Stryków, Spotkajmy się w Strykowie

E-Urząd

Wyszukiwarka

Treść strony

Tytuł projektu

„Uczeń na wsi”

Numer umowy

 000208/15/D

Okres realizacji projektu

01-09-2009 do 31-07-2010

Nazwa programu

„Uczeń na wsi” projekt Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

38.803,00zł

Dofinansowanie

38.803,00zł

Wkład jednostki realizującej projekt

0,00zł

Beneficjent: uczniowie niepełnosprawni:
•    w szkołach podstawowych – 9
•    w szkołach gimnazjalnych – 6
•    w szkołach ponadgimnazjalnych – 6
Projekt polega na pomocy w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie. 

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Strykowie
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków
Tel. +48 (42) 719 80 02
Fax. +48 (42) 719 81 93
mail: strykow@strykow.pl

Godziny pracy

pn-pt: 08:00 - 16:00
Godziny pracy kasy Urzędu
pn-pt: 08:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Gratulacje, jesteś
2139720 osobą
na naszej stronie