Stryków, Spotkajmy się w Strykowie

E-Urząd

Wyszukiwarka

Nawigacja

Gmina Stryków  /  Kierownictwo urzędu  /  

Treść strony

Burmistrz Strykowa - Andrzej Jankowski

Andrzej Jankowski - Burmistrz Strykowa

pokój nr 1,2
tel.(0-42) 719-80-02

andrzej.jankowski@strykow.pl

 • organ wykonawczy gminy
 • terenowy organ obrony cywilnej
 • kierownik Urzędu
 • zwierzchnik służbowy w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 • szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 

Z-ca Burmistrza Strykowa - Bożena Motylińska

Bożena Motylińska - Z-ca Burmistrza Strykowa

pokój nr 1,2
tel.(0-42) 719-80-02

bozena.motylinska@strykow.pl

 • nadzoruje prace Wydziału Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami
 • nadzoruje pracę Zakładu Gospadarki Komunalnej i Mieszakniowej
 • wypełnia obowiązki Burmistrza podczas jego nieobecności

 

Anna Sasin - Sekretarz Gminy Stryków

Anna Sasin - Sekretarz Gminy Stryków

pokój nr 18
tel.(0-42) 719-80-02 w.133

anna.sasin@strykow.pl

 • kieruje pracą Urzędu,
 • nadzoruje pracę Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych
 • współpracuje z gminnymi jednostkami organizacyjnymi i jednostkami pomocniczymi gminy,
 • współpracuje z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami
 • nadzoruje pracę Wydziału Organizacyjno-Gospodarczego i Kadr

 

Barbara Walak - Skarbnik Gminy Stryków

Barbara Walak - Skarbnik Gminy Stryków

pokój nr 28
tel.42 719-80-02 w. 135

barbara.walak@strykow.pl

 • nadzoruje pracę Wydziału Finansowego
 • opracowuje projekt budżetu,
 • kontroluje wykonanie budżetu
 • przedstawia sprawozdanie z działalności finansowej gminy
 • nadzoruje gospodarkę finansową gminnych jednostek organizacyjnych

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Strykowie
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków
Tel. +48 (42) 719 80 02
Fax. +48 (42) 719 81 93
mail: strykow@strykow.pl

Godziny pracy

pn-pt: 07:00 - 15:00
Godziny pracy kasy Urzędu
pn-pt: 07:00 - 14:00

Licznik odwiedzin

Gratulacje, jesteś
2210793 osobą
na naszej stronie