionalizacji fizycznogeograficznej Polski (Kondracki 2002) Szczypiorniak i Kowaliki leżą w południowej części mezoregionu równiny Łowicko-błońskiej (nizina Środkowomazowiecka), w bezpośrednim sąsiedztwie Wzniesień Łódzkich (południowe Mazowsze), na wysokości około 130 m n.p.m. Pod względem geomorfologicznym teren ten ma charakter poligeniczny – został ukształtowany w czasie zlodowacenia warciańskiego (Klatkowa 1972), później zaś przekształcony przez działalność człowieka. Głównym elementem ostoi są dwa stawy: północny – szczypiorniak i południowy – Kowaliki. Pierwotnie stawy te były podzielone groblami i stanowiły kompleks siedmiu stawów. Powstały prawdopodobnie w XIX w., w okresie lokalnego wzrostu zainteresowania gospodarką rybacką, do którego mógł się przyczynić m.in. rozwój folwarku w Woli Błędowej. Na mapie Wojskowego Instytutu Geograficznego z 1935 r. w obrębie dzisiejszego Lasu Błędowskiego można doliczyć się prawie 20 zbiorników, które prawdopodobnie funkcjonowały w owym okresie właśnie jako stawy rybne. Zbiorniki Szczypiorniak i Kowaliki zasilane są bezimiennym ciekiem zaczynającym swój bieg pod Wolą Błędową i uchodzącym do Mrogi (dopływu Bzury) w okolicach miejscowości stary Waliszew. Od strony zachodniej brzegi stawów stanowi pas wydm, które osiągają maksymalnie do 5 m wysokości. Powierzchnia obu zbiorników wynosi ogółem około 15 ha. staw północny jest nieco większy od południowego (około 8 ha), jednak powierzchnia otwartego lustra wody jest bardzo mała – około 0,5 ha. resztę stanowią trzcinowiska, turzycowiska, szuwar pałkowy i zarośla wierzbowe. W stawie południowym (około 7 ha) wymienione zbiorowiska zajmują ok. połowy jego powierzchni. Pomiędzy zbiornikami, w części cofki obu stawów występują zbiorowiska leśne o charakterze olsowym i łęgowym. Poziom wody w obu stawach utrzymywany jest sztucznie za pomocą grobli i jazów piętrzących.

Obszary NATURA 2000 w województwie łódzkim pod redakcją Józefa K. Kurowskiego

  • Szczypiorniak i Kowaliki Obaszar Natura 2000
  • Szczypiorniak i Kowaliki Obaszar Natura 2000
  • Szczypiorniak i Kowaliki Obaszar Natura 2000
  • Szczypiorniak i Kowaliki Obaszar Natura 2000

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków