Stryków, Spotkajmy się w Strykowie

E-Urząd

Wyszukiwarka

Nawigacja

Menu  /  Newsy  /  2016  /  IV  /  

Treść strony

Budżet gminy Stryków uchwalony jednogłośnie

Gmina Stryków wkroczy w nowy 2017 rok z budżetem jednogłośnie uchwalonym na wczorajszej sesji rady, 29 grudnia. Po stronie dochodów przyszłoroczny budżet zamyka się kwotą 70.537.960,00 zł, a po stronie planowanych wydatków kwotą 80.058.360,42 zł.

więcej

Informacja

Urząd Miejski w Strykowie informuje, że w dniu 30 grudnia br. (piątek) będzie przyjmował interesantów do  godz. 1400, kasa Urzędu czynna do godz. 1030.

więcej

Wigilia strykowskich samorządowców

Wigilia Bożego Narodzenia to dla wielu najbardziej podniosły i wzruszający wieczór w roku. 21 grudnia w Urzędzie Miejskim w Strykowie odbyło się spotkanie wigilijne władz samorządowych, księży Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i Kościoła Rzymskokatolickiego, kierowników jednostek organizacyjnych gminy i zaproszonych gości.

więcej

Nowe perspektywy w woj. łódzkim! - szkolenia

PLUSK POLSKA sp. z o. o. sp. k. - firma szkoleniowa z bogatym doświadczeniem w realizacji projektów i organizacji szkoleń - informuje, że na obszarze województwa łódzkiego realizuje projekt pt.: „Nowe perspektywy w woj. łódzkim!” skierowany do 80 osób (48 kobiet i 32 mężczyzn) powyżej 29 roku życia, pozostających bez pracy (osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo) znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (osoby po 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach), które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego (w rozumieniu przepisów KC).

więcej

Jubileusz 10- lecia istnienia LGD POLCENTRUM

16 grudnia 2016 roku  odbył się Jubileusz  10- lecia  istnienia LGD  POLCENTRUM. Z tej okazji w Restauracji Le Jardin w Sosnowcu, odbyła się konferencja promocyjna działalność grupy. W konferencji uczestniczyli  Członkowie LGD , beneficjenci, Przedstawiciele Gmin, zaprzyjaźnione Lokalne Grupy  Działania, Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotnicze Straże Pożarne oraz Pani  Maria Kaczorowska Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich

więcej

W świątecznym nastroju...

W dniu 16 grudnia na sali OSP w Ługach odbyła się świąteczna narada sołtysów i przewodniczących osiedli. Tematem narady były zadania inwestycyjne przyjęte w projekcie budżetu na rok 2017.

więcej

Podsumowali pierwszą edycję grantów dla sołectw

15 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi Marszałek Witold Stępień oraz Artur Bagieński, wicemarszałek województwa łódzkiego, podsumowali pierwszą edycję grantów dla sołectw. W konferencji prasowej uczestniczył również Burmistrz Strykowa Andrzej Jankowski.

więcej

Medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” rozdane.

Rocznica zawarcia związku małżeńskiego jest pięknym świętem dla małżonków, jednak niewiele par może poszczycić się 50- letnim pożyciem. Pary z naszej gminy, które są w związku małżeńskim już pół wieku otrzymały w dniu 13 grudnia w strykowskim domu kultury z rąk Burmistrza Strykowa Andrzeja Jankowskiego odznaczenia nadane przez Prezydenta RP. Odznaczeni medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”

więcej

Informacja Sądu Rejonowego w Zgierzu

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy w Zgierzu przechodzi na e-Płatności, w związku z tym od dnia 1.01.2017 roku Kasa Sądu Rejonowego nie będzie obsługiwała interesantów. Pismo w załączeniu.

więcej

Nowy defibrylator w Ośrodku Zdrowia w Strykowie

Defibrylator, czyli urządzenie do reanimacji, dzięki nim będzie można uratować człowieka, zanim przyjedzie pogotowie. Defibrylator jest dostępny w godzinach pracy Ośrodka Zdrowia w Strykowie przy ul. Kościuszki 27.

więcej

Zaproszenie na spotkanie

W imieniu Pana Adama Lipińskiego – Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania oraz Pana Zbigniewa Rau – Wojewody Łódzkiego, mam zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie poświęcone Narodowemu Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

więcej

Informacja

Informuję, że w okresie świątecznym Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie oraz filie biblioteczne zmieniają godziny pracy.

więcej

Informacja

Informacja

Urząd Miejski w Strykowie informuje, że w dniach: 
• 22 grudnia br. (czwartek) będzie przyjmował interesantów do  godz. 15.00, kasa Urzędu czynna do godz. 13.30.
• 23 grudnia br. (piątek) do godz. 12.00, kasa Urzędu czynna do godz. 10.30.
 

więcej

Obwieszczenie Starosty Zgierskiego

W załączeniu przekazujmy Obwieszczenie Starosty Zgierskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie  wydania dla Burmistrza Strykowa decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, p.n. Budowa i rozbudowa drogi gminnej Ługi-Cesarka, Nr 120323 E, w tym wykonaniu jezdni, jednostronnego pobocza, jednostronnej ścieżki pieszo-rowerowej, rowu przydrożnego, przepustu, zjazdów a także przebudowa linii teletechnicznej, oraz rozbiórka obiektu tymczasowego, do realizacji na terenie działek nr ewid.: 254, 255, 322, 278/1, 276/3 i 342 obręb Sosnowiec w gminie Stryków a także na dz. nr ewid. 54/5, 53, 63, 64 i 65 obręb Ługi w gminie Stryków, a także nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

więcej

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Strykowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017r.

więcej

I Tragi Logistyczne oraz II Forum Inwestorów i Eksporterów

W dniach 23-24 listopada  br. Gmina Stryków uczestniczyła w I Tragach Logistycznych oraz  II Forum Inwestorów i Eksporterów organizowanym przez Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy wsparciu organizacyjnym Międzynarodowych Targów Łódzkich Spółka Targowa Sp. z o. o.

więcej

Grupa Geis rozpoczyna rekrutację w Strykowie

Międzynarodowa Grupa Geis dynamicznie rozbudowuje swoją sieć w Polsce. Na początku przyszłego roku planuje otwarcie Centralnej Sortowni oraz Centralnego HUB-u drobnicowego w okolicach Strykowa. Docelowo zatrudnienie znajdzie tu około 400 osób. Budowa będzie największym z dotychczasowych infrastrukturalnych projektów Grupy Geis w Polsce.

więcej

UWAGA !!!

PRZYPOMINAMY WŁAŚCICIELOM I ZARZĄDCOM NIERUCHOMOŚCI, ŻE W DNIU  15 GRUDNIA 2016 ROKU UPŁYWA TERMIN WNOSZENIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  KOMUNALNYMI ZA IV  KWARTAŁ 2016 ROKU. WPŁATĘ MOŻNA DOKONYAĆ ZA POŚREDNICTWEM: INKASENTA, SOŁTYSA,  BANKU LUB KASY URZĘDU MIEJSKIEGO

więcej

Konkursu ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych

Konkurs pod nazwą Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady, odbywa się pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Konkurs stanowi publiczną kampanię edukacyjną zgodną z polskimi i europejskimi standardami wynikającymi z prawa ochrony środowiska i związanych z nim ustaw. Będzie to trzecia edycja ogólnopolskiego konkursu.
 

więcej

Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe - zatrudnienie na umowę zlecenie opiekunek dla dzieci uczestników projektu "Po pierwsze - rodzina".

więcej

Zmiany w regulaminie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwały wprowadzającej zmiany w dotychczasowym Regulaminie wydawania i użytkowania Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych udostępniamy nowy wiosek i załączniki. 

więcej

Mobilny Punkt Informacyjny ds. Funduszy Europejskich

W dniu 24 listopada 2016 r odbędzie się dyżur konsultanta ds. Funduszy Europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego. Zapraszamy.

więcej

Gmina Stryków wśród najlepszych

W Sali Kolumnowej gmachu Sejmu w Warszawie 14 listopada zostały ogłoszone wyniki  w rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 2016.

więcej

Śniadanie daje moc.

W dniu 8 listopada 2016 uczniowie klasy IIIB SP nr 2 w Strykowie wraz wychowawcą Patrycją Buczyńską-Wiśnik przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji „Śniadanie  Daje Moc”, w ramach której zadaniem było przygotowanie drugiego śniadania. Uczniowie z dużym zaangażowaniem  podjęli się  tego zadania.

więcej

Uroczystości 11 listopada w Strykowie

11 listopada 1918 roku to jedna z najważniejszych dat w dziejach Polski. Dzień ten wieńczy blisko półtorawieczne dążenie kilku pokoleń Polaków do odzyskania utraconej na skutek zaborów niepodległości.

więcej

Zapraszamy do udziału w projekcie „Czas na biznes”

Masz powyżej 29 roku życia i jesteś zarejestrowany jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu? Jesteś zainteresowany podjęciem działalności gospodarczej?

więcej

Prestiżowy tytuł Wzorowego Samorządowca otrzymał burmistrz Strykowa

4 listopada br. w Pałacu Poznańskiego w Łodzi Wydawnictwo Europa Press Media uhonorowało Wzorowe Gminy i Wzorowe Firmy z terenu woj. łódzkiego. Prestiżowy tytuł Wzorowego Samorządowca otrzymał burmistrz Strykowa Andrzej Jankowski.

więcej

Informacja

Informuję, że w dniu 31.10.2016 (poniedziałek) Gminna Biblioteka Publiczna będzie pracowała w godzinach 10:00 - 15:00. W dniu 12.11.2016 (sobota) biblioteka NIECZYNNA.

więcej

Obwieszczenie Starosty Zgierskiego

Obwieszczenie Starosty Zgierskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 120338E, a także nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

więcej

Spotkanie informacyjne

Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza do Strykowa na nieodpłatne spotkania informacyjne z zakresu pozyskiwania dotacji unijnych w ramach Mobilnego Centrum Informacyjnego o RPO 2014-2020.

więcej

Informacja

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE PRZYPOMINA, ŻE 29.10.2016 r. ODBĘDZIE SIĘ ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, OPON (WYŁĄCZNIE DO WYSOKOŚCI 120 CM) I ELEKTROŚMIECI W SOŁECTWACH : Anielin Swędowski, Lipa, Tymianka, Osse, Krucice, Ciołek, Sadówka, Pludwiny, Gozdów, Zagłoba, Wola Błędowa (od torów w stronę lasu), Bronin, Wrzask, Koźle.

więcej

Cztery i pół tysiąca złotych dla Nowostaw Górnych i pięć tysięcy złotych dla Imielnika Starego

Cztery i pół tysiąca złotych dla Nowostaw Górnych i pięć tysięcy złotych dla Imielnika Starego, na realizację pomysłów zgłoszonych do konkursu o Granty Sołeckie.

więcej

Nagrody Burmistrza Strykowa z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Burmistrz Strykowa Andrzej Jankowski nagrodził wybranych nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Stryków za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

więcej

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium odwoławcze zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu w dniu 21 września decyzji SKO.4170.129-130.2016.
więcej

Akcja honorowego oddawania krwi

Zapraszamy 16.10.2016r. w godzinach 10.00-13.00 w OSP ul. Targowa 11 Stryków

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

W DNIU 31 PAŹDZIERNIKA 2016 R. (PONIEDZIAŁEK)

URZĄD MIEJSKI  W STRYKOWIE

BĘDZIE NIECZYNNY

W ZAMIAN, INTERESNCI BĘDĄ PRZYJMOWANI

 22 PAŹDZIERNIKA 2016 R. (SOBOTA)

W GODZINACH OD 8.00 DO 14.00

KASA URZĘDU BĘDZIE CZYNNA

W GODZINACH OD 8.00 DO 12.00

Informacja

UWAGA !!! PRZYPOMINAMY WŁAŚCICIELOM I ZARZĄDCOM NIERUCHOMOŚCI, ŻE W DNIU 10 PAŹDZIERNIKA 2016 R UPŁYWA TERMIN WNOSZENIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

więcej

Gmina Stryków zakończyła realizację projektu pn. „Jakie powietrze takie życie- szkolenie, wycieczka i impreza plenerowa dla mieszkańców Gminy Stryków”

Gmina Stryków zakończyła realizację projektu pn. „Jakie powietrze takie życie- szkolenie, wycieczka i impreza plenerowa dla mieszkańców Gminy Stryków”. Na to zadanie zostały pozyskana pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu pn. „Edukacja Ekologiczna Mieszkańców Województwa Łódzkiego- Edycja 2016.

 Wartość całego  projektu 16.000,00 zł. Przyznana  kwota dotacji 10.250,00 zł.

 W ramach projektu odbyły   się szkolenia nt. zanieczyszczenia powietrza  oraz jego szkodliwego oddziaływania na zdrowie człowieka. Szkolenia składały się z 2 bloków tematycznych. I Blok zajęć związany z zanieczyszczeniem powietrza (smog, kwaśne deszcze, efekt cieplarniany, OZE)

II blok zajęć związany z oddziaływaniem zanieczyszczeń na zdrowie człowieka (choroby układu oddechowego, krwionośnego, profilaktyka).

Szkolenia odbyły  się w Domu kultury w Strykowie, w Domu kultury w Niesułkowie, w świetlicy w Bratoszewicach, Szkole Podstawowej w Dobrej oraz sali OSP w Koźlu.

Gmina Stryków zakupiła w ramach projektu  rozbudowany zestaw do badania, jakości powietrza,  wody i gleby. Zestaw pozwala na przeprowadzenia wielu  doświadczeń.  Sprzęt po zakończeniu projektu będzie służył uczniom naszych szkół.

Kolejnym zadaniem w ramach projektu była  wycieczka dla grupy 50 osób ( dzieci i młodzież) do Lasu Łagiewnickiego –Arturówka,  gdzie odbyły  się  warsztaty ekologiczne  z prelekcją  nt. zanieczyszczenia powietrza, OZE. Na trzech stanowiskach wymiennie odbywały się warsztaty ekologiczne. Z zaciekawieniem wszyscy badali drzewa, robili eksperymenty i wysłuchali prelekcji jak dbać o zdrowe powietrze .

Na zakończenie projektu na terenie ZS nr. 1 w Strykowie odbyła się impreza plenerowa  pod hasłem „Jakie powietrze takie życie" podsumowująca projekt. Podsumowania dokonał Burmistrz Strykowa Andrzej Jankowski i Naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych Wioleta Głowacka.

W trakcie imprezy było wiele atrakcji zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Całość poprowadziła animatorka i nauczycielka  Agnieszka Olejniczak z Domaniewic. Wystrój, dekoracje ,plansze ekologiczne dotyczące zdrowego stylu życia, jak również wszystkie konkursy i prelekcje o ochronie powietrza i zdrowym stylu życia były dziełem pani Agnieszki.  Każdy uczestnik konkursów otrzymał nagrodę. Koleją atrakcją imprezy były stoiska. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Niesułkowie wraz z kadrą pedagogiczną przygotowały   prelekcje i zaprezentowały na zakupionym zestawie jak można zbadać powietrze, wodę i glebę. Hitem stały się koktajle owocowo-warzywne przygotowane przez młodzież i nauczycieli z Zespołu Szkół w Bratoszewicach. Każdy uczestnik mógł wziąć udział w degustacji. Ponadto przeprowadzone zostały  prelekcje na temat ochrony powietrza, recyklingu  i OZE przez zaproszonych gości. W trakcie imprezy odbył się również rajd rowerowy, Nordig woking , i rozgrywki w piłkę nożną. Nad ich bezpieczeństwem uczestników  czuwała grupa motocyklowa ze Strykowa. Wszystko po to, by pokazać jak można spędzić czas dbając o własne zdrowie.  Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej przeprowadziło warsztaty nt. recyklingu. Na stoisku można również było ozdobić własną  torbę na zakupy. Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich również włączył się w organizacje imprezy ze stoiskiem połączonym z Odnawialnymi Źródłami Energii. Można było porozmawiać o powietrzu jakie mamy w naszym rejonie oraz o przyrodzie i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w naszej gminie i regionie. Dzieci mogły również wziąć udział w warsztatach plastycznych prowadzonych przez nauczycielkę z ZS nr 1 ze Strykowa panią  Annę Tukendorff.  Pokaz pierwszej pomocy prowadzony pod  „okiem” pana Andrzeja Pożarlika cieszył się dużym zainteresowaniem. Zespół „AGAT” działający przy Domu Kultury w Strykowie uświetnił naszą imprezę prezentując piękny program artystyczny. Na zakończenie  każdy mógł posilić się kiełbaskami z grilla, które przygotowały panie z KGW Stary Imielnik. Naszą imprezę odwiedziła Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego Ilona Rafalska  i przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Łodzi.

Impreza przyciągnęła setki osób nie tylko mieszkańców naszej gminy, ale również  gmin ościennych. Każdy otrzymał bawełniana torbę na zakupy, by dbać o środowisko i nie używać jednorazówek.

Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom Gminy Stryków oraz Gościom za wzięcie udziału w projekcie oraz wszystkim, którzy  pomogli w organizacji imprezy plenerowej.

Chcemy by przeprowadzona w ten sposób edukacja ekologiczna przyczyniła się do podnoszenia świadomości i  odpowiedzialności za stan naszego środowiska.

 

 

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Strykowie
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków
Tel. +48 (42) 719 80 02
Fax. +48 (42) 719 81 93
mail: strykow@strykow.pl

Godziny pracy

pn-pt: 07:00 - 15:00
Godziny pracy kasy Urzędu
pn-pt: 07:00 - 14:00

Licznik odwiedzin

Gratulacje, jesteś
2210867 osobą
na naszej stronie