Stryków, Spotkajmy się w Strykowie

E-Urząd

Wyszukiwarka

Nawigacja

Menu  /  Newsy  /  2017  /  I kw  /  

Treść strony

Światowy Dzień Ziemi

W dniu 22 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi. Uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Bratoszewicach przyłączyli się do akcji, której celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. W tym dniu ubrali się na zielono

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi

W załączniku przekazujemy obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.

więcej

Forum Samorządowe

W dniu 16 marca 2017 r. grupa samorządowców z Gminy Stryków złożona z Burmistrza Strykowa Andrzeja Jankowskiego, radnych Damiana Drzewieckiego, Marka Gierata, Krzysztofa Bandurowicza, Anny Ślęzak, sołtysów, członków rad sołeckich oraz przewodniczących kół gospodyń wiejskich, uczestniczyła w zorganizowanym w Warszawie Forum Samorządowym. 

więcej

XVI Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 3 marca rozpoczęła się rekrutacja na XVI Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie.

Serdecznie zapraszamy

więcej

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

W sali OSP w Swędowie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Wzięli w niej udział przedstawiciele uczniów ze wszystkich szkół podstawowych, gimnazjalnych i jedynej szkoły ponadgimnazjalnej Gminy Stryków. Po pisemnym teście do finałowego egzaminu ustnego zakwalifikowano po troje uczestników z każdej kategorii wiekowej.

więcej

Krystyna Giżowska w Dobrej.

Gwiazda polskiej piosenki , Krystyna Giżowska wystąpiła w Dobrej. Staraniem sołectwa i strykowskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w sali miejscowej OSP zorganizowano koncert z okazji niedawnego Święta Kobiet. Powszechnie znane przeboje porwały publiczność do zabawy. Z aplauzem spotkały się też nowe, mniej znane piosenki.  Były bisy, a po nich sołtys Dobrej pan  Arkadiusz Przygodzki miał dla artystki kwiaty. Okazało się, że kwiaty przygotowano także dla niego, bo to właśnie w sobotę był Dzień Sołtysa. Cała sala zaśpiewała panu Arkadiuszowi 100 lat zaintonowane przez Krystynę Giżowską. Potem nastąpiła mniej oficjalna część wieczoru. Przy kawce, herbatce i słodkościach przygotowanych przez Koło Gospodyń, można było zwyczajnie porozmawiać z piosenkarką i uzyskać od niej autograf. Chętnie też się ze wszystkimi fotografowała na pamiątkę. Były też do nabycia najnowsze płyty.   W międzyczasie wszystkie panie z okazji ich święta obdarowane zostały przez pana sołtysa kwiatami. W tak miły sposób sołectwo po raz kolejny mogło się poznać bliżej i wzmocnić więzi sąsiedzkie. 

Komunikat - przypomnienie

W związku ze zbliżającym się terminem złożenia wniosków o granty sołeckie do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi prosimy o dostarczenie wniosków z załącznikami do 10.03.2017 r do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Strykowie.

więcej

Życzenia

Z okazji Dnia Kobiet wszystkiego co najlepsze, spełnienia marzeń zadowolenia z siebie, 
dużo szczęścia i uśmiechu oraz wiele radości życiowej!
życzą Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie Paweł Kasica oraz Burmistrz Strykowa Andrzej Jankowski

więcej

Spotkanie przewodniczących KGW z terenu Gminy Stryków

W przeddzień Dnia Kobiet na zaproszenie Burmistrza Strykowa Andrzeja Jankowskiego w sali konferencyjnej spotkały się na przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy.

więcej

Dofinansowanie usuwania i utylizacji azbestu w roku 2017

Urząd Miejski  w Strykowie  informuje, iż w roku 2017 można skorzystać z dotacji celowej na realizację zadań związanych z: Odbiorem i utylizacją zdemontowanych wcześniej wyrobów azbestowych, Demontażem, odbiorem  i utylizacją wyrobów zawierających azbest.

więcej

Konferencja " Komunikacja publiczna na terenie Gminy Stryków w obliczu rosnącej migracji pracowników do stref przemysłowych”

6 marca br. w sali konferencyjnej Hotelu Dobieszków odbyła się konferencja zorganizowana przez Burmistrza Strykowa Andrzeja Jankowskiego pod hasłem „Komunikacja publiczna na terenie Gminy Stryków w obliczu rosnącej migracji pracowników do stref przemysłowych”. Na konferencję  przybyli przedstawiciele największych przedsiębiorstw i parków przemysłowych działających na terenie Gminy Stryków, jak również przedstawiciele lokalnych małych firm.

więcej

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 BURMISTRZA STRYKOWA

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 BURMISTRZA STRYKOWA z dnia 2 marca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Strykowie oraz konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Idziego Radziszewskiego w Bratoszewicach (obecnie Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach)
więcej

Bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Fundusze Europejskie na rozwój firmy"

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Fundusze Europejskie na rozwój firmy".

więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT

W dniu 01 lutego 2017r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie następujących zadań: A - wypoczynek letni dzieci i młodzieży, B - upowszechnianie turystyki, C - kultura, sztuka , ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, D - ochrona zdrowia. Na realizację zadań przeznaczono odpowiednio kwoty: A - 70.000,00 zł., B - 16.500,00 zł., C - 7.000,00 zł., D - 13.000,00 zł.

więcej

Obchodziliśmy 154 rocznicę Bitwy pod Dobrą.

Cmentarz w Dobrej koło Strykowa. Na tablicy obok pomnika umieszczono listę poległych  i pochowanych tu powstańców. Powstanie Styczniowe to historia znana z podręczników, ale wczytując się w te nazwiska nagle odkrywamy,  że nie są to wcale pomnikowe,  kamienne postacie. Toż to przecież 19-letni Wicek z Ozorkowa, 18-letni Wojtek z Łodzi, młodziutki, 16-letni Antek ze Zgierza i Adek z Krzywia lat 17, 19-letnia Weronka i 20-letnia Antosia, Karol ze Zgierza lat 18 i wielu nieco tylko starszych osób także ze Strykowa. Zwyczajne dziewczęta i zwyczajni chłopcy z naszych okolic. Tacy sami jak ci, która przyszli tu po 154 latach wspominać ich najwyższą ofiarę.

więcej

Uwaga Próba wyłudzenia pieniędzy

W ostatnim czasie do różnych instytucji trafiają przesyłane pocztą elektroniczną maile. Autor, podszywając się pod MRPiPS, domaga się wpłaty 365 zł na podane konto, na poczet potwierdzenia wpisu do Rejestru. Powołuje się przy tym na regulamin resortu. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie ma nic wspólnego z rozsyłanymi pocztą elektroniczną wezwaniami do zapłaty za potwierdzenie wpisu do Rejestru. To próba wyłudzenia pieniędzy. 

więcej

Kierownik MGOPS odchodzi na emeryturę

Z dniem 24 lutego po 40 latach pracy  odchodzi na emeryturę pani Bożena Chojnacka - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strykowie. Pani Bożena tworzyła MGOPS  i od 1 lipca 1990 roku była jego kierownikiem.

więcej

Z kart historii - Rocznica Bitwy pod Dobrą

W naszej najbliższej okolicy też „działa się” historia, rozgrywał się dramatyczny epizod Powstania Styczniowego. 24 lutego 1863 roku oddział Józefa Dworzaczka zaskoczony przez kozaków w okolicach wsi Dobra stoczył bitwę, która zakończyła się klęska powstańców. Wśród około 70 poległych były także cztery kobiety. Tragiczne były losy 23-letniej Marii Piotrowiczowej i jej męża Konstantego.

więcej

Otwarcie świetlicy środowiskowej w Strykowie

W dniu dzisiejszym odbyło się oficjalne otwarcie świetlicy środowiskowej w Strykowie w nowym miejscu przy ul. Grunwaldzkiej 10.  W uroczystości udział wzięli Burmistrz Strykowa Andrzej Jankowski, Sekretarz Gminy Anna Sasin, Radna Anna Ślęzak, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  Bożena Chojnacka, za-kierownika MGOPS Emila Walak a oraz wychowawcy Ilona Janeta i Anna Gawrysiak.

więcej

XVII Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji w Marózie

XVI Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich odbędzie 18-20 maja 2017,  jak zwykle, w miejscowości Maróz koło Olsztynka. Do udziału w nim zapraszamy wiejskich liderów, społeczników, sołtysów i radnych. 

więcej

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 30 km/h, w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

więcej

Ankieta

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, przeprowadza wśród Rodziców dzieci w wieku do 3 lat, ankietę nt. zainteresowania żłobkami.

więcej

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

W załączeniu przekazujemy obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dotyczące realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej Ługi - Cesarka".

więcej

Informacja

W związku ze zbliżającą się falą mrozów Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego  w Strykowie ostrzega i przypomina

więcej

Spotkanie regionalne gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w Dobieszkowie

W Dobieszkowie odbyło się spotkanie regionalne gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z udziałem marszałka WŁ Witolda Stępnia i wicemarszałka WŁ Dariusza Klimczaka. Samorządowcy z terenu województwa łódzkiego głośno wyrazili swój sprzeciw o zapowiadanym ograniczeniu kadencyjności w samorządach oraz wchodzącej  od września reformie oświaty.

więcej

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Strykowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2017r.

  1. Rodzaje zadań:

A – wypoczynek dzieci i młodzieży;

B – upowszechnianie turystyki;

C – kultura, sztuka , ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

D – ochrona zdrowia.

więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie

Urząd Miejski w Strykowie informuje, iż w pierwszym półroczu 2017 r. będzie kontynuowana budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie, obejmująca ulice: Sosnową, Świerkową i Skowronków. Wszystkich zainteresowanych przyłączeniem się do sieci prosimy o kontakt z Wydziałem Inwestycji Urzędu Miejskiego w Strykowie – pok.21, tel. 42 719 94 95.

więcej

Nowe miejsca pracy w nowym kompleksie logistycznym

oferta miejsc pracy

Informacja

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zgierzu przypomina o obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych. Informacja w załączniku.

więcej

Spotkanie informacyjne

Czysta Energia  Odnawialna – Fotowoltaika – w domach jednorodzinnych oraz firmach. Przyjdź na spotkanie informacyjne w sprawie możliwości pozyskania instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej.

więcej

Podziękowanie

Serdecznie dziękuję Szefowi Sztabu i wszystkim Wolontariuszom w Gminie Stryków za zaangażowanie przy organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wasza pomoc dodała  siłę i pokazała ogrom mocy, aby dalej wspierać fundację WOŚP, która działa już  25 lat.

Pamiętajcie, że każdy dobry gest, dobre słowo, dobry uczynek może nie natychmiast, może nie za chwilę, ale na pewno wróci do Was. Warto pomagać, warto wspierać drugiego Człowieka.

Łącząc siły wszyscy razem stworzyliśmy świat pełen przyjaźni, pozytywnej energii, dobrej muzyki, zabawy, uśmiechu i optymizmu!

Wszystkim ofiarodawcom, sponsorom dziękuję za hojność, to dzięki Państwu pobiliśmy kolejny rekord i zebraliśmy 31.079,56 zł.

Mam  nadzieję, że ten optymizm, wiara w czynienie dobra będzie w kolejnych latach wspierała WOŚP.

 

Burmistrz Strykowa

Andrzej Jankowski

REKORDOWA SUMA 31.079,56 ZŁ ZEBRANA W GMINIE STRYKÓW DLA WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Strykowie rozpoczął się już w przeddzień ogólnopolskiej akcji. W OSP w Swędowie odbył Koncert noworoczny pt. "Nie czuj się winny" w wykonaniu orkiestry parafialnej ze Strykowa w ramach WOŚP.

 

15 stycznia w całej Polsce trwały zbiórki na rzecz WOŚP-u, w tym roku po rocznej przerwie kwesta odbyła się również w Gminie Stryków.

 Od samego rana wolontariusze kwestowali w strategicznych miejscach na terenie Gminy Stryków.

O godz. 14.00 strzałem z armaty rozpoczął się ,, Bieg po zdrowie po Strykowie", który zabezpieczała policja oraz 5 jednostek OSP z terenu Gminy Stryków. Ponad 75 uczestników przebiegło ulicami Strykowa dwie pętle o długości 2,3 km. Przebiegających na linii mety dekorowała symbolicznymi medalami Miss Polonia Studentek Łodzi 2016 Aleksandra Śmiałkowska. Atmosfera była bardzo rodzinna, każdy wbiegający zostawał przywitany gromkimi brawami. Największe wyrazy uznania i brawa otrzymał Marek Cłapiński strażak z OSP Swędów, który dystans 4,6 km przejechał na wózku inwalidzkim. Zwycięzcami zostali: w kategorii kobiet

1. Monika Zaborska

2. Monika Przybysz - Stoszek

3. Żaneta Przybysz

w kategorii mężczyzn:

1. Jakub Kowalski

2. Piotr Białousko

3. Piotr Makówczyński i Bartosz Kluge

Uroczystego otwarcia strykowskiej imprezy dokonał Burmistrz Strykowa Andrzej Jankowski, który następnie z Starostą Zgierskim Bogdanem Jarotą, Szefem Sztabu Łukaszem Ciołek i Aleksandrą Śmiałkowską wręczyli puchary i nagrody zwycięzcom biegu.

Mimo nie ciekawej pogody dopisali nie tylko mieszkańcy naszej Gminy. Atmosferę na dworze rozgrzewały zespoły AMPER i AMOL BAND  oraz kilkuminutowe wejścia Moniki z klubu FIT UP, która zachęcała wszystkich do ruchu. Uwagę widzów przykuły również pokazy karate i pierwszej pomocy.

Jedną z głównych gwiazd imprezy był koncert zepoły NAKED ROOT, który rozgrzał publiczność do czerwoności. Powodzeniem cieszyły się momenty z losowaniem gadżetów, z zakupionych wcześniej cegiełek. Strykowski Sztab zorganizował odmienne Światełko do nieba, w którym wzięły udział osoby zgromadzone na placu. Strykowskie niebo rozświetliły lampiony w kształcie serca.

Miłym zaskoczeniem dla uczestników imprezy był ogromny tort w kształcie serca ufundowany przez cukiernie Marcel, który został rozczęstowany wśród zgromadzonych osób.

Kulminacją 25 Finału WOŚP w Strykowie był występ Łódzkiego zespołu SCREAMIN' DOLLZ.

Nie zabrakło również strażackiego bigosu przygotowanego przez OSP Stryków, grochówki ugotowanej przez OSP Swędów, pajdy ze smalcem podawanej przez Strykowską grupę Motocyklową oraz pysznych ciast Szkoły Podstawowej nr 1 w Strykowie.

Dużą popularnością cieszyły się przejażdżki wozami strażackimi z Koźla i Warszewic oraz pokaz sprzętu ratowniczego zorganizowanego przez OSP Kiełmina.

Nowością w Strykowie była wizyta Grupy Ratownictwa Specjalistycznego z OSP Łódź Jędrzejów z 2 psami ratownikami i nowoczesnymi pojazdami typu polariso raz quad, na których przewozili chętne osoby.

Julia Ciołek

Oferta Pracy

Firma Sonoco poszukuje kandydatów na stanowisko:  OPERATOR MASZYN

Dotacje na projekty w sołectwach

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich (granty sołeckie) zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i wnioskiem na stronie

więcej

Gmina Stryków partnerem w międzynarodowym projekcie

„Zarządzanie zasobami na obszarach podmiejskich: wykraczając poza koncepcję metabolizmu miejskiego”  to międzynarodowy projekt w którym partnerem jest Gmina Stryków. Pierwsze robocze spotkanie dotyczące projektu odbyło się w Urzędzie Miejskim w Strykowie.

więcej

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Wraz z Łódzką Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego zapraszamy do udziału w Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego.

Spotkanie odbędzie się 12 stycznia 2017 r. w godzinach 11:00-14:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8 w Łodzi, sala 104, piętro pierwsze.

W trakcie forum przyjrzymy się planowanym na rok 2017 konkursom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z perspektywy organizacji pozarządowej.
Zapoznamy się z doświadczeniami z realizacji projektów dofinansowywanych z funduszy europejskich.
Zastanowimy się wspólnie z członkami Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego nad rolą i funkcjonowaniem rad działalności pożytku publicznego.
Zgłębimy temat partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres monika.polak@lodzkie.pl do dnia 11 stycznia 2017 roku.

Serdecznie zapraszamy!

Link do strony informacyjnej

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku

Konkurs został ogłoszony w dniu 30 listopada 2016 roku i dotyczył zlecenia realizacji dwóch rodzajów zadań:

Zadanie A: „Wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Stryków”

Zadanie B: „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Stryków poprzez stwarzanie warunków do czynnego, amatorskiego i nieodpłatnego uprawiania różnych dyscyplin sportu”.

W wyznaczonym terminie złożono 13 ofert, po których rozpatrzeniu zaproponowano dofinansowanie realizacji zadań 12 podmiotom

więcej

Spotkanie na temat bezpieczeństwa

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miejskim w Strykowie odbyło się spotkanie na temat bezpieczeństwa w gminie Stryków. Na zaproszenie burmistrza Strykowa Andrzeja Jankowskiego w spotkaniu uczestniczyli Komendant Komisariatu Policji w Strykowie nadkom. Andrzej Szadkowski i przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie Paweł Kasica.

więcej

INFORMACJA

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) w załączeniu publikujemy ofertę realizacji zadania publicznego złożoną (w trybie art. 19a) przez Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Dobrej. W terminie 7 dni od zamieszczenia ogłoszenia każdy zainteresowany może złożyć uwagi dotyczące oferty. Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Burmistrz Strykowa zawrze z wnioskodawcą umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego określonego w ofercie.

więcej

Reforma oświaty

Szanowni Państwo, zgodnie z zapowiedziami obecnego rządu w 2017 r. rozpocznie się wprowadzana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reforma edukacji. Przygotowane zmiany w edukacji polegają na likwidacji gimnazjów i przywróceniu systemu opierającego się na 8-letniej szkole podstawowej, 4-letnim liceum ogólnokształcącym i 5-letnim technikum, a także 3-letniej branżowej szkole I stopnia i 2–letniej II stopnia.

więcej

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Strykowie
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków
Tel. +48 (42) 719 80 02
Fax. +48 (42) 719 81 93
mail: strykow@strykow.pl

Godziny pracy

pn-pt: 08:00 - 16:00
Godziny pracy kasy Urzędu
pn-pt: 08:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Gratulacje, jesteś
2141692 osobą
na naszej stronie
baner toplayer
Program czerwcowy 2017