Stryków, Spotkajmy się w Strykowie

E-Urząd

Wyszukiwarka

Treść strony

Urząd Miejski w Strykowie
95-010 Stryków,
ul. Kościuszki 29

(wejście od parkingu)

 

Radosław Zaborowski - Naczelnik Wydziału Spraw...

Radosław Zaborowski - Naczelnik Wydziału Spraw
Obywatelskich i Społecznych -
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

tel.42 719-80-02 w. 125
pokój nr 8

radoslaw.zaborowski@strykow.pl

  • kieruje realizacją zadań gminy w zakresie spraw społecznych, ewidencji ludności, sportu oraz urzędu stanu cywilnego
  • sprawuje kontrolę i nadzór nad pracą kierowanego przez siebie Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych

 

Aneta Jędrzejczak - Zastępca Kierownika USC

Aneta Jędrzejczak - Zastępca Kierownika USC

tel.42 719-80-02 w. 125
pokój nr 8

aneta.jedrzejczak@strykow.pl

  • wykonuje czynności w zakresie spraw społecznych, ewidencji ludności, sportu oraz urzędu stanu cywilnego 
Monika Kalinka - inspektor ds. ewidencji ludności i...

Monika Kalinka - inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

tel.42 719-80-02 w.126
pokój nr 6

monika.kalinka@strykow.pl

załatwia sprawy w zakresie:

  • wydawania dowodów osobistych
  • ewidencji ludności (zameldowania, wymeldowania)
  • prowadzenie stałego rejestru wyborców                                          

 

Anna Majchrzak - podinspektor d/s ewidencji działalności...

Anna Majchrzak - podinspektor d/s ewidencji
działalności gospodarczej

tel.42 719-80-02 w 134
pokój nr 5

anna.majchrzak@strykow.pl

Joanna Tomczak - młodszy referent ds. ewidencji działalności gospodarczej

załatwia sprawy dotyczące:

  • ewidencji działalności gospodarczej,
  • wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  • współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • przygotowywanie projektów decyzji  

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Strykowie
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków
Tel. +48 (42) 719 80 02
Fax. +48 (42) 719 81 93
mail: strykow@strykow.pl

Godziny pracy

pn-pt: 08:00 - 16:00
Godziny pracy kasy Urzędu
pn-pt: 08:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Gratulacje, jesteś
2139682 osobą
na naszej stronie