Stryków, Spotkajmy się w Strykowie

E-Urząd

Wyszukiwarka

Nawigacja

Menu  /  Newsy  /  2015  /  IV  /  

Treść strony

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku

Konkurs został ogłoszony w dniu 26 listopada 2015 roku i dotyczył zlecenia realizacji dwóch tytułów zadań:

Zadanie A: „Wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Stryków”

Zadanie B: „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Stryków poprzez stwarzanie warunków do czynnego, amatorskiego i nieodpłatnego uprawiania różnych dyscyplin sportu”.

W wyznaczonym terminie złożono 14 ofert, po których rozpatrzeniu zaproponowano dofinansowanie realizacji zadań 12 podmiotom:

więcej

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2016

autor: Wojciech Tomczak, data: 2015-12-30

UWAGA !!!

Odpady należy wystawić przed posesją  w sposób, który nie będzie utrudniał ruchu drogowego pojazdów w dniu ich zbiórki. Odpady będą zbierane od godziny 6.30, przez firmę RS II ze Zgierza oraz ZGKiM w Strykowie, zgodnie z harmonogramem.

W miesiącach kwiecień - maj  oraz październik  2017 r.  będą organizowane zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon  (wyłącznie do wysokości 120 cm)  oraz elektro śmieci z podziałem na rejony według harmonogramu.

DATA

MIEJSCOWOŚĆ

1 kwietnia,

7 października 2017 r. ( sobota)

Anielin Swędowski, Lipa, Tymianka, Osse,

Krucice, Ciołek, Sadówka, Pludwiny, Gozdów,

Zagłoba,  Wola Błędowa (od torów w stronę lasu),

Bronin, Wrzask, Koźle

8 kwietnia,

14 października 2017 r. (sobota)

Bratoszewice, Wola Błędowa  (od drogi nr 14 do torów),

Wyskoki, Kalinów, Rokitnica, Nowostawy Górne,

Niesułków Kolonia, Niesułków, Anielin, Sierżnia Bartolin,

Warszewice, Cesarka, Lipka,

22 kwietnia,

21 października 2017 r. (sobota)

Swędów, Smolice, Sosnowiec, Kiełmina, Klęk,

Dobra Nowiny, Dobra, Ługi, Michałówek, Orzechówek,

Sosnowiec Pieńki, Dobieszków, Zelgoszcz, Imielnik Stary,

6 maja,

28 października 2017 r. (sobota)

Stryków

 

W związku ze zmianą sposobu zbierania odpadów segregowanych, odpady należy zbierać w następujący sposób:

 1. SUROWCE WTÓRNE – papier, opakowania wielomateriałowe,  metal, tworzywa sztuczne – zbierane do pojemnika/worka
 2. SZKŁO -  zbierane do worka
 3. POZOTAŁE ODPADY KOMUNALNE – zbierane do pojemnika/worka

Jednocześnie przypominamy, że ze strumienia odpadów komunalnych należy wydzielić odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone (np. z ogrodu), odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady niebezpieczne (np. leki, baterie, itp.), które należy we własnym zakresie dostarczyć na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Batorego 25 w Strykowie, w ramach uiszczanej opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

W roku 2017 pracownicy Urzędu będą przeprowadzali kontrolę prawidłowości segregacji odpadów na nieruchomościach.

Stawki opłat oraz terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2017 rok pozostają bez zmian tj.:

 1. Dla mieszkańców, którzy stale zamieszkują nieruchomość:
 1. 7 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku zadeklarowania segregacji odpadów /selektywne zbieranie/
 2. 12 zł miesięcznie od mieszkańca, w przypadku braku segregacji odpadów /sposób zmieszany/
 • do 10 kwietnia za I kwartał roku;
 • do 10 lipca za II kwartał roku;
 • do 10 października za III kwartał roku;
 • do 15 grudnia za IV kwartał roku
 1. Dla nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe , lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe:
 1. 89,93 zł, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
 2. 163,28zł, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny
 • ryczałtowa opłata do 10 października roku.

Wpłatę można uiścić za pośrednictwem : inkasenta, kasy Urzędu Miejskiego w Strykowie, banku

Więcej informacji na temat odpadów  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Strykowie pod nr telefonu : (42) 719-80-02 wew. 129,329  oraz na stronie www.strykow.pl

 

Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjnego

Informujemy iż 22 stycznia 2016 roku w godzinach 09.00-11.30 w Urzędzie Miejskim w Strykowie będzie dyżur Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI). 

więcej

Informacja

Urząd Miejski w Strykowie informuje, że w dniu 31 grudnia 2015 r. (Sylwester) będzie przyjmował interesantów do godz. 13.00. Kasa Urzędu czynna do godz. 10.00.

więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDŹKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
Wojewoda Łódzki zawiadamia, że na wniosek Pani Janiny Kotarskiej wszczęte zostało
postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 149/11
z 28.06.2011 r., udzielającej Zarządowi Województwa Łódzkiego, w imieniu którego działa
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, zezwolenia na realizację inwestycji
drogowej, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 708 Stryków – Niesułków
na odcinku od km 29+400 do km 30+700, wraz z infrastrukturą. Z dokumentacją sprawy
strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, budynek E, IV p., pok. 415, tel. 42 664 12 61
(po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie) do 14.01.2016 r. Jednocześnie, na podstawie
art. 36a kpa informuję, że w związku z koniecznością skutecznego powiadomienia stron
postępowania termin załatwienia sprawy, wynikający z art. 35 kpa, nie może być dotrzymany.
Ustalam zatem nowy termin załatwienia sprawy do 31.01.2016 r. Zawiadomienie uważa się
za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacja regionalnego dyrektora ochrony środowiska

W załączaniu przekazujemy informację regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

więcej

Wigilia strykowskich samorządowców

Wigilia Bożego Narodzenia to dla wielu najbardziej podniosły i wzruszający wieczór w roku. 21 grudnia w Urzędzie Miejskim w Strykowie odbyło się spotkanie wigilijne władz samorządowych, księży Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i Kościoła Rzymskokatolickiego, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz zaproszonych gości.

więcej

Szlachetna Paczka Rejon Stryków i okolice

W tym roku w dniach 12- 13 grudnia odbył się XV finał ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. Po raz drugi akcja odbyła się  w naszej Gminie pod patronatem Burmistrza Strykowa Andrzeja Jankowskiego.

więcej

Świąteczna narada sołtysów

W dniu 16 grudnia na sali OSP w Koźlu odbyła się świąteczna narada sołtysów i przewodniczących osiedli. W świąteczny nastrój wprowadziła zebranych pastorałka wykonana przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Koźlu. 

więcej

Medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” rozdane.

Rocznica zawarcia związku małżeńskiego jest pięknym świętem dla małżonków, jednak niewiele par może poszczycić się 50- letnim pożyciem. Pary z naszej gminy, które są w związku małżeńskim już pół wieku otrzymały w dniu 15 grudnia w strykowskim domu kultury z rąk  Burmistrza Strykowa Andrzeja Jankowskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Pawła Kasicy odznaczenia nadane przez Prezydenta RP.

więcej

Uroczyste oddanie nowo przebudowanej drogi

10 grudnia sołtys Sołectwa Lipka  wraz z mieszkańcami zorganizowała uroczyste oddanie nowo przebudowanej drogi  powiatowej w miejscowości Lipka. Do przecięcia symbolicznej  wstęgi zostali zaproszeni Burmistrz Strykowa Andrzej Jankowski i Starosta Powiatu Zgierskiego Bogdan Jarota. 

więcej

Informacja

Urząd Miejski w Strykowie informuje, że w dniach: 22 grudnia 2015 r. (wtorek) będzie przyjmował interesantów do godz. 15.00, kasa Urzędu czynna do godz. 14.00. 23 grudnia br. (środa) Urząd Miejski będzie nieczynny - Zarządzenie Burmistrza Strykowa Nr 139/2014 z dnia 31.12.2014 r. (dodatkowy dzień wolny od pracy za drugi dzień Świat Bożego Narodzenia). 24 grudnia br. (Wigilia) Urząd Miejski będzie przyjmował interesantów do godz. 12.00, kasa Urzędu czynna do godz. 11.00.

więcej

Wigilijne spotkanie Rady Programowej

W dniu 9 grudnia 2015r. na terenie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie odbyło się wspólne posiedzenie członków Rady Programowej Centrum oraz Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Z uwagi na nadchodzące święta Bożego Narodzenia spotkanie miało charakter świąteczny i podsumowujący działania z całego roku kalendarzowego.

więcej

Wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw w projektach realizowanych z Funduszy Europejskich

W dniu 14 XII 2015 r. w Łodzi Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi organizuje bezpłatne szkolenie pt. „Wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw w projektach realizowanych z Funduszy Europejskich”.

więcej

Informacja

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uprzejmie informuje, iż z dniem 4.01.2016r. zmianie ulegnie siedziba Funduszu z ul. Łąkowej 11, 90-562 Łódź. na ul. Dubois 118, 93-465 Łódź. Nowe numery telefonów dostępne będą na stronie internetowej www.zainwestujwekologie.pl w zakładce "Kontakt".

więcej

Wizualizacja Nowego Centrum Kultury

Przedstawiamy poniżej wizualizację nowego Centrum Kultury w Strykowie. Projekt wykonany przez biuro architektoniczne KONTRAPUNKT przewiduje budowę dwóch budynków połączonych na poziomie -1. Pierwszy z budynków - sala widowiskowa z zapleczem znajdowałaby się od strony ul. Kościuszki i ul. Warszawskiej. Drugi z budynków - biblioteka z zapleczem i sale tematyczne oraz administracja od strony ul. Kościuszki i pl. Łukasińskiego. 

więcej

‪#‎zapalsiedodzialania

W ramach internetowej akcji pod hasłem ‪#‎zapalsiedodzialania‬, którą zapoczątkowali mieszkańcy Głowna na portalu społecznościowym, nominowane są kolejne osoby i instytucje do wsparcia leczenia Kasi. Samorząd Strykowski został nominowany do działania przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

więcej

Spotkanie dla stowarzyszeń

Zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń z terenu Gminy Stryków na spotkanie dotyczące możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w nowym okresie programowania.  Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Strykowie sala konferencyjna drugie piętro w dniu 3.12.2015r. o godz. 10.00. Zapraszamy.

więcej

Przypominamy o wnoszeniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PRZYPOMINAMY WŁAŚCICIELOM I ZARZĄDCOM NIERUCHOMOŚCI, ŻE W DNIU  15 GRUDNIA 2015 ROKU UPŁYWA TERMIN WNOSZENIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA IV  KWARTAŁ 2015 ROKU.

więcej

XIII Przegląd Konkursowy Młodzieżowych Zespołów Wokalnych i Solistów Powiatu Zgierskiego

W dniu 21.11.2015 r. w Ośrodku Kultury w Strykowie odbył się XIII Przegląd Konkursowy Młodzieżowych Zespołów Wokalnych i Solistów pod patronatem Burmistrza Strykowa - Andrzeja Jankowskiego. Zespoły i soliści przybyli między innymi z Aleksandrowa Łódzkiego, Leśmierza, Ozorkowa, Bratoszewic, Dobrej, Koźla, Mąkolic, Łodzi, Niesułkowa, Solcy Wielkiej, Łowicza, Swędowa, łącznie wzięło udział w konkursie ponad 150 uczestników.

więcej

Zostań darczyńcą Szlachetnej Paczki !

W tym roku po raz kolejny w naszej gminie organizowany jest ogólnopolski projekt ,,Szlachetna Paczka”. W gminie Stryków został objęty honorowym patronatem Burmistrza Strykowa Andrzeja Jankowskiego.

więcej

Finał XXIII Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym

Już po raz 23 w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, w dniu 26 listopada 2015 r. odbył się finał Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym. 

więcej

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Strykowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016r.

więcej

Konsultacje społeczne

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej na podstawie art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), niniejszym podaje do publicznej wiadomości prognozę oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

więcej

Jak zostać partnerem Karty Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to pierwszy ogólnopolski program łączący administrację publiczną i biznes w celu wsparcia rodzin wielodzietnych. Partnerzy Karty Dużej Rodziny to liderzy zmieniający wizerunek rodziny wielodzietnej. Karta Dużej Rodziny - korzyści dla rodzin, zysk dla firm!

więcej

Sukcesy Agatek na Tanecznych Wiktoriach

Za nami pierwszy, rozpoczynający tegoroczny kalendarz konkursowy przegląd taneczny w Głownie. I tym razem dziewczęta dały z siebie wszystko, co najlepiej odzwierciedlają wyniki jury. Każdy zaprezentowany układ został doceniony przez jurorów.

więcej

Ostrzeżenie Meteorologiczne

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu. Istnieje 30% prawdopodobieństwo wystąpienia lokalnie porywów do 100 km/h. Najsilniejsze porywy w godzinach popołudniowych.

więcej

Uroczystości 11 listopada w Strykowie

11 listopada 1918 roku to jedna z najważniejszych dat w dziejach Polski. Dzień ten wieńczy blisko półtorawieczne dążenie kilku pokoleń Polaków do odzyskania utraconej na skutek zaborów niepodległości.

więcej

Październik miesiącem podnoszenia świadomości na temat niepełnosprawności

Jeden z największych pracodawców województwa łódzkiego, firma Corning Optical Communications ze Strykowa, po raz kolejny przeprowadził w październiku akcję, której celem było zwiększenie świadomości dotyczącej osób niepełnosprawnych w miejscu pracy oraz wzrost ich zatrudnienia.

więcej

Owocne działania GKRPA w Strykowie

Miesiąc listopad okazał się bardzo pracowitym miesiącem dla GKRPA która zorganizowała i finansowała liczne szkolenia, prelekcje i spotkania profilaktyczne.

więcej

Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Przekazujemy z załączeniu informację Samorządowego Kolegium Odwoławczego z Łodzi.

więcej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Do końca kwietnia 2016 roku w Stowarzyszeniu przy Parafii Św. Doroty – Nadzieja oraz w
OSP Bratoszewice osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

więcej

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz elektro śmieci

UWAGA !!!

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH,

OPON I ELEKTRO ŚMIECI

 

Urząd Miejski w Strykowie przypomina, że w miesiącu listopadzie 2015 r.  będzie organizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon  (wyłącznie do wysokości 120 cm)  oraz elektro śmieci.

Odpady należy wystawić przed posesją  w sposób, który nie będzie utrudniał ruchu drogowego pojazdów w dniu ich zbiórki.

Odpady będą zbierane od godziny 6.00, przez firmę RS II ze Zgierza, zgodnie z harmonogramem.

 

W ramach zbiórki zbierane będą odpady : 

- stare meble,

- zużyty sprzęt RTV/AGD (lodówki, pralki, piecyki, armatura sanitarna, telewizory,  

   komputery, odkurzacze itp.),

- elementy wyposażenia mieszkań (dywany, materace, lampy i żyrandole bez żarówek)

- panele PCV,

- ramy okienne (bez szyb)

- zużyte opony nieprzekraczające wysokości 120 cm.

 

ABY POZBYĆ SIĘ OPON O WYSOKOŚCI  POWYŻEJ 120 CM  NALEŻY DOSTARCZYĆ  JE NA TEREN  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ W STRYKOWIE, UL. BATOREGO 25  W GODZINACH PRACY PSZOKu.

 

Uwaga: Odpady, które nie będą zbierane :

- odpady zawierające azbest - eternit,

- odpady poremontowe i budowlane np. gruz, płytki ceramiczne, grzejniki,

- drzwi,

- płoty,

- części samochodowe,

- motorowery,

- odpady ogrodowe, worki lub kartony z odpadami komunalnymi.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, OPON (DO WYSOKOŚCI 120 CM) I ELEKTRO ŚMIECI NA TERENIE MIASTA – GMINY STRYKÓW

DATA

MIEJSCOWOŚĆ

7 LISTOPAD

  (sobota)

Anielin Swędowski, Lipa, Tymianka, Osse, Krucice, Ciołek, Sadówka, Pludwiny, Gozdów, Zagłoba,  Wola Błędowa (od torów w stronę lasu), Bronin, Wrzask, Koźle

14 LISTOPAD

 (sobota)

Bratoszewice, Wola Błędowa  (od drogi nr 14 do torów), Wyskoki, Kalinów, Rokitnica, Nowostawy Górne, Niesułków Kolonia, Niesułków, Anielin, Sierżnia Bartolin, Warszewice, Cesarka, Lipka,

21 LISTOPAD

 (sobota)

Swędów, Smolice, Sosnowiec, Kiełmina, Klęk, Dobra Nowiny, Ługi, Dobra Nowiny, Michałówek, Orzechówek, Sosnowiec Pieńki, Dobieszków, Zelgoszcz, Imielnik Stary,

28 LISTOPAD

 (sobota)

Stryków

Ponadto przypominamy, że: poza w/w terminami wszystkie odpady komunalne takie jak : szkło, tworzywa sztuczne, papier, opakowania wielomateriałowe, metal, odpady biodegradowalne, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory ,odpady budowlane i rozbiórkowe ( w tym gruz) oraz zużyte opony można we własnym zakresie – nieodpłatnie dostarczać do PSZOKu (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) przy ul. Batorego 25 w Strykowie (na terenie ZGKiM) od wtorku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00 oraz w soboty w godzinach 7.00 – 14.00.

Więcej informacji na temat zbiórki wielkogabarytów, elektro śmieci i zużytych opon, można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Strykowie  pod nr telefonu : (42) 719-80-02 wew. 129,329.

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na inwestycje proekologiczne

Lokalny Punkt Informacji w Brzezinach zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym pt. "Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na inwestycje proekologiczne." Spotkanie odbędzie się 4 listopada 2015 r. w godz. 10.00-13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brzezinach, parter ul. Sienkiewicza 16a Brzeziny.

więcej

Dzień Papieski

Już po raz szósty w Strykowie obchodzony był  Dzień Papieski poświęcony Janowi Pawłowi II. W tym roku 25 października w Kościele p.w. św. Marcina licznie zgromadzona publiczność miała okazję wysłuchać pięknego, koncertu w wykonaniu Beaty Bednarz.

więcej

Otwarcie eko-pracowni w Szkole Podstawowej w Koźlu

W dniu dzisiejszym dokonano uroczystego otwarcia eko-pracowni w Szkole Podstawowej w Koźlu. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele samorządu strykowskiego Burmistrz Andrzej Jankowski, Sekretarz Gminy Anna Sasin, inspektor ds edukacji publicznej Aneta Trzepocka, Radny Rady Miejskiej Marek Gierat, proboszcz tutejszej parafii Dariusz Witerski, dyrektorzy szkół z terenu Gminy Stryków, rodzice i zaproszenie goście.

więcej

Gmina Stryków ponownie nagrodzona.

Gmina Stryków zajęła 3 miejsce w Rankingu Najdynamiczniej rozwijających się Samorządów w latach 2003-2014. Uroczystości wręczenia statuetek i dyplomów odbyły się w gmachu Sejmu RP w Warszawie. Dyplom i gratulacje dla Gminy Stryków  odebrała Bożena Motylińska -zastępca Burmistrza Strykowa. 

więcej

PROTOKOŁY GŁOSOWAŃ W OBWODACH - SEJM I SENAT

autor: Wojciech Tomczak

Podpisanie porozumienia

Dziś w Art. Inkubatorze w Łodzi miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przez Zarząd Województwa Łódzkiego Stowarzyszeniu Łódzki Obszar Metropolitarny.

więcej

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego.

więcej

Spotkanie z Policją

W dniu dzisiejszym w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strykowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Strykowie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektorami szkół z terenu Gminy Stryków i zainteresowanych osób.

więcej

Odznaka honorowa za zasługi dla samorządu terytorialnego

W miniony piątek w siedzibie Narodowego Banku Polskiego w Łodzi Andrzej Jankowski Burmistrz Strykowa odebrał z rąk Ministra Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Halickiego odznakę honorową za zasługi dla samorządu terytorialnego.

więcej

Nagrody Burmistrza Strykowa z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Burmistrz Strykowa Andrzej Jankowski nagrodził wybranych nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Stryków za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

więcej

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli i myśliwych.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Łodzi informuje, że wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników Żubra, Zarządem Głównym PZŁ i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizujemy w dniach 21 listopada (sobota) i 22 listopada (niedziela) 2015 r.

więcej

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Województwa Łódzkiego.

W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Zgierzu odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Województwa Łódzkiego. W posiedzeniu uczestniczyli Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego, vice Marszałek Artur Bagieński i członek zarządu Paweł Bejda.

więcej

START UP-Y

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w konsorcjum z Uniwersytetem Łódzkim oraz Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przystępuje do realizacji projektu,pn. „Kompleksowa organizacja spotkań, seminariów, konferencji wspierających proces wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030”.

więcej

Wybory sołtysa

Od 15 października w naszej Gminie rozpoczną się wybory sołtysów i rad sołeckich oraz zarządów osiedli. W najbliższym czasie odbędą się wybory w:

więcej

Moja wymarzona ekopracownia

W kwietniu 2015r.  Gmina Stryków w imieniu Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Koźlu złożyła wniosek do WFOŚiGW w Łodzi na konkurs o dotację pn. „ Moja wymarzona ekopracownia”. 7.07.2015r. Zarząd Funduszu podjął uchwałę o udzielenie szkole w Koźlu dotacji na dofinansowanie Zadania: „ Poznajemy tajniki przyrody i ekologii – utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Koźlu” w kwocie 29500,00zł.

więcej

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Strykowie
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków
Tel. +48 (42) 719 80 02
Fax. +48 (42) 719 81 93
mail: strykow@strykow.pl

Godziny pracy

pn-pt: 08:00 - 16:00
Godziny pracy kasy Urzędu
pn-pt: 08:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Gratulacje, jesteś
2139704 osobą
na naszej stronie