Stryków, Spotkajmy się w Strykowie

E-Urząd

Wyszukiwarka

Nawigacja

Menu  /  Newsy  /  2015  /  I  /  

Treść strony

GRANT NA LEPSZY START

30 marca wystartowała II. edycja programu GRANT NA LEPSZY START. W tym roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM dysponuje pulą 200 000,00zł do rozdania na granty w wysokości maksymalnie 5000,00zł. Nabór wniosków
w konkursie potrwa do 30 kwietnia.

więcej

Ostrzeżenie o silnych wiatrach

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach od 90 km/h do 100 km/h, początkowo z południowego-zachodu, następnie z północnego-zachodu. Przewiduje się, że najsilniejsze porywy wiatru wystąpią wieczorem 31.03 i w pierwszej części nocy 31.03/01.04 oraz około południa 01.04.2015.

więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne

Na obszarze całego województwa prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu.

więcej

Oferta realizacji zadania publicznego

W dniu 25 marca 2015 r. stowarzyszenie - Towarzystwo Koszykówki BASKET STRYKÓW w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Kolonie letnie Mrzeżyno 2015”

więcej

Aktywny samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu informuje, iż Zarząd PEFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" na rok 2015.

więcej

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego 2015

Wojewoda Łódzki oraz Marszałek Województwa Łódzkiego po raz szósty wspólnie organizują Konkurs "Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego".

więcej

Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!

Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął ogólnopolską kampanię społeczną realizowaną w ramach Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

więcej

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw i na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wszczęte zostało postępowanie w sprawie zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 448/12 z dnia 19.12.2012 r., udzielającej pozwolenia na budowę autostrady A1 Stryków – Tuszyn na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 w zakresie odcinka I od km 295+850 (od węzła Stryków I bez węzła) do km 310+000), w części dotyczącej ekranów akustycznych.

Z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, bud. E, pok. 411, po telefonicznym umówieniu się (Tel. 42 664 12 61), w terminie 7 dni od zawiadomienia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                   Z up. Wojewody Łódzkiego

                                         Jan Michajłowski

                                Dyrektor Wydziału Infrastruktury

Ogłoszenie konkursu

Zarządzenie Nr 19/2015 Burmistrza Strykowa z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Strykowie oraz konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach.

więcej

Z unijnego na nasze

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu informacyjnym z cyklu: „Z unijnego na nasze, czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich”. Do udziału w spotkaniu zapraszamy osoby z terenu Podregionu Centralnego województwa łódzkiego (tj. z powiatów: brzezińskiego, łódzkiego – wschodniego, zgierskiego oraz pabianickiego) oraz zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich

Podczas spotkania, które poprowadzi specjalista ds. Funduszy Europejskich, przedstawione zostaną m.in. najważniejsze założenia, zasady i cele wykorzystywania środków unijnych w rozpoczynającej się perspektywie 2014 – 2020

Termin i miejsce spotkania:

25 marzec 2015 r. w godzinach 10:00 - 14:30

Sala konferencyjna w Urzędzie Miasta Zgierza

Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz

 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego

i przesłanie go na adres mailowy LPIBrzeziny@lodzkie.pl lub dostarczenie do siedziby Punktu do dnia 23 marca 2015r. do godziny 16.00. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 46 874 31 54, 46 816 68 17.   
        

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje można uzyskać w:

Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Brzezinach

ul. Sienkiewicza 16,  95-060 Brzeziny

tel. 46 874 31 54, 46 816 68 17

LPIBrzeziny@lodzkie.pl

 

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do ponownego kontaktu.

Pozdrawiam,
 
Anna Miler

Podinspektor

ds. Informacji o Funduszach Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Polityki Regionalnej
Wydział Informacji i Promocji Funduszy Europejskich
Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
tel. 42 663 30 92

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16,  95-060 Brzeziny
tel. 46 874 31 54, 46 816 68 17
www.rpo.lodzkie.pl,
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

LPIBrzeziny@lodzkie.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek w godz. 8:00-18:00
wtorek - piątek w godz. 8:00-16:00

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Bezpłatne szkolenie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Porządki w biurze, czyli archiwizacja dokumentacji projektowej dla początkujących”. Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby z terenu Podregionu Centralnego województwa łódzkiego (tj. z powiatów: brzezińskiego, łódzkiego – wschodniego, zgierskiego oraz pabianickiego).

więcej

Środa z funduszami

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu z cyklu pn.: „Środa z Funduszami”. Tym razem zapraszamy osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji na otwarcie działalności gospodarczej. Podczas spotkania, które poprowadzą specjaliści ds. Funduszy Europejskich, przedstawione zostaną najważniejsze założenia, zasady i cele wykorzystywania środków unijnych w perspektywie 2014 – 2020.

więcej

Spotkanie informacyjne

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu informacyjnym z cyklu: „Z unijnego na nasze, czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich”. Do udziału w spotkaniu zapraszamy osoby z terenu Podregionu Centralnego województwa łódzkiego (tj. z powiatów: brzezińskiego, łódzkiego – wschodniego, zgierskiego oraz pabianickiego) oraz zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich

więcej

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert

W dniu 04 lutego 2015r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie następujących zadań: wypoczynek letni dzieci i młodzieży, upowszechnianie turystyki, kultura, sztuka , ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrona zdrowia i dotyczył zlecenia realizacji czterech tytułów zadań:

więcej

Komendant Bogusław Starczewski odszedł na emeryturę

Z dniem 25 lutego 2015 r. na emeryturę odszedł Komendant Komisariatu Policji w Strykowie podinsp. Bogusław Starczewski. Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Strykowie  słowa uznania i podziękowania w imieniu mieszkańców Gminy Stryków złożył Burmistrz Strykowa Andrzej Jankowski oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie Paweł Kasica.

więcej

Informacja PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje,  iż od dnia 24.02.2015r. są wydawane wnioski na sfinansowanie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców...

więcej

1,5 miliona złotych na zabytki w województwie łódzkim

Zarząd Województwa Łódzkiego zdecydował o przeznaczeniu w tym roku 1,5 mln zł
na przywracanie świetności najcenniejszym zabytkom województwa łódzkiego. Z funduszy można skorzystać, biorąc udział w konkursie na udzielenie dotacji na wykonanie w 2015 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

więcej

Stypendia dla rodzin dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES. Wnioski przyjmujemy do 6 kwietnia br.

więcej

Szkolenie z zasad opracowywania wniosków

Wiemy, że wielu z Was ma genialne pomysły, ale nie staruje w konkursach, ponieważ boi się, że nie potrafi pisać wniosków. Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom i chcąc wspólnie przełamać strach przed WNIOSKIEM, zapraszamy Was na szkolenie z zasad opracowywania wniosków.

więcej

Stryków w rankingu Polskich Miast Przyszłości 2015/2016

Gmina Stryków została doceniona przez wydawnictwo fDi Magazine z grupy Financial Times i znalazła się w rankingu Polskich Miast przyszłości 2015/2016 w grupie małych miast w kategoriach:

więcej

Informacja

Uprzejmie informujemy, że Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie wznowił nabór ofert kandydatów do służby w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej w Warszawie. Przyjmujemy oferty od kandydatów z terenu województwa łódzkiego do służby w Placówce Straży Granicznej w Łodzi.

więcej

BEZPŁATNE SZKOLENIA osób 45+

BEZPŁATNE SZKOLENIA osób 45+ z województwa łódzkiego dla: pracodawców, pracowników – umowa o  pracę, zlecenie, dzieło, osoby fizyczne prowadzące firmę (z pewnymi wyłączeniami). Nie dotyczy bezrobotnych!

więcej

Nowy dowód osobisty

W związku z wejściem w życie z dniem 1 marca 2015 roku nowych przepisów dotyczących dowodów osobistych, a co za tym idzie, nowego wzoru dowodu osobistego, w załączeniu przedstawiamy elektroniczną wersję ulotki informacyjnej dotyczącej zabezpieczeń nowego dowodu osobistego przygotowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. 

więcej

Bilet Aglomeracyjny także w Strykowie, Głownie i Łowiczu

Od 1 marca 2015 r. rozszerzona zostanie oferta Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego. 23 lutego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego do porozumienia międzygminnego w tej sprawie przystąpiły lokalne samorządy z linii kolejowej łączącej Łódź z Łowiczem.

więcej

152 rocznica bitwy pod Dobrą

22 lutego br w Dobrej odbyła się uroczystość 152 rocznicy bitwy stoczonej pod Dobrą, w Powstaniu Styczniowym. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętych w Kościele Rzymskokatolickim i Starokatolickim Mariawitów w Dobrej, po niej spektakl "Desperacja" w wykonali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dobrej wraz z aktorem i reżyserem Krzysztofem Kaczmarkiem. 

więcej

RUSZA KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM rusza z kolejną edycją konkursu DZIAŁAJ LOKALNIE.

więcej

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Wojewoda Łódzki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obiektu radiokomunikacyjnego GSMR c0002348_LOD_C", przewidzianego do realizacji na działce nr 72/9, obręb S-1M, Stryków, powiat zgierski, województwo łódzkie.

więcej

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Strykowa Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2015r. Rodzaje zadań: A – wypoczynek letni dzieci i młodzieży; B – upowszechnianie turystyki; C – kultura, sztuka , ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; D – ochrona zdrowia.

więcej

Zapraszamy na III Bieg Powstańca

Już po raz trzeci Gmina Stryków, Klub Biegowy Powstaniec, Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie oraz Szkoła Podstawowa w Dobrej zapraszają na Bieg Powstańca na dystansie 10km i Marsz Nordic Walking na dystansie 6km. Impreza odbędzie się 22 lutego 2015 w Dobrej koło Łodzi i będzie towarzyszyć uroczystym obchodom 152 rocznicy powstańczej bitwy pod Dobrą.

więcej

Oferta zniżek feryjnych dla pasażerów ŁKA

W ramach akcji „Ferie pełne atrakcji dla pasażerów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” osoby posiadające ważny bilet na przejazd pociągiem ŁKA otrzymają bon uprawniający do maksymalnie trzech zniżek przy zakupie biletów wstępu do:

więcej

Ankieta

Ankieta dotycząca ustalenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stryków.

więcej

Informacja PUP

Uprzejmie informuję, że od dnia 02 lutego 2015 roku obsługa klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym w Strykowie odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 - 15.15

więcej

Ruszyła akcja #FOTAdlaPSAKOTA

Tesco Polska już po raz siódmy zaprasza do udziału w akcji charytatywnej wspierającej zwierzęta w czasie zimy. W tegorocznej edycji udział bierze 10 fundacji i stowarzyszeń, które otrzymają środki finansowe na pomoc dla swoich podopiecznych. 

więcej

Konkurs Skrzydlaty eksperyment Ziemi

W tym roku odbędzie się XVI edycja konkursu geologiczno-środowiskowego Nasza Ziemia – środowisko geologiczne wczoraj, dziś i jutro pod hasłem „Skrzydlaty eksperyment Ziemi”. Jest to konkurs adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (konkurs wiedzy) oraz uczniów klas IV-VI szkół podstawowych (konkurs plastyczny).

więcej

Bezpłatne konsultacje z Funduszy Europejskich

„Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI) w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej. Do skorzystania z indywidualnych bezpłatnych konsultacji zapraszamy osoby z terenu Podregionu Centralnego województwa łódzkiego (tj. z powiatów: brzezińskiego, łódzkiego – wschodniego, zgierskiego oraz pabianickiego).

więcej

Dzień Babci i Dziadka

"Babciu miła, Dziadku drogi przychodzimy w wasze progi i z okazji tego święta mamy buzie uśmiechnięte. Więc uśmiechy dziś dajemy Babcię, Dziadka całujemy. I wy – przy tak wielkim święcie bądźcie także uśmiechnięci." 

więcej

Polska Platforma Technologiczna Biogospodarki

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz Politechnika Łódzka serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu pn.: Polska Platforma Technologiczna Biogospodarki  - otwarte możliwości, które odbędzie się w dniu 29 stycznia 2015 r. (czwartek), godz. 11:00, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, sala 104.

więcej

Uwagi do oferty realizacji zadania publicznego

W dniu 13 stycznia 2015 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Swędowie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Półkolonie zimowe 2015” w okresie od 2.02.1015 r. do 15.02.2015 r.

więcej

Wigilia seniorów

14 stycznia 2015 roku odbyła się wigilia seniorów w Ossem. Coroczne wigilijne spotkanie stało się już tradycją. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia życzeń przez Zastępcę Burmistrza Strykowa Bożenę Motylińską, dyrektora szkoły w Koźlu Jerzego Makowskiego oraz proboszcza z parafii Koźle Dariusza Witerskiego.

więcej

Wokulski Roku 2014

Skierniewicka Izba Gospodarcza zaprasza do udziału w konkursie dla wyróżniających się przedsiębiorców północno-wschodniego regionu Województwa Łódzkiego.

więcej

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku 

więcej

XXIII finał WOŚP

Akcja charytatywna organizowana od 23 lat przez Jerzego Owsiaka zawsze w drugą niedzielę stycznia zawitała do Strykowa już po raz 20. W tym roku strykowskiemu sztabowi WOŚP udało się zebrać ok 200 kg pieniążków w kwocie 17.941,30 PLN. 

więcej

OSTRZEŻENIE Silny wiatr

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu. Wieczorem i na początku nocy wiatr będzie słabł.

więcej

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Strykowie
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków
Tel. +48 (42) 719 80 02
Fax. +48 (42) 719 81 93
mail: strykow@strykow.pl

Godziny pracy

pn-pt: 08:00 - 16:00
Godziny pracy kasy Urzędu
pn-pt: 08:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Gratulacje, jesteś
2139721 osobą
na naszej stronie