Stryków, Spotkajmy się w Strykowie

E-Urząd

Wyszukiwarka

Treść strony

Tytuł projektu

PROFESJONALNI ZAWODOWCY 

Numer umowy

Okres realizacji projektu

1 stycznia 2017 r. do 30 września 2018 r.

Nazwa programu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej XI. Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe

Beneficjent

Gmina Stryków/Zespól Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach

Całkowita wartość projektu

281 068,43 zł

Dofinansowanie

dofinansowanie ze środków europejskich  238 908,16 zł (85%), ze środków dotacji celowej 14 025,45 zł (4,99%)

Wkład jednostki realizującej projekt

28 134,82 zł

 

W dniu 7 listopada 2016 r.  p. Burmistrz gminy Stryków p. Andrzej Jankowski podpisał umowę
Wicemarszałkiem Województwa Łódzkiego p. Arturem Bagieńskim i Członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego p. Joanną Skrzydlewską o dofinansowanie naszego  Projektu „Profesjonalni zawodowcy”, w ramach Osi priorytetowej XI. Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe. Projekt będzie realizowany w naszej szkole od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2018 r. i obejmie swoim działaniem 41 uczniów i 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych.  Łączna wartość projektu 281 068,43 zł w tym dofinansowanie ze środków europejskich  238 908,16 zł (85%), ze środków dotacji celowej 14 025,45 zł (4,99%); wartość wkładu własnego 28 134,82 zł  co stanowi 10,01%.

W wyniku realizacji projektu młodzież naszej szkoły zwiększy swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe, a w konsekwencji poprawi zdolność do  zatrudnienia.
Ponadto w wyniku realizacji projektu:

 • doposażona zostanie  pracownia technologii gastronomicznej dla zawodu Technik żywienia i usług gastronomicznych. Zakupiony sprzęt dydaktyczny będzie służył do  przygotowana stanowisk egzaminacyjnych w ramach  kwalifikacji T.06 - Sporządzanie potraw i napojów (zakupione zostaną m.in. trzony kuchenne i innych środków dydaktyczne określone w projekcie);
 • doposażone zostaną warsztaty szkolne dla zawodu Technik rolnik  w niezbędne środki dydaktyczne związane są z nabyciem umiejętności wykonywania zabiegów polowych na polu szkolnym w ramach kwalifikacji R.03- Prowadzenie produkcji rolniczej m.in. agregat uprawowy do upraw przedsiewnych, pług obracalny, opryskiwacz i inne;
 • młodzież będzie uczestniczyła w dodatkowych zajęciach praktycznych przygotowujących ich do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje (podwyższenie  umiejętności zawodowych  ) w zawodzie technik rolnik i technik żywienia i usług gastronomicznych  korzystając z zakupionych środków dydaktycznych celem;
 • trzech nauczycieli przedmiotów zawodowych nabędzie nowe kwalifikacje zawodowe (z zakresu BHP i podstaw sztuki barmańskiej), będą przygotowywać uczniów  do kształtowania dodatkowych umiejętności zawodowych (barmańskich i obsługi opryskiwaczy) wykraczających poza program nauczania;
 • uczniowie wezmą udział w 150 godzinnych płatnych stażach zgodnie z kierunkiem kształcenia (zostaną dobrze przygotowani do funkcjonowania na rynku pracy) w ramach współpracy lokalnymi firmami;
 • uczniowie otrzymają wsparcie w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy w zakresie:
  • nabycia  dodatkowych  kwalifikacji   obsługi wózków jezdniowych potwierdzonych certyfikatem Urzędu Dozoru Technicznego;
  • przygotowania do wykorzystania zaawansowanych funkcji EXCEL`a w pracy zawodowej ;
  • wyposażenia  w  praktyczną wiedzę z zakresu  budowy, konserwacji oraz  praktycznych umiejętności i prowadzenia oprysków chemicznych ;
  • przygotowania do przyszłej samodzielnej pracy w barze .

 

Realizacja projektu „Profesjonalni zawodowcy” w przyszłości zwiększy szanse zatrudnienia  uczniów naszej Szkoły a zakupione środki dydaktyczne służyć będą innym uczniom ( również w latach późniejszych). Planujemy kontynuowanie dla wszystkich chętnych uczniów naszej Szkoły kursów: obsługi opryskiwaczy, korzystania z funkcji Exel’a, wózków jezdniowych oraz kursu barmańskiego w kolejnych latach funkcjonowania Zespołu Szkół Nr1 w Bratoszewicach.

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Strykowie
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków
Tel. +48 (42) 719 80 02
Fax. +48 (42) 719 81 93
mail: strykow@strykow.pl

Godziny pracy

pn-pt: 08:00 - 16:00
Godziny pracy kasy Urzędu
pn-pt: 08:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Gratulacje, jesteś
2141734 osobą
na naszej stronie
baner toplayer
Program czerwcowy 2017