Stryków, Spotkajmy się w Strykowie

E-Urząd

Wyszukiwarka

Nawigacja

Menu  /  Newsy  /  2012  /  III kw  /  

Treść strony

Rozpoczynają się realizacje projektów w CKIW OHP Dobieszków

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie rozpoczyna się realizacja projektu „Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2” oraz projektu „Nowe Perspektywy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

Informacja ZGKIM

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie informuje, że w dniu 24.09.2012 od godziny 8:00 do 12:00 zostanie wstrzymana dostawa wody dla mieszkańców ul. Ozorkowskiej w Strykowie z powodu budowy ronda Kolejowa- Ozorkowska.

więcej

INFORMACJA

Informacja  dla mieszkańców Strykowa, Tymianki i Smolic dotycząca przerwy w dostawie  wody.

więcej

73 rocznica napaści ZSRR na Polskę

Na cmentarzu mariawickim w Strykowie odbyła się dziś uroczystość upamiętniająca 73 rocznicę napaści ZSRR na Polskę. Ceremonię rozpoczęto od odśpiewania hymnu państwowego i modlitwy za poległych w czasie II wojny światowej.

więcej

Zakaz sprzedaży alkoholi.

Decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16.09.2012 r. w sprawie wstrzymania na terenie całego kraju sprzedaży alkoholi pochodzących z Republiki Czeskiej oraz Komunikat Rzecznika Prasowego Ministerstwa Zdrowia w przedmiotowej sprawie.

więcej

Koncert Mietka Szcześniaka

W kościele pod wezwaniem św. Marcina w Strykowie, w minioną sobotę odbył się koncert Mietka Szcześniaka - znanego i utalentowanego polskiego muzyka. Tym wydarzeniem muzycznym samorząd strykowski i powiatowy pragnęli uczcić pamięć Papieża Polaka - Jana Pawła II. Wstęp na koncert był bezpłatny. Mieszkańcy dopisali i licznie przybyli na koncert.

więcej

Informacja przekazna przez ZGKIM w Strykowie

W związku z modernizacją stacji uzdatniania wody w Strykowie ul. Brzezińska/Wschodnia informujemy, że w miesiącach: wrzesień, październik, listopad  wystąpią okresowe braki w dostawie wody. Wyłączenia dotyczą: Strykowa, Tymianki, Smolic. Więcej informacji można uzyskać w ZGKIM Stryków pod nr telefonu 427198198.
Dyrektor ZGKIM w Strykowie nr tel.502-719-559
Za-Dyrektora ZGKIM w Strykowie nr tel. 509-344-889
Kierownik ds. wodociągów nr tel. 509-032-545

więcej

Ogłoszenie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie informuje, że w związku z modernizacją stacji uzdatniania wody w Strykowie w dniu 13.09.2012r. od godziny 12.00 zostanie wstrzymana dostawa wody. Przewidywane włączenie wody godz. 17.00.
Za utrudnienia przepraszamy.
 

więcej

Uroczystości rocznicowe upamiętniające 73 rocznicę Walk nad Bzurą

W dniu 12 września odbyły się w Koźlu uroczystości rocznicowe upamiętniające 73 rocznicę Walk nad Bzurą w II wojnie światowej. Obchody rozpoczęła msza święta w Kościele w Koźlu  w intencji żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku. Po mszy kwiaty pod pomnikiem żołnierza złożyły przybyłe na uroczystość delegacje parlamentarzysty Artura Dunina, władz samorządowych, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Banku Spółdzielczego w Strykowie, sołectw i szkół oraz zaproszonych gości. W imieniu mieszkańców Gminy Stryków oraz władz samorządowych kwiaty złożył Burmistrz Miasta - Gminy Stryków Andrzej Jankowski. W imieniu Rady kwiaty złożyli przewodniczący Paweł Kasica, wraz z radnymi Karolem Lenartem i Teodorem Kołodziejczykiem. W imieniu władz  powiatu zgierskiego kwiaty złożył radny powiatu zgierskiego Witold Kosmowski. 

więcej

Luz, czyli lubię zdrowie

W niedzielę  9 września na targowisku w Strykowie odbył się Festyn Integracyjny pod hasłem " Luz, czyli lubię zdrowie", organizowany przez Osiedle Wschód w Strykowie. Festyn rozpoczął się biegiem po zdrowie, a po nim odbyły się konkursy i zabawy prowadzone przez klaunów i szczudlarzy z teatru Muza, pokazy karate i promocja młodych talenów. Dzieci mogły skorzystać z malowania twarzy, a także z dmuchanych zjeżdżalni i euro-bungee. Finałem festynu był koncert zespołu cygańskiego Romanca.

więcej

A P E L !!!

Jako strażacy OSP pomagamy różnym ludziom, których nie znamy. Chcemy uruchomić ,,siłę dobrej woli” wszystkich ludzi dobrej woli dla osób będących w ciężkiej sytuacji i wsparcie dla ich rodzin.
Uprzejmie zwracamy się z prośbą o przyłączenie się razem z naszą jednostką OSP Stryków do  pomocy dla druha Jacka Sobków - młodego 29-letniego strażaka ochotnika z jednostki OSP w Gierałcicach, gm. Głuchołazy. Druh Jacek zmaga się z ciężką chorobą nowotworową, po sześciu cyklach chemioterapii paliatywnej, nastąpiła progresja. Konsultowany w Centrum Onkologii w Gliwicach – nie zakwalifikował się do dalszego leczenia. Ratunkiem mogą okazać się leki niestandardowe: IPILIMUMAB oraz WEMURAFENIB, których koszt to ok. 250 tysięcy złotych nierefundowanych przez NFZ.

więcej

Dożynki Gminne w Ciołku

DOŻYNKI to największe w roku święto gospodarskie rolników będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu, obchodzone po zakończeniu wszystkich najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów, a głównie plonu zbóż. Jest to zabawa, poczęstunek i tańce - w nagrodę za dobrze wykonaną pracę przy żniwach i zebrane plony. Żniwa były bowiem uwieńczeniem wielkiego gospodarskiego trudu, od efektów którego, od ilości i jakości zbiorów, zależała ludzka egzystencja.

więcej

Regionalna Otwarta Scena Artystyczna w ŁDK

Łódzki Dom Kultury podjął inicjatywę zorganizowania Regionalnej Otwartej Sceny Artystycznej (ROSA). Na profesjonalnej scenie w ŁK, raz w miesiącu będą mogli prezentować się artyści z regionu łódzkiego.
Oferta skierowana jest do profesjonalistów i artystów nieprofesjonalnych działających w ośrodkach kultury w regionie łódzkim, którzy rozwijają swoje pasje artystyczne i kreatywność. Szczególnie serdecznie zapraszamy grupy kabaretowe, solistów i zespoły wykonujące piosenkę poetycką oraz zespoły ludowe.

więcej

Miłe akcenty na sesji Rady Miejskiej w Strykowie

Podczas posiedzenia Rady Miejskiej w Strykowie w dn. 29 sierpnia, miało miejsce uroczyste pożegnanie Krystyny Milczarek - odchodzącej na emeryturę, nauczycielki, a  także dyrektorki przedszkola w Bratoszewicach.
Burmistrz Miasta-Gminy Stryków Andrzej Jankowski wraz z radnymi Rady Miejskiej w Strykowie, w uznaniu zawodowych dokonań  podziękował Pani Krystynie za wieloletnią współpracę oraz wręczył  zasłużonemu pedagogowi z 45-letnim stażem pracy, bukiet kwiatów  i okolicznościowy list z podziękowaniem.

więcej

Konkurs fotograficzny POLCENTRUM

Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM organizuje konkurs fotograficzny dla mieszkańców gmin członkowskich. Celem konkursu jest promowanie walorów przyrodniczych oraz atrakcji turystycznych obszaru 6 gmin członkowskich tj. Strykowa, Piątku, Bielaw, Głowna, Domaniewic oraz Ozorkowa. Zebrane podczas konkursu prace zostaną wykorzystane do publikacji folderu turystycznego dotyczącego obszaru działania LGD a przygotowywanego we współpracy z Regionalną Organizacją Turystyczną w Łodzi. W załączniku regulamin konkursu. 

więcej

Zaginął piesek - prośba o pomoc

W dniu 21 sierpnia zaginęła 3-letnia szara sunia w typie sznaucera średniego, szara z beżową mordką, ma czerwoną obrożę. Suczka jest w szoku, nie zna okolic, boi się dzieci. Byla widziana w okolicach Zgierza, potem Dąbrowki. Mogła dotrzeć do Emilii, Rosanowa, może nawet okolic Strykowa. 
Bardzo proszę o informacje pod nr tel. 881 591 304 lub 512 998 839.

więcej

RUSZA INWAZJA INICJATYW DLA MŁODZIEŻY
Program „RÓWNAĆ SZANSE 2012- REGIONALNY KONKURS GRANTOWY”

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza kolejną edycję Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse 2012”  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych. Chcemy aby młodzież realizująca projekty, poprzez aktywne działania, mogła rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2013 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2013 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Termin składania wniosków: 10 października 2012 r.

Wszelkie informacje dotyczące Regionalnego Konkursu Grantowego znajdują się na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

Spot promujący Program "Równać Szanse 2012 - Regionalny Konkurs Grantowy".

REJESTRACJA W CEIDG JEST WOLNA OD OPŁAT - Komunikat Ministerstwa Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki zaleca przedsiębiorcom szczególną ostrożność przy podejmowaniu współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do prowadzonych przez siebie rejestrów. MG nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.

Do MG napływają liczne informacje o żądaniach zapłaty kierowanych do przedsiębiorców, którzy dokonali wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG). Tego typu oferty nie mają jednak nic wspólnego z publicznym rejestrem prowadzonym przez Ministra Gospodarki.

Na rynku funkcjonują firmy przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Żądają za to uiszczenia opłaty w wysokości od 110 do 248 zł. Tego typu wpis ma charakter czysto informacyjny lub reklamowy i nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski. Przekazanie takim firmom danych oraz wniesienie ewentualnych opłat, jest dobrowolną decyzją przedsiębiorcy.

Każda osoba zakładająca konto w systemie CEIDG, otrzymuje komunikat o tym, iż wpis do rejestru jest bezpłatny. Ponadto znajduje się on na papierowym formularzu CEIDG-1 oraz w instrukcji jego wypełniania. Otrzymują go także elektronicznie przedsiębiorcy wraz z potwierdzeniem o dokonaniu wpisu w systemie CEIDG. Szczegółowe informacje
w tym zakresie zamieszczone są na stronie www.ceidg.gov.pl.

Ministerstwo Gospodarki na bieżąco informuje przedsiębiorców i pracowników gmin o funkcjonowaniu odpłatnych baz danych. Ministerstwo Gospodarki reaguje także na każde pisemne zawiadomienie od przedsiębiorców, którzy czują się pokrzywdzeni, i przekazuje zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury. W dwóch przypadkach prokuratura odmówiła wszczęcia dochodzenia, ze względu na brak znamion popełnienia przestępstwa.

Na stronie http://www.mg.gov.pl/node/16665 komunikat Ministra Gospodarki.

Ostatnie wolne miejsca na bezpłatne szkolenia

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie kończy rekrutacje do projektu „Nowe Perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparciem zostanie objęta młodzież w dwóch 10-osobowych grupach. Grupa A to młodzież w wieku 15-17 lat. Grupa B - osoby w wieku 18-24 lata, niepracujące i nie uczące się. Beneficjenci w okresie wrzesień 2012 r. – czerwiec 2013 r. wezmą udział w szeregu zajęć, m.in.: grupowe i indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym, kurs języka obcego, warsztaty wyrównawcze, warsztaty informatyczne, kurs przedsiębiorczości, kurs komputerowy ECDL START, kurs zawodowy oraz grupowe i indywidualne zajęcia z psychologiem. W grupie B możliwe będzie zrobienie kursu na prawo jazdy, wraz z opłaceniem trzech podejść do egzaminów państwowych oraz odbycie dwutygodniowych odpłatnych praktyk. Dodatkowa w czasie zajęć zapewnione będzie wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu na miejsce zajęć. Udział we wszystkich zajęciach projektu będzie całkowicie bezpłatny. Na wszystkich zainteresowanych czekają koordynatorzy projektu: Pani Paulina Walak i Pan Artur Orski z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie. Dodatkowe informacje pod nr tel. 427109200 wew. 27 lub pod adresem e-mail: biuroeuropa@ohp.pl.

Zawody wędkarskie metodą spinningową na terenie zalewu w Strykowie

O G Ł O S Z E N I E

Liga Ochrony Przyrody
„Stowarzyszenie Wędkarzy Zalew” w Strykowie organizuje w dniu:

2 września 2012r. (niedziela)

na terenie zalewu w Strykowie zawody wędkarskie metodą spinningową.

Czas trwania zawodów:
od godz. 06:00 do godz. 10:00

Miejsce zbiórki:
parking przy ul. Wczasowej, godz. 05:45

Dla zwycięzców nagrody!

 


Zarząd L.O.P.
„Stowarzyszenie Wędkarzy Zalew”
w Strykowie

Kolejne starty Pawła Młocka w Wyścigowym Pucharze Polski

W dniach 24-25 sierpnia oczy kibiców skierowane będą na zmagania najlepszych polskich oraz zagranicznych zawodników, którzy pojawią się na torze Poznań. Wyścigowy Puchar Polski  to opcja dla Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski,  które rozgrywane są w całej Europie. Wyścigowy Puchar natomiast  startuje jedynie na Torze Poznań. W  tym roku gościł również na trasie wyścigu górskiego GSMP Sienna. 7 i 8 eliminacja WPP to dla zawodnika Pawła Młocka szansa na potwierdzenie swojej wysokiej formy już w pierwszym sezonie startów, po ponad 10 letniej przerwie.  Na cztery eliminacje przed końcem sezonu pierwsza pozycja wydaje się ugruntowana i bezpieczna. Paweł Młocek w latach 1998-2000 czynnie uczestniczył w rundach Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, a tym razem pojawia się jako kierowca wyścigowy na Torze Poznań i walczy w klasie 3 (do 1600 cm3) WPP.

Paweł Młocek: Okres pomiędzy wyścigami tym razem przeznaczyłem głównie na odpoczynek. Ostatnie eliminacje bardzo mnie zmęczyły, a zwłaszcza niemoc sprzętu. Kilka rzeczy w samochodzie naturalnie udało nam się poprawić, ale bez szaleństw. Mam nadzieję jednak, że uda mi się urwać na okrążeniu około 1 sekundy. Wszystko jednak okaże się  podczas wyścigu. Moja pierwsza pozycja w klasyfikacji całego sezonu wydaje się być bezpieczna, ale to nie powód,  żeby odpuszczać.  Samochód cały czas sprawuje się wzorowo i mam nadzieję,  że tak pozostanie.  Trzeba jednak pamiętać, ze sport samochodowy jest nieprzewidywalny i wszystko może się zdarzyć. Dowodem na to jest choćby 3 eliminacja WPP,  gdzie po wpadnięciu na plamę oleju i kontakcie z samochodem konkurenta pogrzebały się szanse na zwycięstwo. Przypominam, że całe zajście można obejrzeć  w dziale filmy na stronie www.motorsport.pretium.pl. Reasumując  liczę na ciekawą walkę, a po cichu na zwycięstwo. Jak zwykle chciałbym podziękować swoim sponsorom.

Koniec kampanii "Biblioteka - miejsce bezpiecznego Internetu" w GBP w Strykowie

21 sierpnia Gminnej Bibliotece Publicznej w Strykowie zakończyła działania edukacyjne w ramach ogólnopolskiej kampanii "Biblioteka - miejsce bezpiecznego Internetu" organizowanego przez Fundację Dzieci Niczyje, Fundację Orange i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Microsoft. Celem prowadzonych przez bibliotekę działań było wykształcenie u młodych użytkowników właściwych nawyków i bezpiecznych zachowań w Internecie.
Kursy prowadzone przez starszego bibliotekarza Magdalenę Błaszczyk oraz przez psycholog Annę Pietrowicz z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Głownie dotyczyły między innymi zagadnień z zakresu : cyberprzemocy, kontaktów online, ochrony prywatności, poszanowania własności intelektualnej, uzależnienia od Internetu.

Podczas zajęć wykorzystane zostały materiały platformy e-learningowej www.fdn.pl/kursy/biblioteki, na której znajdują się multimedialne pakiety edukacyjne dotyczące bezpiecznego Internetu.

Biblioteka zorganizowała 5 warsztatów, z których każdy trwał 90 minut. Pierwsze spotkanie miało miejsce 15 marca z uczniami Szkoły Podstawowej w Dobrej. Kolejne: 20.03 -
Szkoła Podstawowa w Koźlu; 21.03 - uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strykowie; 22.03 - Szkoła Podstawowa w Bratoszewicach; 28.03 - Szkoła Podstawowa w Niesułkowie.
Adresatami zajęć byli uczniowie klas IV - VI. Ogółem z instruktażu skorzystało 148 uczniów.
27 marca przeprowadzono lekcję biblioteczną na temat "Bezpiecznego Internetu" dla klasy VI A SP nr 1 w Strykowie. Udział wzięło 18 osób. Zajęcia uzupełniono ankietą, której celem było zbadanie świadomości uczniów, dotyczącej zagrożeń w Sieci.
Na okres trwania kampanii w gminie Stryków, biblioteka ogłosiła konkurs plastyczny na plakat "Biblioteka - miejsce bezpiecznego Internetu".
Ostatnim etapem udziału w akcji było umożliwienie młodym użytkownikom samodzielnego ukończenia kursu "3..2..1..Internet" przy użyciu komputerów w bibliotece. Kurs ukończyło 36 osób.
Wszystkie działania zostały udokumentowane w relacji multimedialnej.

Prezentacja do pobrania poniżej.

Strykowianie na 18 Przystanku Woodstock.

To była 18. edycja Przystanku Woodstock. Do Kostrzyna nad Odrą na cztery dni darmowej zabawy zjechali fani festiwalu z całego kraju również ze Strykowa. W tym roku gwiazdami Dużej Sceny były zespoły: Ministry, Damian Marley, Shantel, Anti Flag czy Sabaton. Tradycyjnie na Woodstocku pojawili się też goście Akademii Sztuk Przepięknych. Z uczestnikami festiwalu spotkali się m.in. podróżnik Roman Paszke, Bogusław Wołoszański czy rajdowiec Krzysztof Hołowczyc.

więcej

XIV Międzynarodowy Turniej Rycerski na Zamku Królewskim w Łęczycy

W dniach 18 i 19 sierpnia 2012 roku odbędzie się XIV Międzynarodowy Turniej Rycerski na Zamku Królewskim w Łęczycy. Impreza ta należy do czołowych wizytówek turystyki kulturalnej województwa łódzkiego i przyciąga z każdym rokiem coraz większą rzeszę miłośników średniowiecza.

więcej

Duża różnica temperatur i strefa burz.

W piątek Polskę zdominują gwałtowne zjawiska pogodowe. Potężny, sięgający 32 st. C upał na południowym wschodzie i niemal o 10 stopni niższa temperatura na północnym zachodzie przyczyni się do powstania frontu atmosferycznego, który przyniesie burze, intensywne opady deszczu i porywisty wiatr.

więcej

„RÓWNAĆ SZANSE 2012- REGIONALNY KONKURS GRANTOWY”

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza kolejną edycję Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse 2012”  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

więcej

Grunt na medal 2012

Gmina Stryków już po raz kolejny bierze udział w konkursie: "Grunt na Medal". Tegoroczny konkurs to już V edycja, którą organizuje Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, we współpracy z Marszałkami Województw. Ogólnopolski Konkursu „Grunt na medal” 2012 jest organizowany pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki  Pana Waldemara Pawlaka i promuje tereny kompleksowo przygotowane pod inwestycje produkcyjne. Patronat medialny nad konkursem sprawuje „Puls Biznesu”.

więcej

DZIEŃ DRZWI OTWARTYCH - REKRUTACJA DO PROJEKTU „NOWE PERSPEKTYWY”

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Nowe Perspektywy”. Wsparciem zostanie objęta młodzież w wieku 15-24 lata, nieaktywna zawodowo, bezrobotna, której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających udany start życiowy.

więcej

Andrzej Lemański wygrał Mistrzostwa Polski Seniorów w skokach przez przeszkody.

Andrzej Lemański - reprezentant JKS Jantar w Strykowie wygrał Mistrzostwa Polski Seniorów w skokach przez przeszkody. Zawody rozegrano w Lesznie w dniach 27-29.07.2012. Andrzej Lemański w Mistrzostwach Polski startował na dwóch ogierach - siwym 15 letnim Bischof L oraz na młodym 8 letnim Zalvo. Srebrny medal wywalczył Piotr Morsztyn na koni Osadkowski Van Halen a brązowy Michał Ziębicki   dosiadający konia  Heartbreaker 5.

więcej

Zamknięte przejazdy kolejowe

Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury SP. z o.o. Dyrekcja Robót Utrzymaniowych i Gwarancyjnych informuje, że w związku z wykonaniem podbicia stabilizacyjnego torów na zadaniu "Modernizacja lini Kolejowej nr 15 na odcinku Bednary - Zgierz wraz z budową łącznika na Lotnisko im. W Reymonta - etap I przebudowa nawierzchni kolejowej na odcinku Łowicz - Zgierz" w nocy z

więcej

NOWE PERSPEKTYWY

Dnia 25.07.2012 r. w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie odbyło się drugie spotkanie informacyjno – rekrutacyjne dla kandydatów do projektu „Nowe Perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

Tragiczny wypadek w Bratoszewicach

Do dziewięciu wzrosła liczba ofiar tragicznego zderzenia busa z pociągiem, do którego doszło dzisiaj na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Bratoszewicach. Osiem osób zginęło na miejscu, kolejna osoba - kobieta - zmarła w szpitalu. Wszystkie ofiary wypadku podróżowały busem. Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana. Linia kolejowa pomiędzy Głownem i Strykowem jest nieprzejezdna. PKP na tym odcinku uruchomiła zastępczą komunikację autobusową.. Pociągi dalekobieżne kierowane są na inne trasy. Apelujemy do kierowców o ostrożność i stosowanie się do znaków drogowych, zwłaszcza "stop".

więcej

68 Rocznica Powstania Warszawskiego

W celu upamiętnienia 68 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2012 roku o godzinie 17.00 Urząd Miasta-Gminy w Strykowie przy pomocy akustycznego systemu alarmowania wyemituje 1 minutowy modulowany dźwięk syreny.

więcej

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu informuje, iż w celu zmniejszenia barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji, Zarząd powiatu Zgierskiego przystąpił do realizacji pilotażowego programu "AKTYWNY SAMORZĄD".

więcej

Konkurs na Europejską Nagrodę Prewencji Kryminalnej

Eropejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) ogłosiła międzynarodowy konkurs na Europejską Nagrodę Prewencji Kryminalnej (ECPA), pod hasłem "Współpraca Policji i społeczności lokalnych w zapobieganiu przestępczości". Nagrodą dla zwycięzcy tegorocznego konkursu będzie kwota 20 000 Euro.

więcej

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Andrespol ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokali mieszkalnych Nr 36 i 38, dla których prowadzone są księgi wieczyste LD1G/00072667/6 i LD1G/00072668/3, stanowiących jedną nieruchomość lokalową położoną w Strykowie, przy ulicy Targowej 23/29 o łącznej powierzchni:  104,51 m2  wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni 11,7 m2 i udziałem 40/1000 do części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

więcej

"NA LUDOWO IV" CZYLI LIPKOWIANKA W KUTNIE

Już po raz trzeci na zaproszenie Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej gościł w grodzie nad Ochnią Zespół Lipkowianka wraz z Kapelą. Podobnie jak w latach ubiegłych tak i  w tym roku wspólnie z nimi wybrali się przedstawiciele KGW z Ciołka. Historia lubi się powtarzać więc i tym razem kunszt kulinarny został doceniony i KGW z Ciołka otrzymało pierwszą nagrodę za potrawę regionalną.

więcej

Miss Polonia Województwa Łódzkiego 2012

14 lipca odbyła się gala Miss Polonia Województwa Łódzkiego 2012. Motywem przewodnim tegorocznego konkursu był folklor regionu łódzkiego. Nasze miasto i gminę reprezentowała Karolina Jaworska, tegoroczna II wice Miss Polonia Nastolatek Woj. Łódzkiego 2012.  Z pośród 18 kandydatek jury  wybrało te najpiękniejsze. Tytuł Miss Polonia Województwa Łódzkiego 2012 zdobyła Natalia Piguła z numerem 14 pochodząca z Łodzi. Pierwszą wicemiss została Anna Kowalska z Kutna, a drugą wicemiss wybrano natomiast Justynę Gradek również z Łodzi.

więcej

Z Kazachstanu do Strykowa

Delegacja z Kazachstanu przyjechała do Polski na zaproszenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W ramach pięciodniowej wizyty w naszym kraju Kazachowie, zwiedzili powiat zgierski i poznali jego proinwestycyjny charakter. Oprócz ogólnych informacji o naszym regionie, korzyściach z jego położenia na styku dwóch autostrad, mogli oni na własne oczy przekonać się, o dynamice rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zlokalizowanej między innymi w Strykowie i o przychylności władz tej gmin, która jak nikt inny wie jak przyciągnąć i zatrzymać u siebie inwestorów. 

więcej

Informacja dla mieszkańców

Spotkanie z firmą AMAR oferującą zakup kolektorów słonecznych z dofinansowaniem do 70% odbędzie się w dniach:
13 Lipca (Piątek) o godz. 18.00 w NIESUŁKOWIE w Domu Kultury ,
24 Lipca (Wtorek) o godz. 14.30 w STRYKOWIE w Domu Kultury.
Wszystkie informacje pod numerem  513-009-106.
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE.

więcej

Nowy plac zabaw już cieszy najmłodszych w Tymiance

Kilka dni temu oddany został do użytku kolejny plac zabaw w Gminie Stryków. Inwestycja została zrealizowana  w miejscowości Tymianka i sfinansowana z funduszu sołeckiego tejże miejscowości. W skład zestawu zabawowego  weszły następujące elementy: wieża z dachem dwuspadowym, zjeżdżalnia głęboka, przeplotnia drewniana, drabinka, rura strażacka, pomost z belką, huśtawka podwójna, bujak konik, dwie ławki, tablica informacyjna – regulamin. Dzięki temu dzieci mogą, poprzez zabawę rozwijać różne umiejętności, kształcić sprawność fizyczną, koordynację ruchową, sprawność manipulacyjną itp. Inwestycja jak się okazało była strzałem w dziesiątkę. Każdego dnia na placu zabaw bawi się spora grupa uśmiechniętych i zadowolonych dzieci. Wszystkich użytkowników prosimy o przestrzeganie regulaminu i wspólne dbanie o wygląd placu zabaw  i terenu na którym się on znajduje.

więcej

Inwestycje Gminne

Aktualnie w Gminie Stryków trwają  następujące inwestycje:
1. Dobiega koniec prac na parterze budynku ośrodka zdrowia. Wykonawca zamierza oddać parter budynku do końca tego tygodnia i przenieść się z pracami na piętro. Rezultaty prac jakie wykonano można obejrzeć na zdjęciach poniżej.

więcej

Motocrossowe emocje

W weekend na torze im. Kazimierza Witczaka w Strykowie odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Motocrossie. Zawody te są zapisane w kalendarzu polskiego Związku Motorowego jeko III runda MP w klasach: MX65, MX 85, Mx 2 Junior, Mx Open oraz III runda Pucharu Polski kobiet. 100 zawodników i 1700 fanów dwóch kółek  odwiedziło w tym roku strykowski tor.W zawodach pełną ilość punktów uzyskali:  Adam Tomiczek  - UKS Wiraż Cieszyn – klasa MX 2 J, Marcus Petersen – klasa MX 65 – Dania oraz Żaneta Zacharewicz – KM Cisy Nowogard –X-Cross PP Kobiet.

więcej

Głosuj na Karolinę Jaworską kandydatkę do tytułu Miss Polonia Województwa Łódzkiego 2012

Są piękne, zgrabne i marzą o koronie... Mowa o 18 kandydatkach do tytułu Miss Polonia Województwa Łódzkiego 2012. 14 lipca będą walczyć o tytuł najpiękniejszej podczas wielkiej gali finałowej w hali Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich przy al. Politechniki. Organizatorem konkursu jest Agencja Impresaryjna Igo-Art.

więcej

GMINNE ZAWODY SPORTOWO- POŻARNICZE

1 lipca 2012 w upalną niedziele na boisku za strażnicą OSP Swędów przeprowadzono gminne zawody sportowo- pożarnicze – miasta- gminy Stryków. W których udział wzięło 16 drużyn w tym 4 kobiece, 2 MDP: 1 chłopców i 1 dziewcząt. Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy PSP w Zgierzu bryg. Krzysztof Zieliński, a sędzią głównym zawodów był mł. Bryg. Witold Boruta. Zawody rozegrane zostały w 2 konkurencjach: - ćwiczenia bojowe - sztafeta pożarnicza 7x50 z przeszkodami.

więcej

Pożegnanie siostry Anny Basiak

W dniu 04 lipca nastąpiło uroczyste pożegnanie siostry Anna Basiak wieloletniej dyrektor Przedszkola Sióstr Służebniczek NMP NP. Siostra Anna odchodzi ze Strykowa i wraca w rodzinne strony na lubelszczyzne gdzie będzie pomagać w prowadzeniu domu dziecka i przedszkola. W dniu dzisiejszym Burmistrz Miasta-Gminy Stryków Andrzej Jankowski podziękował siostrze Annie za współpracę, za włożony wysiłek i trud w wychowaniu młodego pokolenia Strykowian.

więcej

Strykowianin Paweł Młocek prowadzi w klasyfikacji Wyścigowego Pucharu Polski

W dniach 29 i 30.06.2012 odbyła się 3 i 4 eliminacja  Wyścigowego Pucharu Polski, w której startował  mieszkaniec Gminy Stryków - Paweł Młocek. Tym razem w obydwóch wyścigach zajął drugie miejsce i wyraźnie prowadzi w klasyfikacji całego sezonu.

więcej

BEZPŁATNE BADANIE MAMMOGRAFICZNE

ZAPROSZENIE
NA BEZPŁATNE BADANIE MAMMOGRAFICZNE

 

FINANSOWANE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

Badania będą przeprowadzane od godz. 9:00

 

STRYKÓW
5, 6 LIPCA - (czwartek, piątek)
w mammobusie przy Urzędzie Miejskim,
ul. Kościuszki 27
Zapisy pod nr tel.: (42) 254 64 10, lub 517 544 004*
*do rejestracji telefonicznej należy przygotować numer PESEL i numer telefonu

więcej

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Strykowie
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków
Tel. +48 (42) 719 80 02
Fax. +48 (42) 719 81 93
mail: strykow@strykow.pl

Godziny pracy

pn-pt: 08:00 - 16:00
Godziny pracy kasy Urzędu
pn-pt: 08:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Gratulacje, jesteś
2141750 osobą
na naszej stronie
baner toplayer
Program czerwcowy 2017