Stryków, Spotkajmy się w Strykowie

E-Urząd

Wyszukiwarka

Treść strony

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Od 25 marca 2015 r. obowiązuje regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  w Strykowie na ul. Batorego 25, który jest prowadzony przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie.

Harmonogram pracy PSZOK :

- wtorek -  piątek w godzinach 900 -1700 ,

- w soboty w godzinach 800 -1600.

Do PSZOKu w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mieszkańcy mogą  bezpłatnie oddawać selektywnie zebrane odpady komunalne takie jak:

 1. papier,
 2. szkło (butelki, słoiki, naczynia szklane itp.),
 3. tworzywa sztuczne,
 4. opakowania wielomateriałowe (w tym kartony po mleku),
 5. metal,
 6. odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone (tj. trawa, liście, ścinki gałęzi i żywopłotów) oraz odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
 7. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 9. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
 10. odpady niebezpieczne,
 11. opakowania po farbach i lakierach,
 12. przeterminowane leki i chemikalia,
 13. zużyte baterie i zużyte akumulatory,
 14. Zużyte opony,

Do PSZOKu nie będą przyjmowane odpady:

 1. Niebezpieczne odpady budowlane zawierające: azbest, papę, smołę lub substancje smoło podobne,
 2. Pochodzące z działalności gospodarczej,
 3. Pochodzące od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałej przez jej mieszkańców, przy czym za takie uznane będą ilości przekraczające o 100% średnie wskaźniki wytwarzania odpadów komunalnych, określone w WPGO dla województwa łódzkiego,
 4. Części samochodowe, w tym szyby samochodowe.

Każda osoba przywożąca odpady na PSZOK zobowiązana jest przestrzegać Regulamin.

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Strykowie
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków
Tel. +48 (42) 719 80 02
Fax. +48 (42) 719 81 93
mail: strykow@strykow.pl

Godziny pracy

pn-pt: 07:00 - 15:00
Godziny pracy kasy Urzędu
pn-pt: 07:00 - 14:00

Licznik odwiedzin

Gratulacje, jesteś
2210806 osobą
na naszej stronie