Stryków, Spotkajmy się w Strykowie

E-Urząd

Wyszukiwarka

Treść strony

Tytuł projektu

Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II- Bezpieczeństwo-Dostępność- Rozwój. 

Numer umowy

4/NPPDL/FE-IV/2014

Okres realizacji projektu

15.03.-31.08.2014

Nazwa programu

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

Beneficjent

Gmina Stryków

 

Całkowita wartość projektu

4 971 755,05 PLN

Dofinansowanie

Dotacja budżetu państwa: 2 483 988,00 PLN

Dotacja Starostwa Zgierskiego: 1 370 000,00 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

1 117 767,05 PLN

Zadanie obejmuje przebudowę dróg powiatowych Nr 5112 E, 5111E, 5110E i dróg gminnych Nr 120311E, 120333E, 120334E i drogi gminnej bez nadanego numeru (działka nr 171) oraz remont dróg gminnych 120303E, 120304E, 120311E.

Przy planowanej inwestycji przebudowano nawierzchnię dróg, podniesiono parametry techniczne dróg w szczególności dróg gruntowych,  wykonano zjazdy na posesję z kostki brukowej, poprawiono sieć rowów przydrożnych, przebudowano przepusty. W celu podniesienia bezpieczeństwa zamontowane zostały bariery energochłonne, uzupełniono oznakowanie pionowe i wykonano  nowe oznakowania poziome oraz przejścia dla pieszych. W obrębie szkoły podstawowej w Koźlu utworzono zatoczki dla autobusów szkolnych dowożących młodzież do szkół oraz wyremontowano chodnik, jak również wybudowano dodatkowy zjazd przeciwpożarowy do szkoły. W newralgicznych miejscach zainstalowane zostały lustra drogowe. W obrębie kościoła parafialnego w Koźlu zmianie uległa organizacja ruchu, wyodrębniony został chodnik i utworzony nowy parking,  a także zainstalowano bariery U-11a separujący ruch pieszych od ruchu pojazdów mechanicznych.

Tytuł projektu
 

Przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

Numer umowy
 

10/NPPDL/FE-IV/2013

Okres realizacji projektu
 

24.04.2013 r. – 03.10.2013 r.

Nazwa programu
 

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

Beneficjent
 

Gmina Stryków
 

Całkowita wartość projektu
 

2 136 544,96  PLN
 

Dofinansowanie
 

955 704,00 zł

Powiat Zgierski - 350 000,00 PLN

Prywatny podmiot gospodarczy - 25 000,00 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt
 

805 840,96  PLN

W ramach projektu wyremontowano drogę powiatową Nr 5113 E (ul. Grunwaldzka w Strykowie) oraz przebudowano drogi gminne Nr 120763, Nr 120760, Nr 120768 (ul. Wolska, Krótka, Ogrodowa), a także wykonano remont dróg gminnych Nr 120751 (ul. Grunwaldzka) i Nr 120762 (ul. Stryjkowskiego i pl. Łukasińskiego).

Podstawowy zakres inwestycji obejmował rozbiórkę istniejących nawierzchni jezdni z płyt betonowych (trylinki) oraz asfaltu a także rozbiórkę chodników wykonanych z płytek betonowych 30x30cm. Po wykonaniu wszelkich prac rozbiórkowych i uporządkowaniu terenu wykonano nową nawierzchnię jezdni bitumicznej, budowę chodników ze zjazdami o nawierzchni z betonowej kostki brukowej a także zapewniono prawidłowe odwodnienie pasa drogowego poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej. 

Długość wyremontowanych/przebudowanych dróg   1660 m
Długość chodników 3320 m
Ilość przejść dla pieszych 17 szt.

******************************

Tytuł projektu

Przebudowa dróg lokalnych w miejscowości Bratoszewice

Numer umowy

11/NPPDL/FE-IV/2012

Okres realizacji projektu

05.10.2011r. - 23.08.2012r.

Nazwa programu

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

503 232,48 PLN

Dofinansowanie

149 469,74 PLN

Powiat Zgierski - 60 000 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

Gmina Stryków - 288 762,74 PLN

Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 5112E (ul. Szkolna w Bratoszewicach) oraz drogi gminnej Nr 120315 (u. Nowości w Bratoszewicach).

******************************

Tytuł projektu

Przebudowa drogi gminnej Ciołek - Anielin Swędowski

Numer umowy

55/NPPDL/FE.IV/2011

Okres realizacji projektu

28.03.2011 - 16.08.2011

Nazwa programu

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

465 677,14 PLN

 Dofinansowanie

232 838,57 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

232 838,57 PLN

W ramach projektu wykonano dwukierunkową jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 4,0 m i 4,5 m. Zainstalowano również urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - barierę energochłonną.

 

******************************

 

Tytuł projektu

Przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność: ul. Wschodnia, Rolnicza, Piłsudskiego, Cmentarna, Cicha (II etap).

Numer umowy

3/NPPDL/FE.V/2010

Okres realizacji projektu

24.02.2010 - 30.11.2010

Nazwa programu

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

1 072 741,41 PLN

Dofinansowanie

536 370,70 PLN

250 000,00 PLN  - Powiat Zgierski

Wkład jednostki realizującej projekt

286 370,70 PLN

Etap II obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznej dróg kategorii KR-1 w ulicach Piłsudskiego i Cmentarnej osiedla "Wolność w Strykowie z włączeniem do istniejącej drogi asfaltowej w ul. Targowej wraz z montażem wpustów kanalizacji deszczowej oraz regulacją niwelety istniejących studzienek rewizyjnych.

 

******************************

 

Tytuł projektu

„Przebudowa ulic w Strykowie w oś. Wolność: ul. Wschodnia, Rolnicza, Piłsudskiego, Cmentarna, Cicha I etap wraz z rozszerzeniem zadania.

Numer umowy

27/NPPDL/FE.V/09

Okres realizacji projektu

23.04.2009 - 30.11.2009r

Nazwa programu

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011- I nabór

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

2.327.778,62 PLN

Dofinansowanie

1.163.889,31 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

1.163.889,31 PLN

-Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wschodniej, Cichej, Jana Pawła II i Rolniczej o łącznej długości 716,55 mb i średnicach: Fi 200 – 37,85 mb, Fi 250 – 145,35 mb, Fi 315 – 278,05 mb i Fi 400 – 255,30 mb, wraz z przykanalikami w ilości 28 szt.
-Przebudowa ulic o łącznej długości 876,38 mb w tym :ul.  Wschodnia – 277,75 mb , Jana Pawła II i Cicha – 261,01 mb, Rolnicza 300,00 mb, łącznik 33,62 mb.
-Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego, Cmentarnej i części ul. Rolniczej o łącznej długości 995,80 m i średnicach: Fi 200 – 82,95 m, Fi 250 – 67,25 m, Fi 315 – 34,55 m , Fi 400 – 274,60 m, Fi 500 – 510,60 m, Fi 630 – 25,85 m wraz z 13 szt. przyłączy żeliwnych Fi 200 o łącznej długości 18,90 m i  21 szt. Przyłączy z PVC Fi 200 o łącznej długości 99,90 m.
-Przebudowa części drogi gruntowej ul. Rolnicza wraz z przebudową skrzyżowania ulic Rolnicza – Cmentarna – Piłsudskiego, w tym: wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej o kategorii natężenia ruchu KR – 3o długości 125 m i wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej o kategorii natężenia ruchu KR – 1o długości 20 m. wraz z budową chodników i zjazdów z kostki betonowej.

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Strykowie
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków
Tel. +48 (42) 719 80 02
Fax. +48 (42) 719 81 93
mail: strykow@strykow.pl

Godziny pracy

pn-pt: 08:00 - 16:00
Godziny pracy kasy Urzędu
pn-pt: 08:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Gratulacje, jesteś
2141729 osobą
na naszej stronie
baner toplayer
Program czerwcowy 2017