Stryków, Spotkajmy się w Strykowie

E-Urząd

Wyszukiwarka

Nawigacja

Menu  /  Newsy  /  2014  /  II  /  

Treść strony

UWAGA. Przypominamy o płatności za odpady

PRZYPOMINAMY WŁAŚCICIELOM I ZARZĄDCOM NIERUCHOMOŚCI, ŻE W DNIU 10 LIPCA 2014 UPŁYWA TERMIN WNOSZENIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA II KWARTAŁ 2014 ROKU.

więcej

Zapraszamy do Brzezin i Bełchatowa po informacje z zakresu Funduszy Europejskich

Poszukujesz informacji z zakresu Funduszy Europejskich na terenie województwa łódzkiego? Zapraszamy do Lokalnych Punktów Informacyjnych w Bełchatowie i Brzezinach oraz do Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łodzi będących częścią ogólnopolskiej sieci koordynowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. 

więcej

Karta Dużej Rodziny

WNIOSKI O WYDANIE KARTY DUŻEJ RODZINY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY STRYKÓW, SĄ PRZYJMOWANE W SIEDZIBIE MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W STRYKOWIE UL. KOŚCIUSZKI 29, POKÓJ NR 9, W GODZINACH 800 – 1600.

 

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.

 

Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

 

Jak wygląda Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny posiada jeden, ogólnopolski wzór. Ma wymiary 54x85,6 mm (takie, jak np. karta płatnicza lub kredytowa). Karta jest spersonalizowana. Oznacza to, że znajduje się na niej imię i nazwisko oraz numer PESEL jej posiadacza. Dodatkowo podana jest data ważności karty, jej numer, skrót „KDR” pisany alfabetem Braille’a oraz elementy zabezpieczające przez jej podrobieniem.

 

Jak i gdzie należy się zgłosić po kartę?

Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

W przypadku Gminy Stryków wydawaniem kart zajmuje się Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie ul. Kościuszki 29, pokój nr 10.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Strykowie lub bezpośrednio w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strykowie.

 

Przy składaniu wniosku o wydanie karty należy dostarczyć:

  • dowody osobiste pełnoletnich członków rodziny;
  • odpis aktu urodzenia w przypadku dzieci do 18 roku życia;
  • dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia
  • w przypadku dziecka z niepełnosprawnością - orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.
  • w przypadku małżonka rodzica dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa

 

Kiedy mogę złożyć wniosek o wydanie karty?

Od 16 czerwca br. rodziny mogą składać wnioski.

 

Czy Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie?

Tak, Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.

 

Jakie zniżki przysługują posiadaczom karty?

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie rodzina.gov.pl. Lista będzie aktualizowana na bieżąco.

Ogólnopolska Karty Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju.

 

Czy rodzinom, w których znajdują się osoby niepełnosprawne przysługują dodatkowe zniżki?

Zniżki, do których uprawnia Karta Dużej Rodziny, przysługują każdemu członkowi rodziny, w jednakowym wymiarze. Może się jednak zdarzyć, że instytucja lub firma, która oferuje zniżki, będzie chciała przyznać dodatkową ulgę osobom niepełnosprawnym.

 

Czy rodzicom, którzy nie są w związku małżeńskim lub są po rozwodzie przysługują takie same prawa korzystania z karty?

Rodzice mogą korzystać z przywilejów, jakie daje Karta Dużej Rodziny bez względu na to, czy są małżeństwem. Z karty korzystać mogą także małżonkowie rodziców.

 

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

 

Co zrobić w przypadku zgubienia karty?

Aby otrzymać duplikat karty należy się zgłosić do urzędu gminy. Duplikat karty wydawany jest za opłatą 8,71 zł.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Kart Dużej Rodziny znajduję się na portalu rodzina.gov.pl

Ogłoszenie

W dniu 02.06.2014r. Towarzystwo Koszykówki Basket Stryków w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja obozu letniego dla dzieci w Choceniu” w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia 2014r.

więcej

Dni Strykowa

W tym roku wyjątkowo w majowo-czerwcowy słoneczny weekend odbyły się Dni Strykowa. Otwarcie obchodów Dni Strykowa obwieścili uczniowie strykowskich szkół i przedszkoli, którzy w piątek przemaszerowali przez miasto w Korowodzie Patriotyzmu Lokalnego z okazji 620. rocznicy uzyskania praw miejskich przez Stryków.

więcej

3 Święto Bąka

W niedzielę, tj. 1 czerwca 2014 roku odbyło się w Warszewicach już po raz 3 Święto Bąka organizowane przez Stowarzyszenie Mieszkańców wsi Warszewice - Cesarka "RAZEM". O godzinie 9-tej nad stawem w Warszewicach rozpoczął się konkurs wędkarski o tytuł "Bąkowego Króla".

więcej

Korowód Patriotyzmu Lokalnego

Już po raz 3 Zespół Szkół nr 1 ze Strykowa zorganizował korowód radości, szacunku i miłości. Tym razem pod hasłem Patriotyzmu Lokalnego z okazji 620 rocznicy nadania praw miejskich w dniu 30 maja z dziedzińca szkoły wyruszył korowód ulicami Strykowa w barwach żółto - niebieskich .

więcej

Informacja

Przekazujemy obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.

więcej

Samorządowy Menedżer Regionu wyróżnienie dla Strykowa

Andrzej Jankowski, Burmistrz Miasta-Gminy Stryków otrzymał w rankingu Pulsu Biznesu Filary Polskiej Gospodarki wyróżnienie „Samorządowy Menedżer Regionu w województwie łódzkim”. Burmistrz wyróżnienie odebrał podczas uroczystości, która odbyła 23 maja w Warszawie.

więcej

OGŁOSZENIE

URZĄD STANU CYWILNEGO W STRYKOWIE INFORMUJE,  ŻE  W  LIPCU  2014  ROKU  ZAMIERZA  ZWRÓCIĆ  SIĘ  DO PREZYDENTA  RP  O  NADANIE MEDALI ZA  DŁUGOLETNIE  POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE.

więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne

OSTRZEŻENIE Nr 23 Intensywne opady deszczu/1 województwo łódzkie

więcej

Firma poszukuje pracowników

Firma Randstad poszukuje  Pracowników na stanowisko pomocnik operatora. Oferta pracy w załączniku.

więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne

Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu informuje o zjawiskach meteorologicznych jakie wystąpią na obszarze województwa łódzkiego.

więcej

Debiut Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

Łódzka Kolej Aglomeracyjna powstaje z myślą o mieszkańcach województwa łódzkiego, po to, aby poprawić jakość transportu pasażerskiego w regionie. Nowy tabor to ekologiczne, komfortowe i bezpieczne pojazdy, które będą kursowały po szlakach kolejowych województwa. Pierwsze składy wyjadą na tory w czerwcu 2014 roku. Mieszkańcy zyskają nowe, punktualne i szybkie połączenia do pracy i szkoły, na zakupy czy wycieczki w atrakcyjne miejsca regionu. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu poziomu ochrony środowiska, zmniejszenia liczby wypadków drogowych i rozwoju gospodarczego regionu.

więcej

Ostatnia szansa na dofinansowanie przedszkoli z województwa łódzkiego

2 maja br. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ponownie w tym roku ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Aż 8 000 000 zł czeka na instytucje, które chcą wesprzeć dzieci w wieku 3-5 lat w zakresie uczestnictwa w edukacji wczesnoszkolnej.

więcej

Zarządzenie NR 45/2014 Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

Zarządzenie NR 45/2014 Burmistrza Miasta-Gminy Stryków z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach.

więcej

Zaproszenie

Zapraszamy do udziału w II etapie konsultacji społecznych założeń Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ trwających w okresie od 24 kwietnia do 8 maja 2014 r.

więcej

4 maja 2014 - Akcja oddawania krwi

Akcja oddawania krwi odbędzie się

na terenie OSP ul. Targowa 11 w godzinach 10.00 - 13.00

Pobieranie krwi

Pamiętaj: zgłaszając się do oddania krwi powinieneś być zdrowy, wypoczęty i po lekkim posiłku. Nie możesz być po spożyciu alkoholu.

Oddanie krwi jest zabiegiem bezpiecznym, pod warunkiem, że osoba zakwalifikowana do jej oddania jest zdrowa.

Wieloletnie doświadczenia wykazały, że zarówno jednorazowe, sporadyczne jak i regularne pobieranie (4-6 razy w roku) krwi w ilości nie przekraczającej 10% objętości krążącej nie powoduje szkodliwych następstw w organizmie zdrowego człowieka.

Ilość pobieranej krwi nie przekracza 450 ml.
Z takiej objętości krwi można przygotować 3 różne preparaty:
koncentrat krwinek czerwonych, osocze świeżo mrożone, koncentrat krwinek płytkowych.

Pobranie krwi trwa nie dłużej niż 10 minut i jest zabiegiem bezbolesnym, a nieprzyjemne dla niektórych osób doznania przy wkłuciu igły do żyły zminimalizowane są przez jej specjalne ostrzenie i wyprofilowanie (iga atraumatyczna).

Wszyscy dawcy odpoczywają przez przynajmniej 15 minut po oddaniu krwi, a utracona objętość zaczyna się uzupełniać nim krwiodawca opuści naszą placówkę.

Przez cały czas krwiodawcy są pod opieką fachowego personelu lekarsko - pielęgniarskiego.
Odstępy pomiędzy kolejnymi oddaniami nie mogą być krótsze niż 8 tygodni.

W przypadku regularnego oddawania krwi kobieta może ją oddawać maksymalnie 4 x w roku, a mężczyzna 6 razy.

Za każdym razem są wykonane badania laboratoryjne i przeprowadzone badanie lekarskie.

Sprawozdanie z realizacji

„Rocznego programu współpracy Gminy Stryków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”

Wywieś flagę

Drodzy mieszkańcy co roku 2 maja obchodzimy Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, dzień później tj. 3 maja obchodzić będziemy 223. Rocznicę Uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Stryków do wywieszenia flagi państwowej, aby w tych szczególnych dniach były one licznie obecne w każdym miejscu naszej Gminy. Niech wywieszenie flagi narodowej – symbolu naszego szacunku i przywiązania do Ojczyzny i tradycji historycznych będzie dla nas powodem do dumy i radości.

więcej

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYM SZKOLENIU UNIJNYM „NOWE HORYZONTY”

Projekt „Nowe horyzonty”  jest realizowany na terenie woj. łódzkiego w ramach Priorytetu VIII. „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

Pierwsza edycja Biegu na Wzniesieniach

Pierwsza edycja Biegu na Wzniesieniach rozpocznie się 14 września 2014 roku, zapisy ruszają 1 maja na stronie http://www.zapisy.inessport.pl/. Oprócz samego biegu, przewidziane są liczne atrakcje, które będą mieć miejsce na terenie Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, dlatego Bieg na Wzniesieniach to wydarzenie interesujące nie tylko dla biegaczy, ale także dla osób im towarzyszących i dzieci.

więcej

UWAGA !!! ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, OPON I ELEKTRO ŚMIECI

Urząd Miasta –Gminy Stryków informuje, że w miesiącach  maj – czerwiec 2014 r.  będzie organizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon  (wyłącznie do wysokości 120 cm)  oraz elektro śmieci.

więcej

Informacja

Urząd Miasta-Gminy Stryków informuje, że dzień 2 maja 2014 roku (tj. piątek) jest dniem wolnym od pracy (za Święto Konstytucji 3 Maja, przypadające w sobotę) - Zarządzenie Nr 105/2013 Burmistrza Miasta-Gminy Stryków z 31 grudnia 2013 r.

więcej

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Strykowie informuje , że na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.01. 2013 r. w sprawie wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (DZ.U.2013.96) obowiązują następujące rodzaje alarmów, sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych, które przedstawiono poniżej.

więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne

Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą do 20 mm, lokalnie  do 35 mm, a wiatr osiągnie w porywach 70 km/h.

więcej

Działaj Lokalnie 2014 - rusza konkurs grantowy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz lokalnymi samorządami gmin Bielawy, Domaniewice, Głowno, Ozorków, Piątek i Stryków ogłasza konkurs grantowy DZIAŁAJ LOKALNIE 2014. Celem konkursu jest wsparcie projektów, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. O dotacje do 6 tys. zł. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, w tym ochotnicze straże pożarne oraz grupy nieformalne.

więcej

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+

Serdecznie zapraszamy do udziału w II etapie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ trwających w okresie od 24 kwietnia do 8 maja 2014 r.

więcej

Łódzki Obszar Metropolitalny

Jednostki samorządu terytorialnego z regionu łódzkiego powołały Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny. List intencyjny w sprawie rozwijania współpracy partnerskiej między samorządami województwa łódzkiego podpisano już w połowie grudnia 2012 r., a pierwszym wspólnym sukcesem była aplikacja o dofinansowanie z funduszy unijnych dla projektu pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego".

więcej

Poznaj historię misia... Nie bij mnie - kochaj mnie!

16 kwietnia dzieci ze SP nr 1 w Strykowie włączyły się do II ogólnopolskiej “Akcji MIŚ” Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem akcji jest zwrócenie uwagi przechodniów na problem przemocy wobec dzieci.

więcej

INFORMACJA

W dniu 18 kwietnia 2014 r. (tj. Wielki Piątek) Urząd Miasta-Gminy Stryków będzie przyjmował interesantów do godz. 13.00. Kasa Urzędu czynna do godz. 11.30.

więcej

Ogłoszenie

W dniu 09.04.2014r. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Strykowie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożył ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Aktywizacja ruchowa społeczeństwa Gminy Stryków poprzez organizację maratonu rowerowego TOUR DE POWIAT” w okresie od 20 kwietnia do 30 maja 2014r.

więcej

Informacja ARiMR

Kierownik Zgierskiego Biura Powiatowego ARiMR informuje, że w celu ułatwienia rolnikom składania wniosków obszarowych, Biuro  będzie przyjmować wnioski w dniach 12 maja 2014 - 15 maja 2014 w godzinach od 6.00 - 22.00.

więcej

Informacja KRUS

Mając na uwadze bezpieczeństwo rolników i członków ich rodzin przekazujemy artykuł na temat zagrożeń związanych z pracą w gospodarstwie rolnym autorstwa Pani Elżbiety Nawrockiej, dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi.

więcej

Warsztaty profilaktyczne

W dniach  2 i 3 kwietnia 2014 roku w Gimnazjum w Strykowie i  Bratoszewicach odbyły się kolejne warsztaty z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Celem warsztatów było  zachęcenie młodzieży do mówienia „Nie” dealerom i kolegom promującym narkotyki czy alkohol, a także zastanowienie się nad samym sobą i swoją przyszłością w kontekście uzależnień.

więcej

Głosuj na Strażaka Roku 2014

Z Gminy Stryków zakwalifikowany został do plebiscytu członek OSP w Swędowie druh Marcin Łysoń. Można również głosować na Jednostkę OSP i PSP Roku 2014. Z Gminy Stryków zakwalifikowała się OSP Swędów oraz Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Strykowie. Głosowanie i wyniki na stronie: www.dzienniklodzki.pl zakładka Strażak Roku 2014, głosowanie do 16.04.14 r.  

więcej

Uczennica SP z Niesułkowa doceniona w Międzynarodowym Konkursie Poezji i Teatru "Castello Di Duino"

Maja Chałubińska mieszkanka Niesułkowa swoim wierszem pod tytułem "do Kłusownika" zachwyciła jury Międzynarodowego Konkursu Poezji i Teatru "Castello Di Duino". Maja znalazła się w gronie wyróżnionych młodych poetów z całego świata i zaproszona do Włoch po odbiór nagrody. Poniżej przedstawiamy relację z wyjazdu.

więcej

NAGRODA GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2014- XI EDYCJA

Wojewoda Łódzki oraz Marszałek Województwa Łódzkiego po raz czwarty wspólnie organizują Konkurs „Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego”.
Konkurs organizowany jest od 2004 roku. Od roku 2010 jej fundatorami są jednocześnie wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska i marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień. Porozumienie to dodatkowo podniosło jej i tak już wysoką rangę. Nagroda ma charakter honorowy, a konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i wysokim prestiżem wśród przedsiębiorców regionu łódzkiego.

więcej

Informacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

W związku z organizowanym Maratonem "Dbam o Zdrowie", Zarząd Dróg i Transportu informuje, że w dniu 13 kwietnia 2014 r. całkowicie dla ruchu zamknięte zostaną m.in. ulice: Łagiewnicka, Wycieczkowa. Zgodnie z zatwierdzoną Czasową Organizacją Ruchu, od porannych wyjazdów do godz. ok 15.30, zmianie ulegnie trasa linii 51B.

więcej

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Strykowie
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków
Tel. +48 (42) 719 80 02
Fax. +48 (42) 719 81 93
mail: strykow@strykow.pl

Godziny pracy

pn-pt: 08:00 - 16:00
Godziny pracy kasy Urzędu
pn-pt: 08:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Gratulacje, jesteś
2141721 osobą
na naszej stronie
baner toplayer
Program czerwcowy 2017