Stryków, Spotkajmy się w Strykowie

E-Urząd

Wyszukiwarka

Nawigacja

Menu  /  Newsy  /  2012  /  IV kw.  /  

Treść strony

Informacja UMG Stryków

Urząd Miasta-Gminy Stryków informuje,

że w dniu 31 grudnia br. będzie przyjmował interesantów do godziny 13:30,

Kasa Urzędu czynna będzie do godziny 10:00.

Spotkanie wigilijne władz samorządowych

W dniu 20 grudnia o godzinie 13 w dużej sali strykowskiego urzędu odbyło się spotkanie wigilijne władz samorządowych, księży Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i Kościoła Rzymskokatolickiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

więcej

Proces cyfryzacji

Cyfryzacja telewizji naziemnej w Polsce, czyli zastąpienie tradycyjnej techniki nadawania analogowego nowoczesną techniką cyfrową, należy do jednego z najważniejszych projektów w sferze publicznej łączących zagadnienia społeczne, ekonomiczne i techniczne.

więcej

Informacja UMG Stryków

Urząd Miasta-Gminy Stryków informuje, że w dniu 21 grudnia br. będzie przyjmował interesantów do godziny 15:00, Kasa Urzędu czynna będzie do godziny 14:00. Natomiast w dniu 24 grudnia br. będzie przyjmował interesantów do godziny 12:00 a Kasa Urzędu czynna będzie do godziny 11:00.

więcej

Informacja ZGKIM

ZGKIM w Strykowie informuje i przypomina o zabezpieczeniu wodomierza na zimę.

więcej

Obwieszczenie

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 19 listopada 2012 r., znak: BOII-4es/bk/BP-5-772-120(131)-168/11/12.

więcej

Delegacja przedsiębiorców z Chin na terenie Gminy Stryków

W ramach współpracy prowadzonej z Departamentem ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi we wtorek 11 grudnia na terenie Gminy Stryków gościliśmy delegację przedsiębiorców z Chin.

więcej

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta-Gminy Stryków

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013r.

więcej

Koncert Estradowej Orkiestry Miasta-Gminy Stryków

W niedzielne popołudnie 9 grudnia odbył się  koncert Estradowej Orkiestry Miasta-Gminy Stryków w Domu Kultury.

więcej

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji.

więcej

Wieś czy globalna wioska? - projekt badawczy

Firma badawcza Agrotec Polska Sp. z o.o. realizuje na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt badawczy "Wieś czy globalna wioska?" 

więcej

Stowarzyszenie Auschwitz Memento

Członkowie Stowarzyszenia Auschwitz Memento (www.auschwitzmemento.pl) zwrócili się do Burmistrza Miasta-Gminy Stryków z prośbą o popularyzację akcji PROJEKT: PILECKI (www.projektpilecki.pl).

więcej

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Zawiadomienie o podjęciu postępowania.

więcej

O Strykowie się mówi i pisze.

W ostatnim czasie w mediach dużo mówi się o Strykowie. Wszystko za sprawą otwartych autostrad i obwodnicy co przekłada się na darmową promocję terenów inwestycyjnych w kraju i zagranicą.

więcej

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił 5 otwartych konkursów

W dniu 28 listopada br. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił 5 otwartych konkursów ofert z obszaru kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla organizacji pozarządowych, działających na rzecz mieszkańców naszego województwa. Łączna pula środków, które zostaną przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań publicznych województwa, wyniesie 1 000 000 złotych.

więcej

SWOI DLA SIEBIE – RUSZA PROJEKT BADAWCZY

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM ze Strykowa we współpracy z Katedrą Socjologii Wsi i Miasta Instytutu Socjologii UŁ realizuje projekt badawczy: SWOI DLA SIEBIE – funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania POLCENTRUM w świadomości mieszkańców gmin członkowskich, który dotyczy ewaluacji działań podejmowanych przez Stowarzyszenie.

więcej

Uroczysty apel w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Strykowie

O godzinie 8.00 rano 30 listopada odbył się uroczysty apel w siedzibie JRG PSP w Strykowie w związku z zakończeniem czynnej służby w szeregach Państwowej Straży Pożarnej i zdaniem obowiązków służbowych Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przez brygadiera Tomasza Kubiaka. Nowym dowódcą jednostki w Strykowie został Kapitan Bartłomiej Tomczuk.

więcej

Otwarty konkurs ofert

Na podstawie art. 13, z związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

Burmistrz Miasta-Gminy Stryków

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013r.

więcej

500 Darmowych Kursów Angielskiego dla Mieszkańców Województwa Łódzkiego

Fundacja Human Voice Foundation wraz ze Szkołą Językową www.dobrazuza.pl zaprasza na darmowy 4-tygodniowy Kurs angielskiego - Podstawy. Zajęcia odbywają się na platformie do nauki języków obcych.

więcej

Oddaj Swój głos na Szkolne filmy zgłoszone do konkursu TESCO dla szkół

Wejść na stronę: www.tescodlaszkol.pl.
Wybierz z lewej strony galerię filmów, w kryteriach przeglądania wybierz województwo Łódzkie, następnie powiat zgierski i miejscowość Stryków. Otwórz filmy ...

więcej

GBP w Strykowie zajęła III miejsce w wojewódzkim konkursie "Działanie w partnerstwie - partnerstwo w działaniu"

Gminna Biblioteka w Strykowie zajęła III miejsce w wojewódzkim konkursie "Działanie w partnerstwie - partnerstwo w działaniu", zorganizowanym przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Konkurs adresowany był do bibliotek publicznych z wojwództwa łódzkiego uczestniczących w PRB, które zbudowały bądź budują partnerstwa lokalne oraz do innych bibliotek publicznych z gmin wiejskich, miejsko - wiejskich i małych miast do 20 tys. mieszkańców, które nie uczestniczą w Programie.
Celami konkursu były : aktywizacja bibliotek publicznych do podejmowania i rozszerzania współpracy ze środowiskiem lokalnym, wypracowanie dobrych praktyk wzmacniających rolę bibliotek w gminie, podzielenie się doświadczeniami w budowaniu partnerstw lokalnych, zaprezentowanie dobrych praktyk w działaniach partnerskich innym bibliotekom, zachęcanie bibliotek do trwałej i efektywnej współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi w sektorach: publicznym, gospodarczym i pozarządowym dla dobra społeczności lokalnej, inspirowanie bibliotek do stosowania nowatorskich metod działania. Na konkurs wpłynęło 17 zgłoszeń z bibliotek gminnych, miejsko - gminnych i miejskich województwa łódzkiego. Jury przy ocenie zgłoszeń wzięło pod uwagę następujące kryteria: skład partnerstwa lokalnego i jego dokonania, korzyści płynące z podejmowanych działań dla mieszkańców, rolę i aktywność biblioteki w partnerstwie, promocję wydarzenia, stopień trudności przy organizacji wydarzenia. Członkowie jury w ramach każdego z ww. kryteriów przydzielili od 1 do 5 pkt za każde przedsięwzięcie. Nagrodzone i wyróżnione biblioteki wyłoniono po podsumowaniu punktacji jury. Decyzją Jury konkursu "Działanie w partnerstwie - partnerstwo w działaniu" poszczególne miejsca zajęły :
- Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach - I miejsce (292 pkt.)
- Gminna Biblioteka Publiczna w Bolimowie - II miejsce (262 pkt.)
- Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie - III miejsce (253 pkt.)
Nagrody rozdano podczas III Konferencji Regionalnej Bibliotek pod hasłem „Bibliotekarz i społecznik. Dobre stosunki sąsiedzkie biblioteki z jej otoczeniem społecznym”. Konferencja miała miejsce w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łodzi. Gminna Biblioteka w Strykowie reprezentowana była przez Kierownika Marzenę Rusek oraz Starszego Bibliotekarza Magdalenę Błaszczyk. Nagrodzone biblioteki miały możliwość zaprazentowania swojej działaności, współpracy z partnerami oraz planów na przyszłość.
 

Agat na XIII Łódzkich Konfrontacjach Tanecznych

16 listopada Zespół Agat uczestniczył w XIII Łódzkich Konfrontacjach Tanecznych w Łodzi. Agat wystąpił z układami „Strzała amorka”, „Dobra wiadomość” oraz „Orkiestra” i „Abstrakcje”. Choć konkurencja była bardzo duża strykowski zespół otrzymał II i III Miejsce w swoich kategoriach wiekowych.

OTWARCIE OBWODNICY STRYKOWA I ZAKOŃCZENIE ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 708

20 listopada o godz.13.00, odbyło się uroczyste zakończenie inwestycji drogowej Województwa Łódzkiego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków – Warszyce – Stryków – Niesułków wraz z realizacją obwodnicy miasta Stryków”.

więcej

Koncert Jesienny

Przy pełnej sali w Domu Kultury w Niesułkowie odbył się w niedzielę Koncert Jesienny, w którym wystąpił miedzy innymi zespół gitarowy z miejscowej Szkoły Podstawowej oraz Maciej Matuszewski i Jakub Pawlak.

więcej

„REWOLUCJA ŚMIECIOWA” –zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku zmieniają się zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wprowadzone rozwiązania narzucają  samorządom nowe obowiązki i kompetencje. Nowelizacja w/w ustawy  wymusza na gminach gruntowną przebudowę dotychczasowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi a zmiany są tak zasadnicze, że można mówić o prawdziwej „rewolucji  w gospodarowaniu odpadami komunalnymi”.

więcej

Medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” rozdane.

Rocznica zawarcia związku małżeńskiego jest pięknym świętem dla małżonków, jednak niewiele par może poszczycić się 50- letnim pożyciem.

więcej

I Strażacki Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Gminy Stryków - Zapraszamy

18 listopada 2012 roku, w niedzielę , o godz.9.00 w Remizie OSP Ługi rozpocznie się I Strażacki Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Gminy Stryków.

więcej

ŁOTEWSKIE TOURNEE ZESPOŁU "LIPKOWIANKA"

W poniedziałek 13.11.2012 późnym wieczorem z dwudniowego wyjazdu do Jełgawy na Łotwie powrócił Zespół "Lipkowianka" wraz z Kapelą, gościł tam na zaproszenie Związku Polaków na Łotwie. "Lipkowianki" w Jełgawie wystąpiły dwukrotnie: pierwszy raz podczas uroczystego koncertu z okazji odzyskania przez Łotwę niepodległości a drugi raz z okazji odzyskania niepodległości przez Polskę. Pierwszy występ miał miejsce w sobotę w pięknym i ogromnym domu kultury, drugi, dzień później w centrum integracji. 

więcej

A1 otwarta. Szybko i komfortowo ze Strykowa na Kujawy.

Kierowcy mogą już jeździć autostradą A1 na odcinku Stryków - Kowal - poinformowała we wtorek po południu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Prawie 85-kilometrowy odcinek A1 ze Strykowa do Kowala pozwoli kierowcom pokonać ten dystans w około 40 minut.

więcej

Uroczystości 11 listopada w Strykowie

11 listopada 1918 roku to jedna z najważniejszych dat w dziejach Polski. Dzień ten wieńczy blisko półtorawieczne dążenie kilku pokoleń Polaków do odzyskania utraconej na skutek zaborów niepodległości.

więcej

Stryków ma "Grunt na medal 2012”

Gmina Stryków znalazła się w finałowej „Złotej 16-stce” i decyzją komisji konkursowej została laureatem tegorocznej Edycji Konkursu "Grunt na Medal" w Województwie Łódzkim za teren o powierzchni 40 ha w Smolicach.

więcej

Uczestnicy Europejskiego Forum Gospodarczego odwiedzili Stryków

Dziś na teren Gminy Stryków przyjechali uczestnicy Europejskiego Forum Gospodarczego - Łódzkie 2012, którzy wcześniej brali udział w panelu dyskusyjnym Infrastruktura i Transport.

więcej

Numery alarmowe w Polsce

Wyobraź sobie, że spacerujesz przez park w pogodny, jesienny dzień. Niespodziewanie tracisz przytomność i upadasz. Jakie są szanse, że ktoś udzieli ci pomocy? Mniejsze, niż ci się wydaje. Większość społeczeństwa w naszym kraju nie ma wystarczającej wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy. Można przecież zadzwonić po pomoc, powiadasz. Tutaj statystyka jest nieubłagana – według badań Komisji Europejskiej zaledwie 6 na 10 osób w Polsce zna europejski numer alarmowy, zaś tylko 6 na 100 obywateli naszego kraju potrafi wymienić numery alarmowe poszczególnych służb – policji, straży pożarnej czy pogotowia ratunkowego. Mimo wszystko najkorzystniej jest stracić przytomność w Polsce. Jesteśmy bowiem na pierwszym miejscu w Europie pod względem znajomości numeru 112. Listę zamykają Włochy i Grecja, gdzie znajomość europejskiego numeru alarmowego wynosi 6%.

W Polsce, oprócz europejskiego numeru alarmowego, funkcjonują także numery alarmowe poszczególnych służb:
• Policja: 997
• Straż pożarna: 998
• Pogotowie ratunkowe 999

Nieznajomość numerów alarmowych zabija. Dlatego kraje Unii Europejskiej podejmują liczne inicjatywy mające na celu zwiększenie wiedzy w tym zakresie. Jedną z nich jest Europejski Dzień numeru alarmowego 112, który jest obchodzony 11 lutego (czyli 11.2). Oprócz tego funkcjonuje rządowa strona internetowa 112 (www.112.gov.pl), na której znajdują się najważniejsze informacje na temat tej europejskiej inicjatywy. Równolegle prowadzone są prace nad tym, aby w każdym kraju numer ten rzeczywiście działał.

W internecie można znaleźć także szereg ciekawych inicjatyw zwiększających świadomość numerów alarmowych. Jedną z nich jest strona internetowa https://www.szkolenia-bhp24.pl/numery-alarmowe. Można na niej obejrzeć krótki film utrwalający wiedzę na temat numerów alarmowych w Polsce, a następnie zagrać w grę internetową „pierwsza pomoc” i wypróbować swoją wiedzę zarówno w zakresie znajomości numerów, jak i udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.

Numery alarmowe powinien znać na pamięć każdy, niezależnie od wieku. W krytycznym momencie każda sekunda jest na wagę…życia.

Nowa nadzieja Weronika Piątkowska

Zawodnicy Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Dwójka Sandoz Tulipan Park Stryków w dniach 3-4 listopada br. wzięli udział w ogólnopolskich zawodach torowych w Pruszkowie o nazwie „Szukamy Następców Olimpijczyków”.

więcej

Cross Country w Strykowie - zawodnicy Zjednoczonych na podium

W niedzielę, 4 listopada na torze motocrossowym im. Kazimierza Witczaka przy ul. Warszawskiej w Strykowie odbyła się VI Runda Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w Cross Country.

więcej

Zmarł Pan Józef Migdałek, Radny Rady Miejskiej w Strykowie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 1 listopada 2012 roku w wieku 79 lat zmarł Pan Józef Migdałek długoletni radny Rady Miejskiej w Strykowie, Wiceprzewodniczący Rady obecnej kadencji.

więcej

Konkursu na prace magisterskie dotyczące gospodarki odpadami

Zapraszamy do udziału Na Najlepsze Prace Magisterskie z zakresu Gospodarki Odpadami Opakowaniowymi którego celem jest promowanie idei ochrony środowiska i gospodarki odpadami w środowiskach akademickich poprzez wyłonienie najlepszych prac magisterskich dotyczących gospodarki odpadami opakowaniowymi, promocja zawodowa autorów prac.

więcej

Agat zdobył I i II miejsce oraz wyróżnienie.

Podczas XI edycji Tanecznych Wiktorii w Głownie strykowski Agat zdobył I i II miejsce oraz wyróżnienie.

więcej

Koncert w Dniu Święta Reformacji w parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu.

W Dniu Święta Reformacji
serdecznie zapraszamy
na koncert  w wykonaniu:


Karoliny Kawalec – organy
Ewy Bereżewskiej – skrzypce
Zespołu Muzyki Dawnej ŁDK
Chóru Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu
w programie utwory: J. S. Bacha,
F. M. Veraciniego, G. Tartiniego M. Sawy,
M. Regera i innych


31.10.2012 roku
godz.19.00


KOŚCIÓŁ  OPATRZNOŚCI  BOŻEJ

ZGIERZ UL. SPACEROWA 2

WSTĘP WOLNY

Wakacyjna fotografia 2012 - finał konkursu

Zakończył się konkurs pn. "Wakacyjna fotografia".  Z przesłanych zdjęć jury wybrało 5 zgłoszonych zdjęć, które zdobyły ex aequo pierwsze miejsce. Pozostałe osoby biorące udział w konkursie otrzymały wyróżnienia.

więcej

VI GENERALNY ZJAZD SZKOLNYCH KLUBÓW I KÓŁ EUROPEJSKICH DLA ŁODZI I WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego wraz z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej przy Instytucie Europejskim w Łodzi zapraszają uczniów i nauczycieli Szkolnych Klubów oraz Kół Europejskich wszystkich typów szkół do udziału w VI Generalnym Zjeździe SKiKE dla Łodzi i województwa łódzkiego, który odbędzie się 23 listopada 2012 r., o godzinie 10.30 w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym im. Alcide de Gasperi Instytutu Europejskiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 258/260. 

więcej

Kampania społeczna

Ministerstwo Środowiska prowadzi kampanię społeczną promującą właściwe zachowania w postępowaniu z odpadami. 

więcej

Gminny Dzień Seniora

W dniu 13 października br. W Ośrodku Kultury w Strykowie odbył się Gminny Dzień Seniora. Burmistrz Andrzej Jankowski złożył na ręce Przewodniczącej Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Strykowie- p.Zofii Piaskowskiej bukiet kwiatów z życzeniami dalszej , owocnej współpracy a wszystkim uczestnikom sobotniej uroczystości zdrowia i samych pogodnych dni.

więcej

Informacja - wstrzymanie dostawy wody

ZGKiM w Strykowie informuje, że od dnia 18/10/2012 od godz. 22.00 ( czwartek) - do dnia następnego tj. 19/10/2012 do godz.4.00 ( piątek) wstrzyma dostawę wody dla m. Stryków i okolic. 

więcej

Potrójne zwycięstwo Pawła Młocka w Wyścigowym Pucharze Polski

W miniony weekend odbyły się 9 i 10 eliminacje  Wyścigowego Pucharu Polski. Były to zarazem ostatnie tegoroczne rundy, które miały przynieść rozstrzygnięcia  w klasyfikacji całego sezonu. Smaku dodawał fakt, że do wyścigu zgłosiło się przeszło 70 zawodników. 

więcej

Spotkanie konsultacyjne

W dniu 12 października 2012 r. w Gminie Stryków odbyło się spotkanie konsultacyjne w ramach projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych z terenu podregionu centralnego.

więcej

Dzień Edukacji Narodowej

Burmistrz Miasta Gminy Stryków z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożył dziś nauczycielom podziękowania za codzienną,   rzetelną i ofiarną pracę na rzecz rozwoju oświaty strykowskiej.

więcej

DPD Polska otworzyła największą sortownię w Europie Środkowo-Wschodniej

11 października 2012 r. DPD Polska, jedna z wiodących firm branży kurierskiej, uroczyście otworzyła Centralną Sortownię w Strykowie. 

więcej

Misja gospodarcza do Petersburga

W imieniu Województwa Łódzkiego oraz Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., zapraszamy do udziału w misji gospodarczej do Petersburga w dniach 14 – 16.11.2012r.

więcej

I N F O R M A C J A ! ! !

ZGKiM w Strykowie informuje, że w dniu 11/10/2012 r. w godz. 8:00 – 11:00 wstrzyma dostawę wody dla ulic: Witosa, Zacisze, Zlotowa, Paderewskiego oraz Warszawskiej od numeru 82 do nr 114.

więcej

Pożegnanie księdza Krzysztofa

Dziś w Dobrej odbyła się ceremonia pogrzebowa, a po niej pożegnanie zmarłego kapłana Krzysztofa Szalewskiego na miejscowym cmentarzu. Mszy świętej przewodniczył biskup pomocniczy Adam Lepa. Zmarłego kapłana przyszła pożegnać rodzina, przyjaciele, parafianie i mieszkańcy Gminy Stryków.

więcej

Odszedł Ksiądz Krzysztof Szalewski

7 października 2012 roku, w wieku 57 lat, zmarł ks. Krzysztof Szalewski, proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela i św. Doroty w Dobrej. 

więcej

Zaproszenie do udziału w misji gospodarczej do Kazachstanu

W związku z otrzymanym pismem z Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Astanie, dotyczącym możliwości przyjęcia jeszcze w tym roku roboczej misji gospodarczej firm z Województwa Łódzkiego przez przedstawicieli Obwodu Aktiubińskiego (Kazachstan) informujemy, że Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podjęła inicjatywę organizacji w/w wydarzenia. 

więcej

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dotyczące zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 Stryków - Tuszyn.

więcej

Wielkie grzybobranie w Ciołku

Jak co roku w ostatnią sobotę września w Ciołku zbierają się grzybiarze z  Gminy Stryków by wspólnie pójść do lasu na Wielkie Grzybobranie organizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich i Radę Sołecką . 

więcej

Konkurs „Przełamujemy bariery”

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” wraz z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Radą Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego rozpoczęło tegoroczny konkurs „Przełamujemy Bariery 2012”.

więcej

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Andrespol ogłasza  drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokali mieszkalnych Nr 36 i 38, dla których prowadzone są księgi wieczyste LD1G/00072667/6 i LD1G/00072668/3, stanowiących jedną nieruchomość lokalową położoną w Strykowie, przy ulicy Targowej 23/29 o łącznej powierzchni:  104,51 m2  wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni 11,7 m2 i udziałem 40/1000 do części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

więcej

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Strykowie
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków
Tel. +48 (42) 719 80 02
Fax. +48 (42) 719 81 93
mail: strykow@strykow.pl

Godziny pracy

pn-pt: 07:00 - 15:00
Godziny pracy kasy Urzędu
pn-pt: 07:00 - 14:00

Licznik odwiedzin

Gratulacje, jesteś
2210847 osobą
na naszej stronie