Stryków, Spotkajmy się w Strykowie

E-Urząd

Wyszukiwarka

Nawigacja

Sport i rekreacja  /  Informator turystyczny  /  

Treść strony

Turystyka w Gminie Stryków

Atrakcyjność turystyczna Gminy Stryków wynika z wyjątkowego położenia i zróżnicowania przyrodniczego. Gmina Stryków może poszczycić się również terenami o wysokich walorach przyrodniczych. Na terenie gminy występują cztery większe kompleksy leśne. W jej północno-wschodniej części, w okolicach Woli Błędowej oraz na pograniczu z gminą Głowno znajduje się największy kompleks leśny, a w nim dwa malownicze śródleśne stawy nazwane Jeziorami Kowaliki oraz Szczypiorniak. Oba te niewielkie jeziora, dzięki swojej pozornej niedostępności, stanowią miejsce bytowania licznych gatunków ptaków wodno-błotnych oraz płazów. Stanowią one obszar chroniony Natura 2000.

W południowej części gminy położony jest drugi kompleks leśny usytuowany w widłach rzeki Moszczenicy i jej dopływu Młynówki z rezerwatem Struga Dobieszkowska, gdzie występują liczne źródła. Ponadto na terenie gminy umiejscowionych jest pięć parków wiejskich, które obejmują cenne pod względem przyrodniczym okazy drzew i  krzewów. Spośród 79 pomników przyrody większość występuje na terenie tych parków. Atrakcją turystyczno-przyrodniczą jest graniczący z gminą Krajobrazowy Park Wzniesień Łódzkich, do którego warto wybrać się na wycieczkę pieszą lub rowerową. Na terenie parku znajdują się cenne walory przyrodnicze,  krajobrazowe, kulturowe i historyczne, a zwłaszcza malowniczy pejzaż oglądany z punktów widokowych.

Najcenniejsze walory przyrodniczo-krajobrazowe tego obszaru to:

  • wyżynny krajobraz strefy krawędziowej Wzniesień Łódzkich naturalna szata roślina
  • czyste rzeki: Moszczenica wraz z dopływami: ,Strugą Dobieszkowską i Borchówką, Mrożycą oraz towarzyszące im źródliska, łąki, torfowiska i szuwary,
  • różnorodna i bogata flora i fauna,
  • stare zabytkowe drzewa.
     

następna strona »

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Strykowie
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków
Tel. +48 (42) 719 80 02
Fax. +48 (42) 719 81 93
mail: strykow@strykow.pl

Godziny pracy

pn-pt: 08:00 - 16:00
Godziny pracy kasy Urzędu
pn-pt: 08:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Gratulacje, jesteś
2139701 osobą
na naszej stronie