Stryków, Spotkajmy się w Strykowie

E-Urząd

Wyszukiwarka

Nawigacja

Menu  /  Newsy  /  2013  /  I kw  /  

Treść strony

Informacja UM-G Stryków

W dniu dzisiejszym - 29.03.2013 - deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać do godz. 16.00 w pokoju nr 5.

więcej

Informacja UM-G Stryków

Urząd Miasta-Gminy Stryków informuje, że w dniu 29 marca br. (Wielki Piątek) będzie przyjmował interesantów do godziny 13.00. Kasa Urzędu będzie czynna do godziny 11.00.

więcej

40 000 zł dla Mikroprzedsiębiorcy roku 2013

Fundacja Kronenberga organizuje konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku, którego celem jest wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do zakładania własnych firm oraz wyróżnianie i promowanie najlepszych z nich jako przykładów efektywnych działań gospodarczych.

więcej

Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim sołectwa Sosnowiec Pieńki gmina Stryków

Burmistrz Miasta - Gminy Stryków zaprasza mieszkańców sołectwa Sosnowiec Pieńki gmina Stryków do udziału w zebraniu zwołanym w celu wyboru Sołtysa sołectwa Sosnowiec Pieńki.

więcej

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Wojewoda Łódzki zawiadamia, że w dniu 08.03.2013 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Gazociąg średniego ciśnienia w miejscowości Tymianka.

więcej

Projekt promujący elastyczne formy zatrudnienia w Rozgłośniach Regionalnych Polskiego Radia

Polskie Radio Białystok oraz Fundacja Nasza Przyszłość przy współpracy z Regionalnymi Rozgłośniami Polskiego Radia z całej Polski realizują projekt „Bogactwo rozwiązań - kapitałem firmy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.  Celem projektu jest promocja idei równych szans kobiet i mężczyzn w dostępie do zatrudnienia i wskazanie wynikających z tego korzyści - zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.

więcej

Przygotuj się do Naziemnej Telewizji Cyfrowej

Cyfryzacja telewizji naziemnej w Polsce, czyli zastąpienie tradycyjnej techniki nadawania analogowego nowoczesną techniką cyfrową, należy do jednego z najważniejszych projektów w sferze publicznej łączących zagadnienia społeczne, ekonomiczne i techniczne. Sygnał analogowy ma być całkowicie zastąpiony przez cyfrowy (co oznacza wyłączenie nadajników analogowych) nie później niż 31 lipca 2013 r. W Gminie Stryków wyłączenie sygnału analogowego nastąpi 20 maja br.

więcej

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, upowszechniania turystyki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku został ogłoszony w dniu 29.01.2013r. i dotyczył zlecenia realizacji trzech tytułów zadań:

więcej

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stryków – właściciele nieruchomości. Od 1 lipca 2013 roku zacznie obowiązywać nowy system gospodarki odpadami. Od tego dnia to gmina będzie zobowiązana do odbioru odpadów ze wszystkich zamieszkałych nieruchomości. W zamian gmina będzie pobierała opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

więcej

150 rocznica Bitwy pod Dobrą

24 lutego br w Dobrej odbyła się uroczystość 150 rocznicy Bitwy stoczonej pod Dobrą, w Powstaniu Styczniowym.

więcej

I Etap Studium Wykonalności dla budowy lini kolejowej dużych prędkości.

W związku z prowadzonymi pracami nad projektem POliŚ 7.1-26 "Analiza kierunków rozwoju sieci kolejowej w Polsce z uwzględnieniem ograniczeń w węzłach kolejowych" uprzejmie informujemy, iż zakończono I Etap Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław, którego głównym celem było dostarczenie danych do podjęcia decyzji o sposobie realizacji budowy linii KDP.

więcej

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dofinansowanych z EFS

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dofinansowanych z EFS osoby samozatrudnione oraz  pracowników mikro oraz małych firm . Koszt 0 zł !

więcej

Masz pomysł na biznes internetowy – sięgnij po dotacje !!!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór wniosków o dotację w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”. W ramach naboru można pozyskać dotację na poziomie 500 000 zł na realizacje biznesowych pomysłów. Nabór potrwa do 1 marca 2013 roku.

więcej

Gala Czytelnika Roku 2012

15 lutego 2013 o godz. 17:00 na sali Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie odbyła się Gala Czytelnika Roku 2012, organizowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Strykowie. Na uroczystości tej rozstrzygnięto roczny konkurs Czytelnik Roku 2012.

więcej

"Firma ochrony zatrudni pracowników z II-gą grupą inwalidzką.

Firma ochrony zatrudni pracowników z II-ga grupą inwalidzką. Praca w Bratoszewicach.

więcej

XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Strykowie

Podczas XXXIII sesji Rady Miejskiej w Strykowie złożył ślubowanie i objął mandat radnego Pan Grzegorz Kozłowski, który w okręgu wyborczym nr 2 wygrał wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strykowie. W radzie zastąpił zmarłego radnego Pana Józefa Migdałka.

więcej

Ankieta dla mieszkańców

Powiat Zgierski zwraca się z prośbą do mieszkańców powiatu o wypełnienie ankiety internetowej w związku z pracami nad Strategią Rozwoju Powiatu Zgierskiego na lata 2013-2020. Poprzez konsultacje społeczne mieszkańcy maja realny wpływ na kształtowanie kierunku rozwoju Powiatu.

więcej

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku

Konkurs został ogłoszony w dniu 10 stycznia 2013 roku i dotyczył zlecenia realizacji dwóch tytułów zadań:

więcej

Program Pomocy Dzieciom w ciężkim stanie klinicznym

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej rodzin, opiekujących się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym.

więcej

Wyniki głosowania w okręgu wyborczym nr 2

Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 2 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w Strykowie
sporządzone dnia 3 lutego 2013 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Strykowie.

więcej

Wypełnij PIT i przekaż 1% podatku

Czy wiecie, że wypełniając PIT  sami możecie zdecydować, na jakie cele mają być przeznaczone Wasze podatki? Jeżeli chcecie zrobić coś dobrego, przekażcie 1% podatku potrzebującym.

więcej

Nabór wniosków do działania III.2

W ramach III osi priorytetowej RPO WŁ w terminie 21.02.2013 – 28.03.2013 zaplanowano nabór wniosków do działania III.2 „Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw”.

więcej

Informacja o wycofaniu z rynku produktów spożywczych

Poniżej przedstawiamy informacje o niezwłocznym wycofaniu z rynku następujących produktów spożywczych.

więcej

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta-Gminy Stryków  Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2013r.

1. Rodzaje zadań:
A – wypoczynek letni dzieci i młodzieży
B – upowszechnianie turystyki
C – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 

więcej

Debata społeczna

Komendant Powiatowy Policji w Zgierzu zaprasza mieszkańców powiatu zgierskiego na debatę społeczną.

więcej

Wigilia seniorów

23 stycznia 2013 roku odbyła się wigilia seniorów w Koźlu.

więcej

Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczął nabór wniosków o wpis na „Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego”.

więcej

Noworoczne spotkanie burmistrza z przedsiębiorcami

Na Noworoczne spotkanie Burmistrza Miasta-Gminy Stryków przybyli przedstawiciele największych przedsiębiorstw i parków przemysłowych działających na terenie Gminy Stryków.

więcej

Schetynówki 2013 dla Gminy Stryków

Urząd Wojewódzki opublikował ostateczną listę rankingową samorządów, które ubiegały się o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

więcej

Konkurs geologiczno – środowiskowy

Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie  organizuje ogólnopolski konkurs geologiczno – środowiskowy „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”.

więcej

Wyróżnienie WOKULSKI ROKU 2012

Po raz kolejny Skierniewicka Izba Gospodarcza jest współorganizatorem konkursu dla wyróżniających się przedsiębiorców północno-wschodniego regionu Województwa Łódzkiego. W tym roku wyróżnienie i statuetka WOKULSKI ROKU 2012 przyznane zostaną w 4-ch kategoriach.

więcej

XXI finał WOŚP

Akcja charytatywna organizowana od 21 lat przez Jerzego Owsiaka zawsze w drugą niedzielę stycznia zawitała do Strykowa już po raz 17. W tym roku zebrano 19.118,06 zł.

więcej

Mam 6 lat chcę poznawać świat

1 września 2014 r. wszystkie dzieci sześcioletnie pójdą do pierwszej klasy.

więcej

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta-Gminy Stryków Ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013r.

więcej

Wojewódzki etap konkursu Polski Producent Żywności 2013.

W imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Dyrekcji Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska informujemy, że rozpoczął się nabór zgłoszeń do wojewódzkiego etapu konkursu Polski Producent Żywności 2013.

więcej

Ogłoszenie o Ogólnym Zebraniu Mieszkańców Osiedla im. Stefana Batorego w Strykowie

Burmistrz Miasta – Gminy Stryków  zaprasza mieszkańców Osiedla im. Stefana Batorego w Strykowie do udziału z zebraniu zwołanym w celu wyboru Przewodniczącego i uzupełnienia składu Zarządu Osiedla im. Stefana Batorego w Strykowie.

więcej

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw.

więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku

więcej

Orszak Trzech Króli po raz pierwszy przemaszerował ulicami Strykowa

6 stycznia 2013 r. ulicami Strykowa przeszedł barwny korowód kolędników. Mieszkańcy naszego miasta śpiewając wspólnie kolędy poszli za światłem gwiazdy betlejemskiej by oddać pokłon Nowonarodzonemu.

więcej

PRACA W URZĘDZIE > Ogłoszenia o naborze

Burmistrz Miasta-Gminy Stryków ogłasza konkurs na Stanowisko ds. środowiska.

więcej

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Strykowie
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków
Tel. +48 (42) 719 80 02
Fax. +48 (42) 719 81 93
mail: strykow@strykow.pl

Godziny pracy

pn-pt: 08:00 - 16:00
Godziny pracy kasy Urzędu
pn-pt: 08:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Gratulacje, jesteś
2139669 osobą
na naszej stronie