Stryków, Spotkajmy się w Strykowie

E-Urząd

Wyszukiwarka

Nawigacja

Menu  /  Newsy  /  2013  /  II kw  /  

Treść strony

Informacja

OHP w Dobieszkowie zaprasza na półkolonie

KOLEJNY SUKCES STRYKOWSKIEJ DZIECIĘCEJ GRUPY TEATRALNEJ

Grupa teatralna “Pod sceną” otrzymawszy nominację do XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych HECA 2013, pojechała do Płocka. Przez 3 dni młodzi strykowscy aktorzy wraz z opiekunami: Rafałem Mikołajewskim i Ewą Olszewską oglądali zakwalifikowane do konkursu spektakle oraz pozakonkursowe profesjonalne przedstawienia, brali udział w warsztatach filmowych i dziennikarskich, przemaszerowali ulicami miasta w barwnym korowodzie. Swój spektakl “Kim jesteś” pokazali już pierwszego dnia. Konkursowe występy oceniało profesjonalne jury złożone z ludzi teatru i aktorów (Romana Ludwicka – Mierzejewska, Wojciech Feliksiak, Jerzy Łazewski, Dariusz Lewandowski. Kacper Olszewski, Ola Stęplewska i Oliwia Karpińska nie przepuścili okazji, by z aktorem – Dariuszem Lewandowskim, który znany jest szerszej publiczności z roli Darka w serialu “Klan”, porozmawiać. Za ten właśnie wywiad i sms-owe recenzje przedstawień grupa, na co dzień należąca do szkolnego koła dziennikarskiego, otrzymała nagrodę. Spektakl “Kim jesteś” w wykonaniu dzieci ze Strykowa, uplasował się na wysokiej trzeciej pozycji.

WIECZÓR SOBÓTKOWY NAD ZALEWEM

     23 czerwca br. nad zalewem w Strykowie odbył się Wieczór Sobótkowy. Ośrodek Kultury i Rekreacji zorganizował koncert muzyki country - na scenie wystąpił Zespół Colorado Band. Kolejną atrakcją był konkurs na najpiękniejszy wianek sobótkowy. Do konkursu zgłoszono 16 prac. Jury przyznało następujące nagrody: I miejsce -Julia Stankiewicz i Martynka Pietrasik II miejsce- Kinga Pietrasik i Izabela Zdziebłowska III miejsce- Emilia Jędrzejczak Kiedy na scenie zagrał strykowski zespół MIRAGE, strażacy z OSP Stryków rozpalili ognisko gdzie uczestnicy piekli rozdane wcześniej kiełbaski. Na zakończenie imprezy wianki puszczono na wodę a na niebie rozbłysły się kolorowe fajerwerki. Fantastyczna pogoda, dobra muzyka, ognisko, woda- to wszystko sprawiło, iż uczestnicy wieczoru bawili się wyśmienicie.

WAKACJE 2013 w DK NIESUŁKÓW

Przedstawiony poniżej program będzie realizowany w przypadku odpowiedniej liczby dzieci, w przypadku małej liczby dzieci program zostanie odpowiednio zmodyfikowany i dostosowany do bieżących potrzeb. W zależności od ilości uczestników i zainteresowania program wakacyjny zostanie wzbogacony o spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty plastyczne, kulinarne itp. Planujemy tez spotkanie z XIII Łódzką Drużyną Harcerską.

 1. TYDZIEŃ 01.07 - 04.07  - gry i zabawy świetlicowe, kafejka internetowa i 05. 07 godz. 12.00 - (piątek) – turniej warcabów
 2. TYDZIEŃ 08.07 – 11.07   - gry i zabawy świetlicowe, kafejka internetowa i 12.07 (piątek) godz.10.00 – wycieczka do lasu z p. Katarzyną Krakowską z PKWŁ
 3. TYDZIEŃ 15.07 – 18.07  - gry i zabawy świetlicowe, kafejka internetowa i 19.07 (piątek) godz. 12.00 – zawody w tenisie stołowym
 4. TYDZIEŃ 29.07 – 01.08  - gry i zabawy świetlicowe, kafejka internetowa i 02.08 (piątek) godz.17.00 -  Hallo tu Niesułków
 5. TYDZIEŃ 05.08 – 07.08 i 09.08 - gry i zabawy świetlicowe, kafejka internetowa i 08.08 (czwartek) godz. 12.00 warsztaty plastyczne
 6. TYDZIEŃ 12.08 – 14.08 i 16.08  - gry i zabawy świetlicowe, kafejka internetowa
 7. TYDZIEŃ 19.08 – 22.08   - gry i zabawy świetlicowe, kafejka internetowa i 23.08 (piątek) godz.12.00 – karaoke
 8. TYDZIEŃ 26.08 – 29.08  -  gry i zabawy świetlicowe, kafejka internetowa i 30.08. godz. 12.00 (piątek) – zawody w strzelaniu z wiatrówki
 9. 31.08.2011  –   „ZAKOŃCZENIE WAKACJI” –  konkursy, gry, zabawy, niespodzianki

Naukowcy z wizytą w Strykowie.

W dniach 20-21 czerwca b.r. w ramach wsparcia finansowego ze strony Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Łódzkiego odbyła się konferencja pt. „Regionalny wymiar przemian polskiej wsi”. Inicjatorem spotkania była Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, w której od wielu lat prowadzone są badania przemian wsi regionu łódzkiego, zwłaszcza w strefie podmiejskiej Łodzi.

W konferencji, w przepięknie położonej Rochnie nad Mrogą, przy doskonałej pogodzie, wzięło udział ponad 80 osób z różnych ośrodków naukowych (m.in. geografów, socjologów, ekonomistów, planistów) oraz partnerów KSOW z regionu łódzkiego – przedstawicieli instytucji rządowych, samorządowych oraz rozwoju regionalnego i lokalnego. W ciągu pierwszego dnia wygłoszono prawie 40 referatów, które dotyczyły głównie przemian krajobrazu kulturowego wsi, gospodarowania wiejską przestrzenią, wykorzystania środków UE, wielofunkcyjnego rozwoju oraz problemów społecznych i kulturowych polskiej wsi.

Istotnym elementem konferencji była sesja terenowa w drugim dniu, która pokazała lokalny wymiar przemian wsi w obszarze intensywnych przemian przestrzennych (Nowosolna i Stryków). Sesję terenową wsparły merytorycznie Dyrekcja Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego (dyr. Hieronim Andrzejewski i dyr. Katarzyna Krakowska), Samorząd Gminy Nowosolna (Wójt Tomasz Bystroński) oraz Gminy Stryków (Burmistrz Miasta-Gminy Andrzej Jankowski). W czasie spotkania z Wójtem Gminy Nowosolna, Dyrekcją Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich oraz Burmistrzem Miasta-Gminy Stryków przedstawiono główne płaszczyzny konfliktów wynikające z rozwoju nowych funkcji wsi, dużych inwestycji wokół węzła autostrad, funkcjonowania lokalnych społeczności oraz kształtowania planów zagospodarowania przestrzennego. Problemy te następnie omówiono w terenie na przykładzie konkretnych obszarów wiejskich, obiektów przyrodniczych i kulturowych.

W części popołudniowej gospodarzem sesji terenowej był Burmistrz Strykowa – P. Andrzej Jankowski wraz ze współpracownikami z Wydziału Informacji, Promocji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych. W pierwszej kolejności pracownicy naukowi uniwersytetów i jednostek badawczych zapoznali się ze strukturą przestrzenno-funkcjonalną gminy oraz planem zagospodarowania. Szczególnie ciekawa okazała się najnowsza historia rozwoju miasta i gminy zapisana w przestrzeni, którą można było odczytać w krajobrazie kolejnych pokazywanych przez włodarzy stref zagospodarowania inwestycyjnego. Celem prezentacji władz samorządowych było wskazanie misji oraz długofalowej strategii rozwoju miasta i terenów wiejskich. Dyskusja toczyła się wokół polityki pozyskiwania inwestorów, ich doboru i lokalizacji szczegółowej (topograficznej) oraz wpływu inwestycji na budżet samorządu. Szczególnie ciekawe dla przedstawicieli nauki okazały się społeczne konsekwencje koncentracji nowych funkcji, tj. codziennych migracji do miejsc pracy, organizacji systemu transportowego, polityki zatrudnienia, awansu społeczno-zawodowego miejscowej ludności, a także sposobów inwestycji środków przez osoby, które skorzystały ze sprzedaży ziemi.

Po objeździe terenowym uczestnicy sesji mieli niepowtarzalną okazję, aby zapoznać się z problemem zmiany czynników lokalizacji oraz „zakorzenienia” firmy w środowisku lokalnym na przykładzie firmy EWT Track&Trailer Center. Prezentacji przedsiębiorstwa oraz schematu organizacyjnego dokonał Dyrektor dr Paweł Rybka . Z uwagi na charakter branży inwestora, tj. obsługę samochodów ciężarowych, tematyka ta w doskonały sposób wpisała się w omówiony wcześniej problem funkcjonowania węzła autostrad oraz jego wpływu na wiejskie otoczenie. Zarządcy firmy zapoznali uczestników sesji ze specyfiką przedsiębiorstwa, polityką innowacyjności, organizacją pracy, zarządzaniem jakością oraz indywidualnością prowadzonej działalności. Przykład przedsiębiorstwa EWT Track&Trailer Center z całą mocą pokazał zakres i rangę dokonujących się na terenie Miasta i Gminy Stryków przemian funkcjonalnych, przestrzennych oraz społecznych.

Komunikat dla rolników

     Urząd Miasta –Gminy Stryków zawiadamia, że rolnicy, których gospodarstwa poniosły szkody spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (deszczy nawalnych lub gradobicia)  mogą się ubiegać o preferencyjne kredyty klęskowe na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych.

     Warunkiem niezbędnym, aby móc ubiegać się o kredyt jest poniesienie szkód przekraczających 30% średniej rocznej produkcji z całego gospodarstwa (łącznie produkcja roślinna i zwierzęca).

     Informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miasta-Gminy Stryków pod nr tel. (42) 719-80-02 w. 329. Druki wniosków o oszacowanie szkód przez komisje w gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego wraz załącznikami dostępne są w Urzędzie Miasta-Gminy Stryków – pok. nr 5, oraz na stronie internetowej www.strykow.pl

     Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich.

     Wypełnione wnioski należy składać w Urzędzie Miasta-Gminy Stryków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lipca 2013 r.

Aktywny senior - integracja osób w wieku 60+

Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski w Łodzi realizuje projekt Aktywny senior - integracja osób w wieku 60+ z terenu miasta Łodzi i powiatów łódzkiego wschodniego oraz zgierskiego skierowany przede wszystkim do osób powyżej 60 roku życia jak również do przedstawicieli młodszego pokolenia, osób do 30 roku życia, w zakresie dialogu międzypokoleniowego.

więcej

DZIAŁAJ LOKALNIE 2013.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz lokalnymi samorządami ogłasza pierwszy konkurs grantowy DZIAŁAJ LOKALNIE 2013. 

więcej

I Fetting Festiwal listopad 2013

9 listopada odbędzie się pierwszy Fetting Festiwal organizowany w Gminie Baranów. Zapraszamy do udziału.

więcej

„Złote Gody”

Urząd Stanu Cywilnego w Strykowie ponownie prosi o zgłaszanie par małżeńskich, które zawierały związek małżeński w 1963 roku lub w latach wcześniejszych i dotychczas nie zostały uhonorowane „Medalem za długoletnie pożycie małżeńskie”. 

więcej

Morskie opowieści w Dobrej

Czwarty Piknik Rodzinny zorganizowany w Szkole Podstawowej w Dobrej upłynął pod znakiem udanej zabawy i pięknej słonecznej pogody. Jak przystało na festyn rodzinny, uczniom towarzyszyli dziadkowie, rodzice i rodzeństwo. Nie zabrakło też absolwentów, przyjaciół, znajomych oraz przypadkowych gości, zwabionych przez muzykę, gwar albo zapach smakowitego jedzenia. W samo południe imprezę otworzyła pani dyrektor Małgorzata Wielgus, która powitała wszystkich, przedstawiła program i atrakcje oraz sponsorów.

więcej

W poszukiwaniu ludzkiej twarzy

„W poszukiwaniu ludzkiej twarzy” - projekt edukacyjny uczestników CKiW OHP
w Dobieszkowie na terenie niemieckiego obozu koncentracyjnego „Sachsenhausen”

więcej

Tymczasowa zmiana godzin pracy Urzędu Miasta - Gminy Stryków

W dniach od 24 czerwca 2013 roku do 31 sierpnia 2013 roku Urząd M-G Stryków będzie pracował w godzinach 7.00 – 15.00. Kasa Urzędu czynna będzie w godzinach 7.00 – 14.00.  

więcej

Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu gospodarki odpadami opakowaniowymi

Zapraszamy studentów i absolwentów uczelni wyższych do udziału w konkursie, w którym pula nagród wynosi 30 tys. zł.

więcej

Grand Prix dla Zespół Lipkowianka i Kapela

Największym jak do tej pory sukcesem zakończył się udział w XIV Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Zespołów Seniora w Płocku. Obie formacje czyli Zespół Lipkowianka i Kapela Zespołu Lipkowianka zdobyły w swoich kategoriach nie tylko puchary za najlepsze wykonania utworów ale również Grand Prix. 

więcej

Gminny Dzień Strażaka, połączony z obchodami stulecia OSP z Lipki

9 czerwca, przed Domem Kultury w Niesułkowie odbyły się obchody Gminnego Dnia Strażaka, połączone z obchodami stulecia OSP z Lipki. Strażacy swoje świętowanie rozpoczęli mszą święta podczas, której poświęcono nowy sztandar OSP Lipka i tablice pamiątkowe.

więcej

Nagrody dla najlepszych sportowców.

W dniu 29 maja 2013r. podczas XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Strykowie Pan Andrzej Jankowski - Burmistrz Miasta-Gminy Stryków wręczył pamiątkowe dyplomy i nagrody pieniężne osobom, które w ubiegłym roku osiągnęły znaczące sukcesy sportowe na arenie ogólnopolskiej.

więcej

Mammobus w powiecie zgierskim

Zbadaj się i zyskaj spokój o swoje zdrowie

   Już niedługo mammobus po raz kolejny odwiedzi powiat zgierski i można będzie wykonać bezpłatne badanie mammograficzne. Badania przeprowadzane są w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

   Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia, ponieważ w tej grupie wiekowej obserwowalny jest wzrost zachorowań na nowotwór złośliwy, jakim jest rak piersi. Panie w wieku do 50 lat lub powyżej 69 roku życia, nie młodsze niż 35, mogą również wykonać badanie w mammobusie, za uiszczeniem opłaty w wysokości 80 zł oraz okazaniem skierowania na badanie.

   Mammografia, czyli rentgenowskie badanie piersi, to najbardziej skuteczna metoda w diagnostyce wczesnych objawów raka piersi. Wczesne wykrycie tego nowotworu gwarantuje niemal 100% pewności na wyleczenie choroby, dlatego warto się badać. Co więcej, mammografia jest badaniem bezpiecznym i wykonywanym przy użyciu minimalnej dawki promieniowania rentgenowskiego.

Badania można będzie wykonać w miejscowościach:

 • Ozorków – 5-7 czerwca przy Miejskiej Przychodni Zdrowia, Wigury 1
 • Zgierz – 8-10 czerwca przy Poradni Lekarzy Rodzinnych "SANUS", Dąbrowskiego 19
 • Stryków – 11 i 12 czerwca przy Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Kościuszki 27
 • Głowno – 13 oraz 14 czerwca przy przychodni REMEDIUM, ul. Kopernika 19
 • Aleksandrów Łódzki – 15 i 16 czerwca na parkingu przy Urzędzie Miasta, ul. Kościuszki

   Badania wykonuje firma FADO Centrum Usług Medycznych z Gdyni. Jest to największy w Polsce świadczeniodawca, który w 2012 roku wykonał ponad 220 tys. badań. Każdego dnia aż 15 mobilnych pracowni mammograficznych FADO bada kobiety niemal w całej Polsce.

   Panie, które planują wykonać badanie w mammobusie firmy FADO, prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się pod nr tel: 801 080 007 lub 58 666 2 444 lub na www.fado.pl, a także przyniesienie ze sobą dowodu osobistego. Call Center czynne jest 7 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00, natomiast w sobotę i niedzielę w godzinach 9:00 – 18:00.

Poczuj ducha olimpijskiego!

Narysuj maskotkę XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży... Puść wodze fantazji! Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym.
Konkurs plastyczny „Maskotka XIX OOM” organizowany przez Łódzką Federację Sportu, Województwo Łódzkie, Ministerstwo Sportu i Turystyki, to okazja do dobrej zabawy! Dzięki niemu najmłodsi uczestnicy mogą zobaczyć jak ważny jest duch olimpijski, zasady FAIR PLAY i marzenia!

Temat Konkursu: „Maskotka OOM”

Czas zgłaszania prac na Konkurs: 17 maja 2013 –10 czerwca 2013

Wymagania kwalifikacyjne: uczestnik, który nie ukończył 16-go roku życia

Prace konkursowe:

Wymiary pracy:210×297mm. Wymiary pracy odpowiadają kartce w formacie A4

Wykonane przy pomocy dowolnej techniki: kredki, pastele, akwarele, farby; prace nieprzestrzenne.

Prace cyfrowe, wykonane przy pomocy technik elektronicznych, nie będą akceptowane.

Premiowane miejsca: 1-8 Nagrody dla zwycięzców: aparaty fotograficzne

Ogłoszenie wyników: Konkurs: imiona i nazwiska Laureatów zostaną opublikowane na stronie www.oom2013.info 13 lipca2013 r.

Ruszyła 5. edycja Złotej Gruszy

W poniedziałek, 20 maja br., ruszył nabór zgłoszeń w Wojewódzkim konkursie na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne Złota Grusza.

 
Na laureatów czekają wysokie nagrody finansowe, na wszystkich uczestników – promocja gospodarstw w pokonkursowym katalogu.

Wszystkie niezbędne informacje, regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronach: www.lodzkie.ksow.pl oraz www.prow.lodzkie.pl.

Udział uczniów Szkoły Podstawowej w Dobrej w obchodach 78 rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego.

W dniu 13 maja 2013 r. delegacja uczniów Szkoły Podstawowej w Dobrej pod opieką nauczycielki historii Katarzyny Motyl uczestniczyła w wojewódzkich obchodach rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Miały one uroczysty charakter. Odbyła się msza święta w Kościele Ojców Jezuitów, po której zebrani udali się pod pomnik J. Piłsudskiego, gdzie zostały złożone wiązanki kwiatów. Ostatnim elementem uroczystości było przedstawienie o tematyce patriotycznej zaprezentowane przez uczniów Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym. Dla uczniów była to doskonała okazja do poznania działalności Józefa Piłsudskiego oraz kształtowania uczuć patriotycznych.

Spotkanie z malarką w Szkole Podstawowej w Koźlu

14.05.2013r. Szkoła Podstawowa w Koźlu gościła panią Agnieszkę Sapińską- niepełnosprawną malarkę, która urodziła się z dziecięcym porażeniem mózgowym. Pani A.Sapińska opowiedziała o swojej pasji jaką jest malarstwo, odpowiadała na różnorodne pytania zadawane przez uczniów i nauczycieli. Artystka zaprezentowała sposób malowania ,,ustami’’ na płótnie. Podczas spotkania odbyła się wystawa jej prac. Uczniowie z ciekawością obserwowali malarkę przy pracy. Spotkanie z p. A.Sapińską było także lekcją tolerancji. Uczestnicy spotkania brawami dziękowali p. Agnieszce Sapińskiej za przybycie do szkoły i przekazane informacje. Malarka natomiast podarowała szkole namalowany przez siebie obraz, przedstawiający tulipany.

I ty zaDZIAŁAJ LOKALNIE!

Rusza nowy program grantowy – na szkolenie bądź gotowy

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz lokalnymi samorządami zaprasza na szkolenie z zasad wypełniania wniosków w nowym konkursie grantowym DZIAŁAJ LOKANIE 2013. Celem konkursu jest wsparcie projektów, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. O dotacje do 6 tys. zł. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, w tym ochotnicze straże pożarne oraz grupy nieformalne, w tym działające przy szkołach i instytucjach. Wnioski można składać od 20 maja 2013r. do 10 lipca 2013r.

Łączna pula na granty wynosi 55 000zł.

Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Konkurs dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej.

 

DO KOGO ADRESOWANE JEST SZKOLENIE?

 

Do młodych, którzy mają pasję i pomysł na to, by ją wspólnie z innymi rozwijać

Do starszych, którzy marzą o tym, by zmienić coś na lepsze w swojej okolicy

Do tych, którzy mają odwagę myśleć w kategoriach dobra WSPÓLNEGO (MY nie JA!) i wiedzą jak je wprowadzić w życie

Do rolników, gospodyń, strażaków, dentystów, fryzjerów, mechaników, filozofów, miłośników psów, kotów, starych mebli, kolekcjonerów płyt zespołu Abba  -  jednym słowem do wszystkich tych, którzy chcą WSPÓLNIE zrobić coś dla dobra WSPÓLNEGO!

 

DLACZEGO WARTO PRZYJŚĆ?

Ponieważ tylko dzięki temu będziesz mógł się przekonać czy Twój pomysł jest adekwatny do założeń programu

Ponieważ to pierwszy krok do uzyskania dotacji

Ponieważ będą dobre ciastkaJ

 

GDZIE I KIEDY?

20 maj 2013r. – Urząd Gminy w Piątku, sala konferencyjna, godz. 11.00

21 maj 2013r. – Urząd Gminy w Bielawach, sala konferencyjna, godz. 10.00

22 maj 2013r. – Urząd Miasta-Gminy w Strykowie, sala konferencyjna, godz. 10.00

27 maj 2013r. – Urząd Gminy w Ozorkowie, sala konferencyjna, godz. 11.00

28 maj 2013r. – Ośrodek Upowszechniania Kultury w Bronisławowie, godz. 10.00

11 czerwca 2013r. – GOK w Domaniewicach, godz. 10.00

 

PROWADZĄCY:

Jadwiga Mazur, Justyna Matusiak ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM

Planowany czas trwania szkolenia to 2 godziny.

Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej

informuje, iż studenci II roku gospodarki przestrzennej będą prowadzić badania terenowe na obszarze miasta Stryków w terminie 31.05 – 12.06.2013 w ramach ćwiczeń terenowych z przedmiotu społeczno-ekonomiczne podstawy gospodarki przestrzennej. Studenci będą m.in. przeprowadzać anonimowe badania ankietowe na losowo wybranej próbie mieszkańców.  

Informacja o połączeniu autobusowym Stryków – Zgierz – Aleksandrów Łódzki

Zakończyło się kolejne ze spotkań roboczych przedstawicieli gmin Aleksandrowa Łódzkiego, Miasta Zgierz, Gminy Zgierz, Strykowa oraz Starostwa Powiatowego w Zgierzu w sprawie uruchomienia linii komunikacyjnej transportu publicznego mającego za zadanie skomunikowanie wszystkie gminy jedną linia autobusową. Ustalono treść porozumienia z udziałem finansowym poszczególnych samorządów oraz określającego organizatora transportu publicznego  - Miasto Zgierz.

Linia będzie obsługiwana autobusami zgierskiej komunikacji miejskiej i w okresie początkowym będzie liczyła 7 kursów (po  dwa w godzinach rannych, popołudniowych i nocnych oraz jednego w godzinach południowych). Odjazdy autobusów będą dostosowane do godzin pracy zakładów znajdujących się w strefach ekonomicznych w Strykowie.

Ustalono także  stawki biletów komunikacji miejskiej linii międzygminnej:

Aleksandrów Łódzki – Zgierz – Stryków

Strefa I Aleksandrów Łódzki – Zgierz (do granic miasta od strony Strykowa)

Normalny            Ulgowy

Bilet jednoprzejazdowy          2,80 zł               1,40 zł

Bilet okresowy 30 dniowy      82,00 zł             41,00 zł       

Strefa II Zgierz (od granic miasta od strony Aleksandrowa Ł.) - Stryków

Normalny            Ulgowy

Bilet jednoprzejazdowy           3,20 zł               1,60 zł

Bilet okresowy 30 dniowy      86,00 zł             43,00 zł       

Strefa III Aleksandrów Łódzki – Stryków

Normalny            Ulgowy

Bilet jednoprzejazdowy           4,60 zł               2,30 zł

Bilet okresowy 30 dniowy      98,00 zł             49,00 zł       

Bilet „Międzygminny” okresowy będzie upoważniał do poruszania się komunikacją miejska po terenie Zgierza.

 

Wszystkie samorządy będą procedowały projekty odpowiednich uchwał umożliwiających podpisanie wynegocjowanego porozumienia  na sesjach Rad Miejskich i Gminnych w miesiącu czerwcu 2013r.

II Majowe Dyktando Gminy Stryków

Wiosna z Tuwimem

 

Wczesnowiosennym, lecz ciepłym przedpołudniem pięćdziesięcioletni, z rzednącymi włosami, Julian Tuwim przechadzał się wte i wewte ścieżkami parku Śledzia, niedaleko łódzkich Bałut. Przysiadłszy na drewnianej ławeczce o kunsztownie ukształtowanych mosiężnych nóżkach, poprawił nieco przekrzywiony melonik – pamiątkę z wojaży po Anglii. Następnie mocniej nasunął okulary na orli nos, po czym zatopił się w komplementowaniu harmonii ciszy i spokoju. Ach, żeby tak jakiś prestidigitator czarodziejską różdżką odmienił moje arcyspokojne życie! Ni stąd,  ni zowąd rozwiązanie przyniosła przyroda. Prażące słońce zebrało się do prześwietlania chmur, konstruując z nich magiczne witraże, fluorescencyjne esy-floresy, stworzyło kolaż nie do wiary.

W tym też momencie zauważył, że „na gałązce usiadł ptak. Zaszczebiotał, zatrzepotał, ostry dzióbek w piórka otarł, rozkołysał cały krzak. Potem z świstem frunął w lot! A gałązka rozhuśtana jeszcze drży uradowana, że ją tak rozpląsał trzpiot”. Rozmarzony Julian Tuwim trwał nadal w swym błogostanie, tym razem przysłuchując się świergotowi szaroburych wróbelków.

Może warto czasami, wzorem wielkiego poety, wytężyć wzrok i słuch, aby dostrzec ptaszka, który zauroczy nas swym wielobarwnym upierzeniem. Dosłyszeć świergot skowronka lub czyżyka, pohukiwanie sówki czy inne dźwięki ptasiego zespołu. 

I pomyśleć, że w ptasiej szkole nie uczą nut. Ptasiemu rodowi obce są ósemki, półnuty, krzyżyki, pauzy, a jednak nic i nikt nie dorówna kunsztowi ptasich pieśniarzy. A może niebawem ptasie towarzystwo, chcąc być bardziej na topie, zamiast poważnych arii i treli hip-hop lub techno zaświergoli?

Spotkanie autorskie z Hanną Cygler

Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie informuję, że 8 czerwca (sobota) o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie autorskie z  Hanną Cygler - polską pisarką i tłumaczką. Absolwentka gdyńskiego III Liceum Ogólnokształcącego. Ukończyła skandawistykę  na Uniwersytecie Gdańskim. Od 1993 zajmuje się zawodowo tłumaczeniami z języka szwedzkiego i angielskiego. Prowadzi własne biuro tłumaczeń. Jest członkiem założycielem Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy. Najbardziej popularne powieści to: Tryb warunkowy, Deklinacja męska/żeńska i Przyszły niedokonany, 3 razy R, Przekład dowolny, Kolor bursztynu, Czas zamknięty, Pokonani, Odmiana przez przypadki, Dobre geny, Bratnie dusze i ta z 2013 - W cudzym domu. Wśród czytelników gminy Stryków jest bardzo dużo amatorów twórczości Pani Cygler, dlatego biblioteka w Strykowie od roku starała się zorganizować takie spotkanie. Popularność autorki pozwoliła H. Cygler dopiero w tym roku spotkać się ze strykowskimi czytelnikami.
Zapraszamy wszystkich na spotkanie.

 

Spotkanie strykowskiej OSP z uczniami

W dniu 9 maja 2013 roku Strykowska OSP w ramach Dnia Strażaka zorganizowała prelekcje i pokaz samochodu strażackiego w SP. nr 1 dla klas O oraz w przedszkolu samorządowym.

      Druhna Julia Ciołek i druhna Joanna Mirowska przeprowadziły w szkole krótki wykład o tematyce ,,PALI SIĘ”. Celem zajęć było zapoznanie uczniów z zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego posługiwania się zapałkami lub zapalniczką bez nadzoru osoby dorosłej,

umiejętność zachowania się w czasie pożaru, odpowiednie zaalarmowanie straży pożarnej w razie pożaru. Następnie na boisku szkolnym czekał na nich wóz strażacki i kilku strażaków ochotników. Ogromną radością dla dzieci była możliwość polania wodą z węża strażackiego, przymierzenie ubrania specjalnego, oraz poczucia się jak strażak w samochodzie. Do pokazu przyłączyła się klasa 1, 2 i 3. Starsi uczniowi mieli bardzo dużo pytań do strażaków i z wielką uwagą wysłuchiwali o sprzęcie strażackim o którym opowiadał druh Łukasz Ciołek.

    W przedszkolu zajęcia miały trochę inna formę. Klasy ,, Marynarzy” i ,, Indian” zostały zapoznane jak zachowywać się podczas EWAKUCJI z przedszkola. Miało to na celu rozwijanie reakcji na różnorodne sygnały i znaki, a także orientacji w przestrzeni.

Przedszkolaki oprowadził po przedszkolu i pokazywał gdzie znajdują się znaki ewakuacyjne i co oznaczają druh Arkadiusz Mirowski. Dzieci dowiedziały się również jakie zachowania podczas ewakuacji są nieprawidłowe i że trzeba słuchać poleceń opiekuna.

Najmłodsza grupa przedszkolaków zapoznana została z samochodem i jego wyposażeniem.

Wszystkie dzieci biorące udział w pokazach poczęstowano cukierkiem oraz poszczególne grupy dostały dyplomy odpowiednie do tematyki prowadzonych zajęć.

Przedszkole w ramach podziękowania wręczyło strażakom dyplom oraz odznaczyło ich plakietką ,, PRZYJACIEL PRZEDSZKOLA”.

Odjeżdżający strażacy na pożegnanie włączyli sygnały dźwiękowe i świetlne co sprawiło dzieciom jeszcze większą radość.

Strykowscy ochotnicy zostali zaproszeniu w odwiedziny na przyszły rok.

Zjednoczeni tracą punkty

Piłkarze Strykowa byli zdecydowanymi faworytami pojedynku ze zgierskim Borutą, ale po emocjonującym pojedynku padł remis.

Zjednoczeni Stryków         1 (1)
Boruta Zgierz                      1 (1)
Bramkę dla Strykowa zdobył w 2 min. Adam Patora.
Zjednoczeni: Tyburski – Bełdziński, Sender, Wróblewski, Błaszczyk (w 61 min. Turczyn) – Hinc (71 Wielemborek), Kluge (58 Dyhdalewicz), Lenart, Król (45 Balcerek) – Ł. Nagański, Patora.

Kibice w Strykowie mogą czuć się rozgoryczeni. W dwóch ostatnich pojedynkach u siebie Zjednoczeni Stryków nie odnieśli zwycięstwa. O ile porażka 0:1 z Mechanikiem Radomsko była dość pechowa, to w spotkaniu z Borutą Zgierz nikt nie wyobrażał sobie innego scenariusza niż pewne zwycięstwo. Tak się jednak nie stało, bowiem podopieczni trenera Tomasza Szcześniaka zremisowali 1:1 z walczącymi o byt w IV lidze zgierzanami.

W spotkaniu zabrakło trzech podstawowych do tej pory zawodników Jakuba Szarpaka, Grzegorza Gałeckiego oraz Macieja Rutkowskiego. Szczególnie brak tego ostatniego był bardzo widoczny, gdyż w obronie strykowianie po prostu sobie nie radzili. Mecz w Strykowie miał swoje podteksty, po pierwsze było to spotkanie w ramach derbów powiatu zgierskiego, po drugie kierownikiem drużyny Zjednoczonych jest zasłużony dla zgieskiego klubu działacz Pan Marek Gałkowski i wreszczie po trzecie w Strykowie gra były zawodnik Zgierza Adam Patora, który zdobywał bramki dla Boruty jeszcze w tamtym sezonie. Początek był jednak wymarzony. Już pierwsza akcja Zjednoczonych dała prowadzenie. Nagański zagrał prostopadłą piłkę do Patory, a ten będąc sam na sam z bramkarzem zewnętrzną częścią stopy bez problemów trafił do siatki. Kilka minut później znów z dobrej strony pokazał się Patora, który mocno uderzył z 12 m, ale bramkarz odbił piłkę przed siebie, a dobitka Hinca okazała się mocno niecelna. W 10 min. goście powinni wyrównać. Napastnik Zgierza wyszedł sam na sam z Tyburskim, minął bramkarza Strykowa i oddał strzał, ale świetne do obrony wrócił kapitan Zjednoczonych Tomasz Lenart, który wślizgiem wybił piłkę z linii bramkowej i uratował drużynę przed stratą bramki. Otwarta gra od pierwszych minut z obu stron mogła się podobać kibicom. Nastroje w Strykowie byłby jeszcze lepsze gdyby w 15 min. Patora wykorzystał stuprocentową okazję. Najskuteczniejszy gracz Zjednoczonych znów urwał się obrońcom i stanął oko w oko z bramkarzem Boruty. Patora minął golkipera, zszedł do boku i zamiast uderzyć z lewej nogi do pustej bramki przełożył piłkę na drugą nogę i dopiero oddał strzał. W tym czasie obrońca Zgierza ofiarnie, ale zdążył z interwencją i wybił strzał z linii bramkowej. Kilka minut później kolejna bramkowa okazja tym razem ze strony gości. Dośrodkowanie z prawej strony spadło wprost pod nogi niepilnowanego na dalszym słupku gracza Boruty, który decyduje się na strzał z woleja i minimalnie chybia. Zjednoczeni pozwalali gościom na zbyt dużo i to mogło się wkrótce zemścić na gospodarzach. W 23 min. ambitnie grający zgierzanie dopięli swego. Wróblewski faulował  w polu karnym rywala i sędzia bez wahania przyznał rzut karny, przy którym Tyburski nie miał najmniejszych szans. Zjednoczeni po stracie gola nie rozpoczęli chóralnych ataków. Spotkanie dalej było dość wyrównane. W 31 min. przed dobrą okazją stanął Robert Król, ale jego mocny strzał po ziemi nieznacznie minął słupek bramki. Tuż przed przerwą goście mieli okazję do objęcia prowadzenia. Najpierw Lenart uderzył z rzutu wolnego w mur, po czym zgierzanie błyskawicznie rozpoczęli kontrę, w której znaleźli się w przewadze 4 na 1. Na szczęście jeden z zawodników Boruty źle przyjął podanie i Wróblewski zdołał wybić piłkę na aut.

Do przerwy Zjednoczeni niespodziewanie, ale trzeba przyznać zasłużenie remisowali z Borutą. Trener Szcześniak miał prawo być zdenerwowany na swoich piłkarzy, którzy zbyt łatwo dawali gościom przedostawać się pod własne pole karne. Potrzebne były zmiany i takie strykowianie przeprowadzili już w przerwie. W miejsce Króla pojawił się Sebastian Balcerek, a do defensywy przesunięty został Lenart. Trzeba powiedzieć, że druga połowa w wykonaniu gospodarzy wyglądała już lepiej pod względem gry obronnej. Nie mniej jednak strykowianom ciężko przychodziło tworzenie akcji podbramkowych. W 54 min. zgierzanie mieli nieco szczęścia, bo bramkarz gości czubkami palców zmienił nieznacznie tor lotu piłki po dośrodkowaniu i zarówno Patora jak i Balcerek o centrymetry minęli się z piłką, będąc kilka metrów przed bramką. Chwilę później Boruta musiał radzić sobie, grając w dziesiątkę, bo sędzia pokazał zasłużoną drugą żółtą kartkę obrońcy gości, po faulu na Patorze podczas wyprowadzania kontry. W 64 min. kibice zgromadzeni na stadionie im. Mirosława Koprowskiego przy ul. Brzezińskiej 24 w Strykowie tylko głośno westchnęli po tym jak Łukasz Nagański z 11 m trafił głową w słupek, a dobitka Wróblewskiego minęła bramkę gości. Minuty uciekały, a gospodarze grali coraz bardziej nerwowo. Nie pomógł wprowadzony w 71 min. trzeci napastnik Zjednoczonych Krystian Wielemborek. Do końca spotkania zgierzanie walczyli o utrzymanie wyniku i ten cel osiągnęli. Strykowianie natomiast niespodziewanie tracą punkty.

Remis z jedną ze słabszych drużyn w IV lidze nie jest z pewnością tym, czego oczekiwali nie tylko kibice w Strykowie, ale również piłkarze Zjednoczonych. Podopieczni trenera Tomasza Szcześniaka trzeba uczciwie przyznać rozczarowali swoją postawą i do końca sezonu grają już tylko o prestiż, bo awans jest już raczej niemożliwy. W następnej kolejce drużyny będą mierzyć siły 15 maja, ale bez udziału Zjednoczonych, którzy otrzymają walkowera za mecz z Sorento Zadębie Skierniewice. Kolejne spotkanie strykowianie rozegrają w sobotę, 18 maja o godz. 17:00. Ich przeciwnikiem będzie nie byle kto, bo sam lider KS Paradyż. W poprzednim pojedynku obu drużyn górą byli strykowianie, którzy wygrali u siebie 1:0 po bramce w ostatnich minutach meczu Adama Patory. wp

Czołówka się oddala

Piłka nożna | 27. kolejka IV ligi

   Miniony weekend nie był zbyt udany dla zawodników Strykowa. Zjednoczeni Stryków stracili punkty, remisując na własnym boisku z Borutą Zgierz 1:1. Podopieczni trenera Tomasza Szcześniaka zwiększyli stratę do poprzedzających zespołów, które zgodnie wygrały swoje mecze. Lider otrzymał walkower za pojedynek z wycofanym z rozgrywek Sorento Zadębie Skierniewice, natomiast Mechanik Radomsko pewnie 3:0 pokonał na wyjeździe słabo spisującego się wiosną Zawiszę Pajęczno. Zwraca uwagę dobra postawa beniaminka Mazovii Rawy Mazowieckiej, który notuje systematyczny awans w tabeli i jest już na ósmej pozycji. W ostatniej kolejce Mazovia nie miała problemów z pokonaniem Włókniarza Pabianice. Oprócz walki o awans, do ostatniej kolejki zapowiada się również rywalizacja o byt w IV lidze. W tej chwili najbardziej zagrożone są Włókniarz Zgierz i Orlęta Cielądz. wp

27. kolejka: Sorento Zadębie Skierniewice – KS Paradyż 0:3 (wo), Włókniarz Pabianice – Mazovia Rawa Mazowiecka 0:3, Warta Działoszyn – Concordia Piotrków Trybunalski 4:1, Pilica Przedbórz – Włókniarz Zgierz 1:1, LKS Kwiatkowice – Orlęta Cielądz 6:1, Włókniarz Moszczenica – Górnik Łęczyca 1:2, Zawisza Pajęczno – Mechanik Radomsko 0:3, Pogoń-Ekolog Zduńska Wola – Jutrzenka Warta 3:1, Zjednoczeni Stryków – Boruta Zgierz 1:1.

1. KS Paradyż                                              26           58           67-27

2. Mechanik Radomsko                                   24           53           58-19

3. LKS Kwiatkowice                                       24           50           56-25

4. Zjednoczeni Stryków                                 24           45           55-24

5. Warta Działoszyn                                      24           44           52-31

6. Zawisza Pajęczno                                     24           43           48-34

7. Pilica Przedbórz                                        24           39           36-30

8. Mazovia Rawa Mazowiecka                         24           36           29-35

9. Włókniarz Moszczenica                               24           35           39-31

10. Concordia Piotrków Trybunalski                  24           34           35-29

11. Jutrzenka Warta                                     24           29           39-42

12. Pogoń-Ekolog Zduńska Wola                      25           27           33-50

13. Górnik Łęczyca                                       26           26           36-57

14. Boruta Zgierz                                         25           23           30-46

15. Włókniarz Pabianice                                 24           21           33-61

16. Orlęta Cielądz                                         25           17           29-74

17. Włókniarz Zgierz                                     25           16           33-72

18. Sorento Zadębie Skierniewice                    26           26           27-48

Następna, 28. kolejka odbędzie się 18-19 maja: KS Paradyż – Zjednoczeni Stryków, Boruta Zgierz – Pogoń-Ekolog Zduńska Wola, Jutrzenka Warta – Zawisza Pajęczno, Mechanik Radomsko – Włókniarz Moszczenica, Górnik Łęczyca – LKS Kwiatkowice, Orlęta Cielądz – Pilica Przedbórz, Włókniarz Zgierz – Warta Działoszyn, Concordia Piotrków Trybunalski – Włókniarz Pabianice, Mazovia Rawa Mazowiecka – Sorento Zadębie Skierniewice.

Huczne otwarcie sezonu motocyklowego w Zgierzu

W niedzielę, 5 maja w Zgierzu odbyło się oficjalne otwarcie sezonu motocyklowego 2013 w województwie łódzkim. Organizatorem imprezy byli Urząd Miasta Zgierza oraz Zgierska Grupa Motocyklowa „Czarne Orły”. Na zlocie nie mogło zabraknąć również przedstawicieli Strykowskiej Grupy Motocyklowej, których było piętnastu.

   Motocykliści zjeżdżali do Zgierza ze wszystkich stron już od godzin rannych. W samo południe w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Dobrej Rady odbyła się Msza Święta w intencji kierowców. Po niej jeden z księży rozpoczął święcenie blisko 500 maszyn zgromadzonych wokół Świątyni. Następnie przy pilotażu policji odbyła się parada motocykli ulicami miasta. Zgierzanie licznie wyszli na ulice i podziwiali niesamowity wygląd i ryk maszyn. Motocykliści po objechaniu Zgierza dotarli do Parku Miejskiego, gdzie odbyła się dalsza część otwarcia, której towarzyszyły koncerty, konkursy, pokaz pierwszej pomocy medycznej i inne atrakcje. Strykowianie byli jedną z najliczniejszych grup, która tego dnia pojawiła się na zjeździe. Oprócz Strykowskiej Grupy Motocyklowej na zgierskim zlocie pojawiły się m.in. grupy: Żelazny Orzeł Skierniewice, Wolni Jeźdźcy Piaski, Czarne Orły Opatówek, Korsarze Łódź, Czarne Orły Zgierz, Berserkers Łódź, Grupa Motocyklowa Kościan, Knight Riders Rawa Mazowiecka, Bizon Koluszki oraz Mundurowy Klub Motorowy. Poza tym przyjechało również wiele indywidualnych kierowców na swoich motorach, a  każdy unikatowy, niepowtarzalny.

   Kolejnym przystankiem Strykowskiej Grupy Motocyklowej będzie Litwa, którą Strykowianie odwiedzą na przełomie maja i czerwca. Prezes Grupy Henryk Przybysz mówi, że wybiorą się zagranicę w niemal 20 motorów. Tak liczna wyprawa stwarza konieczność podzielenia się na dwie grupy. Jednej pilotował będzie Józef Drewnicki, Polak, który urodził się na Litwie, a na co dzień jeździ w strykowskiej Grupie Motocyklowej, drugiej natomiast pilotował będzie Andrzej Pożarlik, który planuje i prowadzi większość wypraw strykowskich motocyklistów.

Informacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Informujemy, że Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny w dniu dzisiejszym tj. 14 maja 2013 roku do godziny 13.00

Parada Bajek Tuwima

W dniu 10 maja Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie w ramach Tygodnia Bibliotek zorganizowała Paradę Bajek Tuwima. We wspólnej zabawie brały udział dzieci z klas "O" Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Strykowie, grupa starszaków z Przedszkola Samorządowego i Przedszkola Sióstr Służebniczek w Strykowie. Ogółem w paradzie uczestniczyło 115 maluchów.
Parada miała formę podróży lokomotywą Tuwima wg trasy : Plac Łukasińskiego, ulica Warszawska, park miejski. Na trasie rozplanowane były stacje, które nawiązywały do popularnych wierszy Juliana Tuwima : Hilarowo, Warzywowo, Abecadłowice, Rzepkowice i Dyziowice. Każda stacja to krótka inscenizacja w wykonaniu uczniów klas I - III.
Kolorowe stroje, ulubione piosenki, głośne czytanie poezji i  ... gwizd lokomotywy towarzyszyły przez całą "podróż", aż do ostatniej stacji DYZIOWICE - na sali w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Strykowie.  Tutaj młodzi aktorzy wystąpili w przedstawieniu pt. "W Tuwimowie", przygotowanym przez starszego bibliotekarza Magdalenę Błaszczyk. W rolach głównych : Tuwim (Oliwier Bolechowicz), Hilary / Kumpel (Nadia Bolechowicz), Martynka / Wstęp (Martyna Dziewulska), Michał Mały (Julia Kwiatkowska), Michał Duży (Piotr Bełdziński), Zosia / Zawadiaka (Zofia Piestrzeniewicz), Zuzia (Zuzanna Błaszczyk), Julia (Julia Stankiewicz), Słoń Trąbalski / Radio (Oliwia Rojek). Praca nad mini spektaklem zaczęła się podczas warsztatów teatralnych w okresie ferii zimowych. Przedstawienie zyskało aprobatę zarówno tych małych jak i dużych widzów, dlatego aktorzy z tą inscenizacją występują już po raz piąty. A w dniu dzisiejszym po raz drugi - przed Paradą Bajek dla klasy I SP 1 i po Paradzie dla jej uczestników.
Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały strykowskie zakładki do książek, które przekazał Wydział Informacji, Promocji i PŚP Urzędu Miasta-Gminy Stryków.
Nad całą imprezą czuwali strykowscy policjanci.

Konkurs wiedzy o książce i bibliotece "Z książką przez wieki".

W dniu 10 maja biblioteka zorganizowała w ramach Tygodnia Bibliotek 2013 gminny konkurs wiedzy o książce i bibliotece "Z książką przez wieki". Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o książce i bibliotece oraz promocja GBP w lokalnym środowisku.
Konkurs adresowany do uczniów klas VI szkół podstawowych całej gminy Stryków.
Dzisiaj  drużyny reprezentowały : Szkołę Podstawową w Dobrej, Szkołę Podstawową w Niesułkowie, Szkołę Podstawową Nr 1 i Szkołę Podstawową Nr 2 w Strykowie.
Każda drużyna składała się z trzech uczniów.
Zadaniem uczestników było rozwiązanie 6 zadań z trzech kategorii :
KATAGORIA I - Dzieje książki i bibliotek
KATEGORIA II - Pismo i alfabet
KATEGORIA III - Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie
W ramach kategorii I uczniowie rozwiązywali 3 zadania (pierwsze dotyczyło historii książki; drugie to krzyżówka; trzecie - historia bibliotek). W II kategorii (pismo i alfabet) drużyny losowały po jednym zadaniu, na które należało odpowiedzieć. Kategoria III to zadanie składające się z 5 pytań z wiedzy o strykowskiej bibliotece.
Niespodzianką było zadanie 6. Polegało na ułożeniu maksymalnie 6 linijek tekstu piosenki, nawiązującego do: książki lub biblioteki; do melodii "Wlazł kotek na płotek". Ułożoną piosenkę drużyny musiały zaśpiewać. A punktację za to zadanie przydzielały pozostałe drużyny.
Ogółem w konkursie można było zdobyć 55 punktów.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz poprawnymi odpowiedziami czuwała Komisja Jury w składzie : Kierownik GBP w Strykowie Marzena Rusek, Dyrektor OK i R w Strykowie Konrad Kozłowski oraz Katarzyna Pytlos, bibliotekarz GBP w Strykowie, filia w Bratoszewicach.
Największą ilość punktów (45) zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strykowie, II miejsce z 40 pkt zajęła Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strykowie, III miejsce i 37 pkt - Szkoła Podstawowa w Dobrej; IV miejsce (32 pkt) - Szkoła Podstawowa w Niesułkowie.

 

WSPÓLNIE DLA BEZPIECZEŃSTWA

Komendant Powiatowy Policji w Zgierzu

zaprasza mieszkańców Strykowa i Gminy Stryków

na DEBATĘ SPOŁECZNĄ, która odbędzie się

22 maja 2013 r. /środa/ o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta-Gminy Stryków

ul. Kościuszki 27

 

Podczas debaty mieszkańcy będą mogli zapoznać się ze stanem bezpieczeństwa w Strykowie i Gminie Stryków oraz przekazać policjantom swoje uwagi na ten temat, jak również propozycje wspólnych działań na rzecz kształtowania poczucia bezpieczeństwa.

Dzień Unii Europejskiej w Dobieszkowie

Z okazji dwóch bardzo istotnych dla współczesnej Europy dni – Dnia Europy (5 maja) oraz Dnia Unii Europejskiej (9 maja), w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP
w Dobieszkowie 8 maja 2013 r. zorganizowano Dzień Unii Europejskiej.

Podążając w ślad za mottem Unii Europejskiej „Zjednoczeni w różnorodności”, przygotowano dla młodzieży atrakcje pozwalające uczestnikom zaprezentować swoje zainteresowania i umiejętności.

Impreza rozpoczęła się częścią konkursową z zakresu wiedzy i ciekawostek na temat krajów Europy i funkcjonowania Unii Europejskiej. Pierwsza część konkursu odbyła
się w formie quizu w czteroosobowych zespołach. Każda grupa odpowiadała na wylosowane pytania zdobywając punkty. W drugiej części młodzież mogła wykazać się wiedzą indywidualnie przystępując do testu ze znajomości Unii Europejskiej.

Wykorzystując uroki dobieszkowskiej przyrody, część imprezy przeniesiono w plener. Tam młodzież miała okazję sprawdzić się w dyscyplinach artystycznych i sportowych.  Radości i uśmiechów było przy tym co nie miara.

Na zakończenie odbyła się debata dotycząca rozumienia przez młodzież pojęcia „obywatelstwo europejskie” (przypomnijmy, ze rok 2013 został ogłoszony Europejskim Rokiem Obywateli). Wręczono także nagrody dla zwycięzców przeprowadzonych konkursów.

Dzień Unii Europejskiej w Dobieszkowie jest już tradycją, którą zamierzamy kultywować w CKiW OHP co roku.

Konkursowa wiedza przyda się w praktyce

7.05 2013r w ZS Nr 2 w Bratoszewicach odbył się  XIII Gminny Konkurs o Unii Europejskiej. Pytania były trudne, ale odpowiedzi na nie warto było znać nie tylko po to, by zdobyć nagrodę.

Wśród uczniów wytypowanych przez cztery szkoły podstawowe: w Bratoszewicach, Dobrej i Strykowie najlepsza była Kamila Rogulska reprezentująca SP Dobra. Drugie miejsce zajął Wojciech Boncela ZS Nr 2 Bratoszewice, a trzecie Wojciech Piechurski z ZS Nr 1 w Strykowie. Szósto- i piątoklasiści opowiadali nie tylko na pytania o struktury Unii Europejskiej, ale również na wiele szczegółowych pytań o kraje członkowskie, ich geografię i zabytki.. W konkursie plastycznym należało wykonać ,flagę wylosowanego państwa UE w dowolnej technice. Zdobyte wiadomości  na pewno przydadzą  się tym, którzy w nadchodzące wakacje ruszą z rodzicami w Europę.

Konkurs przygotował Euro Klub działający przy ZSNr2 w Bratoszewicach ,prowadziły uczennice z II klas gimnazjum i wice prezes Barbara Antczak-Sadowska.

 

I miejsce i ZŁOTA MASKA w kat. klas IV-VI dla Grupy Teatralnej "Pod Sceną"

25 kwietnia w Domu Kultury 502 w Łodzi odbyły się  X Lalkowe Spotkania Teatralne „Złota Maska 2013”. Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach: plastycznej i teatralnej. Organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 23 im. Marii Bohuszewiczówny, ul. Gdańska 16 w Łodzi. I miejsce i  ZŁOTA MASKA w kat. klas IV-VI przypadło dla Grupy Teatralnej "Pod Sceną" prowadzonej przez Rafała Mikołajewskiego w Domu Kultury w Strykowie za przedstawienie "Brzechwałki, czyli remont charakterów". Spektakle oceniało jury w składzie:
- p. Honorata Sych: Kierownik Działu Widowisk Lalkowych w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi
- p. Jowita Popow: instruktor teatralny w Pałacu Młodzieży w Łodzi
- p. Antoni Bańkowski: instruktor teatralny w Domu Kultury 502 w Łodzi

ZS nr 1 w Strykowie na XIII Gminnym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej

W dniu 7.05.2013r. odbył się w Zespole Szkół w Bratoszewicach XIII Gminny  Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej. Rywalizujący uczniowie wykazali się wiedzą o Unii rozwiązując test – składający się z 20 pytań, kolejne punkty można było uzyskać odpowiadając na 3 różne zestawy pytań, przedostatnia konkurencja to łączenie obrazków z państwem. W ostatnim zadaniu, należało wykazać się zdolnościami plastycznymi – uczniowie musieli narysować flagę państwa należącego do Unii Europejskiej. Należy zaznaczyć, że drużyna ZS nr 1 była najmłodszą, gdyż byli to uczniowie klasy IV. Jednocześnie miło nam poinformować, że: Wojciech Piechurski – zajął  III,  a  Jakub Garus –   IV miejsce.

 

Zwycięzcom gratulujemy!!!

Zjednoczeni nie poddają się

Kolejna wygrana piłkarzy Strykowa na trudnym terenie w Warcie potwierdziła wysokie aspiracje drużyny Zjednoczonych w kontekście batalii o III ligę.

 

Jutrzenka Warta               0 (0)
Zjednoczeni Stryków         2 (2)
Bramki dla Strykowa zdobył Adam Patora (15 i 31 min.).
Zjednoczeni: Tyburski – Błaszczyk, Lenart, Hinc, Bełdziński – Balcerek (w 46 min. Król), Kluge, Gałecki (71 Dyhdalewicz), Szarpak (83 Turczyn) – Ł. Nagański (80 Wielemborek), Patora.

 

   Kilka dni po pechowej porażce na własnym boisku z Mechanikiem Radomsko 0:1 podopieczni trenera Tomasza Szcześniaka szybko powrócili na zwycięską ścieżkę i to w dobrym stylu. Strykowianie pokonali na wyjeździe Jutrzenkę Wartę 0:2 i nadal liczą się w walce o awans do III ligi.

   Trener Tomasz Szcześniak na spotkanie z Jutrzenką dokonał kilku roszad w składzie. Jedenastka, która tak dobrze radziła sobie do tej pory w rundzie wiosennej musiała zostać zmieniona, mając na uwadze to, że piłkarze grali już tak kilka meczów z rzędu i to co kilka dni. Rotacje są nieuniknione i z tego względu na obronie od pierwszych minut mogliśmy ujrzeć Kamila Błaszczyka i dotychczas rezerwowego Łukasza Hinca. Dwójka ta miała jednak obok siebie solidne wsparcie w postaci kapitana Zjednoczonych Tomasza Lenarta i Konrada Bełdzińskiego. To, co trzeba podkreślić na wstępie to pięknie przygotowana do gry murawa na stadionie w Warcie. Sam obiekt również nie budzi żadnych zastrzeżeń i jak na IV-ligowe warunki jest naprawdę bardzo dobrze przygotowany, od wielkiej trybuny dla kibiców, poprzez szatnie dla piłkarzy i zaplecze socjalne. Sama miejscowość Warta jest podobna do Strykowa, więc na jej przykładzie widać, że można osiągnąć wiele.

   Wracając do meczu, który był dla Zjednoczonych o być albo nie być w kontekście walki o czołowe miejsca, to przebiegał on od początku pod dyktando gości. Nie było żadnych niespodzianek, tak jak w pierwszym spotkaniu obu zespołów, gdy Jutrzenka prowadziła na stadionie w Strykowie i dopiero później Zjednoczeni odskoczyli, wygrywając ostatecznie 5:2. Tym razem podopieczni trenera Tomasza Szcześniaka prezentowali pełnię swoich możliwości. Już po kwadransie gry strykowianie prowadzili 1:0. Ładna akcja całego zespołu zaczęła się od Grzegorza Gałeckiego, który rozegrał piłkę do boku, gdzie był Sebastian Balcerek. Pomocnik Strykowa zagrał wzdłuż pola karnego do Adama Patory, a najskuteczniejszy gracz Zjednoczonych na dwa tempa wpakował piłkę do siatki. Gospodarze w zasadzie nie byli dopuszczani pod pole karne Strykowa. Jedynie stałe fragmenty gry były okazją do głębszego powrotu do defensywy, z resztą i z tym strykowianie radzili sobie dobrze. W 31 min. było już 2:0 dla gości. Nieporozumienie w szeregach obronnych Jutrzenki wykorzystał bezlitośnie Patora, który głową przelobował bramkarza Warty i zdobył tym samym swoją drugą bramkę w tym spotkaniu. Dla Patory to siódmy gol w siedmiu ostatnich ligowych spotkaniach, a w sumie napastnik Strykowa zdobył ich w tym sezonie aż 16. Do przerwy pewna gra Zjednoczonych przyniosła dwubramkowe prowadzenie.

   Po zmianie stron podopieczni trenera Tomasza Szcześniaka nadal mieli pełną kontrolę nad wydarzeniami na boisku. Co prawda Zjednoczeni nie stwarzali wielu bramkowych okazji, co nie oznacza, że nic ciekawego na boisku się nie działo. W 75 min. Adam Patora mógł skompletować hat-tricka, ale po świetnej dwójkowej akcji z Dyhdalewiczem wybrał zły róg i jego strzał wylądował prosto w rękach bramkarza gospodarzy. Ostatnie minuty to desperackie ataki piłkarzy Jutrzenki. W 81 min. piłkarz Warty oddał strzał z rzutu wolnego na linii 16 m, ale uderzył prosto w mur. W doliczonym już czasie gry bardzo groźna akcja Jutrzenki została zmarnowana, bo gracz gospodarzy zaliczył minimalnego spalonego.

   Zjednoczeni wygrali zatem piąty z sześciu ligowych spotkań w rundzie wiosennej. To najlepszy bilans spośród wszystkich drużyn IV ligi. Po spotkaniu z Jutrzenką strykowianie zbliżyli się do czołówki, bo zarówno lider KS Paradyż, jak i Mechanik Radomsko zgubili punkty. Kolejne spotkanie podopieczni trenera Tomasza Szcześniaka rozegrają w sobotę, 11 maja o godz. 17:00. Na stadionie im. Mirosława Koprowskiego przy ul. Brzezińskiej 24 w Strykowie Zjednoczeni podejmą Borutę Zgierz. wp

Gol w końcówce przesądził

Piłkarze Zjednoczonych w hicie 25. kolejki ulegli na własnym boisku pretendentowi do awansu do III ligi.

Zjednoczeni Stryków         0 (0)
Mechanik Radomsko        1 (0)
Zjednoczeni: Tyburski – Bełdziński, Rutkowski (w 87 min. Król), Sender, Wróblewski – Balcerek (68 Hinc), Lenart, Gałecki (73 Ł. Nagański), Szarpak – Wielemborek (61 Kluge), Patora.

   W środę, 1 maja na stadionie im. Mirosława Koprowskiego przy ul. Brzezińskiej 24 w Strykowie doszło do spotkania na szczycie IV ligi. Wicelider Mechanik Radomsko rzucił wyzwanie czwartym w tabeli Zjednoczonym. Po dobrym widowisku z obu stron mecz zakończył się wynikiem 0:1 dla gości.

   W pierwszym pojedynku obu zespołów w Radomsku padł remis 2:2. Tym razem taki wynik nie byłby zadowalający dla żadnej ze stron. Zarówno Zjednoczeni, jak i Mechanik po tym spotkaniu mieli odpowiedzieć sobie czy stać ich na awans do III ligi. Z tego względu dla jednych i drugich liczyło się tylko zwycięstwo.

   Od pierwszych minut strykowianie nie prezentowali na boisku pełni swoich możliwości, wiele podań było niecelnych, dlatego żadna akcja nie mogła na dobre się rozwinąć. Mechanik twardo i zdecydowanie ruszył na gospodarzy. Już w 6 min. goście mogli objąć prowadzenie. Napastnik Radomska urwał się obrońcom Zjednoczonych i z linii pola karnego mocnym strzałem trafił w poprzeczkę. Nieco później piłkarze Mechanika znów zagrozili bramce Tyburskiego, gdy piłka po strzale jednego z zawodników minimalnie minęła słupek. W 18 min. strykowianie mieli szczęście, że niepilnowany przez nikogo rywal fatalnie przestrzelił z 11 m. Zjednoczeni pierwszą groźną akcję przeprowadzili dopiero po niespełna pół godzinie gry. Wcześniej Lenart miał okazję z rzutu wolnego, ale trafił w mur, a dobitkę zablokowali obrońcy. W 24 min. w końcu dobra akcja gospodarzy. Bełdziński posłał mocne dośrodkowanie w pole karne, gdzie na dalszym słupku piłkę głową zgrał Szarpak. Dopadł do niej Grzegorz Gałecki i w dogodnej sytuacji nieczysto uderzył z półwoleja, dzięki czemu bramkarz Mechanika bez problemu złapał piłkę. W odpowiedzi goście przeprowadzili szybką kontrę i tylko świetne wyjście z bramki Tyburskiego powstrzymało napastnika Radomska przed okazją sam na sam. Końcówka pierwszej połowy należała do gospodarzy. Najpierw z dystansu sił spróbował Gałecki, a w 39 min. Zjednoczeni zmarnowali najlepszą okazję w tej części meczu. Szarpak dobrze zagrał z lewej strony wzdłuż pola karnego. Na piłkę nabiegał Krystian Wielemborek, ale był minimalnie spóźniony i źle dostawił nogę, przez co niepilnowany z 11 m uderzył wysoko nad bramką.

   Pierwsza połowa dość wyrównana z lekką przewagą Mechanika. Po przerwie strykowianie prezentowali już znacznie lepszą grę. Goście z Radomska oddali inicjatywę i często tracili piłkę. Pierwsi jednak zagrożenie stworzyli sobie zawodnicy Mechanika, kiedy to w 52 min. w dogodnej okazji napastnik rywali minimalnie przestrzelił. Później jednak to Zjednoczeni kierowali wydarzeniami na boisku. Po stronie Strykowa wiele było akcji, ale brakowało ostatniego podania, które otworzyłoby drogę do bramki. W 69 min. bliski szczęścia był Adam Patora, który strzelił nieznacznie obok bramki, dobijając uderzenie Lenarta. Z minuty na minutę strykowianie się rozkręcali i można było odnieść wrażenie, że prędzej gospodarze strzelą bramkę niż Mechanik. Stało się jednak inaczej. W 86 min. piłkarz Radomska oddał zaskakujący strzał z 20 m, który Tyburski zmuszony był odbić do boku. Brak asekuracji obrońców Zjednoczonych sprawił, że nadbiegający gracz Mechanika mógł skierować piłkę niemal do pustej bramki. Na ostatnie minuty trener Tomasz Szcześniak zdecydował się grać trójką obrońców, ale na niewiele to się zdało. W końcówce Zjednoczeni stworzyli sobie dwie okazje, najpierw Ł. Nagański głową uderzył nieco nad poprzeczką, a w doliczonym czasie gry próba dośrodkowania Wróblewskiego zakończyła się na spojeniu.

   Po końcowym gwizdku radość w ekipie gości była ogromna. Dla Mechanika zwycięstwo w Strykowie było niezwykle cenne i ważne w kontekście walki o awans. Porażka Zjednoczonych nie oznacza jeszcze końca marzeń o III lidze, bo przecież jeśli strykowianie wygrają zaległe mecze to będą mieć jedynie 5 pkt. straty do lidera z Paradyża. Trudno jednak oczekiwać, by prowadzący KS do końca rundy wiosennej grał znaczniej gorzej od podopiecznych trenera Tomasza Szcześniaka.

Strykowianie straszą Justynów

Podopieczni trenera Wiktora Wiśniewskiego odnieśli kolejne bardzo wysokie zwycięstwo. Strykowianie chcą wywrzeć presję na liderach z Justynowa.

Malina Piątek                 0 (0)
Zjednoczeni II Stryków    6 (3)


Bramki dla Strykowa: Małecki 2 (15 i k. 51 min.), Skroberanda (22 min.), Stawiany (40 min.), Witczak (71 min.) oraz Kwiatkowski (w 75 min.).
Zjednoczeni: Palusiak – Wiśniewski, Cichosz, Fortuna, Śmieszek (w 55 min. Turczyn) – Malczewski, Stawiany (45 Kwiatkowski), Zawadzki, P. Makówczyński – Skroberanda (54 Witczak), Małecki.

   Druga drużyna Zjednoczonych Stryków aspiruje do awansu do klasy okręgowej. Podopieczni trenera Wiktora Wiśniewskiego wiedzą, że muszą cały czas wygrywać, żeby móc liczyć się z Justynowem w końcowej walce. Rezerwy Strykowa po pogromie Zamku Skotniki 10:1 odniosły kolejne wysokie zwycięstwo, tym razem w Piątku z tamtejszą Maliną 0:6.

   Już po kwadransie gry goście prowadzili 1:0. Wynik spotkania otworzył Mariusz Małecki, u którego nie widać już śladu kontuzji, zarówno tej, która wykluczyła go z gry na długie miesiące, jak i tej sprzed kilkunastu dni. Zjednoczeni II po zdobytym golu kontynuowali ataki i w zasadzie kwestią czasu było to, kiedy strykowianie podwyższą prowadzenie. W 22 min. goście ponownie strzelili gola, tym razem do siatki rywala trafił Marcin Skoberanda, który pokazuje, że dla młodych zawodników może być wzorem. Tuż przed przerwą grający trener Wiśniewski znów mógł się szerzej uśmiechnąć. Bramkę zdobył bowiem Michał Stawiany, który w ostatnich tygodniach także zmagał się z kontuzją, ale powoli wraca do pełnej dyspozycji. Po pierwszej połowie Zjednoczeni II bezdyskusyjnie prowadzili 3:0.

   Po zmianie stron gospodarze również nie mieli nic do powiedzenia. Atut własnego boiska był tego dnia kompletnie nieistotny. Kilka minut po wznowieniu gry przez sędziego w polu karnym faulowany został Mariusz Małecki. Do jedenastki podszedł sam poszkodowany i pewnym strzałem zdobył swojego drugiego gola w tym spotkaniu. Trener Wiśniewski widząc dominację swoich zawodników mógł pozwolić sobie na wprowadzenie zmienników. Rezerwowi piłkarze Strykowa nie zawiedli oczekiwań trenera. Kilkanaście minut po wejściu na plac gry dwójka zawodników Zjednoczonych II dopisała się do wysokiego zwycięstwa swojej drużyny. Najpierw bramkarza Maliny pokonał Maciej Witczak, a kilka minut później wynik spotkania ustalił Mateusz Kwiatkowski.

   Podopieczni trenera Wiktora Wiśniewskiego mają powody do zadowolenia, ale nie mogą pozwolić sobie nawet na chwilę dekoncentracji. Lider LZS Justynów także udowadnia, że jest mocny i cały czas trzeba robić swoje. W następnym spotkaniu Zjednoczeni II Stryków zagrają na własnym boisku z Orłem II Parzęczew. Początek meczu na stadionie im. Mirosława Koprowskiego przy ul. Brzezińskiej 24 w Strykowie w niedzielę, 12 maja o godz. 14:00. wp

Sony Center obronił tytuł

Piłkarskie emocje na strykowskim Orliku towarzyszyły kibicom przez niemal cały piątkowy dzień, 3 maja. Już po raz czwarty odbył się Turniej Piłkarskich Dzikich Drużyn organizowany przez radnego Strykowa Andrzeja Pożarlika oraz członków Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Dwójka w Strykowie. W turnieju wzięło udział osiem zespołów, a triumfatorem został Sony Center, który pokonał w finale gospodarzy LUKS Dwójkę Stryków i obronił tym samym tytuł sprzed roku.

   W zawodach mieli prawo wziąć udział wszyscy chętni, którzy mieli ukończone 16 lat i nie są zawodnikami klubu występującego wyżej niż w A-klasie. Osiem zespołów podzielono na dwie grupy, z których dwa najlepsze teamy przechodziły do półfinałów. Każde spotkanie trwało 20 min. a ich rozjemcą był znany w okręgu piłkarskim sędzia Dariusz Piasecki.

   Od rana do południa rywalizowały drużyny z grupy A. Zdecydowanym faworytem tego zestawienia był obrońca tytuły Sony Center, który nie zawiódł i w trzech spotkaniach grupowych nie stracił nawet jednej bramki, dzięki czemu pewnie awansował z pierwszego miejsca. Bardzo zacięta walka toczyła się o drugie premiujące awansem miejsce. Aż trzy drużyny po rozegraniu wszystkich spotkań miały na swoim koncie po 3 pkt. O poszczególnych miejscach wg regulaminu decydowała więc mała tabela, w której o zaledwie jedną bramkę 7UP wyprzedził KS Gozdów i o dwie bramki Strugę Dobieszków.

   W grupie B miejscowi kibice szczególną uwagę poświęcili LUKS Dwójce Stryków oraz zespołowi Jutrzenka, który na turniej przyjechał aż z Cegłowa. Pierwsze spotkanie to dość niespodziewany remis strykowskich piłkarzy z ekipą Dascher 1:1. LUKS z meczu na mecz nabierał jednak rozpędu i w kolejnych pojedynkach odniósł przekonujące zwycięstwo 6:0 nad Jutrzenką oraz 2:0 nad Rollo Brzeziny, który także wyszedł z grupy.

   W półfinałach rywalizacja była niezwykle zacięta. W pierwszym pojedynku bardzo bliscy sprawienia sensacji byli gracze Rollo Brzeziny, którzy po regulaminowym czasie gry zremisowali 1:1 z Sony Center, ale w konkursie rzutów karnych nieznacznie lepsi okazali się mistrzowie sprzed roku, którzy wygrali 3:2. Drugi mecz półfinałowy także dostarczył wielu emocji, ale skończył się po 20 min. LUKS 2:1 pokonał 7UP i obaj główni pretendenci do tytułu spotkali się w finale. Najpierw jednak rozegrano mecz o trzecie miejsce, w którym Rollo Brzeziny zremisował z 7UP 2:2, ale w karnych przegrał 7:8. Na kibiców czekał już tylko wielki finał. Drużyna prowadzona przez Piotra Pożarlika za wszelką cenę próbowała wziąć odwet za porażki z poprzednich turniejów. Bramka Sony została jednak zaczarowana przez Przemysława Ambroziaka, który przez cały turniej wpuścił zaledwie jednego gola. Spotkanie zakończyło się remisem 0:0 i do wyłonienia zwycięzcy znów potrzebne były rzuty karne, a te znacznie lepiej wykonywali gracze Sony, którzy już po dwóch seriach mogli cieszyć się z końcowego triumfu, bo LUKS nie trafiał. Na zakończenie V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej Strykowa Włodzimierz Grochocki wręczył zwycięskiej drużynie Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Pawła Kasicy. Drużyny z miejsc 2-3 również otrzymały Puchary ufundowane przez prezesa Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Dwójka Stryków. Królem strzelców został Alek Waśkiewicz z drużyny LUKS Dwójki, który zdobył sześć bramek, natomiast wyróżnienie dla najlepszego bramkarza mogło trafić jedynie w ręce Przemysława Ambroziaka z Sony Center. Skład zwycięzców IV Turnieju, drużyny Sony Center: Przemysław Ambroziak, Tomasz Sęk, Tomasz Zawadzki, Maciej Kamańczyk, Łukasz Cichosz, Tomasz Kaniewski, Arkadiusz Gołdyń, Tomasz Radtke, Bartek Piotrowski, Michał Bryl. W drużynie LUKS Dwójki Stryków grali: Piotr Pożarlik, Piotr Granosik, Piotr Makówczyński, Sylwester Cieślak, Piotr Nowakowski, Dariusz Piotrowski, Jakub Malczewski, Adrian Śmieszek, Alek Waśkiewicz, Karol Osiecki, Paweł Makówczyński oraz Wiktor Wiśniewski. wp

Wyniki grupy A: Struga Dobieszków – 7UP 0:2, Sony Center – KS Gozdów 4:0, Struga Dobieszków – KS Gozdów 2:1, Sony Center – 7UP 1:0, Struga Dobieszków – Sony Center 0:4, KS Gozdów – 7UP 2:1.

 1. Sony Center             3    9       9-0
 2. 7UP                        3    3        3-3
 3. KS Gozdów               3    3       2-7
 4. Struga Dobieszków    3     3       3-7

Wyniki grupy B: LUKS Dwójka Stryków – Dascher 1:1, Jutrzenka Cegłów – Rollo Brzeziny 0:2, LUKS Dwójka Stryków – Jutrzenka Cegłów 6:0, Dascher – Rollo Brzeziny 1:4, Rollo Brzeziny – LUKS Dwójka Stryków 0:2, Dascher – Jutrzenka Cegłów 4:4.

 1. LUKS Dwójka Stryków    3      7     9-1
 2. Rollo Brzeziny               3      6     6-3
 3. Dascher                      3      2     6-9
 4. Jutrzenka Cegłów          3      1     4-12

Półfinały: Rollo Brzeziny – Sony Center 1:1 (k. 2:3), LUKS Dwójka Stryków – 7UP 2:1.
Mecz o III. miejsce: Rollo Brzeziny – 7UP 2:2 (k.7:8)
Finał: LUKS Dwójka Stryków – Sony Center 0:0 (k. 0:2)

Komunikat w sprawie godzin pracy Zgierskiego Biura Powiatowego ARiMR z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim

 Kierownik Zgierskiego Biura Powiatowego

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

informuje, że w dniach:

 

od 06.05.2012r. do 17.05.2012r.

Biuro będzie czynne

w godz. 6.00-22.00

 

w sobotę(11.05.2012r.)

Biuro będzie czynne w godzinach

od 07.30 do 15.30.

Zawody wędkarskie metodą spławikową na terenie zalewu w Strykowie

O G Ł O S Z E N I E

       Liga Ochrony Przyrody „Stowarzyszenie Wędkarzy Zalew” w Strykowie w dniu:

11 maja 2013r (sobota)

organizuje na terenie zalewu w Strykowie zawody wędkarskie metodą spławikową. W zawodach mogą brać udział członkowie LOP-u.

Czas trwania zawodów:

od godz. 07:00 do godz. 10:00

 

Miejsce zbiórki:

parking przy ul. Wczasowej, godz. 06:15

Dla zwycięzców nagrody!

 

Regulamin zawodów podany zostanie na odprawie przed konkursem)

 

 

Zarząd L.O.P.

„Stowarzyszenie Wędkarzy Zalew”

w Strykowie

Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru przy OSP w Lipce

   Historia straży pożarnej w Lipce wzięła swój początek w 1911roku ,kiedy to przy Parafii Starokatolickiej Mariawitów  w Lipce  powstał oddział Straży Ogniowej grupującej ochotników z całej parafii. Organizatorem Straży Ogniowej był ówczesny proboszcz parafii kapłan Kazimierz Kaczyński   W 1926 roku Straż Ogniowa przyjęła nazwę Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipce i została prawnie zarejestrowana w powiecie brzezińskim.

   Przez długie lata siedzibą straży pożarnej był budynek parafialny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Lipce. Dopiero po  II wojnie światowej  pobudowano w czynie społecznym remizę strażacką na działce należącej do Franciszka Szuberta w Lipce .  W 1964 roku remizę  rozebrano, a materiał przewieziono na działkę  wiejską z myślą  pobudowania tam nowej  strażnicy .  Do budowy strażnicy jednak  nie doszło. Sprzęt strażacki przechowywano w byłej zlewni mleka w Lipce. Na przełomie 1976-77 roku zlewnię mleka rozbudowano w czynie społecznym i adoptowano na  potrzeby OSP w Lipce .Budynek ten /garaż  i mała  sala  zebrań  /do dzisiejszego dnia jest siedzibą OSP w Lipce. W roku 1978 OSP w Lipce otrzymała wóz bojowy, który służy po dzień dzisiejszy.

   Na 9 czerwca 2013 r OSP Lipka   zaplanowała  uroczystość   100-lecia  swojej działalności. Z tej okazji przy OSP w Lipce powstał  Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru z siedzibą Lipka 8.  Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru uzyskał pozwolenie od Burmistrza Miasta –Gminy Stryków  na przeprowadzenie w dniach o d 22.04.2013r. do 22.05.2013r. na terenie gminy Stryków zbiórki publicznej z przeznaczeniem na zakup sztandaru, pamiątkowej tablicy i gwoździ na  100-lecie OSP  w Lipce.

   Społeczny Komitet Fundacji  Sztandaru w czasie zbiórki publicznej będzie sprzedawał cegiełki  wartościowe o nominałach pieniężnych po 10 zł, 20zł, 50zł, 100zł i 200 zł. Można też dobrowolnie dokonywać wpłat na konto bankowe o numerze:

                                                     29  8785  0002  2001  0000  1964  0002

   Zakup cegiełki lub wpłata na konto kwoty 200 zł uprawnia do umieszczenia pamiątkowego gwoździa na drzewcu sztandaru. Więcej informacji udziela Prezes OSP Lipka Grzegorz Kubicki pod nr tel. 511 41 65 14

Zespół Agat z nagrodami

W dniach 25-27 kwietnia Zespół Taneczny Agat uczestniczył w dwóch konkursach tanecznych: VI Ogólnopolskim Festiwalu Tańca w Lęborku oraz VII Europejskich Dniach Tańca w Malborku.

Licząca 49 osób grupa tancerek walczyła o nagrody w kategoriach wiekowych 12-15 lat oraz powyżej 15 lat zarówno w formacjach tanecznych jaki i solo i w duetach.

W Lęborku konkurs trwał aż do godz. 22.00, konkurencja była duża ale warto było walczyć do końca. W tańcu solowym I miejsca w młodszej kat. wiekowej zdobyły nasze dwie solistki:

Laura Krzywańska i Julita Mirys, a w starszej wyróżnienia otrzymały Olga Boruszczak i Joanna Krysiak. W formach duetu II miejsce zajęły Magdalena Wąsik i Aleksandra Raczyńska, a III przypadło duetowi Klaudia Drożdżalska i Wiktoria Miśkiewicz. Układy taneczne "Strzała Amorka" i "Kąpiel" otrzymały III miejsce w kat. wiekowej 12-15 lat, układy "Orkiestra" i "W ciągłym biegu" miejsce II i III w kategorii powyżej 16 lat.

Malborski konkurs przyniósł również kilka sukcesów pomimo jeszcze większego poziomu występujących oraz większej ilości uczestników. Tutaj strykowskie tancerki rozsławiły swoje miasto kolejnymi statuetkami zdobytymi w różnych formach tanecznych. W występach solowych V miejsce w kategorii 12-15 lat przypadło Laurze Krzywańskiej, a duet Magdalena Wąsik i Aleksandra Raczyńska otrzymał II miejsce i duet Klaudia Drożdżalska/Wiktoria Miśkiewicz IV miejsce. Agat II z układem "Abstrakcja" (kat. 12-15 lat) nagrodzony został II miejscem, natomiast Agat I w układzie tanecznym "W ciągłym biegu" miejscem V w kat. pow. 15 lat. Wszyscy wrócili ogromnie zadowoleni chociaż zmęczeni.

Manufaktura Car Show 2013

Manufaktura Car Show 2013, to propozycja dla miłośników czterech kółek w najróżniejszych odsłonach. W tym roku największa w regionie impreza motoryzacyjna pod gołym niebem odbędzie się w dniach 25-28 kwietnia.W czasie imprezy zobaczyć będzie można między innymi samochód strykowianina, Pawła Mocka, który zdobył pierwsze w tym sezonie zwycięstwo w klasie 2 WPP 2013roku.

więcej

Natura i gospodarka – podstawy dialogu

Rozwijasz własną firmę? Szukasz możliwość poszerzenia swojej działalności bądź pragniesz być innowacyjny i jednocześnie działać w zgodzie z naturą? Przyłącz się do Partnerstwa Naturowego w Twoim województwie!

więcej

Druga edycja powiatowego wyścigu

Zeszłoroczna, pierwsza edycja Maratonu Rowerowego po Ziemi Zgierskiej o Puchar Starosty Zgierskiego „Tour de Powiat”, przyciągnęła na start ponad 250 miłośników dwóch kółek. Już za dwa tygodnie, w maju, rusza druga edycja wyścigu, tym razem ścigać się będziemy w Parzęczewie, Zgierzu, Głownie i Aleksandrowie Łódzkim.

więcej

Samorządowy menedżer regionu

Andrzej Jankowski, Burmistrz Miasta-Gminy Stryków otrzymał w rankingu Pulsu Biznesu Filary Polskiej Gospodarki wyróżnienie „Samorządowy Menedżer Regionu 2012 w województwie łódzkim”. Burmistrz wyróżnienie odebrał  podczas uroczystości, która odbyła 23 kwietnia w Klubie Palladium w Warszawie.

więcej

Fundusze dla kreatywnych na biznes internetowy.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza drugi w tym roku konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”. Nabór wniosków trwa od 6 maja do 17 maja 2013 roku.

więcej

Spotkanie i mini recital Lecha Dyblika

Z pewnością najlepszy drugoplanowy polski aktor.  Sympatię widzów zyskał m. in. dzięki wyrazistym kreacjom,  w takich filmach jak: „Kroll", „Ogniem i mieczem", „Człowiek wózków", „Wtorek", „Zemsta", czy też w serialach „Boża podszewka", „Sukces" i  „Wiedźmin". Na dużym ekranie można go zobaczyć w filmach Wojciecha Smarzowskiego: „Wesele”, „Dom zły”, „Róża” czy będąca obecnie na  „Drogówka".

więcej

Składanie ofert - mała gastronomia

Stoiska (mała gastronomia) Dni Strykowa 29-30 czerwca 2013 (Targowisko Miejskie w Strykowie) zainteresowani sprzedażą produktów tj: Lody, wata cukrowa, popcorn, gofry, żelki, napoje bezalkoholowe, słodycze itp. proszeni są o składanie ofert:

więcej

OBOWIĄZKOWY DOKUMENT. Deklaracja w sprawie segregacji śmieci

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia deklaracji, w której zdecydują, czy sortują śmieci, czy nie. Odpowiednie formularze mieszkańcy powinni otrzymać od gminy, a jeżeli jeszcze ich nie otrzymali to, powinni skontaktować się z urzędem gminy.

więcej

Ćwiczenia z ratownictwa technicznego

W dniu 17 kwietnia 2013 roku na terenie posesji w Tymiance strażacy z OSP Stryków przeprowadzili  ćwiczenia z ratownictwa technicznego. Ochotnicy do dyspozycji mieli 1 samochód osobowy, na którym to przykładzie mogli przećwiczyć różne działania z zakresu ratownictwa drogowego tj. stabilizację pojazdu, wybijanie szyb, otwieranie i zdejmowanie drzwi, odcinanie dachu itp.

więcej

Radcy Handlowi Ambasad odwiedzili Stryków

Dziś na terenie Gminy Stryków gościli uczestnicy Zjazdu Radców Handlowych Ambasad i Przedstawicielstw Izb Gospodarczych. Zjazd współorganizowany został przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego, Województwo Łódzkie oraz Gminę Stryków.

więcej

Koncert wielkanocny w DK Nisułków

Już po raz kolejny DK w Niesułkowie miał przyjemność zorganizować dla mieszkańców "Koncert Wielkanocny". Choć w tym roku frekwencja była niższa niż w roku ubiegłym to z pewności ci, którzy wybrali się do naszego domu kultury byli zadowoleni z prawdziwej muzycznej uczty.

więcej

Zmarł ksiądz Henryk Tomaszewski

W sobotę 13 kwietnia w łódzkim szpitalu im. Mikołaja Kopernika zmarł w wieku 84 lat ksiądz Henryk Tomaszewski - proboszcz parafii św. Marcina w Strykowie w latach 1989-2004.

więcej

Nagroda Gospodarcza 2013

Marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień oraz wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska zapraszają do zgłaszania kandydatów do „Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego 2013”.

więcej

Konkurs kulinarn ”Smaki które pamiętam z dzieciństwa”

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Łodzi zaprasza do udziału w konkursie kulinarnym „Smaki, które pamiętam z dzieciństwa”. Druk zgłoszenia udziału w konkursie oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej www.arr.gov.pl

więcej

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W dniu 5.04.2013 roku w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Strykowie odbyło się szkolenie: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w myśl obowiązujących aspektów prawnych ochrony ofiar i izolacji sprawców na podstawie współpracy służb i procedury Niebieskiej Karty dla Zespołu Interdyscyplinarnego i jego Partnerów w środowisku lokalnym”.

więcej

Informacja w sprawie prowizji od opłat za gospodarowanie odpadami

Bank Spółdzielczy w Strykowie uprzejmie informuje, iż w związku z obowiązującym od 1 lipca 2013 roku nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi wprowadzającym cykliczną konieczność regulowania opłat przez mieszkańców Gminy Stryków, podjął decyzję o niepobieraniu prowizji od dokonywanych opłat za gospodarowanie odpadami.

więcej

Spotkanie z przedsiębiorcami

W poniedziałek 8 kwietnia odbyło się spotkanie władz samorządowych Strykowa, Zgierza,  Aleksandrowa Łódzkiego i Powiatu Zgierskiego z przedsiębiorcami. Spotkanie odbyło się w budynku Urzędu Miasta-Gminy w Strykowie i dotyczyło uruchomienia linii autobusowej łączącej Stryków z Aleksandrowem.

więcej

Aktywny Samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu informuje, iż powiat Zgierski przystąpił do realizacji pilotażowego programu pn. "AKTYWNY SAMORZĄD" na rok 2013. W dniu 17 stycznia br. Rada Nadzorcza PEFRON wprowadziła istotne zmiany w zapisach pilotażowego programu. Program realizowany jest ze środków Państwowego Funduszu Reghablitacji Osób Niepełnosprawnych, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

więcej

Fundusze na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", w terminie od dnia 15 kwietnia 2013 r. do dnia 26 kwietnia 2013 r.

więcej

Projekt Emp@tia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizuje projekt informatyczny "Emp@tia - Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego", współfinansowanego ze środków programu operacyjnego innowacyjna Gospodarka.

więcej

Punkt Urzędu Skarbowego w Strykowie

Informujemy, iż od 4 kwietnia br. do 25 kwietnia br., uruchomiony zostanie Punkt Udzielania Informacji i Przyjmowania Zeznań Urzędu Skarbowego w Głownie. Punkt będzie czynny w czwartki w godzinach od 9.00 do 16.00. Będzie się mieścił w Urzędzie Miasta-Gminy w Strykowie, ul. T. Kościuszki 27 pok. 22.

więcej

Gimnazjalisto, uwierz w swoje możliwości!

Od 1 marca do 15 kwietnia 2013 roku trwa rekrutacja do XI edycji ogólnopolskiego programu stypendialnego Fundacji BGŻ – „Klasa BGŻ” – kierowanego do uzdolnionych absolwentów gimnazjum z małych miejscowości.

więcej

PROJEKT W GRUZJI CZEKA NA WOLONTARIUSZA!

EUROPEJSKIE FORUM MŁODZIEŻY poszukuje wolontariusza na sześciomiesięczny projekt w Gruzji w Tbilisi w organizacji goszczącej Youth Association DRONI.

więcej

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Strykowie
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków
Tel. +48 (42) 719 80 02
Fax. +48 (42) 719 81 93
mail: strykow@strykow.pl

Godziny pracy

pn-pt: 08:00 - 16:00
Godziny pracy kasy Urzędu
pn-pt: 08:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Gratulacje, jesteś
2139690 osobą
na naszej stronie