Stryków, Spotkajmy się w Strykowie

E-Urząd

Wyszukiwarka

Nawigacja

Menu  /  Newsy  /  2017  /  II kw  /  

Treść strony

Internetowe konsultacje dotyczące kształtu kart do głosowania

Dziś o 13.00 odbędą się internetowe konsultacje dotyczące kształtu kart do głosowania w przyszłorocznych wyborach samorządowych.

więcej

Informacja

Z upoważnienia Pani Dyrektor informuję, że dziś o 13.00 odbędą się internetowe konsultacje dotyczące kształtu kart do głosowania w przyszłorocznych wyborach samorządowych.

 
W webinarium pod hasłem  „Płachta” czy „książeczka” - jaka powinna być nowa karta do głosowania?  weźmie udział Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Wojciech Hermeliński oraz Szef Krajowego Biura Wyborczego Beata Tokaj. 


Transmisję można będzie śledzić na kanale PKW w portalu YouTube pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=kGne-Nxqo3w

Więcej informacji na stronie internetowej www.pkw.gov.pl

 

Ogłoszenie

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) w załączeniu publikujemy ofertę realizacji zadania publicznego złożoną (w trybie art. 19a) przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Dwójka w Strykowie. W terminie 7 dni od zamieszczenia ogłoszenia każdy zainteresowany może złożyć uwagi dotyczące oferty. Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Burmistrz Strykowa zawrze z wnioskodawcą umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego określonego w ofercie.

więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miejscowości Stryków

Burmistrz Gminy Stryków serdecznie zaprasza mieszkańców  ulicy Janka Krasickiego w Strykowie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Janka Krasickiego, położonej na terenie miejscowości Stryków.

więcej

Upływa termin składania wniosków

Przypominamy, że 7 lipca 2017 r. upływa termin składania wniosków w ramach „PROGRAMU MIKROGRANTÓW NA REALIZACJĘ INICJATYW LOKALNYCH MIESZKAŃCÓW GMINY STRYKÓW 2017”

więcej

Komunikat Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi

W załączeniu przesyłam komunikat Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi dotyczący dnia otwartego (21.06.2017 r. godz. 9.00-15.00). 

więcej

Spotkanie w sprawie mikrograntów na Dniach Strykowa

Informujemy że w trakcie Dni Strykowa (sobota od godziny 15.30) będzie można uzyskać szczegółowych informacji na temat MIKROGRANTÓW NA REALIZACJĘ INICJATYW LOKALNYCH MIESZKAŃCÓW GMINY STRYKÓW 2017 realizowanych na terenie Gminy Stryków. Wszystkich chętnych zapraszamy do stoiska Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS.

więcej

Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji

Marszałek Województwa Łódzkiego, Starosta Zgierski oraz Łódzka Kolej Aglomeracyjna zapraszają na konsultacje.

więcej

Informacja

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na rozpoczynający się okres urlopowy, Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Strykowie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu, w terminie od 3 do 14 lipca 2017 roku będzie otwarty dwa razy w tygodniu (we wtorki i czwartki tj. w dniach 04, 06, 11, 13), natomiast w miesiącu sierpniu, w terminie od 11 do 18 Punkt będzie nieczynny.

więcej

Bezpłatne spotkanie informacyjne

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „ Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 – Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3  ”.

więcej

WYGRAJ DO 3 000 ZŁ! SKORZYSTAJ Z „PROGRAMU MIKROGRANTÓW NA REALIZACJĘ INICJATYW LOKALNYCH MIESZKAŃCÓW GMINY STRYKÓW 2017”

19.06.2017 r. startuje konkurs  na realizację inicjatyw lokalnych skierowany do aktywistów  i organizacji pozarządowych działających na rzecz gminy STRYKÓW.

więcej

Informacja

Urząd Miejski w Strykowie informuje, że w miesiącach lipiec i sierpień br. będzie pracował w  godz. 700 - 1500, kasa Urzędu czynna do godz. 1400.

więcej

Oferta Pracy

Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi przesyła informację o krajowych ofertach pracy - w załączeniu.

więcej

Praca na kąpielisku miejskim w Strykowie

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie poszukuje ratowników wodnych na sezon lipiec- sierpień 2017 r. Praca na kąpielisku miejskim w Strykowie. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie.

więcej

Spotkanie informacyjne w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17

Uprzejmie informuję, iż w dniu 20 czerwca 2017 r. odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17 w ramach Poddziałania IX.2.2, ogłoszonego 31 maja br. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi oraz Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny.

więcej

Konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17, w ramach Poddziałania IX.2.2 "Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT"

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny dnia 31 maja 2017 roku ogłosili konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17 w ramach:

Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne"

Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"

Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT"

więcej

Informacja

Miło nam poinformować, że Gmina Stryków znalazła się wykazie jednostek samorządu terytorialnego, którym udzielana jest pomoc finansowa z budżetu województwa łódzkiego w 2017 roku, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie zadań własnych gminy, w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

więcej

Spotkanie informacyjne - mikrogranty

Informujemy, iż 8 czerwca o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strykowie odbędzie się spotkanie w sprawie mikrograntów z przedstawicielami Centrum OPUS

więcej

Jubileusz 55- lecia KGW w Ługach

W sobotę w Ługach panie z Koła Gospodyń Wiejskich  obchodziły swój Jubileusz 55- lecia. Wśród zaproszonych gości byli: Starosta Zgierski Bogdan Jarota, zastępca Burmistrza Strykowa Bożena Motylińska, zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej  Grzegorz Kozłowski, radny i sołtys Andrzej Janeczko, sekretarz Anna Sasin,  kierownik Domu Kultury w Niesułkowie Jarosław Eliaszuk, naczelnik wydziału informacji, promocji i pozyskiwania środków pozabudżetowych Wioleta Głowacka, przedstawicielki innych kół gospodyń, miejscowi strażacy, prezes zarządu gminnego OSPRP Jan Strzelecki.

więcej

Dziś Dzień Mamy

W ten piękny i radosny dzień pragniemy złożyć wszystkim Mamom, najserdeczniejsze życzenia długich lat w zdrowiu, szczęścia i wszelkiej pomyślności, spełnienia najskrytszych pragnień i samych cudownych chwil w życiu.

               Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie       Burmistrz Strykowa

                              Paweł Kasica                                   Andrzej Jankowski

więcej

NOWY PARK W STRYKOWIE

Gmina Stryków przestąpiła do zagospodarowania terenów rekreacyjnych nad rzeką Moszczenicą. Docelowo będzie to teren parku o powierzchni około 1,7 ha. czyli teren o wiele większy niż obecny, mający powierzchnię ok. 0,45 ha.  W parku będzie różnorodność  roślin, począwszy od wysokich drzew, krzewów poprzez pnącza i byliny a także runo parkowe.

więcej

SAMORZĄD – DZIŚ I JUTRO

Prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie z terenu województwa łódzkiego spotkali się w Dobieszkowie na konferencji „Samorząd dziś i jutro”. Organizatorem konferencji był Burmistrz Strykowa Andrzej Jankowski. Wśród zaproszonych  gości  jako pierwszy wystąpił prof. Stefan Krajewski. Poprowadził wykład na temat „Samorząd a rozwój gospodarczy kraju".

więcej

Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim sołectwa Bratoszewice gmina Stryków

Burmistrz Strykowa zaprasza mieszkańców sołectwa Bratoszewice gmina Stryków do udziału w zebraniu zwołanym w celu wyboru Sołtysa sołectwa Bratoszewice.
Zebranie odbędzie się w dniu 8 czerwca 2017 r. (czwartek) o godzinie 19:00 w świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach przy ul. Nowości 16 gmina Stryków.

więcej

Informacja

Urząd Miejski w Strykowie informuje, że w dniu w dniu 31 maja 2017 roku w godzinach od 10.00 do 15.00 nie będzie przyjmował interesantów. Kasa Urzędu czynna będzie od 8.00 do 15.00.

więcej

Jubileusz 40-lecia MKS Zjednoczeni Stryków

Na wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Strykowie uczczono jubileusz 40-lecia MKS Zjednoczeni. W sesji uczestniczył Tomasz Salski, wiceprezes LZPN ds. organizacyjno-finansowych, który z okazji jubileuszu Zjednoczonych wręczył Burmistrzowi Strykowa pamiątkową paterę, natomiast wieloletniego prezesa klubu i jednocześnie radnego Grzegorza Kozłowskiego odznaczył honorową złotą odznaką związku.

więcej

Zaproszenie do udziału w projekcie "Stop wykluczeniu!"

autor: Wojciech Tomczak, data: 2017-05-25
Zaproszenie do udziału w projekcie "Stop wykluczeniu!"

Kontrola umów na odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości, na których jest prowadzona działalność gospodarcza

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr XXX/259/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stryków Urząd Miejski w Strykowie informuje, iż przystępuje do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

więcej

WYGRAJ do 3000 zł! W konkursie „Program mikrograntów na realizację inicjatyw lokalnych mieszkańców gminy Stryków”

Centrum OPUS, Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego oraz Urząd Miejski w Strykowie zapraszają na spotkanie poświęcone możliwościom aplikowania o mikrowsparcie w wysokości do 3000zł w ramach „Programu mikrograntów na realizację inicjatyw lokalnych mieszkańców gminy”. Podczas spotkania opowiemy o idei konkursu i warunkach formalnych jakie należy spełnić; doradzimy, w jaki sposób stworzyć dobry projekt i aplikować o dofinansowanie.

więcej

Kolorowo w Strykowie

Wiosnę, a może już lato  widać coraz bardziej w Strykowie. W dniu dzisiejszym zakończono prace związane z ukwiecaniem miasta. Kolorowo i przyjemnie zrobiło się w pasie zieleni ulicy  Kościuszki, posadzono tam 2.500 sztuk  "Begonii wiecznie kwitnącej".

więcej

Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Stryków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”

„Roczny program współpracy Gminy Stryków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok” zwany dalej „Programem” został przyjęty Uchwałą Nr XV/106/2015 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 23 listopada 2015 roku. Celem uchwalonego Programu było m. in. ustalenie zasad współpracy Gminy Stryków z podmiotami Programu, określenie celów Programu oraz priorytetowych zadań publicznych, które będą realizowane w 2016 roku w formie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

więcej

125 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Strykowie i Gminny Dzień Strażaka

Uroczystości jubileuszowe odbyły się 6 maja br. Rozpoczęły się złożeniem przez Naczelnika jednostki Łukasza Ciołka meldunku o gotowości do rozpoczęcia obchodów  125 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Strykowie i Gminnego Dnia Strażaka Prezesowi Powiatowemu ZOSP RP w Zgierzu  Andrzejowi Rucińskiemu   Po przeglądzie pododdziałów wciągnięto flagę państwową na maszt i odśpiewano Hymn Polski, który zagrała Orkiestra z parafii św. Marcina w Strykowie. Przybyłych na uroczystości powitał prezes OSP  Szymon Sitek, który odczytał rys historyczny najstarszej w powiecie zgierskim jednostki. Krótką modlitwę w intencji strażaków poprowadził Kapłan Stanisław Maria Bankiewicz.

 

W uroczystości uczestniczyli  między innymi: Burmistrz Strykowa Andrzeja Jankowski, Członek Zarządu Powiatu Zgierskiego Wojciech Brzeski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie Paweł Kasica, Członek Zarządu Głównego ZOSP RP  w Warszawie Józef Dziemdziela, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zgierzu Andrzej Ruciński, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Strykowie Jan Strzelecki, Komendant Gminny Marcin Łysoń i Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu st.bryg. Zbigniew Grzelak, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji.

Burmistrz Strykowa podziękował wszystkim strażakom za ich trud, zaangażowanie w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi. Wasza praca na wielu płaszczyznach jest widoczna w gminie, zawsze jesteście chętni do pomocy, potraficie się integrować i wspierać- podkreślił Burmistrz- i za to Wam serdecznie dziękuję.  Życząc kolejnych Jubileuszy Podziękował również rodzicom najmłodszych dzieci, że starają się przekazać dobre wzorce i nauczyć wrażliwości na drugiego człowieka.

Jubileuszowa uroczystość oznaczała także wyróżnienia dla najbardziej zasłużonych dla jednostki druhów.

Uchwałą Prezydium  Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie nadało

Złoty Znak Związku dla:

Druha Szymona Sitka

Druha Jana Strzeleckiego

 

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa łódzkiego nadało

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa dla:

Druhny Joanny Krawczyk

Druha Andrzeja Jankowskiego

Druha Grzegorza Krawczyka

 

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa łódzkiego nadało

Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa dla:

Druha Łukasza Ciołek

Druha Dawida Błażejewskiego

Druha Roberta Cytry

Druha Mariana Jędrzejczaka

Druha Grzegorza Przybysza

Druha Tomasza Przybysza

Druha Karola Sitek

 

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa łódzkiego nadało

Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa dla:

Druha Łukasza Dębickiego

Druha Bartłomieja Janiaka

Druha Jarosława Mikuckiego

Druha Witolda Śliwkiewicz (pośmiertnie)

 

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgierzu nadaje

Odznakę Strażak Wzorowy dla:

Druhny Julii Ciołek

Druhów: Arkadiusz Mirowski, Mariusz Budziarski, Dariusz Kubicki, Kamil Sitek, Mariusz Sitek, Radosław Wałdowski, Marcin Kapusta, Marek Popielski i Jakub Zaczyński

 

Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP nadaje Odznakę za wysługę lat:

60 lat – druh Mieczysław Sokołowski i druh Włodzimierz Olesienkiewicz

55 lat – druh Jan Patora

45 lat – druhna Elżbieta Ciołek, druh Paweł Ciołek, druh Józef Rosiak

40 lat – druh Szymon Sitek

XXXV lat – druh Grzegorz Krawczyk

XXX lat – druhna Małgorzata Sitek,

XXVlat – druh Marian Jędrzejczak

XX lat – druhna Krystyna Rosiak, druh Dawid Błażejewski,

druh Robert Dytry, druh Andrzej Pożarlik, druh Tomasz Przybysz, druh Karol Sitek

XV lat – druhna Joanna Krawczyk, druh Andrzej Jankowski

X lat – druh Łukasz Dębicki, druh Grzegorz Przybysz, druh Kamil Sitek, druh Mariusz Sitek, druh Paweł Wilczek

V lat – druhna Julia Ciołek, druhna Joanna Mirowska, druhna Sylwia Rubacha, druh Arkadiusz Mirowski, druh Dariusz Kubicki, druh Radosław Wałdowski, druh Marcin Kapusta, druh Marek Popielski

W ceremonii uhonorowania strażaków wzięli udział Członek Zarządu Głównego ZOSP RP  w Warszawie Józef Dziemdziela, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zgierzu Andrzej Ruciński, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Strykowie Jan Strzelecki, Komendant Gminny Marcin Łysoń i Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu st.bryg. Zbigniew Grzelak.

Najmłodsi strażacy z jednostki OSP w Strykowie : Mateusz Ciołek, Karolina Łysoń, Jakub Płóciennikowski, Szymon Ciołek, Magdalena Ciołek, Marcel Madyński, Denis Ambroziewicz, Dawid Kaczmarek, Liliana Budziarska, Kinga Pietrasik, Paulina Kowalska, Roksana Skowrońska, Nina Polit, Jakub Rubaj, Martyna Pietrasik, Jakub Wasielewski, Jan Dąbrowski, Bastian Budziarski, Igor Pałka, Aksel Ambroziewicz, Michał Raczyński również zostali docenieni.

Plecaki z gażdzetami Strykowa wręczył dzieciom Burmistrz Strykowa Andrzej Jankowski, a statuetki ufundowane przez Radę Miejską jej przewodniczący Paweł Kasica.

Strażacy ze Strykowa uhonorowali symbolicznymi dyplomami uznania osoby prywatne i instytucje z terenu Gminy ze wsparcie, które od nich trzymują.

Miłym akcentem uroczystości było oficjalne nawiązanie współpracy OSP w Strykowie z jednostką OSP Murzasichle, która z pocztem sztandarowym przybyła do Strykowa.

Następnie, na ręce prezesa OSP w Strykowie zaproszeni goście,  składali gratulacje  życzenia i wpisywali się do  pamiątkowej kroniki.

Wszyscy zaproszeni goście oraz przybyli mieszkańcy na uroczystość zostali poczęstowani tortem.

Prowadzącym uroczystość był Tomasz Kubiak.

 

W Gminie Stryków mieszka 100 latek.

Pan Antoni Pakulski 11 maja 2017 roku obchodził swoje setne urodziny. Jest rodowitym mieszkańcem Bratoszewic. Pan Antoni jest człowiekiem pełnym wigoru i przyjaźnie nastawiony do ludzi i życia. Nie opuszcza go poczucie humoru. Z wielką pasją opowiadał o swojej pracy zawodowej. W rozmowie z gośćmi wspominał mieszkańców Bratoszewic i okolic. Wykorzystując szeroką wiedzę zdobytą na przestrzeni lat Pan Antoni opowiadał jak zmieniała się historia nie tylko Polski, ale także opowiadał jak zmieniała się historia lokalna. W tym Jubileuszu oprócz rodziny uczestniczyli: Burmistrz Strykowa Andrzej Jankowski, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, a zarazem kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Radosław Zaborowski oraz przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Pani Bożena Fabiszewska. Burmistrz Strykowa w imieniu władz samorządowych życzył Jubilatowi kolejnych 100 lat w zdrowi i radości. Po czym wszyscy zgromadzeni odśpiewali 200 lat. Przybyli goście na tę okazję mieli wiele pytań do solenizanta, np. żeby zdradził sekret na długowieczność. Pan Antoni z uśmiechem odpowiedzi, żeby nie pić alkoholu i żyć ze wszystkimi ludźmi w przyjaźni. Nie zabrakło również  przysłowiowej lampki szampana i tortu. 

Tydzień bibliotek

W okresie od 8 do 15 maja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, jak co roku Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.
Hasłem Tygodnia Bibliotek 2017 jest BIBLIOTEKA. OCZYWIŚCIE!
W tym okresie, Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie organizuje spotkania, wielotematyczne zajęcia i warsztaty.

Plan zajęć TYGODNIA BIBLIOTEK

8 – 15 maja 2017

BIBLIOTEKA. OCZYWIŚCIE !

 

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie

 

DATA

GODZINA

ZAJĘCIA

29.04.2017

16:00

Spotkanie autorskie z Marią Ulatowską

8.05.2017

10:10

KALANDER – warsztaty drukarskie

10.05.2017

10:00

Spotkanie z pracownikiem łódzkiej księgarni Tak Czytam

Kiermasz książek – kl. IV, V SP nr 1 w Strykowie

11.05.2017

10:00

TELEEXPRESS BIBLIOTECZNY – kl. III a, b  SP nr 1

12.05.2017

10:00

KSIĄŻKA MALUCHA – zajęcia tematyczne; Przedszkole Samorządowe

12.05.2017

17:00

Wieczór poetycko – taneczny z Elżbietą Bednarczyk

15.05.2017

9:50

PORANEK Z LEKTURĄ – Akademia Pana Kleksa; kl. IV a SP nr 1

17.05.2017

11:00

Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem;

16.05.2017

10:00

TAJEMNICA KSIĄŻKI – zajęcia tematyczne; kl. III SP nr 2

18.05.2017

10:00

MAJOWO Z KSIĄŻKĄ – zajęcia tematyczne; kl. O SP nr 2

 

 

Filia w Bratoszewicach

 

DATA

GODZINA

ZAJĘCIA

8.05.2017

15.00

Artystyczne inspiracje książką – ilustracje do tekstu

9.05.2017

15.00

Randka w ciemno z wierszem

10.05.2017

15.00

Literacka zgadywanka

11.05.2017

15.00

Co nam Drabik Wiesio tworzy ? - twórczość W. Drabika

12.05.2017

15.00

Puzzlowe szarady

15.05.2017

15.00

Wierszyki łamiące języki

 

 

Filia w Dobrej

 

DATA

GODZINA

ZAJĘCIA

8.05.2017

16:00

Akrobatyka języka, czyli mistrzostwa głośnego czytania

9.05.2017

16:00

Dekoratornia – zakładki do książek

10.05.2017

16:00

Papieroplastyka wiosenna – kwiaty z papieru

11.05.2017

16:00

Planszowe co nieco

12.05.2017

11:00

Spotkanie poetycko – taneczne z Elżbietą Bednarczyk (w szkole)

12.05.2017

16:00

Warsztaty biżuteryjne

 

 

Filia w Koźlu

 

DATA

GODZINA

ZAJĘCIA

8.05.2017

10:00

Lokomotywą do biblioteki – wycieczka klasy I

9.05.2017

10:00

Wisła, królowa polskich rzek – zajęcia tematyczna z klasą IV

11.05.2017

10:00

Zjazd bibliotekarzy powiatu zgierskiego

12.05.2017

9:00

Spotkanie poetycko – taneczne z Elżbietą Bednarczyk (w szkole)

17.05.2017

9:00

Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem (w szkole)

 

 

Filia w Niesułkowie

 

DATA

GODZINA

ZAJĘCIA

8.05.2017

8:00

KALANDER– warsztaty drukarskie

9.05.2017

9:40

W świecie książek–lekcja biblioteczna Przedszkole Św. Rodziny

10.05.2017

11:00

Bibliotekoliada – gra terenowa; kl. O

11.05.2017

10:00

Lekturowe ABC  - Dyskusyjne Kółko Miłośników Książki

12.05.2017

11:00

W krainie Książkowo – lekcja biblioteczna; kl. O

15.05.2017

10:00

Lider Czytania – rozstrzygnięcie konkursu czytelniczego

Spotkanie z pracownikiem łódzkiej księgarni Tak Czytam

Kiermasz książek

* W okresie 8 – 15 maja planowany jest kiermasz taniej książki, akcja „Wymień się książką”

 

 

Filia w Swędowie

 

DATA

GODZINA

ZAJĘCIA

9.05.2017

17:00

Spotkanie z dietetyczką Małgorzatą Wasiak

10.05.2017

11:00

Rusz głową – turniej gier planszowych

11.05.2017

13:00

Katalog w bibliotece jako źródło informacji–zajęcia tematyczne

12.05.2017

10:00

Artystyczny obraz biblioteki

 

Spotkanie z dietetyczką

9 maja w filii bibliotecznej w Swędowie odbyło się spotkanie z dietetyczką Małgorzatą Wasiak. Tematem spotkania był zdrowy styl odżywiania. Prelegentka udzieliła dużo rad uczestnikom spotkania. Zaleciła odpowiednio zbilansowaną dietę i codzienną aktywność fizyczną. Podkreślała duże znaczenie snu i odpoczynku. W trakcie spotkania uczestnicy mogli uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania odnośnie właściwej diety, np. czy można spożywać mięso bez ograniczeń? jak często jeść ryby, i co jest ich odpowiednikiem jeżeli chodzi o wartości odżywcze? Pani Wasiak komponowała przykładowe jadłospisy i podkreślała rangę piramidy zdrowego żywienia.
W spotkaniu uczestniczyło 15 osób.

 

Warsztaty drukarskie w bibliotece w Niesułkowie na Tydzień Bibliotek

8 maja - w dniu bibliotekarza rozpoczynającym obchody TYGODNIA  BIBLIOTEK w progach biblioteki w Niesułkowie gościliśmy Czerpalnię Papieru Kalander. Nawiązując do czasów Wielkiego Mistrza Jana Gutenberga - firma Kalander stworzyła historyczne warsztaty edukacyjne o tematyce drukarskiej. Tajniki "czarnej sztuki" zgłębiali uczniowie klas IV - VI Szkoły Podstawowej w Niesułkowie. Aby obrazowo ukazać czasy Gutenberga, osoby prowadzące występowały w dawnych strojach rzemieślniczych - drukarza i zecera. Uczestnicy poznali prasę drukarską, wzorowaną na prasie XV - wiecznej, na której mogli po wcześniejszym samodzielnym przygotowaniu składu czcionek, drukować stylowy certyfikat młodego czeladnika. Na początku warsztatów pracownik Kalandera przedstawiał krótką historię druku. Kolejnymi etapami pracy uczniów były:
- zecernia - ręczny skład tekstu przy użyciu czcionek
- drukarnia - omówienie zagadnień oraz drukowanie certyfikatu uczestnictwa w warsztatach
- ilustratornia - przygotowanie ilustracji do ksiąg techniką wymagającą kreatywnego myślenia
- samodzielnie wykonane certyfikaty potwierdzane były pieczęcią lakową i zabezpieczone metodą suchego tłoka.
Wszystkie prace wykonane podczas tych warsztatów uczestnicy mogli zabrać ze sobą.
Odtworzeniu żywej lekcji historii towarzyszyła galeria prac firmy Kalander. Wśród nich były m. in. : koperty, zakładki do książek, karty imieninowe, urodzinowe. Można je było zakupić.
W zajęciach wzięło udział 37 osób.
Warsztaty organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek.

 

Kto czyta książki, żyje podwójnie

Twierdzenie Umberto Eco było zalążkiem dzisiejszej dyskusji, jaką na zaproszenie biblioteki, poprowadziła Pani Bożena Grabowska - pracownik łódzkiej księgarni Tak Czytam, z uczniami klas IV - V Szkoły Podstawowej nr 1 w Strykowie.
Pani Grabowska oprócz prelekcji na temat swojej pracy i pasji czytania, przekonywała o wartości wszystkich książek, podkreślając swoje wypowiedzi znanymi mottami o książkach, np. "Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach." 
Znaczenia wszystkich przytoczonych cytatów były na bieżąco omawiane, przy aktywnym uczestnictwie uczniów, co nie pozwala wątpić w wiedzę młodych czytelników i ich świadomość o niewątpliwej roli książki w życiu każdego człowieka.
Kolejny etap spotkania to mini konkurs o bibliotece i księgarstwie. Dwie, trzyosobowe drużyny, chętnych czwartoklasistów i piątoklasistów, odpowiadały na zadane pytania, rozwiązywały krzyżówkę, układały wiersz o książce i zmagały się z wierszykami - trzeszczykami. Zmagania drużyn były nie tylko sposobem na sprawdzenie wiadomości o książce, ale również niezapomnianą zabawą. 
Finałem spotkania był kiermasz nowej książki, gdzie uczniowie mogli zaopatrzyć się w swoją ulubioną literaturę już od 2 zł.
Ogółem w zajęciach brało udział 70 osób.

 

Koncert Róże Europy

W piątkowy wieczór 28 IV do Domu Kultury w Strykowie zawitał legendarny zespół rockowy Róże Europy.

Prawie dwugodzinny koncert przyciągnął fanów w różnym wieku, znającą bogate literacko i ponadczasowe teksty i mocno brzmiącą muzykę.

Niezbyt liczna ale gorąca publiczność bawiła się świetnie, śpiewając wspólnie takie utwory jak "Jedwab" czy "Stańcie przed lustrami", "Rock'n'rollowcy".

Zespół powstał w latach 80-tych ubiegłego wieku w Warszawie, w jego składzie grali i tworzyli znani autorzy i muzycy, obecnie dziennikarze: Artur Orzech, Michał Grymuza czy Grzegorz Witkowski. W tym roku zespół obchodzi 35-lecie istnienia, a w obecnym składzie grają: energetyczny wokalista PIOTR KLATT, GRZEGORZ GRE KORYBALSKI gitara basowa, FILIP KOWALSKI perkusja, BARTEK „Bartass” DĘBICKI gitara.

Koncerty rockowe w Strykowie stają się już powoli tradycją, a zatem czekamy na następne.

W dniu 29 kwietnia br. Koło Gospodyń Wiejskich z miejscowości Osse w gminie Stryków świętowało swój Jubileusz 50-lecia.

Jego obchody zorganizowano w nowo odnowionej świetlicy wiejskiej w Osse. Na zaproszenie Jubilatek odpowiedziało wielu gości m.in. Zastępca Burmistrza Strykowa Bożena Motylińska, Sekretarz Gminy Stryków Anna Sasin oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Kasica. Licznie przybyły również delegacje reprezentujące zaprzyjaźnione koła gospodyń wiejskich. Przybyli także reprezentanci dwóch ochotniczych straż pożarnych, a także dyrektor szkoły w Koźlu.

W części oficjalnej spotkania, wyświetlony został film przedstawiający w skrócie najważniejsze wydarzenia z życia KGW Osse. Przewodnicząca Ilona Polit podziękowała Matkom Założycielkom, byłym przewodniczącym oraz wszystkim członkiniom koła i władzom gminy Stryków. Do życzeń dołączyli się Z-ca Burmistrza i Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie. Życzyli Paniom wielu lat w zdrowiu i radości, jak również sukcesów, a także aby podejmowały kolejne inicjatywy mając na celu integracje lokalnego środowiska, jak również promowały naszą gminę w powiecie, województwie czy kraju.

Członkinie koła na czele ze swoją przewodniczącą Iloną Polit, zaprezentowały się w programie artystycznym, dając pokaz umiejętności wokalnych. Po pierwszej, nastrojowej piosence sławiącej uroki Ossego, zaproponowano gościom nieco bardziej frywolny repertuar, przyjęty wybuchami niepohamowanego śmiechu i gromko oklaskiwany. Następnie zostały odczytane dwa wiersze o tematyce sołectwa Osse. Następnie członkinie koła przedstawiły sceny kabaretowe, czym przysporzyły publiczności wiele radości. Po części artystycznej i wręczeniu kolejnych upominków, wszystkich gości zaproszono na wspólne biesiadowanie.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z Jubileuszu.

Spotkanie z Elżbietą Bednarczyk

Zapraszam na australijski wieczór poetycko - taneczny z Elżbietą Bednarczyk. Spotkanie, które odbędzie się w piątek 12 maja o godz. 17:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Strykowie, będzie składało się z trzech części:

- część poetycka - autorka prezentuje słuchaczom swoje wiersze z wydanego w tym roku tomiku "Uśpione ogrody"

- część poświęcona Australii - pokaz zdjęć połączony z gawędą

- część taneczna - składająca się z czterech tańców: cygańskiego, flamenco, arabskiego oraz prezentacji gimnastyki tanecznej na bazie tańca brzucha.

Spotkanie autorskie

29 kwietnia Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie gościła jeden z ulubionych duetów pisarzy strykowskich czytelniczek - Marię Ulatowską i Jacka Skowrońskiego.

Autorów połączyła pasja pisania. Pani Maria specjalizuje się w powieści obyczajowej, a ulubionym gatunkiem Pana Jacka jest powieść sensacyjna i kryminalna. Z tak ciekawej mieszanki upodobań literackich powstała powieść, która łączy oba gatunki i odzwierciedla to co autorzy cenią w literaturze najbardziej. O pisaniu książek Ulatowska marzyła od zawsze, ale dopiero na emeryturze, mogła pozwolić sobie na realizację marzenia. Dzisiaj autorka może pochwalić się już znaczącym dorobkiem twórczym. Takie powieści jak "Pensjonat Sosnówka", "Kamienica przy Kruczej", "Ostatni list", nie schodzą z list bestsellerów od momentu pojawienia się na rynku księgarskim. Skowroński natomiast wiedział od zawsze, że będzie pisarzem. Uważał, że skoro procesowi czytania towarzyszą pozytywne emocje i w gruncie rzeczy jest to przyjemne zajęcie, to równie dobrze może się zmierzyć z napisaniem książki. Praktyka pokazała i uzmysłowiła pisarzowi, że aby stworzyć dobrą, wciągającą powieść, należy włożyć mnóstwo pracy w każdy szczegół, a warsztat pracy trzeba nieustannie doskonalić.

Znakomicie układająca się współpraca pisarzy, zarówno prywatnie jak i na gruncie zawodowym, pozwala zbierać plony literackie. Pierwsza wspólna książka, Autorka, zebrała znakomite recenzje wśród krytyki. Czytelnicy również bardzo entuzjastycznie ją przyjęli, dzięki czemu Autorka stała się impulsem do kontynuowania wspólnej pracy literackiej przez Ulatowską i Skowrońskiego.

Inspiracje do kolejnych książek czerpią z licznych podróży, historii opowiadanych przez innych, zasłyszanych i „podsłuchanych” gdziekolwiek. We współczesne historie, jak podkreślała Ulatowska, lubią wpleść wątek sięgający korzeniami odległej przeszłości. Historia zawsze fascynowała autorów, dlatego tak chętnie cofają się do minionego wieku wybierając z niego motyw, który staje się punktem wyjścia dla toczącej się akcji powieści.

Natchnienie do snucia ciekawych fabuł szukają w swoim wyjątkowym miejscu na ziemi, czyli w Szczepankowie. Tam ładują akumulatory przed powrotem do Warszawy i przed wymagającą pracą.

Na sobotnim spotkaniu w kameralnym gronie, czytelniczki poznawały twórczość i życie autorów. Na zakończenie mogły zakupić książki autorstwa Marii Ulatowskiej i Jacka Skowrońskiego, jak również otrzymać wyjątkowe autografy pisarzy.

Apel z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja w Zespole Szkół Nr 2 w Bratoszewicach

W dniu 26 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Nr 2 w Bratoszewicach odbył się uroczysty apel poświęcony rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja. Był on nietypowy, ponieważ społeczność szkolna została zaproszona do udziału w żywej lekcji historii, którą rozpoczęła pieśń patriotyczna ‘’Rota”. Lekcję tę przygotowali uczniowie z klasy V pod kierunkiem nauczycielki Pani Małgorzaty Chmurskiej. Na tę lekcję został zaproszony niezwykły gość „Konstytucja Majowa”. Uczennica, która grała rolę Konstytucji przybliżyła uczniom znaczenie i moc jaką miała w państwie. Była to druga na świecie, a pierwsza w Europie konstytucja. Dla ówczesnej Polski bardzo ważna, bo znosiła liberum veto i wolną elekcję. Konstytucja 3 Maja była fundamentem pod budowę nowoczesnego, silnego państwa Polskiego. Oprawę muzyczną apelu przygotowała nauczycielka muzyki pani Bożena Urquidi, a dekoracje powstały pod kierunkiem nauczycielki plastyki pani Aleksandry Miller. Na zakończenie głos zabrała pani dyrektor Ewa Piórkowska, która dziękując za przygotowanie apelu podkreśliła, że historia naszego narodu to skarb, który każdy Polak powinien nosić w sercu. Przed rozejściem się do klas wszyscy wspólnie odśpiewali pieśń pod tytułem „Jak długo w sercach naszych”. 

Fundacji JoMi w Niesułkowie

Podróżniczka, malarka, pisarka, założycielka fundacji JoMi zawitała dziś do naszego domu kultury gdzie spotkała się uczniami szkoły podstawowej z Niesułkowa. W ciągu ponad godzinnego spotkania pani Joanna w barwny sposób opowiadała i pokazywała slajdy ze swoich wypraw do Afryki i ameryki Południowej. Szczegółowo opowiadała  m.in. o Burkina Faso, Etiopii, Togo, Ugandzie, RPA i Wenezueli. Licznie zgromadzeni uczniowie mogli poznać życie i zwyczaje wielu afrykańskich plemion oraz zobaczyć nie tylko architekturę ale i obrzędy, zwyczaje panujące w południowoamerykańskich miejscowościach. Przepiękne zdjęcia fauny i flory bardzo wzbogaciły spotkanie. Dzięki pani podróżniczce uczniowie dowiedzieli się co było dla wielu sporym zaskoczeniem, że w Afryce żyją pingwiny. Nie są to oczywiście pingwiny cesarskie, które można spotkać jedynie na Antarktydzie ale pingwiny przylądkowe, zwane również tońcami. Potrafią one nurkować nawet do 130 m i poruszać się z prędkością 20 km/h. Ich masa ciała nie przekracza 5 kg, a charakterystyczne czarne plamki na klatce piersiowej są odpowiednikiem naszych linii papilarnych.

Na zakończenie spotkania można było zakupić książkę-album pani Jolanty. Środki pozyskane ze sprzedaży książek przekazywane są wspomnianej fundacji JoMi, która zajmuje się pomocą najuboższym mieszkańcom Afryki

Zakładanie działalności gospodarczej

LGD "POLCENTRUM" organizuje dla mieszkańców gmin członkowskich szkolenie w ramach wdrażania  Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020, w zakresie realizacji Celu I.: Tworzenie warunków dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy na obszarze LSR do 2022 r. Podnoszenie kompetencji i promocja lokalnej przedsiębiorczości". Temat szkoleni brzmi:   "Zakładanie działalności gospodarczej"

Tematyka szkolenia byłaby następująca:

1. prawne podstawy funkcjonowania działalności gospodarczej
2. ePUAP - podpis zaufany
3. Formalne i praktyczne aspekty zakładania działalności gospodarczej

  • wypełnienie wniosku CEIDG-1
  • sposoby złożenia wniosku
  • obowiązki wobec ZUS
  • dokumenty składane do ZUS-u
  • terminy poszczególnych działań
  • praktyczne działania przy rejestracji działalności gospodarczej

4. Formy opodatkowania działalności

  • karta podatkowa
  • podatek ryczałtowy
  • zasady ogólne

5. Podatek VAT - płacić czy nie?

Proponowany termin szkolenia to 24 maja 2017 r. godz. 9.00 Miejsce szkolenia: Ośrodek Kultury i Rekreacji  w Strykowie (Dom Kultury), pl. Łukasińskiego 4.
Czas trwania szkolenia: 7 godz.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest internetowa rejestracja uczestnika. Chcesz się zarejestrować kliknij w poniższy link https://docs.google.com/forms/d/1sYQ-0zkQMgvTUdaEOwAk8t6bbz18qN-5gKAfStzbULA/prefill

W chwili obecnej robimy rozpoznanie, czy dana tematyka jest interesująca dla przyszłych beneficjentów LGD "POLCENTRUM" , dlatego zwracamy się z prośbą o umieszczenie tej informacji na Państwa stronach internetowych, oraz o inną formę rozpowszechniania inforamacji. Organizacja szkolenia będzie uzależniona od ilości zgłoszeń.
 

Dzień Strażaka

Z okazji "Dnia Strażaka" pragnę złożyć wszystkim strażakom

słowa podziękowania za codzienne realizowanie zadań,

za poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego

oraz za stałe wzbogacanie dorobku pożarniczego.

Życzę Wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji,

a także zdrowia, radości  oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Niech Św. Florian otacza Was swoją opieką w wypełnianiu strażackiej powinności,

a ta trudna służba niech będzie dla Was źródłem satysfakcji i powodem do dumy.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej                                               Burmistrz Strykowa

         Paweł Kasica                                                               Andrzej Jankowski

Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej – etap 1

Gmina Stryków realizuje inwestycje w Szkole Podstawowej w Dobrej. Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem rozbudowę budynku szkoły o dodatkowy budynek dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia, składający się na parterze z części kuchennej z zapleczem i jadalnią oraz przedszkola z dwoma salami, a na piętrze z 5 sal lekcyjnych z zapleczem sanitarnym. Budynek został dodatkowo wyposażony  w instalację monitoringu obiektu i sieć komputerową.

więcej

Trwa budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu w Koźlu

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu w Koźlu”, obejmuje budowę sali gimnastycznej oraz dwóch sal dydaktycznych z zapleczem socjalnym: szatnie toalety, pomieszczenia pomocnicze. Powierzchnia użytkowa dobudowanej części szkoły wyniesie 543,19 m2. Inwestycja przewiduje również zagospodarowanie terenu umożliwiające dogodne korzystanie z obiektów szkolnych zarówno przez uczniów jak i użytkowników sali gimnastycznej z terenu gminy.

więcej

Informacja

Informuję, iż 2 maja (wtorek) Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie oraz filie w Bratoszewicach, Koźlu, Niesułkowie i Swędowie będą czynne w godzinach 10:00 - 15:00.

więcej

Ogłoszenie

BURMISTRZ STRYKOWA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH O CHARAKTERZE POŻYTKU PUBLICZNEGO  W 2017 r. Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ tj. „UDZIELENIE SCHRONIENIA OSOBOM TEGO POZBAWIONYM W FORMIE SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH ORAZ ZAPEWNIENIE TYM OSOBOM POSIŁKU I NIEZBĘDNEGO UBRANIA”

więcej

Wizyta Monitorująca Komisji Europejskiej

W dniu 19 kwietnia 2017 r. przedstawiciele Komisji Kontroli Budżetu Parlamentu Europejskiego pod przewodnictwem Pani Ingeborg Gräβle oraz osoby reprezentujące poszczególne oddziały Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  odbyli spotkanie w Urzędzie Miejskim w Strykowie.

więcej

Spotkanie informacyjne w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli podmiotów specjalizujących się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17 w ramach Poddziałania IX.1.2 ogłoszonego 29 marca br.

więcej

Wiosennie w Strykowie

Wiosnę w Strykowie widać coraz bardziej. Gmina Stryków zaczęła prace związane z nasadzeniami nowych drzew i krzewów oraz pielęgnacją dotychczasowych roślin. Posadzono  42 sztuki drzew z gatunku lipa europejska przy ul. Warszawskiej. Każde z posadzonych drzew zostało opalikowane dwoma palikami w celu zwiększenia ich stabilności. Pod każdym z posadzonych drzew wymieniony został także grunt.

więcej

Pozytywna ocena wniosku - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków”

Informujemy, iż projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0002/17, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków” złożony przez Gminę Stryków uzyskał pozytywną ocenę strategiczną, formalną oraz merytoryczną, w wyniku której otrzymał 84,54% punktów. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa o dofinansowanie.

więcej

UWAGA !!!

PRZYPOMINAMY WŁAŚCICIELOM I ZARZĄDCOM NIERUCHOMOŚCI, ŻE W DNIU  10 KWIETNIA 2017 UPŁYWA TERMIN WNOSZENIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU. WPŁATĘ MOŻNA DOKONYWAĆ ZA POŚREDNICTWEM: INKASENTA ,  KASY URZĘDU MIASTA – GMINY STRYKÓW, BANKU

więcej

Przyjmowanie PIT-ów w Urzędzie Miejskim w Strykowie

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głownie uprzejmie informuje, że w roku 2017 punkt przyjmowanie zeznań rocznych w Urzedzie Miejskim w Strykowie nie będzie czynny.

 

Konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/16 "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT"

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny dnia 29 marca 2017 roku ogłosili konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17

więcej

Informacja

Urząd Miejski w Strykowie informuje, że w dniu 14 kwietnia br. (Wielki Piątek) będzie przyjmował interesantów do  godz. 1200, kasa Urzędu czynna do godz. 1100.

więcej

Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim sołectwa Sosnowiec Pieńki gmina Stryków

Burmistrz Strykowa zaprasza mieszkańców sołectwa Sosnowiec Pieńki gmina Stryków do udziału w zebraniu zwołanym w celu wyboru Sołtysa sołectwa Sosnowiec Pieńki.

Zebranie odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2017 r. (środa) o godzinie 18.30 w strażnicy OSP w Ługach gmina Stryków.

więcej

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Strykowie
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków
Tel. +48 (42) 719 80 02
Fax. +48 (42) 719 81 93
mail: strykow@strykow.pl

Godziny pracy

pn-pt: 08:00 - 16:00
Godziny pracy kasy Urzędu
pn-pt: 08:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Gratulacje, jesteś
2139719 osobą
na naszej stronie